Βουλή: Απαντήσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε Επίκαιρες Ερωτήσεις | 3.7.2024

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του πτητικού έργου στα αεροδρόμια

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ  Εμμανουήλ Συντυχάκη με θέμα: «Να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του πτητικού έργου με ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες στα αεροδρόμια».

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

 

Με την Επίκαιρη Ερώτησή σας θέτετε ζητήματα απολαβών και στελέχωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ως προς τις απολαβές, επειδή αναφέρεστε – ανακριβώς – σε δήθεν σχέδια του Υπουργείου σε συνεργασία με τους αεροπορικούς ομίλους και τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων για τα μπόνους των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία – εκ προοιμίου – με τους εργαζόμενους επί αυτών.

Μάλιστα υπήρχε αποδοχή και σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσής τους.

Γι’ αυτό το λόγο και εισήχθη Διάταξη Νόμου, τη Δευτέρα, στη Βουλή, σε Νομοσχέδιο περί «κινήτρου εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας».

Συνεπώς, κ. συνάδελφε, ανακριβής η αναφορά σας.

Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των αεροδρομίων με προσωπικό της ΥΠΑ, όπου υφίσταται πεδίο αρμοδιότητος της Υπηρεσίας, ιδίως με υπαλλήλους του κλάδου Τηλεπικοινωνιακών και ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής εξετάσεων προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, της 8ης Απριλίου 2024, σχετικός πίνακας διοριστέων, που αφορά στον διορισμό 51 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμού 30 ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, 9 ΤΕ Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, 7 ΤΕ Ηλεκτρονικών, 3 ΠE Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, 1 ΤΕ Μηχανικών και 1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών.

Παράλληλα, η ΥΠΑ έχει προωθήσει αιτήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για περαιτέρω προσλήψεις.

Σε ό,τι αφορά στον κλάδο των Αερολιμενικών, δεν γίνονται πλέον διορισμοί, καθώς, σύμφωνα με Π.Δ. του 2018, με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων, ο κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών καταργείται.

Εν τω μεταξύ, για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών κατόπιν των συνταξιοδοτήσεων προσωπικού της ΥΠΑ, διενεργήθηκαν – κατά παρέκκλιση – μετατάξεις από άλλους φορείς στον κλάδο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι Περιφερειακοί Αερολιμένες Σύρου, Κάσου, Μήλου, Αστυπάλαιας και Λέρου.

Η ίδια διαδικασία, βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να στελεχωθούν με πληρότητα οι Κρατικοί Αερολιμένες Καρπάθου, Σύρου, Ικαρίας και Καστελόριζου.

Περαιτέρω, εξελίσσεται διαδικασία διενέργειας εσωτερικών μετατάξεων από άλλους κλάδους στον κλάδο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης με πυροσβέστες των μη παραχωρηθέντων Αερολιμένων, η ΥΠΑ έχει εκπονήσει και υλοποιεί πρόγραμμα εσωτερικών μετακινήσεων υπαλλήλων του Κλάδου Οδηγών, με ειδικότητα πυροσβεστών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους με αυξημένη επιβατική κίνηση.

Επίσης, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για υλοποίηση μετατάξεων υπαλλήλων, στον Κλάδο Οδηγών, από εξωτερικούς φορείς.

Οι υπάλληλοι αυτοί πληρούν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξής τους, θα ενταχθούν στο έργο της πυρόσβεσης των μη παραχωρηθέντων Αερολιμένων, αφού υποβληθούν στη σχετική εκπαίδευση.

Σχετικά με τα μέτρα εποπτείας επί των αερομεταφορών έχει συσταθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών της, διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους στους αερολιμένες, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης της χώρας, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλή λειτουργία τους.

Η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών, αεροπορικών, διαχείρισης φορτίου και ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσεων και προμηθειών αερολιμένα, παρακολουθείται συστηματικά από τους επιθεωρητές της Αρχής, βάσει  του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας και του Ετήσιου Πλάνου Επιθεωρήσεων.

Αντίστοιχο νομικό πλαίσιο ισχύει και για την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τη συμμόρφωση του οποίου παρακολουθεί η Αρχή μέσω μιας σειράς επιθεωρήσεων που διενεργούνται από πιστοποιημένους επιθεωρητές, σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων της Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της συνεχούς ενίσχυσης της ασφάλειας αερομεταφορών, αεροναυτιλίας και αερολιμένων είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Στην κατεύθυνση αυτή:

  • Υλοποιούμε προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, των συστημάτων επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ.
  • Ολοκληρώνουμε, πριν από το τέλος του χρόνου, το πρόγραμμα πιστοποίησης των αεροδρομίων κατά EASA, με συστηματική αναβάθμιση των υποδομών, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ.
  • Διαμορφώνουμε την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, σε ένα αποτελεσματικό και λιτό διοικητικό μοντέλο.
  • Προωθούμε τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Εγκρίναμε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΠΑ.

Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας αποτυπώθηκαν και στις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), όπου καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας από το 69,1% στο 74,9%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι στο 69,3%.

 

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το νέο δίκτυο ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Άρτης της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιου Στύλιου με θέμα: «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας».

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

 

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 141,7 εκατ. ευρώ, αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή.

Και αυτό γιατί το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς πόσιμου νερού από τις πηγές Αγίου Γεωργίου αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής (θέρος), διαπιστώνονται προβλήματα διαρροών λόγω διάβρωσης και παρατηρείται μη ορθολογική διανομή του διαθέσιμου νερού στους οικισμούς.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού 104 χιλιομέτρων, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου μέχρι τη Λευκάδα.

Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Θα εξυπηρετηθούν περισσότεροι από 150.000 κάτοικοι.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών υδατικών αναγκών των εξυπηρετούμενων περιοχών και η μείωση της υπεράντλησης νερού από γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων της περιοχής του έργου.

Το έργο έχει δημοπρατηθεί με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η ένταξη και η δέσμευση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2024.

Έχει εγκριθεί η κατακύρωσή του και έχει ολοκληρωθεί ο προ-συμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Έγινε Συνεδρίαση, όπως γνωρίζετε, στις 20 Ιουνίου 2024, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για ενημέρωση επί του έργου.

Κοινοποιήθηκε, στον Ανάδοχο, η Απόφαση κατακύρωσης, καθώς και η πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεθαύριο, Παρασκευή, στη Λευκάδα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι 40 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων 36 μήνες είναι για κατασκευαστικές εργασίες και 4 μήνες είναι η δοκιμαστική λειτουργία.

Μετά τη βεβαίωση περαίωσης, τη λήξη, δηλαδή, της δοκιμαστικής περιόδου, ο ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί το έργο για 36 μήνες.

 

 

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τον νέο οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι

 

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ευρυτανίας της Νέα Δημοκρατίας, Θωμαΐδος Οικονόμου, με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης νέου οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι».

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις 25 Οκτωβρίου 2023, προκήρυξε τη δημοπράτηση του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού».

Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 30 χλμ., βελτιώνοντας το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διαδρομής όλων των οχημάτων, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Το έργο, στο σύνολο σχεδόν του μήκους του, με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του, ακολουθεί νέα χάραξη.

Η υπό ανάθεση σύμβαση του έργου θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του και η διάρκειά της έχει οριστεί στους 54 μήνες από την υπογραφή της.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, ο οποίος διεξάγεται ηλεκτρονικά, διενεργείται μέσω δύο σταδίων:

  • Α’ Στάδιο: Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής.
  • Β’ Στάδιο: Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Ανάθεση.

Στην παρούσα φάση έχει δημοσιευτεί η Διακήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής για προεπιλογή.

Διενεργήθηκε, στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου, όπου διαπιστώθηκε ότι 6 οικονομικοί φορείς υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής.

Με απόφαση, της 4ης Μαρτίου 2024, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο πίνακας των τελικών επιλεγέντων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στο Β’ Στάδιο του υπόψη διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού, κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους, μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων των μελετών.

Οι μελέτες ωρίμανσης του έργου εκπονούνται με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου.

Έχουν εκπονηθεί η τοπογραφική αποτύπωση, η προμελέτη οδοποιίας, η προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης, η οριστική γεωλογική μελέτη και έχουν προχωρήσει οι προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Παράλληλα, στο πλαίσιο άλλης σύμβασης εκτελείται πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών για την υποστήριξη των παραπάνω μελετών.

Μετά την επιβεβαίωση της εφικτότητας της χάραξης από το εκπονούμενο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, θα υποβληθεί η ΜΠΕ για έγκριση στην αρμόδια αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή.

Οι γεωτεχνικές έρευνες που αφορούν στη διερεύνηση της εφικτότητας της χάραξης έχουν ολοκληρωθεί και μετά την επιβεβαίωση της εφικτότητας της χάραξης, θα ολοκληρωθεί η ΜΠΕ, ώστε να υποβληθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Με την έκδοση της ΑΕΠΟ θα εγκριθούν οι μελέτες ωρίμανσης του έργου.

Μετά την έγκριση των μελετών θα ακολουθήσει η έγκριση της μελέτης κτηματολογίου και η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ώστε να ξεκινήσει το Β’ Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Β’ Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι η πρόσκληση των τελικώς επιλεγέντων διαγωνιζομένων για υποβολή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία χρονικά διαστήματα, όπως η έκδοση της ΑΕΠΟ, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης κλπ. εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 1ου τριμήνου του 2025.

Παράλληλα, έχουν εκκινήσει, τον Μάρτιο του 2024, οι διαδικασίες για τη μελετητική ωρίμανση του οδικού τμήματος Σταυρός – Καστρί.

Αντικείμενο των μελετών είναι η αναβάθμιση του εν λόγω οδικού άξονα, μήκους περίπου 16 χλμ..

Η χάραξη θα είναι εν γένει προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη οδό, στα εκτός σχεδίου πόλης τμήματα και θα παρακάμπτει συγκεκριμένους οικισμούς.

Στο πλαίσιο της εν λόγω αναβάθμισης θα προβλεφθεί κατάλληλος αριθμός κόμβων και τεχνικών, όπου απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις, να αποκατασταθεί το τοπικό οδικό δίκτυο και να γεφυρωθούν τα ρέματα της περιοχής.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube