Κατατίθεται διάταξη του ΥπΟικ για το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και το Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | 11.9.2022

Λαμία, 11 Σεπτεμβρίου 2022

      

 

Δελτίο Τύπου

 

«Κατατίθεται διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών για το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και το Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

 

 

Κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής, σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», νομοθετική διάταξη, με την οποία επιταχύνονται οι διοικητικές διαδικασίες, ώστε το “cluster” Δικαστικών Μεγάρων Κεντρικής Ελλάδας να αποτελείται από υποέργα της ίδιας ωριμότητας και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις που θα επηρεάσουν το σύνολο των έργων και τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, με την εν λόγω διάταξη, προβλέπεται η τροποποίηση της χρήσης γης και ο καθορισμός όρων δόμησης, αναφορικά με την έκταση που προβλέπεται να κατασκευαστεί το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας.

Οι συγκεκριμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις αποτελούν το τελευταίο προαπαιτούμενο πριν την έναρξη της Α’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω ΣΔΙΤ.

Σημειώνεται ότι όχι μόνο καλύπτονται οι απαιτήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά το μέγεθος του κτιρίου, αλλά εξασφαλίστηκε η δυνατότητα δόμησης επιπλέον 4.500 τ.μ. για ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες.

Παράλληλα, με την εν λόγω διάταξη, καθορίζονται οι όροι δόμησης και τροποποιείται η χρήση γης για την όμορη έκταση που προβλέπεται να ανεγερθεί το Διοικητήριο, με ευθύνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν γόνιμης συνεργασίας με την Περιφέρεια, στήριξε την προσπάθειά της, αφενός με την εκατέρωθεν ανταλλαγή εκτάσεων, αφετέρου με την πολεοδομική ωρίμανση της έκτασής της.

Υπενθυμίζεται ότι για την επιτάχυνση των διαδικασιών, είχε συσταθεί σχετική ομάδα εργασίας, όπως είχε ανακοινωθεί στο δελτίο τύπου του Υπουργού Οικονομικών στις 30 Ιουνίου 2022.

Με τις συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης και την επιτυχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ταχύτερη υλοποίηση έργων, με αναπτυξιακή δυναμική και μεγάλη σπουδαιότητα για τη Φθιώτιδα και τη Λαμία.

Οι συστηματικές προσπάθειες συνεχίζονται.

 

2022-09-11 ΔΤ – Κατατίθεται Διάταξη του ΥπΟικ για το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας & Διοικητήριο

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube