1η Ειδική Συνεδρίαση: Στον Δήμο Δομοκού ο Υπουργός Οικονομικών (video) | 13.1.2023

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στην 1η ειδική Συνεδρίαση – Συνάντηση στον Δήμο Δομοκού.

«22 έργα, προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ στον Δήμο Δομοκού»

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σας προσκάλεσα σήμερα εδώ, στον Δομοκό, αφενός για να αξιολογήσουμε τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί τα τελευταία περίπου 4 χρόνια και την πορεία αυτών που έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή του Δομοκού, και αφετέρου για να ξεκινήσουμε ένα κύκλο ανοιχτών συζητήσεων, που θα ήθελα να καταλήξει στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τα επόμενα χρόνια.

Η συνάντηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της συστηματικής κοινωνικής λογοδοσίας που έχω καθιερώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι η 1η από τις 7 που θα ακολουθήσουν σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Στη διαδικασία αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο, οι θεσμικοί εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, και σε τελική ανάλυση οι πολίτες θα έχετε τον πρώτο λόγο.

 

Απολογιστικά, και σε βάθος τετραετίας, θέλω να αναφερθώ σε 22 συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες για τον Δήμο Δομοκού.

Αυτά τα έργα έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται και σχεδιάζονται από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι έργα πνοής, έργα σημαντικά για την καθημερινότητα των δημοτών και την ανάπτυξη της περιοχής.

Είναι έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δημόσια, ευρωπαϊκή ή ιδιωτική, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ μόνο για το Δήμο Δομοκού, βρίσκονται σε διάφορες φάσεις ωρίμανσης, και δεν αποτελούν δηλώσεις προθέσεων, αφού κάποια από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα:

 

1ο. Έργο κατασκευής υδροδοτικού φράγματος, εξωτερικού υδραγωγείου και διυλιστηρίου πόσιμου νερού.

Σκοπός του μεγάλου αυτού έργου, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών, με παροχή νερού καλύτερης ποιότητας, σε επαρκέστερη ποσότητα και χαμηλότερο κόστος, σε 17 κοινότητες του Δήμου Δομοκού.

Συγκεκριμένα, αυτές είναι ο Δομοκός, η Αχλαδιά, το Βούζι, το Γερακλί, οι Καρυές, η Λεύκα, η Μαντασιά, η Νέα Μάκριση, το Νεοχώρι, το Πετρωτό, το Πολυδένδρι, το Πουρνάρι, η Φυλιαδώνα, ο Παλαμάς, ο Νέος Παλαμάς, το Μακρολίβαδο και η Μελιταία.

Το έργο περιλαμβάνει υποέργα αποθήκευσης νερού, δηλαδή φράγμα και ταμιευτήρα, υποέργα επεξεργασίας νερού, δηλαδή διυλιστήριο και δεξαμενή πόσιμου νερού, υποέργα μεταφοράς και διανομής νερού, με αγωγό τροφοδοσίας του διυλιστηρίου από το φράγμα, καθώς και 5 αντλιοστάσια μεταφοράς και 6 νέες τοπικές δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος οικισμών, που θα καλύπτει τις ανάγκες 7.200 κατοίκων στην 20ετία.

 

2ο. Έργα αγροτικής οδοποιίας.

Εντάχθηκαν, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, στο μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έργα ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, που αφορούν:

  • στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην Εκκάρα, ύψους 920.000 ευρώ,
  • και στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Ξυνιάδας και Πολυδενδρίου, ύψους 485.000 ευρώ.

Ενώ έχει ολοκληρωθεί η βελτίωση του αγροτικού δρόμου από το Βαρδαλή.

 

3ο. Αρδευτικά έργα.

Αναμένονται, σύμφωνα με σχετικές αρμοδίως δεσμεύσεις, εγκρίσεις αρδευτικών έργων, στο μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, στο Νέο Μοναστήρι και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δομοκού.

Ενώ έχει βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί το δίκτυο άρδευσης από τη λιμνο-δεξαμενή του Ν. Μοναστηρίου.

 

4ο. Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο.

Πρόκειται για 1 από τα 18 αγροτικά έργα που έχει στη λίστα του το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αρχικό κόστος κατασκευής 26,4 εκατ. ευρώ, και θα άρδευε περίπου 10.000 στρέμματα.

Υπάρχουν προβλήματα, μεταξύ άλλων με τις αδειοδοτήσεις των τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων στη λεκάνη κατάκλισης του νέου φράγματος, εφόσον υλοποιηθεί στην προτεινόμενη θέση της προμελέτης, ενώ θα απαιτηθούν και μεγάλα ποσά απαλλοτριώσεων.

Η ανάθεση του έργου αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εξετάστηκε η λύση δημιουργίας νέου φράγματος, στα κατάντη του ήδη κατασκευασμένου (πρόκειται για παλιότερο αχρησιμοποίητο φράγμα).

Το αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε το Αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο που θα κατατεθεί, να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και τεχνικά να καλύπτει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής μέχρι το τέλος του 2025.

Επίσης, έχει πληρωθεί το μισό ποσό του Προϋπολογισμού, συνολικού ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, του φράγματος πολλαπλών χρήσεων στο Μπουγάζι.

 

5ο. Έργο – Σμόκοβο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμελέτη και η οριστική μελέτη αρδευτικών δικτύων, συνολικής καθαρής έκτασης 231.086 στρεμμάτων, από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Σμοκόβου, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα.

Από τη συνολική έκταση, τα 78.956 στρέμματα αφορούν τον Δήμο Δομοκού, με αυξημένη την καθαρή γεωργική γη στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Εκτός από την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, στη σύμβαση περιλαμβάνεται και η σύνταξη κτηματολογικών πινάκων, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελέτης φορέα διαχείρισης του έργου, ώστε να υπάρχει πληρότητα του φακέλου δημοπράτησης και να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση χρηματοδότησης, είτε από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Τράπεζες (ΕΙΒ, CEB).

Αναμένεται, στις 9 Μαρτίου, να υποβληθεί η Προμελέτη, και, στις 9 Μαϊου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων.

Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, θα δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση των οριστικών μελετών, των κτηματολογίων, των τευχών δημοπράτησης, των οικονομοτεχνικών μελετών και της μελέτης του φορέα διαχείρισης του συνολικού έργου.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται περίπου 1 έτος από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

 

6ο. Κατασκευή – μέσω ΣΔΙΤ – φράγματος στον ποταμό Ενιπέα Φαρσάλων. 

Το έργο αυτό, που πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, περιλαμβάνει προσαγωγή του νερού στον ταμιευτήρα του ποταμού, για την άρδευση των πεδινών περιοχών, συνολικής έκτασης 107.500 στρεμμάτων καθαρής γεωργικής γης.

Επιδιώκεται το έργο να καλύψει και περιοχές του Δήμου Δομοκού.

 

7ο. Εντάξεις πρόσθετων έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Συγκεκριμένα:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.
  • Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μαντασιάς – Φιλιαδώνας, προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.
  • Υποδομές ηλεκτροκίνησης, ηλεκτρικά οχήματα και σταθμοί φόρτισης, προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ.

 

8ο. Έκτακτες χρηματοδοτήσεις, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Έργα υποδομής σε δημοτικές κοινότητες, ύψους 260.000 ευρώ.
  • Πόροι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ύψους 302.000 ευρώ.
  • Πόροι για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ύψους 250.000 ευρώ.
  • Εξόφληση υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, ύψους 465.000 ευρώ.

Μεταξύ των έργων που υλοποιούνται, είναι η ολοκλήρωση της αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης στην Άνω Αγόριανη, εργασίες βελτίωσης στα Δημοτικά Σχολεία Μακρολίβαδου και Μελιταίας, νέα παιδική χαρά στη Μελιταία, εργασίες για νέα γεώτρηση στο Πετρωτό, ενώ η γεώτρηση στο Νεοχώρι έχει ολοκληρωθεί, ως προς το τεχνικό κομμάτι.

 

9ο. Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες, μετά από συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου, ύψους 250.000 ευρώ.

 

10ο. Χρηματοδότηση Τ.Ο.Ε.Β.

Οι ΤΟΕΒ της Φθιώτιδας χρηματοδοτήθηκαν με 3 εκατ. ευρώ.

Έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμοί ρεμάτων.

Ειδικά για την ανάγκη ολοκλήρωσης καθαρισμού της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδας, ο ΤΟΕΒ Ξυνιάδας χρηματοδοτήθηκε, επιπλέον, με 200.000 ευρώ.

Ενώ υπάρχει και πρόταση της Περιφέρειας για τον εκσυγχρονισμό των γεωτρήσεων και των δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

 

11ο. Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας.

Η 5η ΥΠΕ χρηματοδοτήθηκε με 250.000 ευρώ, προκειμένου τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία της Φθιώτιδας να αναβαθμιστούν σημαντικά.

Το Κέντρο Υγείας Δομοκού θα παραλάβει, άμεσα, την Τρίτη, έναν βιοχημικό αναλυτή, κλίβανο και στολές εργασίας, ενώ τέλος του μήνα θα παραλάβει απινιδωτή και ηλεκτροκαρδιογράφο.

 

12ο. Ενίσχυση των σχολικών μονάδων.

Κατόπιν συνεργασίας με την Εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», τα Δημοτικά Σχολεία Δομοκού, Εκκάρας, Ν. Μοναστηρίου και Ομβριακής ενισχύθηκαν με 4 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 4 βιντεοπροβολείς.

 

13ο. Ενίσχυση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 50.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του.

Επίσης, ενισχύθηκε με ένα καινούργιο, ηλεκτροκίνητο, επταθέσιο αυτοκίνητο, με σκοπό την αναβάθμιση της βελτίωσης της ποιότητας μετακίνησης των ωφελούμενων του Κέντρου, μεταξύ άλλων και στο Παράρτημα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που εδρεύει εδώ, στον Δομοκό.

 

14ο. Αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές.

Το Υπουργείο Οικονομικών, εντοπίζοντας σχετικό κενό στη διαδικασία οριοθέτησης περιοχών που πλήττονται από θεομηνίες και περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προχώρησε στη νομοθέτηση νέας διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση, στις 18 Ιανουαρίου 2022, σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών της Φθιώτιδας που, ενώ επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ, δεν είχαν οριοθετηθεί, εντάσσοντας έτσι στη διαδικασία επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού και Ξυνιάδας.

Στην Υπουργική Απόφαση έχουν περιληφθεί 54 αγρότες, έχουν αποσταλεί 50 φάκελοι δικαιούχων από την Περιφέρεια και έχουν πληρωθεί 46 αγρότες, ποσό συνολικού ύψους 119.000 ευρώ.

Παραμένουν 4 σε εκκρεμότητα, και ειδικότερα 2 ζητούν αποζημίωση για έγγειο κεφάλαιο αλλά δεν εμφανίζουν ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, και 2 δεν έχουν αγροτεμάχιο στην περιοχή που αναφέρει το πρακτικό της Περιφέρειας.

Επιπλέον, απεστάλη από την Περιφέρεια, τέλος του 2022, νεότερη κατάσταση με 5 κατ’ επάγγελμα αγρότες για έκδοση συμπληρωματικής απόφασης επιχορήγησης, ένας εκ τον οποίων βρίσκεται στο Δήμο Δομοκού.

Τέλος, στις 29 Δεκεμβρίου 2022, από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τη διαδικασία αποζημιώσεων για το φυτικό κεφάλαιο, επιλύοντας μία εκκρεμότητα για αρκετούς συμπατριώτες μας, και εδώ, στον  Δομοκό.

 

 

15ο. Παραχώρηση ακινήτου.

Ολοκληρώθηκε η δωρεάν παραχώρηση από την ΕΤΑΔ του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Δομοκού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών του.

Πρόκειται για δέσμευση που είχαμε αναλάβει από το 2018, και η οποία ολοκληρώθηκε, το Νοέμβριο του 2019.

 

16ο. Τηλεδιοίκηση και αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής.

Η ΕΡΓΟΣΕ, στις 6 Μαΐου 2022, παρέδωσε προς χρήση το νέο, σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης, που αυτοματοποιεί τη διπλή γραμμή Τιθορέα – Δομοκός.

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα επιτρέπει, με ενίσχυση της υφιστάμενης ασφάλειας, μεγαλύτερες ταχύτητες στις διαδρομές, αλλά και περισσότερες στάσεις των διερχόμενων αμαξοστοιχιών.

Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ προχωράει στην αναβάθμιση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός, προϋπολογισμού 3,1 εκατ. ευρώ.

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά:

α) στην κατασκευή τεχνικού Άνω διάβασης Πανίδας της γραμμής Λιανοκλάδι – Δομοκός, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός και

β) στη σήμανση των επτά σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων του τμήματος γραμμής Τιθορέα-Δομοκός και συγκεκριμένα στους σταθμούς Τιθορέας, Μώλου, Λιανοκλαδίου, Αγίου Στεφάνου, Δομοκού, και στις στάσεις Αγγειών και Θαυμακού.

 

17ο. Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις σιδηροδρομικής γραμμής.

Υπεγράφη, στις 27 Δεκεμβρίου 2019, σχετική απόφαση για καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους των απαλλοτριώσεων της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Λιανοκλάδι – Δομοκός.

 

18ο. Οδικός Άξονας Ε-65.

Με σταθερούς ρυθμούς προχωρά το έργο του νότιου τμήματος του Ε65, από τη Λαμία μέχρι την Ξυνιάδα.

Η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 88%, και βρισκόμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο.

Υπενθυμίζεται πως από τα 32,5 χλμ. του νοτίου τμήματος του Ε-65, έχουν παραδοθεί τα 14,5 χλμ., από τη Λαμία ως τον ανισόπεδο κόμβο Καρπενησίου.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τέλος του έτους – με αρχές του 2024.

 

19ο. Πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας προχωράει, με την προκήρυξη των  πρώτων 15 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που περιλαμβάνει ο δεύτερος – από τους συνολικά τέσσερις – κύκλους του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δημοτικές Ενότητες Δομοκού, Θεσσαλιώτιδας και Ξυνιάδας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ, έχουν ενταχθεί πρώτες, σε μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, στον Γ’ κύκλο του Προγράμματος.

 

20ο. Τηλεοπτικό Σήμα στις Λευκές Περιοχές.

Με σχετική δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, νοικοκυριά και οικισμοί σε περιοχές της χώρας που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, απέκτησαν πρόσβαση μέσω σχετικής πλατφόρμας.

Για τον Δήμο Δομοκού, ωφελούμενοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων: Βούζι, Καρυές, Μαντασιά, Μελιταία, Νεοχώρι, Πολυδένδρι, Φιλιαδώνα, Βαρδαλή, Άγιος Γεώργιος, Κορομηλιά, Μακρυρράχη, Ομβριακή και Παναγιά.

 

21ο. Χορηγία πετρελαίου θέρμανσης σε Δημοτικά Ακίνητα του Δήμου Δομοκού.

Εξασφαλίσαμε, ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένα αιτήματα, σημαντική ποσότητα λίτρων θέρμανσης, δωρεά, σε δημοτικά ακίνητα στον Δήμο Δομοκού.

 

22ο. Δωρεά παιδικών παιχνιδιών σε παιδιά στο Νεοχώρι.

Μικροί μας φίλοι από το Νεοχώρι απέκτησαν πρόσβαση σε πολλά και δημιουργικά παιχνίδια.

 

Προσπάθησα, συνοπτικά, να αποτυπώσω τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για τον Δήμο Δομοκού και τους Δημότες τα τελευταία περίπου 4 έτη.

Θέλω να σημειώσω ότι οι δυνατότητες που μου δόθηκαν για την ποικίλη εμπλοκή μου σε αυτή τη δέσμη έργων και πρωτοβουλιών, εδράζονται στη σχέση εμπιστοσύνης που έχω δομήσει με τους πολίτες τα τελευταία 16 περίπου χρόνια, στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και στις αποτελεσματικές συνεργασίες μου με τα στελέχη της Κυβέρνησης, στις συνεργασίες με στελέχη της Αυτοδιοίκησης και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη των – κατά περίπτωση – αρμοδίων υπηρεσιών.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ενότητα της συνάντησής μας, ο λόγος ανήκει πλέον σε εσάς προκειμένου να ακουστούν οι θέσεις και οι προτάσεις σας για μία νέα δέσμη έργων που κρίνετε ότι πρέπει να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Συνεχίζουμε, βήμα – βήμα, με σοβαρότητα, ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Στην πρώτη γραμμή για τη Φθιώτιδα!

 

Ακολουθούν φωτογραφίες του www.fonografos.net

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube