Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο cnn.gr για το 2022 | 30.1.2022

2022: Η απαρχή μίας πορείας ισχυρής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Στην αυγή της περυσινής χρονιάς, στο αφιέρωμα του CNN Greece για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, είχα αναπτύξει τη στρατηγική της Κυβέρνησης, προκειμένου το 2021 να αποτελέσει έτος μετάβασης από την ύφεση και την αβεβαιότητα στην ανάκαμψη και την αισιοδοξία.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, η ανάκαμψη όχι μόνο είναι γεγονός, αλλά επιπλέον έχει σχήμα “V”, δηλαδή καλύπτει σχεδόν το σύνολο των απωλειών που προκάλεσε η πανδημία στο ΑΕΠ. Γεγονός είναι και η αισιοδοξία, καθώς εταίροι, θεσμοί, αγορές, επενδυτές, οίκοι αξιολόγησης και – πρωτίστως – η ελληνική κοινωνία βλέπουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τη χώρα και την οικονομία μας. Προοπτικές που εδράζονται, μεταξύ άλλων:

 • Στη σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, που προσδίδουν βιωσιμότητα στην οικονομική μεγέθυνση.
 • Στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας.
 • Στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, κυρίως μέσα από μειώσεις φορών και ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, προχωρήσαμε, ήδη, από την 1η Ιανουαρίου 2022 σε αύξηση του κατώτατου μισθού και θα ακολουθήσει δεύτερη, πιο γενναία, αύξηση τον Μάιο.
 • Στην επιστροφή του οικονομικού κλίματος στα προ-πανδημίας επίπεδα.
 • Στην αύξηση των καταθέσεων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Στην ανοδική πορεία της βιομηχανικής παραγωγής.
 • Στην ενίσχυση της μεταποίησης.
 • Στην τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.
 • Στην έναρξη οικονομικής δραστηριότητας από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.
 • Στο σταθερά αρνητικό κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος.
 • Στο χαμηλό κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου.
 • Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Στην αναβάθμιση της χώρας από τρεις οίκους αξιολόγησης.

Όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις – υγειονομική, κλιματική, ενεργειακή –, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη συνεπακόλουθη έντονη αβεβαιότητα, δικαιώνοντας τη σκληρή δουλειά όλων μας – πολιτείας και πολιτών – και αποδεικνύοντας έμπρακτα την αποτελεσματικότητα του συνεκτικού, δυναμικού και συνεπούς στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης.

Σχεδιασμός που βασίζεται στους ακόλουθους 8 άξονες:

 1. Εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, με επίκεντρο τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
 2. Στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας έναντι των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης με το 4ο μεγαλύτερο, διεθνώς, πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους 43,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2022. Για φέτος, στόχος είναι η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
 3. Στήριξη έναντι των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και των συνεπακόλουθων αυξήσεων τιμών, με μέτρα συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ το τελευταίο 4μηνο του 2021, στα οποία προστέθηκαν άλλα 400 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2022. Στήριξη που θα συνεχιστεί, για όσο χρειαστεί!
 4. Κατάρτιση και υλοποίηση μιας διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, η οποία για την εφετινή χρονιά εγκαινιάστηκε με την πρόσφατη, επιτυχή έκδοση 10ετούς ομολόγου.
 5. Προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (π.χ. φορολογικά κίνητρα για μεγέθυνση επιχειρήσεων, κίνητρα περαιτέρω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών), προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
 6. Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσω πολιτικών όπως είναι η μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, και το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 7. Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με κυριότερα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.
 8. Περαιτέρω αναβάθμιση της αξιοπιστίας και του διεθνούς κύρους της χώρας και ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στη διάρθρωση μιας νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Με «πυξίδα» τους παραπάνω 8 άξονες πολιτικής, με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των κινδύνων, αλλά και με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, Κυβέρνηση και κοινωνία μπορούμε εφέτος να κάνουμε το άλμα από τη δυναμική ανάκαμψη του 2021, στην απαρχή μίας πορείας ισχυρής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον εθνικής και κοινωνικής ευημερίας που δικαιούται, πρωτίστως, η νέα γενιά.

 

cnn.gr

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube