Αναλυτικός Απολογισμός για τις Φυσικές Καταστροφές στη Φθιώτιδα ως σήμερα | 6.11.2022

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιδιώκει και επιτυγχάνει την – σε σχέση με το παρελθόν – ταχύτερη δυνατή αποζημίωση δικαιούχων από θεομηνίες που έχουν πλήξει τις περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, αναλυτικά και απολογιστικά μέχρι σήμερα, έχουν γίνει τα ακόλουθα:

 

Α. ΙΑΝΟΣ – Πλημμύρες 17-20 Σεπτεμβρίου 2020

 

 • Οριοθέτηση:
 • Αρχική: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/7.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄4615) ΚΥΑ Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
 • Συμπληρωματική: 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.2.2022 (Β΄640) ΚΥΑ Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκε συμπληρωματικά το Κόμμα Λαμίας.
 • Συμπληρωματική αγροτικών εκμεταλλεύσεων: 7534ΕΞ2022/18.01.2022 ΚΥΑ Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία οριοθετήθηκαν:

α) Δημοτικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού (Πουρναρίου, Δομοκού, Αχλαδέας, Λεύκας, Πετρωτού, Μαντασιάς, Νεοχωρίου), Θεσσαλιώτιδος (Βελεσιωτών, Γαβρακίων, Εκκάρας, Θαυμακού, Νέου Μοναστηρίου, Σοφιάδας) και Ξυνιάδος (Αγίου Γεωργίου Δομοκού, Αγίου Στεφάνου, Κορομηλέας, Μακρυρράχης, Ξυνιάδος, Παναγίας, Περιβολίου Δομοκού, Ομβριακής) του Δήμου Δομοκού.

β) Δημοτικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Λαμίας (Κόμματος, Σταυρού, Καλαμακίου και Κωσταλέξη) και Γοργοποτάμου (Μοσχοχωρίου, Βαρδάτων, Δαμάστας και Ηρακλείας) του Δήμου Λαμιέων.

 

 • Προκαταβολές:

Χορηγήθηκε προκαταβολή έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, η οποία ανήλθε σε 20% επί της εκτιμηθείσας ζημίας, σε 249 δικαιούχους, ποσό 451.123,26 ευρώ συνολικά, με τις κάτωθι αποφάσεις και εντολές πληρωμής:

 

 • Αποφάσεις Επιχορήγησης:

Κατόπιν αποστολής των τελικών στοιχείων πληγέντων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις για τον καθορισμό της τελικής επιχορήγησης, σε ποσοστό 55% επί της εκτιμηθείσας ζημίας, αφαιρούμενης της χορηγηθείσας προκαταβολής:

 • 160943ΕΞ2021/15.12.2021 (Β΄5946) για 38 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
 • 167987ΕΞ2021/30.12.2021 (Β΄6325) για 235 αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
 • 35294ΕΞ2021/16.03.2022 (Β΄1222) για 4 επιχειρήσεις και 87 αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Συνολικά οι αποφάσεις αφορούν 364 δικαιούχους και σύμφωνα με τα υποβληθέντα ως σήμερα στοιχεία η επιχορήγηση, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής και της αποζημίωσης από ασφαλιστικούς φορείς, ανέρχεται συνολικά σε 1.136.500 ευρώ περίπου.

 

 • Υποβολή δικαιολογητικών και πληρωμές:

Σε σύνολο 364 δικαιούχων, έχουν αποσταλεί από την Περιφέρεια 328 φάκελοι, εκ των οποίων:

 • έχουν αποσταλεί στη ΓΔΟΥ και έχουν πληρωθεί 273 φάκελοι (83%), με ποσό εξόφλησης 858.858,59 ευρώ.
 • 55 φάκελοι εκκρεμούν και είναι υπό επεξεργασία, σε επικοινωνία με την Περιφέρεια για συμπληρώσεις – διευκρινίσεις.

Οι λοιποί 36 φάκελοι δεν έχουν αποσταλεί από την Περιφέρεια, καθώς οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΓΔΟΥ  

% ΣΕ ΓΔΟΥ / ΕΙΣΕΡΧ

ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 33 31 29 94% 29 2
ΑΓΡΟΤΕΣ 331 297 244 82% 244 53
ΣΥΝΟΛΟ 364 328 273 83% 273 55

* Στις επιχειρήσεις που είχαν καταγραφεί στην 1η ΥΑ είχαν καταγραφεί και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στον πίνακα καταγράφονται οι δικαιούχοι σύμφωνα με την πραγματική ιδιότητά τους, ανεξαρτήτως αν περιλήφθηκαν στην ΥΑ των επιχειρήσεων ή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η μία επιχείρηση έχει πλήρως αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, συνεπώς δεν δικαιούται επιχορήγηση δυνάμει του ν.4797/2021.

 

 • Μη κατ’ επάγγελμα αγρότες:

Εκδόθηκε η 142682ΕΞ2022/03.10.2022 απόφαση, με την οποία καθορίζεται η επιχορήγηση για τα φυσικά πρόσωπα κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και αφορά 80 δικαιούχους συνολικού ύψους περίπου 125.307,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4797/2021 και σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του ποσοστού που έχει καθοριστεί για τις επιχειρήσεις, ήτοι στο 27,5% επί της εκτιμηθείσας ζημίας.

Έχει ξεκινήσει από την Περιφέρεια η αποστολή φακέλων προς στο Υπουργείο Οικονομικών για δικαιούχους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες, και θα προχωρήσουν, προς εξέταση της πληρότητάς τους.

 

 

Β. Πλημμύρες 11ης Δεκεμβρίου 2021

 

 • Οριοθέτηση:

Εκδόθηκε η 78850/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/15.03.2022 (Β΄1468) ΚΥΑ Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν οι κάτωθι περιοχές:

– ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων, Ροδίτσης, Κόμματος, Κωσταλέξη και Φραντζή.

– ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ: Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης και Καστρίου.

 

 • Επιχορήγηση:

Εκδόθηκε η 86031ΕΞ2022/20.06.2022 (Β΄3202) ΚΥΑ Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία προβλέφθηκε ότι για ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών που θα χορηγούνταν βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.4797/2021, καλύπτοντας τις ζημιές του Κανονισμού ΚΟΕ από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2021 της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις στην ΠΕ Φθιώτιδας πλήττονται από θεομηνία για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εισηγήθηκε:

α) το ποσοστό επιχορήγησης να οριστεί στο 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς,

β) για λόγους επιτάχυνσης, να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 του ν.4797/2021 για σταδιακή υποβολή επιμέρους καταστάσεων πληγεισών επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή ζημιών, ανάλογα με την πορεία της ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών κρατικής αρωγής.

 

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί καταστάσεις για 29 επιχειρήσεις και 15 αγρότες και έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις για τον καθορισμό της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% επί της εκτιμηθείσας ζημίας:

 • 101249ΕΞ2022/14.07.2022 (Β΄3740), συνολικού ύψους επιχορήγησης περίπου 609.054 ευρώ,
 • 142447ΕΞ2022/03.10.2022 (Β΄5145), συνολικού ύψους επιχορήγησης περίπου 57.749 ευρώ.

 

 • Υποβολή δικαιολογητικών και πληρωμές:

Σε σύνολο 44 δικαιούχων που έχουν όλοι αποσταλεί από τη Περιφέρεια:

 • έχουν αποσταλεί στη ΓΔΟΥ 37 φάκελοι και έχουν πληρωθεί
 • 7 φάκελοι εκκρεμούν προς εξέταση για τους οποίους, το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε επικοινωνία με την Περιφέρεια για συμπληρώσεις – διευκρινίσεις.

 

  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΓΔΟΥ  

% ΣΕ ΓΔΟΥ / ΕΙΣΕΡΧ

ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 29 29 25 86% 23 4
ΑΓΡΟΤΕΣ 15 15 12 80% 10 3
ΣΥΝΟΛΟ 44 44 37 84% 33 7

 

Συμπερασματικά, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημιώσεων σε ένα σημαντικό ποσοστό των πληγέντων συμπατριωτών μας.

Αυτό οφείλεται στην πληρότητα των φακέλων που οι ίδιοι υπέβαλαν, καθώς και στη μεθοδική εργασία και συνεργασία των στελεχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία θέλω δημόσια να ευχαριστήσω.

Υπάρχουν ακόμη όμως εκκρεμότητες, στις οποίες θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμβάλλουν.

 

2022-11-06 ΔΤ – Κρατική Αρωγή ΠΕ Φθιώτιδας

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube