Αγροτική Ανάπτυξη

Ερώτηση σχετικά με τον αποκλεισμό καπνοπαραγωγών από το Μέτρο 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλοί καπνοπαραγωγοί επιχειρώντας να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο μέτρο 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2012 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», διαπίστωσαν ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δεν είναι δικαιούχοι και επομένως δεν πρόκειται να τους επιστραφεί ούτε ένα ευρώ από την περικομμένη από πέρσι κατά 50% ενιαία κοινοτική ενίσχυση για τον καπνό και ούτε θα λάβουν το ποσό έως των 9.000 ευρώ την προσεχή τριετία.

Και αυτό γιατί, η Κ.Υ.Α. 7730/727/2010 στο άρθρο 5, που αφορά στο συγκεκριμένο μέτρο, ορίζει πως η μείωση των άμεσων ενισχύσεών τους πρέπει να είναι το 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σχέση με το 2009, και μάλιστα η μείωση αυτή να προέρχεται αποκλειστικά από μείωση της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων που προέρχονται από καπνό σε ποσοστό 50%. Επίσης, ορίζεται ως απαραίτητος όρος για την ένταξη στο μέτρο η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ το 2009 και το 2010, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν και να ενεργοποιούν δικαιώματα προερχόμενα  από καπνό.

Επισημαίνεται ότι,

  • Το άρθρο 135 του Καν.73/2009 το οποίο επικαλείται η υπόψη ΚΥΑ, πουθενά δεν κάνει μνεία για ποσοστά. Τα ποσοστά, προτάθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, κατά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης του ΠΑΑ.
  • Λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ σε ημερίδες ενημέρωσης που οργάνωσαν κυβερνητικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα αυτή στα Γιαννιτσά, δεν αναφέρθηκε τίποτα για περιορισμούς και αποκλεισμούς καπνοπαραγωγών, αλλά αφέθηκε να εννοηθεί από τους ομιλητές πως όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι δικαιωμάτων καπνού θα ενταχθούν στο Μέτρο 144.

Επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο συντελείται κατάφωρη αδικία σε βάρος πολλών καπνοπαραγωγών, που ενεργοποιούν δικαιώματα καπνού και αποκλείονται από την ένταξη στο μέτρο 144, λόγω του ότι έχουν μικρότερη μείωση από το 25% στις άμεσες ενισχύσεις τους.

Επειδή, αποκλείεται από το μέτρο ένας αριθμός αγροτών που έγιναν αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων καπνού το έτος 2010 (κληρονομιά κ.α.) και τα ενεργοποίησαν.

Επειδή, ακόμη σε δύο προκηρύξεις για τους καπνοπαραγωγούς του ίδιου Άξονα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση αφού για να ενταχθεί κάποιος στο Μέτρο 144 υπάρχει ο περιορισμός της μείωσης του 25% των άμεσων ενισχύσεων, ενώ στο Μέτρο 121 για τα Σχέδια Βελτίωσης δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κύριοι Υπουργοί ,

Εάν προτίθενται να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε  ν’ αρθούν οι περιορισμοί που ορίζονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο μέτρο 144 του συνόλου των γεωργών και κτηνοτρόφων που κατέχουν και ενεργοποίησαν δικαιώματα καπνού το έτος 2010, είτε αυτά προέρχονται από την ιστορική περίοδο είτε από μεταβίβαση ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1.      ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

2.      ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.      ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.      ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

5.      ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.      ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

7.      ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8.      ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ

9.      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

10.  ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.  ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

12.  ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ

13.  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14.  ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

15.  ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

16.  ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17.  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

18.  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

19.  ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

20.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

22.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

23.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25.  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

26. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ερώτηση σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (αγροτικών και μη) στο Νομό Φθιώτιδας

Είναι γενικότερα γνωστό ότι ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εντασσόμενος σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον επιχορηγήσεων και εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, έχει σημειώσει σημαντική άνθηση, καθώς αυτές οι συνθήκες στήριξης, σε συνδυασμό με το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό της χώρας, κατέστησαν τη χώρα ελκυστικό προορισμό για ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας από εγχώριους και πολυεθνικούς ομίλους, κυρίως, στον τομέα των αιολικών πάρκων. Ωστόσο, παρά την εμφανή πρόοδο, η συνεισφορά τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας διαμορφώνεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, σύμφωνα με τους τωρινούς ρυθμούς ανάπτυξης, να υπολείπεται αρκετά από την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της συμμετοχής 20% για το 2020.

Ωστόσο, αν και η κινητικότητα έχει αυξηθεί, το 2010 εντοπίστηκαν πολλά προβλήματα κατά τις διαδικασίες που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη του κλάδου και δυναμιτίζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικό παράδειγμα κατά το 2010 αποτέλεσε ο τομέας των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς, ενώ οι στόχοι για την εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκων συστημάτων πέραν των επαγγελματιών αγροτών ως το 2014 είναι 1.000 MW και ενώ παραμένουν στην ΡΑΕ και στη ΔΕΗ εκατοντάδες παλαιές αιτήσεις προς αξιολόγηση, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στις 12 Ιουλίου του 2010 στον ορισμό περιόδου υποβολής σχετικών αιτήσεων από ιδιώτες χωρίς να καταστήσει σαφές το όριο της αποδεχόμενης ισχύος. Όπως ήταν αναμενόμενο το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να υποβληθούν αιτήσεις συνολικής ισχύος περίπου 3.500 MW. Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 είχαν δοθεί από την ΡΑΕ άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 1.026,8 MW που είναι σαφώς περισσότερα από τα 1.000 MW, αλλά και κατά πολύ λιγότερα από τα ζητούμενα μέσω των αιτήσεων. Αυτή, συνεπώς, η αναντιστοιχία μεταξύ αδειοδοτούμενου και ζητούμενου όγκου, υπό την ανοχή (αν όχι αδιαφορία) της πολιτείας δημιούργησε – πέρα από τα εκατομμύρια ευρώ εσόδων για τη ΔΕΗ από την καταβολή προς εξέταση των αιτήσεων των επενδυτών και την ταλαιπωρία των επενδυτών – έντονο επενδυτικό σκεπτικισμό και απογοήτευση, και κυρίως από μικροεπενδυτές, για τη δυναμική και τις εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και επιστολές που αντηλλάγησαν πρόσφατα μεταξύ της ΡΑΕ και της ΔΕΗ, αναφορικά με τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5721/17.12.2010 η ΔΕΗ συμπεριλαμβάνει και το Ν. Φθιώτιδας στις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και συστήνει «…να παύσει προς το παρόν η υποδοχή νέων αιτημάτων σύνδεσης παραγωγών στο Δίκτυο» για την εν λόγω περιοχή.  Κατόπιν της αντίδρασης της ΡΑΕ (σχετ. επιστολή υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-45944/14.01.2011), η οποία αμφισβητεί ευθέως τις προσεγγίσεις της ΔΕΗ σχετικά με τον κορεσμό του Δικτύου της, η ανησυχία των εμπλεκόμενων επενδυτών (κυρίως των αγροτών) εντείνεται και διευρύνεται δεδομένου ότι δεν έχει επισήμως αποσαφηνισθεί τι μέλλει γενέσθαι με τις αιτήσεις τους καθώς επίσης και με τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για την προετοιμασία των σχετικών φακέλων. Να σημειωθεί ότι το κόστος της αίτησης κυμαίνεται από 3.000 έως 4.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου προς τη ΔΕΗ, ποσό το οποίο χάνεται σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί.

Δεδομένης της αναταραχής που έχει δημιουργηθεί από την, υπό την ανοχή της πολιτείας, ασάφεια σχετικά με την δυνατότητα της ΔΕΗ να απορροφήσει τη παραγόμενη ισχύ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
η κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο επετράπη η υποβολή νέων αιτήσεων, ενώ εκκρεμούσαν ήδη παλαιότερες, χωρίς να καταστεί εκ των προτέρων σαφές το ανώτατο όριο ισχύος που ήταν σε θέση να δεχτεί το Δίκτυο της ΔΕΗ;

2. Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν, εγκαίρως και αρμοδίως, οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες και μη) στο Νομό Φθιώτιδας για τον κορεσμό του Δικτύου της ΔΕΗ ούτως ώστε να αποτραπεί η μάταιη υποβολή αιτήσεων από μέρους τους;

3. Υπάρχει ο κίνδυνος να απορριφθούν οι αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (αγροτικών και μη) στο Νομό Φθιώτιδας; Τι προβλέπεται σε μια τέτοια περίπτωση για τα καταβληθέντα ποσά (π.χ. παράβολα);

Αναφορά σχετικά με τη μετεγκατάσταση του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος σχετικά με τη μετεγκατάσταση του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο η νέα έδρα του εν λόγω Ινστιτούτου δύναται να είναι η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Σίνδος ή Θέρμη), μετά, φυσικά, τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Άρθρο στην Εφημερίδα Ημέρα – “Η ορθότητα της δέσμης μέτρων της ΝΔ για την ενίσχυση των καπνοπαραγωγών”

Ο καθοριστικός ρόλος του αγροτικού τομέα στην πρόοδο και αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας είναι καθολικά αναγνωρισμένος.

 

Είναι και ενισχυμένος αφού λόγω, κυρίως, της οικονομικής κρίσης και παρά τη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, ο αριθμός των αγροτών αυξάνεται (κατά 6% το 1ο εξάμηνο του 2010).

 

Τα αγροτικά προβλήματα, όμως, είναι πολλά, μεγάλα και ανοικτά. Ένα από αυτά, ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας (2.654 δικαιούχοι), αφορά το προϊόν του καπνού.

 

Όπως είναι γνωστό, αρχής γενομένης από το 2010 και για τα έτη 2011 και 2012, οι άμεσες ενισχύσεις στον καπνό μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με το 2009, λόγω της μεταφοράς στο 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 50% των άμεσων ενισχύσεων των καπνοπαραγωγών.

Το συνολικό ύψος των απωλειών αυτών για τους καπνοπαραγωγούς είχε προϋπολογισθεί με βάση τα ιστορικά δικαιώματα στο ύψος των 568,3 εκατ. ευρώ.

 

Κανονιστική υποχρέωση αποτελούσε το ποσό των 568,3 εκατ. ευρώ να διατεθεί στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, ενώ αίτημα των καπνοπαραγωγών και των φορέων τους είναι το ποσό αυτό να διατεθεί στους ίδιους.

 

Ήδη, από τον  Ιούνιο 2009 η τότε Κυβέρνηση της ΝΔ επεξεργάστηκε σχέδιο πρωτοβουλιών, που περιελάμβανε δέσμη στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση των καπνοπαραγωγών (στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρόωρη συνταξιοδότηση, διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, πρώτη δάσωση γεωργικής γης). Προτάσεις, οι οποίες παρουσιάσθηκαν στους παραγωγούς, είτε στο Νομό είτε σε συναντήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προχώρησε μόλις πρόσφατα στη δημοσιοποίηση ομάδας μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), μέσω των οποίων θα αποδοθεί το ποσό των 568,3 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκε από τον 1ο στον 2ο πυλώνα, σε πρώην και νυν καπνοπαραγωγούς.

 

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των παρεμβάσεων που είχαν σχεδιαστεί από τη ΝΔ με αυτές που ανακοινώθηκαν μόλις πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ (βλ. σχετικό πίνακα), η δέσμη μέτρων είναι η ίδια (Άξονας 1 – Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας, Άξονας 2 – Βελτίωση Περιβάλλοντος, Άξονας 3 – Ποιότητα ζωής-Διαφοροποίηση). Πιο ειδικά, ο Άξονας 1 είναι σχεδόν ταυτόσημος και ειδικότερα το Μέτρο 144, που απευθύνεται στην πλειοψηφία των δικαιούχων, είναι ακριβώς το ίδιο.

 

Καθίσταται, επομένως, σαφές, πως η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε ακόμη μία περίπτωση καθυστέρησε χαρακτηριστικά να αναλάβει δράση, και όταν τελικά αποφάσισε να το πράξει, υιοθέτησε προτάσεις μέτρων της ΝΔ που ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Προτάσεις της ΝΔ, τις οποίες κατέκρινε, τότε, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση.

 

InstagramYoutube