Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην ιστοσελίδα Powergame.gr | 17.4.2021

Δεκατέσσερις μήνες μετά τις πρώτες «επιθέσεις» του Covid-19 στην Ελλάδα, η πανδημία εξακολουθεί να ρίχνει σκιά στη διεθνή και εγχώρια κοινωνική και οικονομική ζωή, διατηρώντας τις αβεβαιότητες. Ωστόσο, η πρόοδος της εμβολιαστικής εκστρατείας και η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας της αγοράς, θα μας φέρουν πιο κοντά στο τέλος αυτής της πρωτοφανούς δοκιμασίας, και συνεπώς στον οραματισμό και σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Σχεδιασμός που, για τη χώρα μας, δύναται να πραγματοποιηθεί από την καλύτερη δυνατή αφετηρία, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και στην ταχεία και μεθοδική κατάρτιση του συνεκτικού και ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικά φιλόδοξο Σχέδιο, εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο, που στοχεύει στην επίτευξη υψηλής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Επιχειρώντας την αποκωδικοποίηση και αποσαφήνιση του Σχεδίου για την αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, αξίζει να σταθούμε στο τι ισχύει για αυτό:

1ον. Το Σχέδιο συνιστά μία σοβαρή, μεθοδική, συνεκτική, εμπροσθοβαρή και  κοστολογημένη δέσμη προτάσεων, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, στις οποίες έχουν συμβάλει όλα τα Υπουργεία, μετά και από δημόσια διαβούλευση, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας Επιτροπής.

2ον. Το Σχέδιο συνιστά το εφαλτήριο, σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, για αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο.

3ον. Το Σχέδιο στοχεύει να αντιμετωπίσει τις – μεσο-μακροπρόθεσμες – οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας έναντι μελλοντικών κρίσεων.

4ον. Το Σχέδιο περικλείει πολιτικές συμβατές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες πολιτικής, και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας και με τις προτεραιότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

5ον. Το Σχέδιο λειτουργεί σε συνάφεια και συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά του προγράμματα. Αν τα αθροίσουμε, η αναλογία απολήψεων – αποδόσεων διαμορφώνεται σε 4,6/1. Ήτοι, για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδουμε στην Ευρώπη, θα εισπράττουμε 4,6 ευρώ μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης.

6ον. Το Σχέδιο εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνέργειες, συνοχή και συνέπεια με τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη Δίκαιη Μετάβαση, και τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των άλλων ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7ον. Το Σχέδιο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που διαρθρώνονται σε 4 δέσμες προτάσεων οι οποίες συνθέτουν 18 επιμέρους άξονες.

8ον. Το Σχέδιο εδράζεται σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας. Πρωταρχικός στόχος του είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και χρησιμοποιώντας τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς πόρους 57 δισ. ευρώ.

9ον. Το Σχέδιο εδράζεται και σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Περιέχει δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις ψηφιακές δυνατότητες της εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την πρόσβαση σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές.

10ον. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές, η υλοποίηση των οποίων, μέσω της θετικής μακροοικονομικής επίδρασης, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, με στόχο την περαιτέρω – προοπτικά – μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Είναι γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Τους τελευταίους περίπου 20 μήνες, αποδείξαμε ότι αντιμετωπίζουμε, με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, τις προκλήσεις. Παράλληλα, διαμορφώσαμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να αδράξει τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της, προκειμένου να πετύχει την αναγκαία δυναμική επανεκκίνηση και την είσοδό της σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Ευκαιρίες, όπως είναι η πρόσβαση στους πολύ σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, αλλά και οι πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου του Πλαισίου Ανάπτυξης, τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και η δημοσιονομική και νομισματική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ήδη υλοποιείται, θα συμβάλει επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί. Μπορεί όχι μόνο να σταθεί όρθια μετά από ένα πρωτοφανές παγκόσμιο σοκ, αλλά και, εν μέσω αυτού, να βελτιώσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Με την ίδια αποδοτική στρατηγική, με μεθοδικότητα, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, θα χαράξουμε τον δρόμο προς το μέλλον που μας αξίζει: μέλλον ευημερίας για όλους, και κυρίως για τις επόμενες γενιές!

 

powergame.gr

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στο Παρόν της Κυριακής | 11.4.2021

Έχουμε χρέος όλοι μας να πάμε μακριά την πατρίδα μας

Φέτος εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Επανάσταση που συνιστά, αναμφίβολα, τομή στη μακρά ιστορία του Ελληνισμού, καθώς αποτέλεσε την ιδρυτική πράξη του νεότερου ελληνικού κράτους.

Παράλληλα, όμως, συγκίνησε, ενέπνευσε και αφύπνισε λαούς σε όλη την οικουμένη, συνιστώντας παράδειγμα για μετέπειτα αγώνες, για την προάσπιση της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και της Δημοκρατίας.

Η φετινή χρονιά, με το ιστορικό και συμβολικό βάρος που φέρει, μπορεί –και πρέπει– να αναδειχθεί σε κειμήλιο εθνικής αυτογνωσίας και ταυτόχρονα να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία απολογισμού, αναστοχασμού και οραματισμού.

Πόσο μάλλον που η φετινή επέτειος συμπίπτει με προκλήσεις της γείτονος, την αυξημένη αβεβαιότητα και μια νέα ιδιότυπη μάχη που δίνουμε για να αποτινάξουμε τον «ζυγό της πανδημίας» και να επανακτήσουμε την «ελευθερία» μας.

Είναι αλήθεια ότι στην πορεία αυτών των 200 ετών συγκροτήσαμε τη νέα Ελλάδα. Προοδεύσαμε, περνώντας μέσα από Συμπληγάδες. Πολεμήσαμε τόσο γενναία, που ακόμη και όταν χάσαμε πολέμους, αναγνωρισθήκαμε ως νικητές. Όμως υποπέσαμε και σε λάθη, σε καταστροφικές εμφύλιες διαμάχες.

Ωστόσο, χάρη στην αυταπάρνηση και στις θυσίες του ελληνικού λαού αλλά μερικές φορές και την αλληλεγγύη εταίρων και συμμάχων μας, καταφέρναμε να σταθούμε όρθιοι, βγαίνοντας δυνατότεροι μετά από κάθε κρίση.

Ειδικότερα όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτή χαρακτηρίζεται από περιόδους με εντυπωσιακά αναπτυξιακά άλματα αλλά και με στασιμότητες και υφέσεις. Μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών η χώρα κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει οικονομικά αλλά να προοδεύσει και να εξελιχθεί.

Είναι αλήθεια ότι η πορεία της οικονομίας περιέχει σημαντικά επιτεύγματα:

♦ Την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, οι οποίοι συνέβαλαν στην αλλαγή κουλτούρας, στο μπόλιασμα ιδεών και στη μεγέθυνση της οικονομίας.

♦ Το μέγιστο επίτευγμα της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως στον σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη.

♦ Τις εντυπωσιακές φάσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού κατά τις περιόδους Χαρίλαου Τρικούπη, Ελευθέριου Βενιζέλου και Κωνσταντίνου Καραμανλή, που μετέτρεψαν την Ελλάδα από οικονομία και κοινωνία υστέρησης σε μια ανεπτυγμένη χώρα του ευρωπαϊκού χώρου και του κόσμου.

♦ Τη θεαματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.

Όμως, ο απολογισμός των 200 ετών προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία να αναλογιστούμε όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα επιτεύγματα, αλλά και τα λάθη μας. Η εμπειρία και τα διδάγματα του παρελθόντος προσδιορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τους γενικούς άξονες των προτεραιοτήτων τις οποίες οφείλουμε να υιοθετήσουμε.

Συγκεκριμένα:

1ος άξονας: Η οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου.

Εάν διατρέξουμε τη σύγχρονη ιστορία μας, θα διαπιστώσουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα μειονέκτημα της ελληνικής οικονομίας υπήρξε η έλλειψη επαρκώς τεκμηριωμένου σχεδίου.

Οι οικονομικές κρίσεις που διήλθε η χώρα μας στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων ανέδειξαν με εμφατικό τρόπο τις αδυναμίες του εκάστοτε εφαρμοζόμενου παραγωγικού μοντέλου, που, για μακρές περιόδους, δεν στηρίχθηκε στους ισχυρούς πυλώνες της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ παρουσίαζε ροπή προς την κατανάλωση, τον υπέρμετρο δανεισμό και την έλλειψη υγιών ξένων επενδύσεων.

Γι’ αυτό, βασικός στόχος της σημερινής κυβέρνησης, από την αρχή της θητείας της, είναι η στροφή της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, πράσινο, ψηφιακό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο, με αύξηση της συνολικής παραγωγής, των εξαγωγών και των επενδύσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, της διάδοσης και εφαρμογής της γνώσης, της προώθησης σε σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης, της έρευνας και της καινοτομίας.

2ος άξονας: Η εφαρμογή ισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής.

Η άσκηση συνετής και ισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής καθίσταται ζωτικής σημασίας για την υγιή ανάπτυξης της χώρας, χωρίς να αυξάνεται υπέρμετρα το χρέος εις βάρος των επόμενων γενεών. Η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί αυτήν την οικονομική στρατηγική από την πρώτη στιγμή. Ακόμη και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, όπου κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή σχεδιασμού και η εφαρμογή επεκτατικών πολιτικών, ως υπουργείο Οικονομικών προχωρήσαμε μεν στην αξιοποίηση της υφιστάμενης –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– δημοσιονομικής ευελιξίας, αποφεύγοντας όμως τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

3ος άξονας:  Η περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των θεσμών.

Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός του ελληνικού κράτους αποτέλεσε μια αργή διαδικασία, που αντιμετώπισε πισωγυρίσματα.

Η γραφειοκρατία, η πολυνομία, οι πελατειακές σχέσεις και η πλημμελώς λειτουργούσα διοικητική μηχανή στάθηκαν τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη και στην προσέλκυση επενδύσεων, επί πολλές δεκαετίες.

Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του νέου κράτους, και παρά τις όποιες θεσμικές αρρυθμίες, είχαν φανεί τα πρώτα ψήγματα φιλελευθερισμού και δικαιοσύνης. Αντίστοιχη είναι και η πρόοδος αναφορικά με τη λειτουργία της Αντιπροσωπευτικής μας Δημοκρατίας, ως διαδικασία εγγύησης της ελευθερίας, μέσα από την απόλαυση των δικαιωμάτων, κάθε μορφής.

Αναντίρρητα, η Ελλάδα, ειδικά μετά το 1974, έχει πραγματοποιήσει άλματα στον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως δεν υπάρχουν ακόμα πεδία και τομείς που υπολείπεται. Άλματα έχουν συντελεστεί και κατά τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης, στους τομείς της βελτίωσης της λειτουργίας των θεσμών, της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

4ος άξονας: Η διαμόρφωση περιβάλλοντος ενότητας.

Ένα από τα μεγαλύτερα διδάγματα της ιστορικής μας διαδρομής είναι ότι έχουμε ανάγκη τη σύμπνοια, τη συναίνεση και τη συνεργασία, καθώς ενωμένο το έθνος μας άνθισε, εντυπωσίασε και μεγαλούργησε.

Αντιθέτως, οι διχόνοιες και η επικράτηση του λαϊκισμού, ως γνώμονας λήψης σημαντικών αποφάσεων, αποδείχθηκαν μοιραία λάθη, που οδήγησαν σε εθνικό διχασμό και οικονομική κατάρρευση.

Δίχως την τοξικότητα και την εκκωφαντική ένταση αυτών και δίχως την κατά καιρούς επικράτηση των σειρήνων της δημαγωγίας, η Ελλάδα θα είχε σίγουρα επιτύχει ακόμη σπουδαιότερα επιτεύγματα.

5ος άξονας: Ο δυναμισμός και το αίσθημα εθνικής αυτοπεποίθησης.

Η Ελλάδα οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και στη διαμόρφωση της νέας εποχής, παγκοσμίως, που ανοίγεται μπροστά μας.

Με περηφάνια και αυτοπεποίθηση διατυπώνουμε συνεκτικές προτάσεις για την επίτευξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ευημερίας και ισότητας. Βαδίζουμε στο μέλλον με δυναμισμό και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.

Συνοψίζοντας, στο πέρασμα των 200 αυτών ετών ζήσαμε στιγμές θριάμβου αλλά και καταστροφής, πράξαμε σωστά, κάναμε όμως και λάθη, προχωρήσαμε μπροστά, κάναμε όμως και βήματα προς τα πίσω. Το βέβαιο είναι ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε.

Όπως και σήμερα, που δίνουμε αυτήν την πρωτοφανή μάχη με την πανδημία. Μάχη από την οποία θα βγούμε πιο δυνατοί, ενωμένοι και αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος και να αδράξουμε τις ευκαιρίες του παρόντος.

Είναι στο χέρι όλων μας να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες και να συνδιαμορφώσουμε ένα μέλλον υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης, κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Την Ελλάδα, την πατρίδα μας, που έρχεται από μακριά, έχουμε χρέος όλοι μας να την πάμε μακριά, με εθνική αξιοπρέπεια, συνολική ισχύ και ευημερία των πολιτών της.

 

paron.gr

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην ιστοσελίδα bankingnews.gr | 29.3.2021

 

10 εξελίξεις που εμπνέουν αισιοδοξία για την Επόμενη Ημέρα στην Οικονομία

 

 

Έναν και πλέον χρόνο μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, η Ελλάδα – όπως και όλος ο κόσμος – εξακολουθεί να δίνει σκληρή και επίπονη μάχη με τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονομία.
Η χώρα μας εισήλθε σε αυτή την πρωτοφανή, εξωγενή, παγκόσμια κρίση σε μια περίοδο που έκανε τα πρώτα βήματα σταθεροποίησης και ανάπτυξης, ύστερα από μια πολυετή, εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής.
Μέσα στη δίνη της πανδημίας και του σοβαρού – διεθνώς – κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της, θα ήταν επόμενο οι βασικοί οικονομικοί δείκτες να επιδεινωθούν, και η δυναμική που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται από την αρχή της θητείας της σημερινής Κυβέρνησης, τον Ιούλιο του 2019, στα πεδία των μεταρρυθμίσεων, των διαρθρωτικών αλλαγών και των επενδύσεων να χαθεί.
Και όμως, όχι μόνο αυτό δεν συνέβη, αλλά έγιναν σημαντικά βήματα προόδου!
Παρά τις ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσε, και εξακολουθεί να προκαλεί, ο Covid-19, ως Κυβέρνηση καταφέραμε, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις κατάλληλες πολιτικές, να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, με το βλέμμα και στη μετά-κορονοϊό εποχή, και να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας.
Η ορθότητα και η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής καταδεικνύεται και πιστοποιείται όχι μόνο από την ψήφο εμπιστοσύνης της κοινωνίας, εταίρων, θεσμών, αγορών και επενδυτών στους κυβερνητικούς χειρισμούς, αλλά και από μια σειρά θετικών οικονομικών εξελίξεων.

Εξελίξεις που εμπνέουν ρεαλιστική αισιοδοξία για την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης μετά το τέλος της παρούσας δοκιμασίας και συνίστανται στα εξής:

1ον. Χαμηλότερη ύφεση το 2020, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις

Η ελληνική οικονομία, μολονότι εμφανίζει ιδιαιτέρως υψηλό βαθμό εξάρτησης από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος δέχθηκε καίριο πλήγμα από την πανδημία, άντεξε.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση το 2020 ήταν βαθιά, φθάνοντας το 8,2%, αλλά ήταν χαμηλότερη απ’ όλες τις εκτιμήσεις και κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ενώ, σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ μας αυξήθηκε κατά 2,7% το περυσινό 4ο τρίμηνο, με θετική επίδραση (carry-over effect) στο δύσκολο, εξαιτίας των παρατεταμένων μεγάλων περιορισμών στη λειτουργία της οικονομίας, 1ο τρίμηνο του 2021.

2ον. Εύσημα από το Eurogroup – Σήμα συνέχισης της δημοσιονομικής ευελιξίας

Από τις πλέον ενθαρρυντικές εξελίξεις της τελευταίας περιόδου, είναι η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – που ευθυγραμμίζεται με την ελληνική θέση – για συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ε.Ε., ωσότου εδραιωθεί πλήρως η ανάκαμψη, κάτι που δεν αναμένεται πριν το τέλος του 2022.
Αυτό προσφέρει πολύτιμο δημοσιονομικό χώρο στην Ελλάδα, για να συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι αυτή τη φορά η δημοσιονομική ισορροπία θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και όχι με μέτρα λιτότητας.
Προηγουμένως, η χώρα μας είχε ολοκληρώσει επιτυχώς και την 9η αξιολόγηση από τους Θεσμούς, με το Eurogroup να χαιρετίζει – για ακόμη μια φορά – την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της Κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της, καθώς και ως προς την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

3ον. Πλήρης επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές

Μέσα στις συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας που επικρατούν – διεθνώς – εξαιτίας της πανδημίας, η χώρα μας κατάφερε κάτι πανθομολογούμενα σπουδαίο: την πλήρη επιστροφή της στις διεθνείς αγορές.
Το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εργάστηκαν σκληρά και μεθοδικά, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας, με απόλυτη επιτυχία, μια εμβληματική ομολογιακή έκδοση.
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από την πρώτη έκδοση 30ετούς ομολόγου από το 2008, με χαμηλό κόστος δανεισμού και υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά περισσότερες από 10 φορές.
Έκδοση-ορόσημο, που βελτιώνει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

4ον. Ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού

Η αξιοποίηση της δημοσιονομικής ευελιξίας χωρίς κίνδυνο να εκτραπεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, η συνετή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και η επικρότηση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής διεθνώς, έχουν διευκολύνει σημαντικά την απρόσκοπτη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές, με παράλληλη μείωση του κόστους χρηματοδότησης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Ταυτόχρονα, η συμμετοχή μας σε όλα τα νομισματικά εργαλεία της ΕΚΤ συμβάλλει στη διατήρηση αυτού του ευνοϊκού επιτοκιακού περιβάλλοντος.

5ον. Πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της – δεύτερης κατά σειρά – πρόωρης αποπληρωμής μέρους των υφιστάμενων δανείων της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενίσχυσε περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας έναντι εταίρων, θεσμών, αγορών και επενδυτών, μείωσε τον επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο, περιόρισε τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης για τα επόμενα δύο έτη, ενώ βελτίωσε τους βασικούς δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, όπως ο δείκτης ετήσιων μεικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.
Λόγω των παραπάνω παραγόντων, η νέα αυτή πρόωρη αποπληρωμή έχει ήδη εκληφθεί ως ένα πολύ θετικό γεγονός αναφορικά με το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, επιτρέποντας στο Ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει να αντλεί πόρους από τις αγορές με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.

6ον. Συγκράτηση της ανεργίας και των «λουκέτων»

Μέσα από το πλέγμα έγκαιρων, συνεκτικών και αποτελεσματικών μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση, καταφέραμε να συγκρατήσουμε, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, το αποτύπωμα της πανδημίας στην οικονομία, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ε.Ε. στη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και ανακόπτοντας, σύμφωνα με έρευνες των ΕΣΕΕ και ΓΣΕΕ, τα μαζικά «λουκέτα» που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων.

7ον. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής

Ακόμα και υπό την ακραία συνθήκη αβεβαιότητας της πανδημίας, η βιομηχανία της χώρας μας στέλνει ενθαρρυντικά σημάδια μεγέθυνσης: η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε αύξηση 3,4% τον Ιανουάριο του 2021 έναντι της αντίστοιχης περυσινής – προ κορονοϊού – περιόδου.

8ον. Προώθηση της επένδυσης στο Ελληνικό

Συνεχίζοντας αταλάντευτα στον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας, ανοίξαμε τον δρόμο – με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την κύρωση σύμβασης διανομής του ακινήτου του Ελληνικού – για την εκκίνηση μιας κολοσσιαίας επένδυσης.
Επένδυση που θα δημιουργήσει 75.000 νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας μας κατά τα επόμενα έτη.

9ον. Σημαντική πρόοδος στη μείωση των «κόκκινων» δανείων

Εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική – που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα προγράμματα «Ηρακλής» και «Γέφυρα» – αντιμετωπίζουμε δυναμικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.
Πριν από 2 εβδομάδες, κατατέθηκε επισήμως το αίτημα της Κυβέρνησης προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παράταση του «Ηρακλή».
Αυτό είναι γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, γιατί, όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, όλες οι συστημικές τράπεζες – μέχρι το τέλος του 2022 – μπορούν να έχουν επιτύχει ένα μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων.
Κάποιες, πιθανότατα, και μέσα στο 2021.
Επί της ουσίας, σε 2,5 έτη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει επιτευχθεί μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία.
Μείωση που ήδη ξεπερνά το 35%, καθώς τα κόκκινα δάνεια περιορίστηκαν στα 47,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, από 75,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.

10ον. Ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου χρηματοδότησης της οικονομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η χώρα μας θα λάβει συνολικά περίπου 32 δισ. ευρώ, μέσω επιχορηγήσεων και δανείων, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Από αυτά, τα 5,5 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν φέτος.
Η ταχεία εκταμίευση και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Γι’ αυτό, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σχέδιο που παρουσιάστηκε στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin), έχει λάβει, πλέον, την τελική του μορφή και θα αποτελέσει οδηγό για τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο.
Βασικοί άξονες του Σχεδίου, πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί και το νέο αυτό πρότυπο, είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το τρίπτυχο απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή και οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά για το σήμερα – περιορίζοντας, στο μέτρο του εφικτού, τις επιπτώσεις της πανδημίας – και, ταυτόχρονα, με όραμα για το αύριο.
Ένα αύριο που ασφαλώς δεν θα είναι ανέφελο, καθώς η αποκατάσταση της κανονικότητας θα απαιτήσει χρόνο και αντοχές.
Ωστόσο, είναι στο χέρι όλων μας – Κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων – να κεφαλαιοποιήσουμε τις παραπάνω, πρόσφατες θετικές εξελίξεις, να εργαστούμε με σχέδιο, ενότητα, σύνεση και υπευθυνότητα, προκειμένου να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες, και να συνδιαμορφώσουμε ένα μέλλον ευημερίας και υψηλής, διατηρήσιμης, κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.
Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στις επόμενες γενιές και μπορούμε να το πετύχουμε!

www.bankingnews.gr

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα των Συντακτών | 6.3.2021

Η Ελλάδα διεκδικεί, κερδίζει και ισχυροποιείται στην Ευρώπη

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Ένα χρόνο μετά το κρούσμα «μηδέν» στην Ελλάδα, η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά της στην κοινωνία και την οικονομία, όπως συμβαίνει διεθνώς. Μολονότι ο δρόμος της εξόδου από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση έχει, πλέον, ανοίξει, χάρη στα εμβόλια, είναι σαφές ότι για την επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτηθεί χρόνος.

Γι’ αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022, σε συνδυασμό με την αποφυγή της πρόωρης απόσυρσης των μέτρων ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με την αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος από το 2023 και μετά.

Δίχως αμφιβολία, η πανδημική κρίση προκάλεσε τεκτονικές αναταράξεις σε όλα τα πεδία. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε ένα μεγάλο τεστ, αναδεικνύοντας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα, αλληλεγγύη και συντονισμένη δράση. Ανάγκη την οποία η Ευρώπη κατάφερε να καλύψει με αμεσότητα, χάρη σε μια σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από την περασμένη άνοιξη. Αποφάσεις στις οποίες η Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά και δημιουργικά – όπως αναγνώρισε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Eurogroup – ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της και αποκομίζοντας τουλάχιστον τα ίδια, ή και μεγαλύτερα, οφέλη από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Ειδικότερα, στον ταραχώδη ένα χρόνο της υγειονομικής κρίσης διεκδικήσαμε και πετύχαμε ως χώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εξής:

1ον. Δημοσιονομική ευελιξία. Η Ελλάδα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, πέτυχε να έχει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Επωφελήθηκε, όπως όλες οι χώρες της Ένωσης, από τη γενική ρήτρα διαφυγής, που ενεργοποίησε τον Μάρτιο του 2020, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ταχεία, αποφασιστική και συντονισμένη αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού. Ρήτρα που μας επέτρεψε να λάβουμε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρεκκλίνοντας από τους δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και απαιτήσεις. Μέτρα που φθάνουν ήδη τα 27 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και υπερβαίνοντας κατά πολύ οποιοδήποτε πακέτο στήριξης δόθηκε στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.

2ον.  Συμμετοχή σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης που δημιούργησαν η ΕΚΤ, το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα συμμετέχει στην κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος SURE για τη στήριξη της απασχόλησης. Η χώρα μας έχει ήδη λάβει 2,7 δισ. ευρώ από το εν λόγω Πρόγραμμα, ενώ έχει υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων – αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων του Προγράμματος.

Παράλληλα, η Ελλάδα επωφελείται από τα «όπλα» νομισματικής στήριξης που έχει ρίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη μάχη κατά του κορονοϊού, με κυριότερο το ειδικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (ΡΕΡΡ), το οποίο έχει μεγάλη συμβολή στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, διευκολύνοντας, μαζί με την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας, την πρόσβασή της σε φθηνό δανεισμό.

3ον. Υψηλούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους μεγάλους ωφελημένους του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς εξασφάλισε από τα υψηλότερα κονδύλια σε σχέση με το ΑΕΠ της. Συγκεκριμένα, η χώρα μας θα λάβει συνολικά 32 δισ. ευρώ, μέσω επιχορηγήσεων και δανείων από το σημαντικό αυτό εργαλείο, που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία στην Ευρώπη.

4ον. Θετικές αξιολογήσεις και εκταμιεύσεις πόρων. Στον έναν χρόνο της υγειονομικής κρίσης, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, η χώρα μας, ολοκλήρωσε επιτυχώς 4 αξιολογήσεις από του θεσμούς. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών συνοδεύτηκαν και από εκταμιεύσεις  πόρων, συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ενώ, σε όλες τις εκθέσεις της Κομισιόν αναγνωρίζεται η άμεση και ορθή παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

 

Συνεχίζουμε δυναμικά, με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σύνεση, να χαράσσουμε πολιτικές και να διατυπώνουμε συνεκτικές προτάσεις για την επίτευξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ευημερίας και ισότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε τις κάτωθι προτεραιότητες:

 • Τη συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022, αφού σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα δεν αναμένεται νωρίτερα από το τέλος του επόμενου έτους.
 • Τη διατήρηση των μέτρων στήριξης μέχρι την πλήρη εδραίωση βιώσιμης ανάκαμψης, η οποία θα οδηγήσει σε δημοσιονομική ισορροπία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας.
 • Την ταχεία εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήμασταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο που θα παρουσιαστεί στην προσεχή σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τη διασφάλιση ότι οι ενδεχόμενες επικείμενες αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας θα επιτυγχάνουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, θα προστατεύουν και θα ενθαρρύνουν τις δημόσιες επενδύσεις, και, τέλος θα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα διεκδίκησε σθεναρά, και έλαβε στα ευρωπαϊκά fora, ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, εργαλεία και κονδύλια. Επιπλέον, συνεισφέρει εποικοδομητικά στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα μέσα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της, ισχυροποιώντας τη φωνή της και αποδεικνύοντας ότι, παρά τη δίνη της κρίσης, προτείνει, οραματίζεται και υλοποιεί.

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει πόρους και δημοσιονομικό χώρο, για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, για όσο χρειαστεί.

Δίχως να καταλήξουμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αλλά με σωφροσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε να οδηγήσουμε τη χώρα με ασφάλεια, όσο πιο γρήγορα γίνεται, στο ξέφωτο της ανάκαμψης και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

υποικ_ΕφΣυν_060321

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Παραπολιτικά | 13.2.2021

«Οι νέοι – αναγκαίοι για την προστασία της δημόσιας υγείας – περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα, είναι αυτονόητο ότι επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στην πραγματική οικονομία και στα δημόσια οικονομικά.

Επιβάρυνση, η οποία υπολογίζεται, με βάση τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων περιοριστικών μέτρων, στα 2,7 δισ. ευρώ – υψηλότερη από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη μεγαλύτερης, αμεσότερης, αλλά και πιο στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την υπέρβαση του κόστους των 7,5 δισ. ευρώ που έχουμε εγγράψει στον Προϋπολογισμό του 2021 για μέτρα στήριξης.

Η Κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή με μεθοδικότητα, σύνεση, υπευθυνότητα και δικαιοσύνη, όπως ενεργεί από την αρχή της υγειονομικής κρίσης.

Θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας για όσο χρειαστεί, κρατώντας, παράλληλα, τις απαραίτητες εφεδρείες και για το μέλλον.

Ως Υπουργείο Οικονομικών, στηρίζουμε και θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τις επιλογές της Κυβέρνησης στις μάχες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και σε κάθε άλλη εθνική προτεραιότητα. Ισορροπώντας, με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, μεταξύ των αυξημένων, πλέον, αναγκών και των πεπερασμένων πόρων, τους οποίους διευρύνουμε, κυρίως, με επιτυχημένες εξόδους στις αγορές. Στηρίζοντας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έχοντας το βλέμμα στραμμένο και στο μέλλον, θα διασφαλίσουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου, εγχώριου και ευρωπαϊκού μέσου και πόρου, ώστε η ανάκαμψη να είναι όσο γίνεται ταχύτερη και ισχυρότερη.

Με τη στρατηγική αυτή, με σκληρή και συστηματική δουλειά, με συνεκτικό και δυναμικό σχέδιο και με αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε – το συντομότερο δυνατό – να γυρίσουμε σελίδα και να κάνουμε την πατρίδα μας, ολόπλευρα, ακόμη πιο ισχυρή και την κοινωνία, στο σύνολό της, πιο ευημερούσα».

 

Άρθρο_ΥΠΟΙΚ_Παραπολιτικά

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην ειδική έκδοση του Economist στη Real News | 31.1.2021

 

Ο οδικός χάρτης για ανάκαμψη και ισχυρή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη

 

Το 2021 διαδέχεται μια χρονιά πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, έντονης ανασφάλειας και μεγάλων ανατροπών για ολόκληρο τον πλανήτη, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των πολύ σοβαρών επιπτώσεών της.

Η υγειονομική κρίση, διεθνώς, έθεσε σε δοκιμασία τις αντοχές κοινωνιών και οικονομιών, οδήγησε τις κυβερνήσεις να λάβουν δύσκολες, αλλά αναγκαίες, αποφάσεις προκειμένου να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, επανακαθόρισε τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής, άλλαξε, σε μεγάλο βαθμό, τις εργασιακές συνθήκες και τις καθημερινές συνήθειες όλων.

Με αυτά τα δεδομένα, η αυγή του νέου έτους μάς βρίσκει αντιμέτωπους με μια σειρά προκλήσεων:

 • Καταρχάς, τον έλεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της πανδημίας. Το ελπιδοφόρο είναι ότι το 2020 κληροδοτεί σημαντικά βήματα προόδου στην ιατρική και φαρμακευτική μάχη κατά του κορωνοϊού.
 • Τη συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώσπου να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της παρούσας κρίσης.
 • Την ταχύτερη και ισχυρότερη δυνατή ανάκαμψη, για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.
 • Την οικοδόμηση των βάσεων για υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα διδάγματα της υγειονομικής κρίσης, τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν στη διάρκειά της και, για τα μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας, τα «όπλα» που ενεργοποίησε ή δημιούργησε η Ευρώπη, όπως είναι, αντιστοίχως, η δημοσιονομική ευελιξία και το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU).

Ειδικά για την πατρίδα μας, επιπλέον ζητούμενο αποτελεί η ανάγκη ισχυροποίησής της, ώστε να αντεπεξέλθει σε πρόσθετες προκλήσεις, οι οποίες έχουν οικονομικές διαστάσεις και απορρέουν από γεωπολιτικές εντάσεις, ροές μεταναστών και φυσικές καταστροφές.

 

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η χάραξη οικονομικής πολιτικής εξελίσσεται σε σύνθετη και δύσκολη άσκηση. Άσκηση στην οποία η Ελληνική Κυβέρνηση δοκιμάστηκε επιτυχώς, όπως αναγνωρίζουν οι θεσμοί, οι διεθνείς αγορές, οι επενδυτές, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και – πρωτίστως – η ελληνική κοινωνία.

Λειτουργώντας με μεθοδικότητα, σύνεση, προνοητικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, διασφαλίσαμε επαρκή «όπλα» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, απλώνοντας ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας», το οποίο εξακολουθεί να καλύπτει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, διατηρήσαμε «εφεδρείες» για μελλοντική χρήση. Έτσι, εγγυόμαστε ότι το Κράτος θα εξακολουθήσει να είναι αρωγός της πραγματικής οικονομίας, για όσο και ό,τι χρειαστεί.

 

Με την παραπάνω στρατηγική, διαμορφώσαμε το καλύτερο δυνατό σημείο εκκίνησης για τη μετα-κορωνοϊό εποχή και την πορεία ανάκαμψης της χώρας. Ανάκαμψη, που στοχεύουμε να είναι γρήγορη και δυναμική και να αποτελέσει την αφετηρία του αναπτυξιακού άλματος το οποίο έχει ανάγκη η Ελλάδα.

 

Για να πετύχουμε τον προαναφερθέντα στόχο, έχουμε καταρτίσει τον απαραίτητο οδικό χάρτη, ο οποίος ο οποίος εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

 1. Τη μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών.

Η σημερινή Κυβέρνηση έχει μειώσει, με μόνιμο τρόπο, συγκεκριμένους φόρους (φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ κ.ά.), και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ, στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, έχει υλοποιήσει και πρόσθετες, μη μόνιμες μειώσεις. Προσδοκούμε, όταν κλείσει η παρένθεση της υγειονομικής κρίσης, και ανάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, σε κάποιους από αυτούς τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, ή σε κάποιους άλλους, να μονιμοποιηθούν οι μειώσεις τους.

 1. Την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Η συνολική στήριξη από το ΤΕΠΙΧ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ξεπέρασε τα 12 δισ. ευρώ το 2020, και συνεχίζεται.
 2. Την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, η οποία συνεχίστηκε ακόμα και μέσα στη δίνη του κορωνοϊού, με παρεμβάσεις-τομές, όπως το νέο, συνεκτικό, κοινωνικά ευαίσθητο και εθνικά αναπτυξιακό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας, η υλοποίηση του «Ηρακλή» με στόχο τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η ολοκλήρωση της «τριχορδίας» του Non-Dom για την προσέλκυση πολιτών που θα μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και θα επενδύσουν ή θα εργαστούν στη χώρα μας, η πρόοδος σε εμβληματικές επενδύσεις, όπως το Ελληνικό, η υλοποίηση σχεδίων ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ΕΛΤΑ) κα.
 3. Τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόροι που αναμένεται να φτάσουν έως τα 32 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, εκ των οποίων τα 19,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση και κοινωνική συνοχή, καθώς και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Ακολουθώντας τον χάρτη αυτό, με υπευθυνότητα, ενότητα, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, θα μπορέσουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να πραγματοποιήσει επιτυχώς τη μετάβαση από ένα έτος δοκιμασίας, το 2020, σε ένα έτος ευκαιρίας, το 2021.

Ευκαιρία για ανάταξη της οικονομίας και είσοδό της, το συντομότερο δυνατό, στην επιδιωκόμενη αναπτυξιακή τροχιά, με εφαλτήριο ένα νέο, εξωστρεφές, κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο.

Πρότυπο που θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας, στην τόνωση της απασχόλησης, στην προσέλκυση και υλοποίηση νέων επενδύσεων με πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, στην προώθηση του «τριγώνου της γνώσης» (έρευνα-καινοτομία-εκπαίδευση), αλλά και στην πληρέστερη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, όπως είναι η γεωγραφική θέση της και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Δυναμικό που εγγυάται ότι είναι στο χέρι μας να κάνουμε την πατρίδα μας, ολόπλευρα, ακόμη πιο ισχυρή και την κοινωνία, στο σύνολό της, πιο ευημερούσα!

 

Άρθρο στο cnn.gr: Έτος προκλήσεων και ευκαιριών για ανάκαμψη και νέα πορεία στην οικονομία | 29.1.2021

Το έτος που έφυγε, άφησε βαρύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ανθρωπότητα, εξαιτίας του πρωτόγνωρου, εξωγενούς σοκ από την πανδημία του κορονοϊού, που προκάλεσε τεκτονικές αλλαγές και αναταράξεις. Αλλαγές και αναταράξεις για τις οποίες καμία κοινωνία και οικονομία δεν ήταν προετοιμασμένη. Ταυτόχρονα όμως, το 2020 κληροδότησε και τα «όπλα» για την αντιμετώπιση της νόσου, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το τέλος της δοκιμασίας αυτής.

Στη χώρα μας, η Κυβέρνηση αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως έχει αναγνωριστεί και διεθνώς. Με το συνεκτικό, μεθοδικό και δυναμικό σχέδιό της, ενίσχυσε τη δημόσια υγεία, στήριξε τα νοικοκυριά και την απασχόληση, τόνωσε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και διαφύλαξε την κοινωνική συνοχή. Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε μέτρα συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ το 2020 και επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ φέτος.

Ενώ, πρόσθετοι πόροι ύψους 5,5 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το REACT-EU, συμβάλλοντας καθοριστικά προκειμένου το 2021 να αποτελέσει έτος μετάβασης από την ύφεση και την αβεβαιότητα στην ανάκαμψη και την αισιοδοξία.

Μετάβαση, η οποία όμως δεν θα είναι αυτόματη. Οι επιπτώσεις των – αναγκαίων για την προστασία της δημόσιας υγείας – πολύμηνων περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία της οικονομίας, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν άμεσα στο σύνολό τους. Εντούτοις, συνεχίζοντας να λειτουργούμε με σχέδιο και γρήγορα αντανακλαστικά, θα απαντήσουμε αποφασιστικά στις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας. Προκλήσεις που συνίστανται, πρωτίστως, στα εξής:

1ον. Τον έλεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της πανδημίας.

2ον. Τη συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα προσαρμόζονται ως προς το εύρος τους και τους επιλέξιμους κλάδους και θα εμπλουτίζονται, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας και με γνώμονα τις ανάγκες που δημιουργούν οι αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο.

3ον. Την ταχύτερη και ισχυρότερη δυνατή ανάκαμψη. Για τον σκοπό αυτό, θα χτίσουμε σταδιακά μια «γέφυρα», από τα μέτρα στήριξης, σε μέτρα ανάταξης της οικονομίας.

4ον. Την οικοδόμηση των βάσεων για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

«Κλειδί» για την ανάκαμψη και την είσοδο της χώρας σε τροχιά δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα λάβει σύντομα την τελική μορφή του και θα αποτελέσει οδηγό για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχέδιο ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές, το οποίο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο.

Βασικοί άξονες του Σχεδίου πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί και το νέο αυτό πρότυπο, είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το τρίπτυχο απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Επενδύσεις, οι οποίες, ακόμα και μέσα στη δίνη της πανδημίας, ενισχύθηκαν, με σημαντικούς ξένους επενδυτές (Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen κ.ά.) να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και τις προοπτικές της χώρας.

Ο μεταρρυθμιστικός χαρακτήρας του Ταμείου Ανάκαμψης, που προϋποθέτει την επίτευξη αποτελεσμάτων και ορόσημων για την αποδέσμευση πόρων, εγγυάται την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Παράλληλα, διασφαλίζει και τη βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριων πόρων, που θα κινητοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και επιπρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Με την παραπάνω στρατηγική, και μένοντας πιστή στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα προχωρά, με δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση, στην επούλωση των «πληγών» της υγειονομικής κρίσης και στη δημιουργία στέρεων θεμελίων, ώστε το 2021 να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας πορείας. Πορεία που θα οδηγήσει στη συστηματική αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη δημιουργία πολλών και καλών νέων θέσεων εργασίας και την ένταξη της χώρας μας στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ένα μέλλον ευημερίας και ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές.

*Ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι Υπουργός Οικονομικών

cnn.gr

Άρθρο Υπουργού Οικονομικών στο Reporter.gr | 5.1.2021

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, γράφει στο Reporter για τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας το 2021 και το σχέδιο της κυβέρνησης, με στόχο την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, «έξυπνης» και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Αναλυτικά το άρθρο του ΥΠΟΙΚ, όπως δημοσιεύτηκε στο Reporter Magazine Ιανουαρίου:

 

Έπεσε η αυλαία μιας διαφορετικής, δύσκολης για ολόκληρο τον πλανήτη, χρονιάς. Χρονιά στην οποία, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, κυριάρχησαν η πρωτοφανούς έντασης και έκτασης αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των ισχυρών κοινωνικών και οικονομικών κλυδωνισμών που αυτή προκάλεσε, διεθνώς.

Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, λειτουργώντας με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, έλαβε δύσκολες, αλλά αναγκαίες αποφάσεις, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όμως, άπλωσε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα – όπως έχει αναγνωριστεί από τους εταίρους, τους θεσμούς, τις αγορές, τους επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης και, φυσικά πρωτίστως, από την ελληνική κοινωνία – ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα συνεκτικό και δυναμικό πακέτο μέτρων.

Μέτρα συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για το 2020 και επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ για το 2021 – όσο, δηλαδή, είναι και το ύψος της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα χρόνια – τα οποία αφορούν την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής, τη στήριξη της απασχόλησης και του εισοδήματος των νοικοκυριών, την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Μέτρα, που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μη μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αποζημιώσεις και επιδόματα, και χάρη στα οποία η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όπως επιβεβαιώνουν τα, μέχρι σήμερα, διαθέσιμα στοιχεία για το ΑΕΠ και την ανεργία, σε σύγκριση και με τις μέσες ευρωπαϊκές επιδόσεις.

Το πακέτο των παρεμβάσεων αυτών κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί επειδή αξιοποιήσαμε με προνοητικότητα, σύνεση και υπευθυνότητα τρία «όπλα»:

* τη δημοσιονομική ευελιξία που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

* τα ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα που προσαρμόστηκαν στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες, ή δημιουργήθηκαν ειδικά για να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση και οι επιπτώσεις της,

* τους εγχώριους πόρους και εργαλεία, με αιχμή τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, στα οποία διασφαλίσαμε την αναπλήρωση των εκροών με εισροές.

Παράλληλα, όχι μόνο δεν αναστείλαμε τον μεταρρυθμιστικό σχεδιασμό μας, αλλά συνεχίσαμε την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών (όπως το συνεκτικό, κοινωνικά ευαίσθητο και εθνικά αναπτυξιακό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας, η υλοποίηση του «Ηρακλή» για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά, η εισαγωγή του Non-Dom κ.ά.), προωθήσαμε κομβικές αποκρατικοποιήσεις (Ελληνικό, περιφερειακά λιμάνια, Εγνατία Οδός κ.ά.) και σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας εταιριών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ΕΛΤΑ κ.ά.).

Και βεβαίως, στρέψαμε το βλέμμα και στη μετά-κορονοϊό εποχή. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε, έγκαιρα, συστηματικά και με σχέδιο, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη και, εν συνεχεία, για την αναπτυξιακή ώθηση της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο το οποίο έχει διττό στόχο:

* Να αποτελέσει στέρεα βάση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, συνολικού ύψους έως 32 δισ. ευρώ, οι οποίοι αναλογούν στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2026. Από το ποσό αυτό, τα 19,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, αλλά αντανακλούν επίσης κομβικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

* Να αναπροσανατολίσει την ελληνική οικονομία σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της χώρας, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, το Σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες:

1. Πράσινη μετάβαση, με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις όπως είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κτιρίων του Δημοσίου Τομέα, επιχειρήσεων και ιδιωτών, η απολιγνιτοποίηση, η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών, που θα διευρύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσει το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κ.ά.

2. Ψηφιακή μετάβαση, με την υλοποίηση εμβληματικών έργων και επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη δικτύου 5G στο σύνολο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που, μεταξύ άλλων, θα βελτιώσουν το δυναμικό του συστήματος υγείας και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, θα ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία, θα καλλιεργήσουν δεξιότητες και θα ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή.

4. Ιδιωτικές επενδύσεις, με έργα υποδομών υψηλού επιπέδου, όπως επενδύσεις σε άξονες του Διευρωπαϊκού οδικού Δικτύου (π.χ. Βόρειο τμήμα του Ε-65, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) και με την εισαγωγή και επέκταση ψηφιακών εργαλείων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, όπως είναι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών ανά την επικράτεια με την ΑΑΔΕ.

