Αποκρατικοποιήσεις

Άρθρο στο Liberal.gr – Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων | 14.2.2019

Οι αποκρατικοποιήσεις, όπως έχει πολλές φορές αποδειχθεί, μπορούν να συμβάλουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στον εκσυγχρονισμό των εγχώριων επιχειρήσεων, στην υλοποίηση επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στη βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας. Παράλληλα, μπορούν να αποφέρουν και ταμειακά οφέλη, συντελώντας στον περιορισμό των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και στη μείωση του δημοσίου χρέους.

Δυστυχώς, τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης, και σε αυτό το πεδίο, παρά τις σαφείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, είναι πενιχρά. Είναι φανερό ότι η Κυβερνητική αμφισημία, αβελτηρία και πολυγλωσσία επί του θέματος επηρέασαν και επηρεάζουν αρνητικά την πορεία των αποκρατικοποιήσεων, και έχουν οδηγήσει πολλές επενδύσεις είτε στην ακύρωση είτε στην «κατάψυξη». Υφίσταται πλήθος σχετικά πρόσφατων περιστατικών που προκάλεσαν σύγχυση από τις συνεχείς, δημόσιες αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις Υπουργών της Κυβέρνησης με το ΤΑΙΠΕΔ, από εμπόδια που θέτουν αντιφατικές δηλώσεις Υπουργών αλλά και από δημόσιες διαφοροποιήσεις διοικήσεων προς ιδιωτικοποίηση εταιρειών. Ενώ σημαντική επίπτωση στην πορεία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είχε και η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, την οποία όμως προκάλεσε η ίδια η Κυβέρνηση, με πράξεις και παραλείψεις της.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι συνεχείς χρονικές υστερήσεις και οι ταμειακές αποκλίσεις στα έσοδα, που αμφότερες πλήττουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αναξιοπιστίας για τη χώρα ως επενδυτικού προορισμού. Ενδεικτικά, και μόνο για το 2019, το 97% των προσδοκώμενων εσόδων αναμένεται στο 4ο τρίμηνο, με το 77% εξ αυτών να προέρχεται από διαγωνισμούς που εκτιμάται ότι – θα – ολοκληρωθούν εντός του έτους! Όσον αφορά στο Ελληνικό, η αξιοποίησή του αποτελεί πλέον ανέκδοτο. Ενώ περιοδικά, από το 2016 έως και σήμερα, η Κυβέρνηση ενημερώνει ότι «πολύ σύντομα μπαίνουν μπουλντόζες», τα πρώτα έσοδα αναμένονται το 4ο τρίμηνο του 2019. Με βάση όλα τα επίσημα κείμενα και τις εκθέσεις των θεσμών, η απόκλιση των εκτιμώμενων εσόδων με τα πραγματοποιηθέντα είναι τεράστια και κυμαίνεται από 47% έως 75%!

Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου (ΔΕΚΟ) που μεταβιβάζονται στο υπέρογκο και δαπανηρό Υπερταμείο με διάρκεια ενός αιώνα, χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό, δεν αξιοποιούνται, δεν εξυγιαίνονται και λειτουργούν χωρίς οικονομική λογική. Το ίδιο συμβαίνει και με την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου.

Στις δε τράπεζες, μετά την τελευταία αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση του 2015, που απαξίωσε προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, άλλαξε την ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και τροποποίησε – επί το δυσμενέστερο – τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, η επένδυση σε αυτές κυριολεκτικά εξαϋλώθηκε, ενώ οι προκλήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μπροστά.

Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση δεν έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει και υλοποιήσει ούτε μία αποκρατικοποίηση στα 4 χρόνια της θητείας της. Όσα έχουν υλοποιηθεί ή ολοκληρώνονται αφορούν σε έργα που είχαν δρομολογηθεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις.

Ένα τέτοιο έργο είναι και παράταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Μία σημαντική αποκρατικοποίηση, που όντως προβλεπόταν από τη σύμβαση του 1995. Που αποτελούσε όμως και συγκεκριμένη δέσμευση και σαφή υποχρέωση που είχε αναλάβει η σημερινή Κυβέρνηση με το 3ο Μνημόνιο, από τον Αύγουστο του 2015. Με ορίζοντα έναρξης της διαδικασίας το 2016 και πρόβλεψη για ολοκλήρωσή της το 2017, στο πλαίσιο της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος.

Πλέον βρισκόμαστε στην αρχή του 2019 και την συζητάμε. Και αν αυτή η συζήτηση περιοριζόταν απλά στο τελικό τίμημα της συμφωνίας, θα έμενε η εντύπωση ότι «τέλος καλό, όλα καλά». Ωστόσο παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την πρώτη φάση της διαδικασίας, που στιγματίζεται από την εκτίμηση για το χαμηλό αρχικό τίμημα το οποίο στη συνέχεια, ευτυχώς, αναθεωρήθηκε.

Η εξήγηση του Υπουργείου Οικονομικών ότι αρχικά ελήφθησαν υπόψιν τα δεδομένα της οικονομίας το 2015, ότι η διαδικασία αναθεώρησης του τιμήματος εκκίνησε εκούσια, ότι χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ζητήθηκε η άποψη της Γενικής Διευθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό του, και ότι η διαπραγμάτευση για το τίμημα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ, είναι τουλάχιστον προβληματική.

Περιττό να αναφερθεί ποια θα ήταν η αποτίμηση με έτος βάσης μεταγενέστερα έτη, ή έστω ακόμα και με το 2015, αν δεν είχε μεσολαβήσει το καταστροφικό 1ο εξάμηνο εκείνου του έτους, που οδήγησε στην επιδείνωση των προοπτικών της οικονομίας. Θα ήταν υπερπολλαπλάσια ακόμα και από την τωρινή. Ουσιαστικά, η διαφορά ανάμεσα στο αρχικό και το τελικό τίμημα αποτελεί έμμεση πλην σαφέστατη αποδοχή και ποσοτικοποίηση μέρους του μετρήσιμου κόστους του 1ου εξαμήνου του 2015. Δεύτερον, η Κυβέρνηση είχε υποχρέωση να ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αναφορά στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην «ασφάλεια του εγχειρήματος» ουσιαστικά «αδειάζει» την τότε διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ. Τρίτον, η παράταση της σύμβασης το 2017, προτού κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναθεωρηθεί τελικά, εγκρίθηκε από την Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και υπογράφηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς. Σε όλα τα παραπάνω η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Η Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά, πιστεύει στις αποκρατικοποιήσεις, όταν αυτές υλοποιούνται με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Αντιθέτως, η Κυβέρνηση δεν τις πιστεύει, δεν τις θέλει, δεν μπορεί να τις υλοποιήσει.

Ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσίας του Δημοσίου | 26.9.2017

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

 

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 8976 22/9/2017 Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσίας του Δημοσίου.

 

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

 

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

 

Θέμα: Εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσίας του Δημοσίου.

Οι αποκρατικοποιήσεις, όπως έχει πολλές φορές αποδειχθεί, μπορούν να βελτιώσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, να συμβάλουν στην υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων, να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και να περιορίσουν τις δανειακές ανάγκες της χώρας.

Δυστυχώς, τα πεπραγμένα και οι χειρισμοί της Κυβέρνησης και σε αυτό το πεδίο, εγείρουν προβληματισμούς για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, για την υλοποίηση του οποίου έχει δεσμευθεί.

Κι αυτό γιατί η αβελτηρία, οι ιδεοληψίες και οι αντιφάσεις της Κυβέρνησης επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, που μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο (ΕΕΣΠ-Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ), χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου.

Ενώ, μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2015, με την οποία κυριολεκτικά εξαϋλώθηκε η δημόσια επένδυση σε αυτές, η προοπτική ανάκτησης των κεφαλαίων είναι μαθηματικά αδύνατη τόσο λόγω του ότι το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου εξανεμίστηκε όσο και του ότι οι τραπεζικές μετοχές διαπραγματεύονται σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα, εντοπίζονται αναντιστοιχίες σε επίσημα κείμενα αναφορικά με το στόχο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις για το 2017 και το 2018, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση σε ταμειακή βάση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Για το 2017, σύμφωνα με το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, ο στόχος εσόδων από αποκρατικοποιήσεις έχει αναθεωρηθεί, επί το δυσμενέστερο, από τα 2 δισ. ευρώ (με βάση τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017) σε 1,6 δισ. ευρώ (με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής-ΜΠΔΣ 2018-2021).

Την ίδια στιγμή, στην Εισηγητική Έκθεση του ΜΠΔΣ 2018-2021 (σελ. 96), με βάση στοιχεία που χορήγησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου-ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, η εκτίμηση για έσοδα από αποκρατικοποιήσεις για το 2017 είναι υψηλότερη και ανέρχεται σε 2,15 δισ. ευρώ.

Ενώ, ο στόχος που θέτει το Συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ιούνιος 2017) είναι 1,9 δισ. ευρώ για το 2017.

Μάλιστα, τα όποια έσοδα αποκρατικοποιήσεων, για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, απορρέουν από μία και μόνη επένδυση, την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, έναντι τιμήματος ύψους 1,23 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση αυτή είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ και είχε πολεμηθεί σφοδρά από τον ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση.

Για το 2018, σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2018-2021, ο στόχος ανέρχεται σε 1,12 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ (Εισηγητική Έκθεση του ΜΠΔΣ 2018-2021, σελ. 96), ο στόχος είναι υψηλότερος και ανέρχεται σε 2,07 δισ. ευρώ. Ενώ ο στόχος που θέτει το Συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ιούνιος 2017) είναι ακόμα υψηλότερος και ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός: 

1ον. Σε ποια κατάσταση και φάση υλοποίησης βρίσκεται σήμερα η εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται:

 • Στο εγκεκριμένο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής-ΚΥΣΟΙΠ, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 33/20.05.2016 απόφασή του, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan-ADP) του ΤΑΙΠΕΔ (ΦΕΚ Β’ 1472, 25.05.2016);
 • Στο εγκεκριμένο από το ΚΥΣΟΙΠ στις 17.05.2017 επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan-ADP) του ΤΑΙΠΕΔ από 31.01.2017, το οποίο δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ αλλά είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ;
 • Σην Εισηγητική Έκθεση του ΜΠΔΣ 2018-2021 (Ν. 4472/2017, ΦΕΚ Α’ 74, 19.05.2017);

2ον. Γιατί υπάρχουν αναντιστοιχίες σε επίσημα κείμενα αναφορικά με το στόχο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις για το 2017; Ποιος είναι τελικά ο επίσημος στόχος εσόδων από αποκρατικοποιήσεις για το 2017, ποια η πραγματοποίηση εσόδων μέχρι σήμερα, ποια η απόκλιση και πώς θα καλυφθεί αυτή η απόκλιση μέχρι το τέλος του έτους;

3ον. Γιατί υπάρχουν αναντιστοιχίες σε επίσημα κείμενα αναφορικά με το στόχο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις για το 2018; Πώς θα καλυφθεί ο στόχος εσόδων από αποκρατικοποιήσεις για το 2018;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

 

2017.9.26 ΔΤ Ερώτηση – Εξέλιξη Πρ. Αποκρατικοποιήσεων

2017-09-22 Ερώτηση Αποκρατικοποιήσεις

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ερώτηση για τις παλινωδίες της Κυβέρνησης στην αξιοποίηση του Ελληνικού | 14.2.2017

Αθήνα, 14/2/2017

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 • Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Προς τον Υπουργό Οικονομικών
 • Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

ΘΕΜΑ: Χωρίς τέλος οι παλινωδίες της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Ελληνικού.

Ο Σεπτέμβρης του 2016 εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου χαρακτηρίστηκε από τη σπάνια συγκυρία της υποστήριξης της επένδυσης του Ελληνικού από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, αναγνωρίζοντας όλοι τη στρατηγική σημασία του έργου, αλλά και τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τον τουρισμό, την απασχόληση και την ανάπτυξη του τόπου. Τα μεγέθη αποδεικνύουν την αλήθεια: Πρόκειται για μια επένδυση με αρχικό τίμημα 917 εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκ ευρώ μπορούν να εισρεύσουν άμεσα στην Ελληνική οικονομία και να δώσουν μια ανάσα.

Ενδεικτικά και μόνο, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για το Ελληνικό που είναι της τάξης των 8 δις ευρώ, θα έχει ουσιαστική συμβολή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν που αναμένεται να φθάσει στο 2%, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Σύστημα, που σε βάθος 25ετίας θα ανέλθουν σε €10δις σωρευτικά, ενώ οι επιπτώσεις του Έργου στην τουριστική ανάπτυξη θα είναι μεγάλες λόγω της εκτιμώμενης προσέλκυσης περίπου 1.000.000 και πλέον πρόσθετων τουριστών ετησίως. Η αξιοποίηση αναμένεται να δημιουργήσει 10.000 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη το έργο αναμένεται να απασχολήσει περίπου 70.000 άτομα. Το σημαντικότερο όλων όμως πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπτυξη, που θα σέβεται το πολεοδομικό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο, θα διαχέει τα οφέλη του σε ευρύτερες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής και θα χαρακτηρίζεται από πολυσυλλεκτικότητα λόγω του ισορροπημένου μείγματος χρήσεων γης και της διαμόρφωσης ενός διαμπερούς μητροπολιτικού πόλου, ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους, συνολική έκτασης 2.000.000 τ.μ.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια επένδυση με πολλαπλά οικονομική, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη και παρά το γεγονός της υπερψήφισης της σχετικής συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβουλίου, η Κυβέρνηση από το Σεπτέμβρη του 2016 έως σήμερα κωφεύει συστηματικά. Δέσμια ιδεοληψιών και ουτοπικών προεκλογικών δεσμεύσεων, συστηματικά προβάλει προσκόμματα: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση της αντίστοιχης απόφασης περιβαλλοντικών όρων στον αέρα, και εσχάτως, φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους 90.000 τ.μ. εντός του παλιού αεροδρομίου, βαφτίζονται δάσος. Κοινώς, η Αθήνα μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε ένα αεροδρόμιο με δάσος στο κέντρο του, ενώ τα 90.000 τ.μ. καλλωπιστικής φυτοκάλυψης αποτελούν σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου από τα 2.000.000 τ.μ. Μητροπολιτικού Πάρκου.

Επειδή η Κυβέρνηση κάνει επικίνδυνους ακροβατισμούς με τις αναπτυξιακές επενδύσεις, όπως και με την περιουσία του πολιτών – είτε πρόκειται για δημόσια, είτε για ιδιωτική – χρησιμοποιώντας στρεβλά τη συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια της προστασίας του Δάσους, με ανυπολόγιστες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1. Ποιες οι προθέσεις σας και τα χρονοδιαγράμματα που δίνετε εσείς για την επένδυση στο Ελληνικό;
 2. Ποια προβλήματα έχουν ανακόψει την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και πώς σχεδιάζετε να τα αντιμετωπίσετε; Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες;
 3. Με ποια κριτήρια ορίζετε την έννοια του δάσους και έχετε οδηγήσει στο χείλος του γκρεμού μεγάλα επενδυτικά σχέδια και στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες μικροιδιοκτήτες; Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στα αρμόδια Δασαρχεία και πληρούνται οι προδιαγραφές και κατευθύνσεις της ΕΕ για το θέμα «δάσος»;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

 1. Κώστας Σκρέκας Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων Ν.Δ.
 2. Ντόρα Μπακογιάννη Βουλευτής Α’ Αθηνών Ν.Δ.
 3. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ.

 

2017-02-14 Ερώτηση για το Ελληνικό με Ντόρα και Σκρέκα

Απάντηση κ. Φάμελου

Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις (video) | 12.1.2017

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

 

“Η Κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της, παλινωδεί και κωλυσιεργεί στις αποκρατικοποιήσεις”

 

 

 

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση αποτυγχάνει και στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων.

Τα αποτελέσματά της πενιχρά.

Ελάχιστες αποκρατικοποιήσεις προχωρούν.

Άλλες ακυρώνονται, άλλες καθυστερούν, άλλες καρκινοβατούν, άλλες αναβάλλονται.

Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της, παρά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, παλινωδεί και κωλυσιεργεί.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί σημαντική την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Και αυτό γιατί αυτές μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορέων, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στον περιορισμό των δανειακών αναγκών της χώρας».

 

2017-01-12 ΔΤ Δήλωση oncamera για τις αποκρατικοποιήσεις

Ομιλία Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Σ/Ν του ΥπΟικ για τα Προαπαιτούμενα | 27.9.2016

Αθήνα, 27.09.2016

Δελτίο Τύπου

Oμιλία στην Ολομέλεια  επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τα Προαπαιτούμενα

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, είμαστε – και πάλι – «στην ίδια θεατρική παράσταση θεατές».

Συζητούμε, για πολλοστή φορά μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, κάποια από τα προαπαιτούμενα.

Προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης.

Τα περισσότερα από τα οποία, με βάση τις Κυβερνητικές δεσμεύσεις, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Και φτάσαμε τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου να τα συζητήσουμε.

Με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνηση για την κωλυσιεργία.

Και με το «πιστόλι στον κρόταφο».

Και ακόμη υπολείπονται προαπαιτούμενα.

Καθυστερώντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Εύχομαι αυτή να μην καθυστερήσει περισσότερο και να κλείσει με τον καλύτερο για τη χώρα τρόπο, γιατί την 2η υποδόση την έχει ανάγκη, πρωτίστως, η πραγματική οικονομία.

Και αυτό γιατί ένα σημαντικό μέρος της προβλέπεται να «κατευθυνθεί» για την αποπληρωμή κάποιων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες, επί ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αυξήθηκαν κατά 80%!

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το κόστος της Κυβερνητικής καθυστέρησης το βιώνει η οικονομία και το υφίσταται η κοινωνία.

Ήδη, η 7μηνη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της 1ης αξιολόγησης, προσέθεσε δημοσιονομικά μέτρα και οδήγησε σε ταπεινωτικές δεσμεύσεις.

Δεσμεύσεις, όπως είναι ο «κόφτης» και το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων.

Υπερταμείο το οποίο συνιστά πρωτοφανή εκχώρηση του συνόλου της περιουσίας της χώρας, για διάστημα 1 αιώνα, χωρίς ουσιαστικό εθνικό έλεγχο και λογοδοσία.

Και σήμερα, διάταξη του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου, έρχεται να το ενισχύσει.

Μία μικρή, πρόσφατη ιστορική αναδρομή έχει την αξία της.

Τον Μάιο, όταν και δημιουργήθηκε το υπερταμείο, η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία στη νεοσύστατη Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών.

Αρχικά απέκρυψε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις σχεδόν σύσσωμης της Αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση κατέθεσε «νομοτεχνική βελτίωση» σύμφωνα με την οποία πλήθος εταιρειών μεταβιβάζονταν στο υπερταμείο, μεταξύ των οποίων και οι εταιρείες ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και Δ.Ε.Η.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε νέα «νομοτεχνική βελτίωση», η οποία καταργούσε την προηγούμενη, εξαιρώντας αυτές τις εταιρείες από τη μεταβίβαση, επικαλούμενος «λάθος» και ότι «αυτές οι εταιρείες είναι προς συζήτηση για τον δεύτερο γύρο».

Σήμερα, μόλις 4 μήνες αργότερα, αυτές οι εταιρείες τελικά μεταβιβάζονται στο υπερταμείο.

Το συμπέρασμα είναι απλό:

Ή για ακόμη μία φορά – πρόσκαιρα – η Κυβέρνηση απέκρυψε την αλήθεια από τους πολίτες, ή για ακόμη μία φορά απέτυχε στη δήθεν «σκληρή διαπραγμάτευση».

Άλλη ερμηνεία δεν υπάρχει.

Και ας μην σπεύσει η Κυβέρνηση να δικαιολογηθεί υποστηρίζοντας ότι το υπερταμείο είναι ένα αναπτυξιακό όχημα και όχι φορέας αποκρατικοποιήσεων, οπότε θα είναι προς το συμφέρον των εταιρειών να μεταβιβαστούν σ’ αυτό.

Γιατί αν ήταν έτσι, θα έπρεπε εξαρχής να μεταφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο υπερταμείο και όχι να «παίζει κρυφτούλι».

«Τα ψέματα όμως έχουν κοντά ποδάρια».

Αρκεί δε να διαβάσει κανείς την Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία σημειώνει ότι οι δημόσιες αυτές επιχειρήσεις «ιδιωτικοποιούνται όχι μόνο τύποις αλλά και κατ’ ουσίαν», «καθιστώντας αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους τους παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας».

Η αλήθεια, για ακόμη μία φορά, αποκαλύπτεται.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, ένα χρόνο μετά τις τελευταίες εκλογές, το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου συνιστά έναν «άτυπο απολογισμό» της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Διαπραγματευτικές ήττες, αυταπάτες και ψέματα αποτελούν το τρίπτυχο της Κυβερνητικής αποτυχίας.

Καμία «κόκκινη γραμμή», υποχωρήσεις συνεχώς και παντού.

Δεν έχει νόημα να σας θυμίσω τι λέγατε και τι πράττετε.

Και αυτό γιατί «δεν ιδρώνει το αυτί σας», αφού πρόθυμα κάνετε τα πάντα, χωρίς ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες, προκειμένου να παραμείνετε, για λίγο ακόμη, στην εξουσία.

Είναι προφανές ότι η χώρα χρειάζεται μια άλλη Κυβέρνηση, αποτελεσματική, ειλικρινή και αξιόπιστη.

Κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει εμπροσθοβαρώς διαρθρωτικές αλλαγές και αποκρατικοποιήσεις και θα προωθήσει την αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση σταδιακής μείωσης της φορολόγησης των πολιτών, ισορροπώντας μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον διαχρονικά δικαιωμένο ιδεολογικό και πολιτικό πυρήνα της, αυτόν της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που μπορεί να παράγει πλούτο για όλους, να προσελκύσει – κυρίως – ιδιωτικές επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης.

 

2016-09-27 ΔT – Ομιλία Ολομέλεια επί του ΣΝ για τα Προαπαιτούμενα

Κοινή δήλωση για τις εταιρείες που μεταβιβάζονται στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων | 23.9.2016

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016

 

«Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για τις εταιρείες που μεταβιβάζονται στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων με το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση, κάθε μέρα, αποκαλύπτεται.

Τελευταίο επεισόδιο, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων.

Θυμίζουμε ότι στο πολυνομοσχέδιο του Μαΐου, μέσα από “νομοτεχνική βελτίωση” που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, εξαιρέθηκαν οι εταιρείες ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και Δ.Ε.Η. από την μεταβίβασή τους στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί με προηγούμενη “νομοτεχνική βελτίωση” στο νομοσχέδιο, με το αιτιολογικό ότι ”έγινε λάθος” και ότι ”αυτές οι εταιρείες είναι προς συζήτηση για το δεύτερο γύρο εισαγωγής στο νέο ταμείο επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων”.

Σήμερα, μόλις 4 μήνες αργότερα, στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μεταβιβάζονται όλες αυτές οι εταιρείες.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση ή απέκρυψε πρόσκαιρα την αλήθεια από τους βουλευτές και τους πολίτες ή απέτυχε, για ακόμη μία φορά, στη δήθεν “σκληρή διαπραγμάτευση”.

Και σε κάθε περίπτωση, αν είναι θετική εξέλιξη η μεταβίβαση εταιρειών στο νέο υπερταμείο, όπως η Κυβέρνηση ισχυρίζεται, γιατί δεν το έκανε από την πρώτη στιγμή αλλά όλο και το μετέθετε για το μέλλον;

Η αλήθεια, για ακόμη μία φορά, αποκαλύπτεται».

2016-09-23 ΔΤ Κοινή Δήλωση με Χατζηδάκη αποκρατικοποιήσεις

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εταιρείες που μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων | 12.7.2016

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

 

 

«Η Κυβέρνηση εξαπατά τη Βουλή και τους πολίτες»

 

 

Ο Συντονιστής  Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για τις εταιρείες που μεταβιβάζονται στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση παλινωδεί, υπαναχωρεί και αποκρύπτει την αλήθεια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αυτό κάνει και με τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, μέσω της νεοσύστατης Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ).

Ενώ με το νόμο που ψήφισε (N. 4389/2016, ΦΕΚ A’ 94, 27.05.2016, σελ. 6422), μεταφέρθηκαν στο υπερταμείο, οι εταιρείες ΟΑΣΑ, Ο.Σ.Υ., ΣΤΑΣΥ, Ο.Σ.Ε., ΟΑΚΑ και ΕΛΤΑ, αποκαλύπτεται ότι στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (T.M.U.) προβλέπεται η  μεταβίβαση σε αυτό και των εταιρειών ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, Δ.Ε.Η., Ε.Α.Β. και ΑΔΜΗΕ.

Προβλέπεται δηλαδή, η μεταβίβαση στο υπερταμείο και των εταιρειών που η Κυβέρνηση είχε αρχικά συμπεριλάβει στο πολυνομοσχέδιο, αλλά απέσυρε, για να εξαπατήσει τους βουλευτές της, ισχυριζόμενη ότι έκανε ‘’λάθος’’.

Τελικά, η απόκρυψη της αλήθειας μπορεί πρόσκαιρα να διασφαλίζει την ψήφο των κυβερνητικών βουλευτών, εξαπατώντας τη Βουλή και τους πολίτες, όμως τελικά τα ψέματα ‘’έχουν κοντά ποδάρια’’.

Απέναντι σε αυτούς τους ανεύθυνους και κουτοπόνηρους κυβερνητικούς χειρισμούς, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει, σταθερά και διαχρονικά, την υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της αδρανούσας περιουσίας του Δημοσίου, καθώς αυτά μπορούν να φέρουν επενδύσεις, δουλειές και τεχνογνωσία, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας, ενώ παράλληλα, συντελούν στη μείωση του δημόσιου χρέους». 

 

2016-07-12 ΔΤ Η Κυβέρνηση εξαπατά τη Βουλή

Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό “Real FM 97,8”

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.

Στο υπερταμείο των αποκρατικοποιήσεων και στις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο συντονιστής οικονομικών της Ν.Δ. μιλώντας στον Real FM 97,8 και την εκπομπή της Κάτιας Μακρή.

«Σε έναν τίτλο θα σας πω την άποψή μας και τη θέση μας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή εκχώρηση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της χώρας για διάστημα περίπου ενός αιώνα χωρίς ουσιαστικό, δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία κάτι που δεν συνάδει με τις έννοιες της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής αξιοπρέπειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Και πρόσθεσε: «Το ταμείο αυτό θα έχει διάρκεια έναν αιώνα. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης αν όλα πάνε καλά τα δάνεια τα οποία χρωστάμε και πρέπει να αποπληρωθούν στους δανειστές έχουν διάρκεια ζωής ακόμη 33 χρόνια. Το ταμείο αυτό θα έχει 100».
Στο ερώτημα για ποιο λόγο πάει το υπερταμείο για 99 χρόνια αφού τα δάνεια η αποπληρωμή τους είναι μάξιμουμ για 33 χρόνια ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ απάντησε: «Διότι ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας στο διηνεκές θα πρέπει να αποφασίζονται και να καθορίζεται η αξιοποίησή τους από αυτό το ταμείο».Και συνέχισε: «Ποιος ασκεί τον έλεγχο αυτού του ταμείου; Ποιος κάνει κουμάντο ουσιαστικά σε αυτό το ταμείο; Δημιουργείται ένα πενταμελές εποπτικό συμβούλιο με ισχυρές αρμοδιότητες, ο πρόεδρος του οποίου επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και οι αποφάσεις του οποίου θα λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων μελών. Αρα θα χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Να πάω πιο κάτω; Το εποπτικό συμβούλιο θα διορίζει τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία πρόσωπα θα ζητάτε απλώς η γνώμη του υπουργού Οικονομικών. Και ποια είναι τα μελλοντικά στοιχεία τα οποία θα μεταβιβαστούμε. Μέχρι και σήμερα δεν ξέρουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Και κάτι ακόμα εντυπωσιακό… Μελλοντικά, όπως είναι η διάταξη περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο θα μπορούν να μεταβιβαστούν στο ταμείο απλώς και μόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών».

Πηγή: Real.gr

Ομιλία στις Επιτροπές της Βουλής για το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως κατέδειξε η συζήτηση μέχρι τώρα, ζούμε σε ένα περιβάλλον πολιτικού αυταρχισμού και απαξίωσης της δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Και μόνο οι τροπολογίες πάνω στις τροπολογίες που ήδη κατέθεσε η Κυβέρνηση, το καταδεικνύει και το αναδεικνύει.

Και λείπουν ακόμη στοιχεία.

Προφανώς στην Κυβέρνηση, πλεονάζει η φθηνή σκοπιμότητα και η αυθαιρεσία.

Κυρίες και Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,

Μάλλον δεν έχει νόημα να σας θυμίσω τι λέγατε.

Και τούτο γιατί έχει αποδειχθεί ότι «δεν ιδρώνει το αυτί σας» όταν σας επισημαίνονται οι ανακολουθίες και τα ψεύδη σας.

Ίσως κιόλας να καμαρώνετε, όπως έδειξε και η σημερινή σας στάση, αφού τη «φέρατε» σε πολλούς πολίτες και πήρατε την ψήφο τους.

Τώρα, αφού επί μακρόν δίνετε θεατρικές παραστάσεις δήθεν «σκληρής διαπραγμάτευσης», πρόθυμα κάνετε τα πάντα, αρκεί να παραμείνετε στην εξουσία.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαλυτική ακινησία, την παραλυτική στασιμότητα, όλων των συστημάτων της χώρας και τον αυξανόμενο πολιτικό αυταρχισμό είναι βαριά.

Ειδικά στην οικονομία, όλοι οι ποσοτικοί δείκτες καταδεικνύουν ότι, επί 15 μήνες, η χώρα παλινδρομεί «βυθιζόμενη».

Και οι πολίτες βιώνουν σκληρές θυσίες, με αλλεπάλληλες ανατροπές στη ζωή τους, προς το χειρότερο.

 • Η πραγματική οικονομία επέστρεψε στην ύφεση, όπου και παραμένει.
 • Οι επιχειρηματικές προσδοκίες επιδεινώθηκαν.
 • Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε, στο χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2012.
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών και Κράτους διογκώθηκαν.
 • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία, στις κατασκευές, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στις υπηρεσίες, συρρικνώθηκαν.
 • Τα «λουκέτα» στην αγορά πολλαπλασιάστηκαν.
 • Οι τραπεζικές καταθέσεις παρουσίασαν τη μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διογκώθηκαν και η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίστηκε.

Συμπερασματικά, η αριστερή διακυβέρνηση επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει τεράστιο κόστος στην οικονομία και τη χώρα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία είναι αρνητική επί της αρχής του Σχεδίου Νόμου.

Και αυτό για τους εξής λόγους:

1ον. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτές για την επιβολή πρόσθετων μέτρων, είναι το αποτέλεσμα της αβελτηρίας, των πειραματισμών, των ερασιτεχνισμών της αριστερής διακυβέρνησης.

Ήδη τα συνολικά μέτρα αθροίζουν τουλάχιστον στα 9 δισ. ευρώ.

Αυτός είναι ο λογαριασμός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Λογαριασμός πολύ υψηλότερος αυτού που ζητούσαν οι δανειστές πριν από 1,5 χρόνο, για την επίτευξη μάλιστα πολύ υψηλότερων στόχων.

Λογαριασμός που έχει ήδη πάει πολύ πέραν της συμφωνίας του Αυγούστου, ακόμη και χωρίς τα πρόσθετα «προληπτικά μέτρα», περίπου κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Αυτός ο λογαριασμός είναι ίσος με τον αντίστοιχο του 2ου Μνημονίου.

Και προσέξτε: Το 2012, ελήφθησαν μέτρα με την οικονομία σε βαθιά ύφεση και με μεγάλο πρωτογενές έλλειμμα.

Σήμερα, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ίσου ύψους, παρά το γεγονός ότι η οικονομία είχε επιστρέψει, το 2014, σε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης και πρωτογενή πλεονάσματα!

Αυτό είναι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ανερμάτιστης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως όμως έχω ήδη αναφέρει στη Βουλή, η «αριστερή χρυσόσκονη» που επιχειρεί και πάλι να ρίξει η Κυβέρνηση, απ’ όση της έχει απομείνει, δεν πείθει πλέον τους πολίτες.

2ον. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, όχι μόνο περιέχουν, όπως είπα, πρόσθετα μέτρα αλλά αυτά είναι και στη λάθος λογική.

Μέτρα, που εμπεριέχουν νέους φόρους και πρόσθετους φόρους, έχουν αποδειχθεί, και με το 1ο Μνημόνιο, οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα.

Πρόκειται για διατάξεις:

 • που «στραγγαλίζουν» την πραγματική οικονομία,
 • που «δυναμιτίζουν» κάθε προοπτική ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
 • που «διαλύουν» τον ιδιωτικό τομέα,
 • που «σκοτώνουν» ότι παραγωγικό και δημιουργικό έχει απομείνει στην ελληνική κοινωνία,
 • που χαρακτηρίζονται από κοινωνική αδικία, αφού οι έμμεσοι φόροι πλήττουν, κυρίως, τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα.

Είναι θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένο ότι, μέσα στην απελπισία του, μπορεί κανείς να βάλει όσους φόρους, όσες πρόσθετες προκαταβολές, όσες αυξημένες εισφορές θέλει και ότι άλλο σκεφτεί.

Δεν θα τους εισπράξει όμως ποτέ.

3ον. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως είναι η επιπλέον φορολόγηση όλων των πολιτών, πρόσθετου ύψους 1,6 δισ. ευρώ, οδηγούν σε πλήρες στέγνωμα της οικονομίας και περαιτέρω φτωχοποίηση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας.

Το κόστος της ιδεοληπτικής εμμονής και της ανικανότητας της αριστερής διακυβέρνησης το βιώνουμε επώδυνα, όλοι οι πολίτες.

Εμμονή που δεν έχει τέλος και φραγμό.

Και την οποία την αποδέχονται και οι εταίροι.

Υπενθυμίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο, μαζί με τις διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ:

 • Έχει αυξήσει, δύο φορές, τους συντελεστές ΦΠΑ.
 • Έχει αυξήσει τους συντελεστές του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
 • Έχει μειώσει το αφορολόγητο.
 • Έχει αυξήσει και έχει μονιμοποιήσει τους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Έχει αυξήσει τους συντελεστές του φόρου ασφαλίστρων.
 • Έχει αυξήσει τη φορολόγηση των ενοικίων.
 • Έχει καταργήσει εκπτώσεις εφάπαξ πληρωμής φόρου εισοδήματος.
 • Έχει καταργήσει απαλλαγές πληρωμής του ΕΝΦΙΑ.
 • Αυξάνει τον ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα, στα αγροτεμάχια, στις επιχειρήσεις.
 • Έχει αυξήσει τις προκαταβολές φόρου εισοδήματος.
 • Έχει φορολογήσει τα μερίσματα.
 • Έχει καταργήσει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση.
 • Έχει αυξήσει το φόρο εισοδήματος στους αγρότες.
 • Έχει αυξήσει το κόστος των πρώτων υλών στην αγροτική παραγωγή.
 • Έχει αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές.
 • Αυξάνει το φόρο στις εταιρείες επενδύσεων.
 • Αυξάνει το φόρο στα τσιγάρα.
 • Αυξάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην μπύρα.
 • Έχει καταργήσει το ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ, και πλέον καταργεί και το ειδικό καθεστώς του ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, στα νησιά.
 • Αυξάνει τον φόρο στον καφέ.
 • Αυξάνει τον φόρο στη βενζίνη.
 • Αυξάνει το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
 • Επιβάλλει ειδικό τέλος στους λογαριασμούς της σταθερής τηλεφωνίας.
 • Επιβάλλει ειδικό τέλος στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης.
 • Επιβάλλει φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Επιβάλλει φόρο στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
 • Αυξάνει το τέλος ταξινόμησης σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

Συμπερασματικά; Νέοι φόροι, πρόσθετοι φόροι, φόροι παντού, «τσουνάμι» φόρων έμπνευσης, «ιδιοκτησίας» και εκτέλεσης της αριστερής διακυβέρνησης.

Μόνο τον αέρα που αναπνέουμε δεν έχει φορολογήσει ακόμη αυτή η Κυβέρνηση…

Αλλά, ας μην βιαστούμε.

Σε λίγο καιρό θα κληθείτε να λάβετε και νέα μέτρα.

Και τότε όλο και κάτι φοροεισπρακτικά δημιουργικό θα σκεφτείτε να επιβάλλετε…

4ον. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτές ήρθαν με τροπολογία 1 ώρα μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου και αφορούν την μόνιμο, αυτόματο και οριζόντιο μηχανισμό δημοσιονομικής συμμόρφωσης, τον περίφημο «κόφτη», είναι το αποτέλεσμα της αναξιοπιστίας και της ανεπάρκειας της δήθεν αριστερής διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικές διατάξεις για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας είχαν εισαχθεί από την Κυβέρνηση, το 2014.

Πρόσθετες διατάξεις ψηφίστηκαν και με το 3ο Μνημόνιο, τον Αύγουστο του 2015. Άλλωστε, επί διακυβέρνησης της ΝΔ/ΠΑΣΟΚ θεσμοθετήθηκε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, παρά την τότε άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Προς τι συνεπώς οι καινούργιες ρυθμίσεις λίγους μήνες αργότερα;

Μήπως, υπάρχουν νέα «πονηρά» σημεία;

Θα το δούμε.

Ενώ, είναι προφανές ότι η πρωτοφανής εκχώρηση του συνόλου της περιουσίας της χώρας, για διάστημα περίπου 1 αιώνα, χωρίς ουσιαστικό εθνικό και δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία, δεν συνάδει με τις έννοιες της εθνικής κυριαρχίας και εθνικής αξιοπρέπειας.

Αλήθεια, σε ποια σύγχρονη δημοκρατία υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις;

Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι πρωτοφανείς ρυθμίσεις αποτελούν τη «ρήτρα αναξιοπιστίας» σας και του λανθασμένου μίγματος της οικονομικής  πολιτικής σας.

5ον. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποτελούν προϊόν της επί μακρόν δημαγωγίας, ασυναρτησίας και ανακολουθίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Του ΣΥΡΙΖΑ, που από δήθεν σκληρός διαπραγματευτής, κατάντησε πλήρως υποτακτικός.

Του ΣΥΡΙΖΑ, που από δήθεν πολέμιος των Μνημονίων, χωρίς ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες, ψηφίζει τα πάντα.

Ακόμη και μόνιμα Μνημόνια.

Αρκεί να παραμείνει, λίγο ακόμη, στην εξουσία.

Του ΣΥΡΙΖΑ, που σε ορισμένες περιπτώσεις, ευτυχώς για τη χώρα, επιχειρεί να προσγειωθεί, έστω άτσαλα  στην πραγματικότητα.

