Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα “To Manifesto” | 29.8.2022

Η Ελλάδα εξέρχεται από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας αλλαγμένη και πιο ισχυρή

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η 20ή Αυγούστου του 2022 αποτελεί μία ημέρα ορόσημο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, αφού η χώρα μας εξήλθε και επισήμως από το καθεστώς της Ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Εποπτείας.

Μετά από μία δύσκολη – 12ετή – περίοδο μνημονίων και Ενισχυμένης Εποπτείας, η Ελλάδα επανέρχεται στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κλείνει με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα επώδυνο κεφάλαιο για την πατρίδα μας.

Παράλληλα, η έξοδος από την Ενισχυμένη Εποπτεία ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, καθώς η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως εξαίρεση στην Ευρώπη, και παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της πατρίδας μας και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, έρχεται πιο κοντά η επίτευξη και του τελευταίου οικονομικού στόχου που έχουμε θέσει για την τρέχουσα τετραετία: αυτού της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ενώ, το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας προσδίδει σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο φυσικά των κανόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε σε λανθασμένους χειρισμούς παλαιότερων περιόδων. Από το καλοκαίρι του 2019, η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα διδάγματα του πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος έχουν εμπεδωθεί και οι διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες που υπήρξαν έχουν αναγνωριστεί.

Γι’ αυτό και η Ελλάδα του 2022, που εξέρχεται από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, είναι πολύ διαφορετική και πιο ισχυρή, σε σχέση με την Ελλάδα του 2018, όταν – μόνη στην Ευρώπη – εισήλθε στο καθεστώς αυτό.

Εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη, έχει γίνει πιο εξωστρεφής και πιο ελκυστική για επενδύσεις, παρουσιάζοντας, μάλιστα, ιστορικά ρεκόρ σε εξαγωγές και επενδύσεις, η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δώδεκα ετών με νέες και καλές θέσεις απασχόλησης να δημιουργούνται.

Επιπλέον, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας έχει ενισχυθεί, ενώ ακολουθείται μία συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που περιλαμβάνει σημαντική φορολογική ελάφρυνση των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων.

Χάρη στις τεράστιες θυσίες και τους μεγάλους κόπους του ελληνικού λαού, στις σημαντικές προσπάθειες των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών της ελληνικής κοινωνίας, και στην ορθή, υπεύθυνη, αξιόπιστη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα άντεξε και πλέον γράφτηκε ο επίλογος μίας πολυετούς δοκιμασίας.

Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις δυνάμεις της πατρίδας μας, και έχοντας πλήρη συναίσθηση των νέων προκλήσεων που αναδύονται, να θέτουμε νέους στόχους για μία Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, σύγχρονη, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

2022-08-29 Άρθρο tomanifesto.gr

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο «Παρόν της Κυριακής» | 21.8.2022

Τι σημαίνει η έξοδος της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας

 

Το Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η Κυβέρνηση είχαν, εξ αρχής, θέσει ως βασικό τους στόχο, στο πεδίο της οικονομίας, την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας.

Καθεστώς στο οποίο είχε εισέλθει η χώρα – μόνη στην Ευρώπη – το 2018.

Για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, πολίτες και πολιτεία, εργαστήκαμε επί μακρόν, υπεύθυνα και μεθοδικά – όπως αποδεικνύουν και οι 10 διαδοχικές θετικές Εκθέσεις Ενισχυμένης Εποπτείας κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία – μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, εξαιτίας διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων.

Και τα καταφέραμε. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσημα, από τις 20 Αυγούστου, εκτός Ενισχυμένης Εποπτείας.

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα αποτελεί καρπό και αναγνώριση των κόπων και των μεγάλων θυσιών των Ελλήνων Πολιτών, των σημαντικών προσπαθειών των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών της ελληνικής κοινωνίας, της ορθής, υπεύθυνης, αξιόπιστης και – όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς – αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ευρύτερα του μεταρρυθμιστικού έργου της, το οποίο έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Μία εξέλιξη με πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα αφού:

1ον. Κλείνει μετά από 12 χρόνια, και σε συνδυασμό με την πρόωρη εξόφληση του συνόλου των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ύψους 8 δισ. ευρώ, και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα επώδυνο κεφάλαιο και η χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

2ον. Ενισχύει τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές αφού πλέον η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση στην Ευρώπη αλλά θα βρίσκεται σε πλαίσιο όμοιο με αυτό που είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία η Κύπρος και η Πορτογαλία.