Το εναρκτήριο λάκτισμα των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων αυτών φιλοδοξούμε να δοθεί το 2021, με την άμεση αξιοποίηση πόρων ύψους 5,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με την παραπάνω στρατηγική, με ενότητα, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες – θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τη νέα χρονιά αφετηρία μιας συντεταγμένης πορείας που θα μας οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο: τη συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσα από την εφαρμογή πολιτικών που διακρίνονται από οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Έτσι, η χώρα μας θα καταφέρει να εισέλθει σε τροχιά υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και θα θέσει τα θεμέλια για ένα μέλλον εθνικής και κοινωνικής ευημερίας, αντάξιο των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που δικαιούνται οι επόμενες γενιές.

reporter.gr

2021: Έτος προκλήσεων, ευκαιριών και ρεαλιστικής αισιοδοξίας – Άρθρο στα Παραπολιτικά | 2.1.2020

2021: Έτος προκλήσεων, ευκαιριών και ρεαλιστικής αισιοδοξίας

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

 

Η αυγή του νέου έτους μάς βρίσκει αντιμέτωπους με μια σειρά προκλήσεων:

 • Καταρχάς, τον έλεγχο και το σταδιακό τερματισμό της πανδημίας. Το ελπιδοφόρο είναι ότι σε αυτό το πεδίο, τα μηνύματα της επιστήμης είναι ενθαρρυντικά.
 • Τη συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέχρι να βρουν το βηματισμό τους, καθώς η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση και αυτόματη.
 • Την ταχύτερη και ισχυρότερη δυνατή ανάκαμψη, για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.
 • Την οικοδόμηση των βάσεων για διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επιπλέον, ζητούμενο αποτελεί η ανάγκη ισχυροποίησης της πατρίδας μας, ώστε να αντεπεξέλθει σε πρόσθετες προκλήσεις, οι οποίες έχουν οικονομικές διαστάσεις και απορρέουν από γεωπολιτικές εντάσεις, ροές μεταναστών και φυσικές καταστροφές.

Εντούτοις, μαζί με τις προκλήσεις, αναδεικνύονται και ευκαιρίες, τις οποίες ως χώρα οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, με σχέδιο, δυναμισμό και σύνεση, προκειμένου να μεταβούμε από την ύφεση και την αβεβαιότητα του 2020, στην ανάπτυξη και τη ρεαλιστική αισιοδοξία του 2021.

Προς αυτή την κατεύθυνση:

1ον. Ολοκληρώνουμε τη διαμόρφωση ενός – εγχώριας ιδιοκτησίας – ρεαλιστικού και φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου, που θα διέπεται από τις αρχές της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Σχέδιο σύγχρονο και εξωστρεφές, μέσα από την υλοποίηση του οποίου θα ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

2ον. Δρομολογούμε τη χρηματοδότηση τόσο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όσο και του σχεδίου ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βασικές προτεραιότητες είναι η στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η δίκαιη μετάβαση στην απο-λιγνιτοποίηση, η τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών κ.ά.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική αυτή, με υπευθυνότητα, ενότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και σκληρή δουλειά, θα μπορέσουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε το 2021 – έτος εορτασμού των 200 χρόνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας – να είναι επίσης έτος ανάταξης της οικονομίας και απαρχή της στροφής προς ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Πρότυπο που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για να καταστήσουμε την Ελλάδα, ολόπλευρα, ακόμη πιο ισχυρή και την κοινωνία, στο σύνολό της, πιο ευημερούσα!

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής | 26.12.2020

Προκλήσεις και ευκαιρίες για την οικονομία το 2021

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

 

Αναμφίβολα, το 2020 είναι έτος οδυνηρό για την κοινωνία, και πολύ δύσκολο για την οικονομία, παγκοσμίως, εξαιτίας της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών και των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που τη συνοδεύουν.

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, σε πολλά διαφορετικά μέτωπα.

Και όμως, η χώρα μας τα πήγε συγκριτικά καλύτερα, σε όλα τα επίπεδα και πεδία. Η κοινωνία επέδειξε δύναμη και αντοχές, οι πολίτες φανέρωσαν κρυμμένες αρετές και υποτιμημένες δυνατότητες, η Κυβέρνηση ανέδειξε υπευθυνότητα.

Κυβέρνηση που, από την αρχή της κρίσης, με αίσθημα χρέους έναντι της πατρίδας, δικαίου έναντι της κοινωνίας, και ευθύνης έναντι νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σχεδιάζει και υλοποιεί τις βέλτιστες πολιτικές, στο πλαίσιο των εφικτών λύσεων.

Πολιτικές που θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη, προκειμένου η κοινωνία να βγει όρθια και η οικονομία να παραμείνει λειτουργική μετά την πρωτοφανή παρούσα δοκιμασία.

Με βασικό γνώμονα την ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, υλοποιούμε ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους 31,5 δισ. ευρώ. Μέτρα με κύριους στόχους, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ωστόσο, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή, και η μετα-κορονοϊό εποχή θα μας βρει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, που σχετίζονται με τη δομή της οικονομίας, τον μετασχηματισμό της εργασίας, την ψηφιακή μετάβαση, τις διαφοροποιημένες εμπορικές συναλλαγές.

Εντούτοις, μαζί με τις προκλήσεις, αναδεικνύονται και ευκαιρίες, τις οποίες ως χώρα οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε, με σχέδιο, δυναμισμό και σύνεση, τη δημοσιονομική ευελιξία, τη νομισματική χαλάρωση, τα σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, την ενισχυμένη αξιοπιστία της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, για το 2021 θέτουμε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

1ον. Τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, με μέτρα ύψους 7,5 δισ. ευρώ, μέχρι να βρουν τον βηματισμό τους στην οικονομία. Η Κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο θα είμαστε κοντά στην κοινωνία, για όσο χρειαστεί!

2ον. Την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αύξηση των δαπανών και των φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών συστημάτων. Στόχος είναι η ισχυροποίηση της πατρίδας για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός.

3ον. Την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης ενός – εγχώριας ιδιοκτησίας – ρεαλιστικού και φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου, που θα διέπεται από τις αρχές της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Σχέδιο σύγχρονο και εξωστρεφές, του οποίου η υλοποίηση θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό προϋποθέτει την αύξηση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μείωσης της ανεργίας όσο και μέσω της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υπο-απασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι.

Προϋποθέτει όμως και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας, μέσα από την αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου, τις νέες επενδύσεις και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

4ον. Τη χρηματοδότηση τόσο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όσο και του σχεδίου ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πόροι σημαντικοί, κατανεμημένοι ευνοϊκότερα στη χώρα μας, αποτέλεσμα των συστηματικών πρωτοβουλιών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής του.

Οι βασικές προτεραιότητες αξιοποίησης των κονδυλίων εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολύ-τροπικών υποδομών μεταφορών, στη δίκαιη μετάβαση στην απο-λιγνιτοποίηση, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, πρέπει να αξιοποιηθούν τάχιστα και αποτελεσματικά.

Και αυτό πράττει η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, με χρονοδιαγράμματα, διαδικασίες παρακολούθησης και μηχανισμούς εφαρμογής.

 

Στηριζόμενοι, με αυτοπεποίθηση, πάνω στους προαναφερθέντες άξονες πολιτικής, και με τη ρεαλιστική προσδοκία της σταδιακής αναχαίτισης της πανδημίας, μέσω της έναρξης των εμβολιασμών, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να επιτύχουμε ταχεία ανάκαμψη και, εν συνεχεία, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

4 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ_ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ_Σ6_2020-12-25

InstagramYoutube