Τώρα τρέχει, λαχανιασμένος και σαστισμένος, να εγκαινιάσει τον αγωγό TAP, να αναγνωρίσει την αξία και να προχωρήσει την επένδυση της COSCO, να αποκρατικοποιήσει περιφερειακά αεροδρόμια.

Κύριοι της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας, στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων, σας καλωσορίζουμε.

Αλήθεια, ποιοι είναι οι “leaders” και ποιοι οι “followers” στην εξέλιξη;

Ποιοι ηγούνται, ποιοί είναι οι πραγματικά προοδευτικοί και ποιοι ακολουθούν;

Όμως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ταλαιπωρήσατε επί πολλά χρόνια τη δημόσια ζωή και ζημιώσατε τη χώρα;

Η δικαιολογία της «αυταπάτης» δεν σας απαλλάσσει των ευθυνών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Για αυτούς τους 5 λόγους, η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο.

Όπως στέκεται κριτικά και στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησής του.

Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, εδώ και μήνες, συστηματικά και υπεύθυνα, υποστηρίζει την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Με τον βέλτιστο όμως για τα Ελληνικά συμφέροντα τρόπο.

Με τρόπο που θα συνοδεύεται τόσο από την εκταμίευση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης δόσης όσο και από μία καλή λύση για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους.

Που βρισκόμαστε όμως σήμερα;

Η αξιολόγηση, που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον περασμένο Οκτώβριο, φαίνεται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Αυτό, έστω και με 7 μήνες καθυστέρηση, λόγω ευθυνών της Κυβέρνησης είναι θετικό.

Βεβαίως η καθυστέρηση «φούσκωσε» τον λογαριασμό των μέτρων και διόγκωσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

Πόσο;

82% από τις αρχές του 2015!!!

Ελπίζω να καταφέρετε ώστε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης να συνοδευθεί από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δόση, ώστε ένα σημαντικό κομμάτι αυτής να αποπληρώσει μέρος αυτών των οφειλών.

Θυμίζω όμως ότι, με βάση το χρηματοδοτικό πλάνο του 3ου Μνημονίου, η χώρα θα έπρεπε να είχε πάρει περίπου 15 δισ. ευρώ μέχρι τον επόμενο μήνα.

Επί του παρόντος, δεν φαντάζει πιθανή μια τέτοια εξέλιξη.

Αυτό είναι το success story της ανερμάτιστης αριστερής διακυβέρνησης.

Και φυσικά, η τελευταία απόφαση του Eurogroup, προσθέτει βάρη στους πολίτες μέσα από ένα 4ο, συμπληρωματικό Μνημόνιο για τα επόμενα αρκετά χρόνια, με αντιστάθμισμα μια μελλοντική, μέχρι σήμερα ασαφή και υπό προϋποθέσεις, ρύθμιση για το χρέος.

Προϋποθέσεις, όπως η χώρα να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους, όχι μόνο μέχρι το 2018 αλλά και μετέπειτα, και να είναι αναγκαία η ρύθμιση του χρέους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Συνεπώς, η Κυβερνητική αυτο-ικανοποίηση είναι αυθαίρετη και παραπλανητική.

Είναι με σενάριο και σκηνοθεσία ΣΥΡΙΖΑ.

Με δεδομένη μάλιστα τη διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών στόχων για μακρά χρονική περίοδο, ακόμη και μέχρι το 2030, οδηγούμαστε σε ένα μόνιμο μνημόνιο επιτήρησης της χώρας, με μόνιμα μέτρα λιτότητας και αυτόματο τρόπο επιβολής αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε το Eurogroup της 24ης Μαϊου για να δούμε συγκεκριμένες και ουσιαστικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους.

Ελπίζω οι ρυθμίσεις που θα αποφασισθούν, να μειώνουν τόσο το μέγεθος των ετήσιων χρηματοδοτικών αναγκών όσο και το ύψος του χρέους, ως ποσοστά του ΑΕΠ.

Και αυτό γιατί οι προτάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με βάση το κείμενο που συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup, οδηγούν το χρέος το 2022, σε ποσοστό άνω του 140% του ΑΕΠ, από 120% που ήταν η πρόβλεψη του 2ου Μνημονίου.

Και υποθέτω, με βάση τη ρητορική του παρελθόντος, αυτό δεν θα σας βρίσκει σύμφωνους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου:

 • Αποκαλύπτει την ιδεολογική αποψίλωση και τον πολιτικό κυνισμό της αυτοαποκαλούμενης Κυβέρνησης της ριζοσπαστικής αριστεράς.
 • Αποκαλύπτει την κατάρρευση των ψευδαισθήσεων που, επί χρόνια, αυτή η αριστερά καλλιεργούσε.
 • Αποκαλύπτει, με την επιβολή νέων – κυρίως έμμεσων – φόρων, τις πομφόλυγες για δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία και «αριστερά πρόσημα».
 • Αποκαλύπτει, με τον μόνιμο, αυτόματο και οριζόντιο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τη «ρήτρα αναξιοπιστίας» της αριστερής διακυβέρνησης.
 • Αποκαλύπτει ότι η Κυβέρνηση της δήθεν αριστεράς, εκτός από τις ιδεοληψίες της, είναι συμβιβασμένη με τη διαιώνιση και την αναδιανομή της μιζέριας.
 • Αποκαλύπτει ότι η όποια «αριστερή ψυχή» έγινε θυσία στο βωμό για λίγη «πολιτική εξουσία», ακόμη και ακραίας νεοφιλελεύθερης κοπής.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Η χώρα χρειάζεται άλλη Κυβέρνηση η οποία θα φέρει άλλη ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Κυβέρνηση με κορμό την κοινωνικά φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία.

Τη Νέα Δημοκρατία, ως επικεφαλής, μιας πλατιάς κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας.

Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά 90,1 FM”

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.

TwitterInstagramYoutube