3ον. Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της και στην προσέλκυση επενδύσεων.

4ον. Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των κανόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

5ον. Αποδεικνύει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία αφού, παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς δυσκολίες, η χώρα κατακτά τους στόχους που θέτει.

Έτσι, μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ, την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, τη βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών με την εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, που διασφαλίζει τη στήριξη της κοινωνίας έναντι των διαδοχικών και επάλληλων κρίσεων, τη συρρίκνωση της ανεργίας, τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τώρα την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, έρχεται πιο κοντά η επίτευξη και του τελευταίου μεγάλου στόχου.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Θεωρούμε ότι, με βάση τα ανωτέρω και εάν σε αυτά προσθέσουμε την πολιτική σταθερότητα που εμπνέει, πλέον, η Ελλάδα αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι οίκοι αξιολόγησης στη χώρα και στην Κυβέρνηση – όπως αποτυπώνεται και στις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3 έτη – είμαστε έτοιμοι για να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα, εντός του 2023.

Με οδηγό τα όσα έχουμε πετύχει και έχοντας πλήρη συναίσθηση των νέων προκλήσεων που αναδύονται, συνεχίζουμε, με σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις δυνάμεις της πατρίδας μας, την εφαρμογή μιας υπεύθυνης, αξιόπιστης, μεταρρυθμιστικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής πολιτικής.

Στόχος μας μια Ελλάδα ακόμα πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις θετικές προοπτικές που με κόπο όλοι μαζί – πολίτες και πολιτεία – χτίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια.

 

2022-08-21 Άρθρο το Παρόν

paron.gr

 

 

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στα ΝΕΑ | 12.8.2022

Έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία:

Ένας εθνικός στόχος επιτυγχάνεται, με πολλαπλά οφέλη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Από τον Ιούλιο του 2019, όταν οι πολίτες έδωσαν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόγραμμά της, μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί με συνέπεια και μεθοδικότητα παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες που προκάλεσαν τα τελευταία δυόμισι χρόνια οι πολυ-επίπεδες εξωγενείς κρίσεις μια υπεύθυνη, μεταρρυθμιστική, φιλοαναπτυξιακή πολιτική.

Πολιτική η οποία της έχει επιτρέψει να επιτυγχάνει τους κεντρικούς στόχους της στο πεδίο της οικονομίας:

1ος στόχος: Ισχυρή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.Πράγματι, καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, μετά την ισχυρή ανάκαμψη του 2021.

2ος στόχος: Βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Πράγματι, oι ελληνικές εξαγωγές έχουν διπλασιαστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2010, φτάνοντας πέρυσι στο 40% του ΑΕΠ,και οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,7% το 2021, με τις άμεσες ξένες επενδύσεις να καταγράφουν ρεκόρ, στα 5,1 δισ. ευρώ πέρυσι, και διεθνείς κολοσσοί να επενδύουν στη χώρα μας (Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen, JP Morgan κ.ά.).

3ος στόχος: Συρρίκνωση της ανεργίας. Πράγματι, η ανεργία έχει καταγράψει μεγάλη μείωση και οι απασχολούμενοι έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2019 μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας πλέον τα 4 εκατομμύρια.

4ος στόχος: Βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, που διασφαλίζει τη στήριξη της κοινωνίας έναντι των διαδοχικών και επάλληλων κρίσεων, χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον της χώρας. Πράγματι, το δημόσιο χρέος υποχωρεί σημαντικά και δρομολογείται η σταδιακή μετάβαση σε δημοσιονομική ισορροπία, ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στους πολίτες, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να περιορίσουμε, όσο είναι εφικτό, τις επιπτώσεις των κρίσεων.

5ος στόχος: Δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πράγματι, από τον Ιούνιο του 2019, αυτά έχουν μειωθεί κατά 58 δισ. ευρώ ή κατά 31,5%.

6ος στόχος: Έξοδος της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Πράγματι, χάρη στη συστηματική προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, η σχετική απόφαση έχει ληφθεί. Σε λίγες ημέρες, στις 20 Αυγούστου, κατακτάται και αυτός ο σημαντικός εθνικός στόχος.

Στόχος τον οποίο μπορέσαμε να επιτύχουμε, καθώς, όπως ανέφεραν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Valdis Dombrovskis και ο Επίτροπος Οικονομίας κ. PaoloGentiloni στην επιστολή τους για τη λήξη της Ενισχυμένης Εποπτείας, «η Ελλάδα υλοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων πολιτικής που είχε αναλάβει έναντι του Eurogroup… και εφάρμοσε αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις, ακόμα και υπό τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσαν η πανδημία του Covid-19 και, πιο πρόσφατα, η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί σημαντικά».

Η έξοδος από την Ενισχυμένη Εποπτεία προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

Σε συνδυασμό με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, κλείνει ένα επώδυνο για την Ελλάδα κεφάλαιο, που συνδέεται με την πολυετή οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.
Ενισχύει τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της πατρίδας μας και στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς η Ελλάδα επιστρέφει, πλέον, στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να τοποθετείται ως εξαίρεση στην Ευρωζώνη. «Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της ελληνικής Κυβέρνησης και του λαού της Ελλάδας, ένα ακόμη σαφές μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα για την ελληνική οικονομία και της συνεχιζόμενης προόδου που έχει σημειωθεί στην οικονομική πολιτική από το 2010, και ειδικότερα υπό την παρούσα ελληνική Κυβέρνηση», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Paschal Donohoe.
Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των υφιστάμενων κανόνων, που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.
Φέρνει πιο κοντά την επίτευξη του 7ου, και τελευταίου, στόχου που είχαμε θέσει για την τρέχουσα τετραετία: αυτού της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας το 2023.

Η Ελλάδα έχει πλέον καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οίκων αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται και στις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3 έτη, οι οποίες έχουν φέρει τη χώρα μας ένα «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Έχοντας επιτύχει τους 6 προαναφερθέντες στόχους, μαζί με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ, τη διαμόρφωση ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων και την ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, και συνεκτιμώντας την πολιτική σταθερότητα που εμπνέει, πλέον, η χώρα, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων, χωρίς μάλιστα να τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος της επίτευξης – σταδιακά – δημοσιονομικής ισορροπίας, θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι για να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα, εντός του 2023.

Άλλωστε, όπως επισήμανε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ESM, κ. Klaus Regling, μετά το Eurogroup του περασμένου Ιουνίου: «Το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας είναι ένα σημαντικό βήμαΚαι ο στόχος είναι ο σωστός – η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, γιατί αυτό θα αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα συνεχιστεί».

Μέχρι σήμερα, παρά τις μεγάλες, πολλαπλές κρίσεις, τις σημαντικές αβεβαιότητες και τις νέες – πανευρωπαϊκές και διεθνείς – προκλήσεις, έχουμε αποδείξει, πολίτες και πολιτεία, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέτουμε στόχους και – με σχέδιο, σκληρή δουλειά, ενότητα, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας – τους κατακτούμε!

Συνεχίζοντας να λειτουργούμε με πυξίδα τις ίδιες αρχές, θα εξακολουθήσουμε να κινούμαστε στον δρόμο της υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας και της τόνωσης της κοινωνικής συνοχής και θα καταστήσουμε τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή.

 

 

2022-08-12 Άρθρο ΥΠΟΙΚ ΤΑ ΝΕΑ

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο Βήμα της Κυριακής | 26.6.2022


Ισχυρές αντοχές και ευοίωνες προοπτικές για την ελληνική οικονομία,
παρά τις εξωγενείς κρίσεις.

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, εξαιτίας διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων. Προτού ξεπεραστεί πλήρως η δοκιμασία της πανδημίας, έγιναν αισθητές οι επιπτώσεις μιας γεωπολιτικής και συνακόλουθης ενεργειακής κρίσης, οι οποίες δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα, πλήττουν τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων και λειτουργούν ως τροχοπέδη για την αναπτυξιακή πορεία της Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές ευρύτερο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη. Η κρίση «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και περιορίζει τζίρους και κέρδη επιχειρήσεων, γι’ αυτό και η στήριξη της πολιτείας είναι γενναία υψηλότερη, μάλιστα, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η οικονομία μας επιδεικνύει ισχυρές αντοχές, σταθερή δυναμική και οι προοπτικές της, μολονότι πρόσκαιρα «θολώνουν», παραμένουν ευοίωνες.

Τούτο επιβεβαιώνεται από τα, πρόσφατα, προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, όσο και από τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 7%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2021 – σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Μάλιστα, το 1ο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς το ΑΕΠ της Ελλάδας παρουσίασε – σε όρους όγκου – την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Καταγράφεται, έτσι, μία δυναμική εκκίνηση για την πορεία του ΑΕΠ στο σύνολο του τρέχοντος έτους, θέτοντας τις βάσεις για επίτευξη ανάπτυξης υψηλότερης των εκτιμήσεων.

Επιπλέον, τόσο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όσο και οι Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκλίνουν στο ότι η οικονομική μεγέθυνση εδράζεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Η Επιτροπή αναδεικνύει, δε, τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις επενδύσεις για την τριετία 2021-2023, με διψήφια άνοδο των επενδύσεων και για το 2022.

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι, επίσης, ότι η ανεργία στη χώρα μας συνεχίζει να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια, βάσει των Προβλέψεων της Κομισιόν, μετά και τη σημαντική συρρίκνωση που παρουσίασε τα τελευταία έτη.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος υποχωρεί σημαντικά και αποκαθίσταται, σταδιακά, η δημοσιονομική ισορροπία.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, εμφανίζεται μεν υψηλός, διαμορφώνεται όμως στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ενώ, όπως υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση– τα οποία είναι υπερδιπλάσια ως ποσοστού του ΑΕΠ, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου – , η σημαντική ενίσχυση του κατώτατου μισθού αλλά και οι αυξημένες αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Έτσι, τα προαναφερθέντα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με:

την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων,
τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών – η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση (3,7%) στη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 2019-2021 – και τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων,
την εφαρμογή μιας διορατικής εκδοτικής στρατηγικής,
την ταχεία αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ήδη, 230 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10,2 δισ. ευρώ, έχουν ενταχθεί και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»,
την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική, όπως επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, η πρόσφατη επισφράγιση της εξόδου της Ελλάδας, τον προσεχή Αύγουστο, από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο είχε εισέλθει – μόνη στην Ευρώπη – το 2018,

αποτελούν τα γερά θεμέλια, πάνω στα οποία οικοδομήθηκαν οι αντοχές και η δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Αντοχές και δυναμική που θα ενισχύσουμε περαιτέρω όλοι μαζί – πολίτες και πολιτεία –, συνεχίζοντας με σχέδιο, ενότητα, αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας τη σκληρή δουλειά, προκειμένου να οδηγήσουμε το «σκάφος» της οικονομίας μας σε ασφαλές λιμάνι και να επιτύχουμε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων απασχόλησης και τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

 

2022-06-26 Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής

Ο Υπουργός Οικονομικών για τα 16 χρόνια της εφημερίδας Παρασκήνιο | 10.6.2022

Μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τα 16 χρόνια της εφημερίδας «Παρασκήνιο»

 

Στα 16 χρόνια κυκλοφορίας της, η εφημερίδα «Παρασκήνιο» έχει κερδίσει πιστούς αναγνώστες, χάρη στο μαχητικό ρεπορτάζ, την παρεμβατική αρθρογραφία και την πλούσια ύλη της.

Εύχομαι σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης να υπηρετούν με εγκυρότητα, πληρότητα και αντικειμενικότητα το πολύτιμο αγαθό της ενημέρωσης, που αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας.

 

2022-06-10 16_Χρόνια Παρασκήνιο

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Ναυτεμπορική | 3.6.2022

«Η ακρίβεια, πυροδοτούμενη κυρίως από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Μια κρίση που αναμφίβολα, πλήττει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των πολιτών.

Ως Κυβέρνηση αντιλαμβανόμαστε την οξύτητα του προβλήματος, για αυτό από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε γενναία και πολύπλευρα τους συμπολίτες μας μέσα από ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Μέτρα, με στόχο την στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως, μεταξύ άλλων είναι η πρωτοφανής στήριξη ύψους 43 δισ. ευρώ κατά την πανδημία, οι συνεχείς μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά και μέτρα στοχευμένα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού, διπλάσια σε ύψος έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στην αγορά ενέργειας, όπως:

 • Επιδότηση μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
 • Ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και επιδότηση καυσίμων.

Παράλληλα, ενισχύουμε το υφιστάμενο πλέγμα μέτρων, με νέες παρεμβάσεις, όπως:

 • Σημαντική ενίσχυση και γενναία διεύρυνση των επιδοτήσεων ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 • Αναδρομική επιδότηση του 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές για λογαριασμούς που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ.
 • Συνέχιση της επιδότησης της τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης (diesel) στην πηγή, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.
 • Ενίσχυση του μηχανισμού εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος – οριζόντια – από τον Ιούλιο του 2022 και με χρονικό ορίζοντα έως και ένα έτος, ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανικής σε συγκεκριμένα επίπεδα, σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των προηγουμένων μηνών και ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με τα προ κρίσεως.

Και σε αυτή την κρίση η Κυβέρνηση είναι κοντά στους πολίτες και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας. Στο πλαίσιο του εφικτού, ενισχύει και εμπλουτίζει διαρκώς τις πολιτικές της, απαντώντας στις εύλογες αγωνίες και αβεβαιότητες της κοινωνίας. Παρεμβαίνει δίκαια και γενναία και δημιουργεί τις δημοσιονομικές δυνατότητες για να συνεχίσει να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε, άλλωστε, αποδείξει ότι ως Κυβέρνηση διαθέτουμε γρήγορα αντανακλαστικά και ενεργούμε αποτελεσματικά. Το ίδιο θα πράξουμε και στο μέλλον ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί».

2022-06-03 Δήλωση Ναυτεμπορική

 

naftemporiki.gr

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα «Το Παρόν της Κυριακής» | 29.5.2022

Ισχυρά κίνητρα για πιο δυνατές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

 

Πριν από λίγες ημέρες, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο-ορόσημο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» αποτελεί μία καινοτόμα μεταρρύθμιση, η οποία προστίθεται στη μακρά λίστα μέτρων φορολογικής πολιτικής που έχει λάβει η σημερινή Κυβέρνηση, μέσα από μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), την προσέλκυση επενδυτών και φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται ο θεσμός της συνεργασίας των επιχειρήσεων, βελτιώνονται διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, ενισχύεται η αγροτική οικονομία και προωθείται η συνεργασία φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται σημαντική έκπτωση φόρου εισοδήματος, ύψους 30% για 9 χρόνια, στη νέα εταιρική σχέση που θα προκύψει από τη συνεργασία ατομικών, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έκπτωση που ανέρχεται στο 50% για τους αγρότες. Η εν λόγω έκπτωση θα μειώσει σημαντικά τον πραγματικό, αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις εν λόγω επιχειρήσεις, για τις οποίες η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη μειώσει τον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή στο 22%, από 29% που τον παρέλαβε τον Ιούλιο του 2019.

 

Με γνώμονα την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και, κατ’ επέκταση, τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, απαιτείται η προηγούμενη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων. Η θέσπιση των κινήτρων που προβλέπει το ψηφισθέν νομοσχέδιο εκκινεί από τη διαπίστωση ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης, με μέσο τζίρο κάτω από 10 εκατ. ευρώ, είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης ευρωπαϊκής μικρής και μεσαίας επιχείρησης, γεγονός που συνιστά τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η θέσπιση κινήτρων, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη άσκηση. Έπρεπε να ισορροπήσουμε δύο δυνάμεις, τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τεθούν ορισμένες επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, η υστέρηση των επιχειρήσεων στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας είναι αξιοσημείωτη. Είναι γνωστό, επίσης, ότι η παραγωγικότητα έχει θετική συσχέτιση με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Πράγματι, για το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 2019, η συνολική παραγωγικότητα της εργασίας στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι στην προτελευταία θέση των κρατών-μελών, ενώ στη συνολική παραγωγικότητα της εργασίας σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, έχουμε τη χαμηλότερη πανευρωπαϊκή επίδοση.

Ήταν, συνεπώς, απαραίτητη η δημιουργία ενός σύγχρονου και σταθερού θεσμικού πλαισίου, που να προωθεί και να δίνει ουσιαστικά κίνητρα στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες των επιχειρήσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς, θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, θα μειώσουν τα κόστη παραγωγής και πωλήσεων, θα προσελκύσουν επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου και θα διευρύνουν τις χρηματοδοτικές προοπτικές τους, μέσω τραπεζών, αναπτυξιακού νόμου, ΕΣΠΑ, και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούνται οικονομίες κλίμακας, ενισχύεται ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μέσω των επενδύσεων και της απασχόλησης, και ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις «νηπιακής θνησιμότητας».

Παράλληλα, αναμένεται να περιοριστεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αδήλωτης εργασίας μακροπρόθεσμα, το οποίο δημιουργεί σήμερα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Μετά τη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στη χώρα μας, το οποίο ανήλθε στο 25,8% το 2019 από 29% το 2018, τα κίνητρα θα ισχυροποιήσουν αυτή τη μειωτική τάση, αφενός ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση και, αφετέρου, απλοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο από την πλευρά της φορολογικής πολιτικής.

 

Τα βασικά σημεία του ψηφισθέντος νομοσχεδίου κωδικοποιούνται ως εξής:

 • Απαλλαγή για 9 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, συνεργασίας προσώπων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων.
 • Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 500.000 ευρώ.
 • Στην περίπτωση της συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.
 • Παροχή της δυνατότητας μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυτών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, είτε της τρέχουσας είτε επόμενων χρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της νέας επιχείρησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ποσού των 450.000 ευρώ.
 • Απαλλαγή από την καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ως προς τις σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.
 • Αναγνώριση έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.
 • Πρόβλεψη για δυνατότητα μεταβίβασης των διοικητικών αδειών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης.
 • Πρόβλεψη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά ποσοστό 50%.

 

Τέλος, για την αποφυγή καταστρατήγησης των νέων διατάξεων, προβλέπεται ότι το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή του φόρου εισοδήματος παρέχεται μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

 • Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η απαλλαγή χορηγείται εφόσον:

(α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας και

(β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων τυχόν μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 ευρώ,

(γ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 9 εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.

 • Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, η απαλλαγή χορηγείται εφόσον:

(α) καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και

(β) το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.

(γ) Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων δυνάμει σύμβασης με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, ο συνεργαζόμενος παραγωγός οφείλει να εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

 

Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται, συνεπώς, στις προκλήσεις για ισχυρή, βιώσιμη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Παρά την αρνητική συγκυρία, κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Μετασχηματισμός ο οποίος θα επιτρέψει την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

 

2022-05-29 Άρθρο Υποικ_Παρον

paron.gr

/ In Άρθρα, Κύριο Θέμα / By author / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα «Το Παρόν της Κυριακής» | 29.5.2022

Ο ΥπΟικ για τα 8 χρόνια λειτουργίας του σταθμού Παραπολιτικά 90,1 | 28.5.2022

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας για τα 8 χρόνια του ραδιοφωνικού σταθμού «Παραπολιτικά 90.1 FM»

 

«Πάντοτε, και ιδίως σε περιόδους καταιγιστικών εξελίξεων και αυξημένης αβεβαιότητας, όπως αυτή που βιώνουμε – διεθνώς – σήμερα, τα μέσα ενημέρωσης απαιτείται να προσεγγίζουν τα γεγονότα με γνώμονα την αντικειμενικότητα και τη δημιουργική και υπεύθυνη κριτική, μακριά από εντυπωσιοθηρία, ακραίες οπτικές και ψευδείς ειδήσεις.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός “Παραπολιτικά 90.1 FM”΄, στα 8 χρόνια λειτουργίας του, καταγράφει δυναμικά τον παλμό της επικαιρότητας, έχοντας κερδίσει πιστούς ακροατές και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της δημόσιας “ατζέντας”, με έμφαση στα μείζονα πολιτικοοικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Με τα δεδομένα αυτά, συγχαίρω τους συντελεστές του σταθμού και εύχομαι να συνεχίσουν τη δημιουργική πορεία τους για πολλά χρόνια ακόμη!»

2022-05-28 8 χρόνια Παραπολιτικά 90,1

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής» | 28.5.2022

Χτίζοντας «γραμμές άμυνας και στήριξης», διασφαλίζουμε ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναμική στην οικονομία

 

Η Ευρώπη και ολόκληρος ο πλανήτης διανύει μια εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, με επάλληλες κρίσεις, υψηλούς κινδύνους και αυξημένη αβεβαιότητα. Προτού ξεπεραστεί πλήρως το σοκ της πανδημίας, ενέσκηψαν οι δυσμενείς συνέπειες μιας γεωπολιτικής και συνακόλουθα ενεργειακής κρίσης. Κρίση που πλήττει, σημαντικά, τους προϋπολογισμούς των πολιτών.

Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση αντέδρασε απέναντι σε αυτές τις δοκιμασίες, και στις προκλήσεις που γέννησαν, άμεσα, υπεύθυνα, συνετά και συγκροτημένα. Έχτισε – μεθοδικά – «γραμμές άμυνας και στήριξης» του παραγωγικού ιστού της οικονομίας:

 • Η «1ηγραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν τα γενναία μέτρα στήριξης της περιόδου της υγειονομικής κρίσης, ύψους 43 δισ. ευρώ, που επέτρεψαν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και μείωσαν – σημαντικά – την ανεργία.
 • Η «2ηγραμμή άμυνας και στήριξης» είναι οι συνεχείς – πολλές εκ των οποίων μόνιμες – μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
 • Η «3ηγραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κυρίως χαμηλών καταναλώσεων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα.
 • Η «4ηγραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 εκατ. ευρώ μέχρι και τον Απρίλιο του 2022.
 • Η «5ηγραμμή άμυνας και στήριξης» είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022, συνολικού ποσοστού 11,8% αν συνυπολογιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
 • Η «6η γραμμή άμυνας και στήριξης» είναι η νέα δυναμική δέσμη παρεμβάσεων του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Παρεμβάσεις με τις οποίες η Κυβέρνηση εμπλουτίζει τις πολιτικές της για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στη – διεθνή – ενεργειακή κρίση. Το συνολικό κόστος τους ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο του 2022 και εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν το 70%-80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβατώρας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αξιοποιήσαμε όλο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε και είχαμε στη διάθεσή μας, προς όφελος των πολιτών. Με αίσθημα ευθύνης, συγκλίνουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά δεν αποκλίνουμε από τις αντοχές της οικονομίας.

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο και με αυξημένες προκλήσεις περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική στους ισχυρούς κραδασμούς, παρουσιάζοντας, μάλιστα, σημάδια αναπτυξιακής δυναμικής.

Αυτό αναδείχθηκε πρόσφατα και στις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αναγνώρισαν επίσης την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας, παρά τις αναμενόμενες απώλειες που υφίσταται – όπως, εξάλλου, και ολόκληρη η Ευρώπη – λόγω της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εμφανίζεται πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις επενδύσεις για την τριετία 2021 – 2023 και την ίδια στιγμή η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια, μετά και τη σημαντική συρρίκνωση που παρουσίασε τα τελευταία έτη.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, παρουσιάζεται μεν υψηλός, διαμορφώνεται όμως στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίζει ότι τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η Κυβέρνηση, η σημαντική ενίσχυση του κατώτατου μισθού αλλά και οι αυξημένες αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η νέα κρίση που διερχόμαστε πλήττει μεν, αλλά φαίνεται να μην εκτρέπει την οικονομία μας. Δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις.

Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και εφαλτήριο όσα έχουμε όλοι μαζί πετύχει, εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε, στο πλαίσιο του εφικτού, τις πολλαπλές κρίσεις και να επιτύχουμε υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

2022-05-29 Άρθρο ΥπΟικ_Βραδυνη_Κυριακής

/ In Άρθρα, Κύριο Θέμα / By author / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής» | 28.5.2022

Δήλωση του ΥπΟικ στο manifesto για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ | 19.5.2022

«H επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο έντονης διαταραχής και ρευστότητας στο διεθνές περιβάλλον, λόγω και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε τον κομβικό ρόλο της χώρας μας ως διαχρονικής δύναμης ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός προέβαλε με επάρκεια, πληρότητα και ενάργεια τα καίρια ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της πατρίδας μας στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του διεθνούς δικαίου – αξίες των οποίων η πατρίδα μας αποτελεί, ιστορικά λίκνο και θεματοφύλακα.

Ανέδειξε το σύγχρονο, δυναμικό πρόσωπο της Ελλάδας και της οικονομίας της, που, έχοντας ανακάμψει ισχυρά από τις δοκιμασίες του πρόσφατου παρελθόντος, αντεπεξέρχεται με επιτυχία – χάρη στη μεθοδική, αποτελεσματική και σκληρή δουλειά πολιτείας και πολιτών – στις μεγάλες, πολλαπλές προκλήσεις της εποχής μας και καταφέρνει την ολόπλευρη ενδυνάμωσή της, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη συμμάχων, εταίρων, θεσμών, επενδυτών και αγορών.

Ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε μήνυμα σιγουριάς, αυτοπεποίθησης και προόδου για την πορεία της Ελλάδας και ολόκληρου του Ελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο».

2022-05-19 TΟ MANIFESTO

InstagramYoutube