Μήνας: Νοέμβριος 2014

Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια για την υποστήριξη της Τροπολογίας του ΥΠΟΙΚ σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστικών λειτουργών

epistrofi-olwn-twn-anadromikwn-simaine-nea-metra.w_lΚύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπό συζήτηση Τροπολογία, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας συνέπεια στις δεσμεύσεις της, συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού έλαβε, ως όφειλε, υπόψη τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και δυνατότητες καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Κινούμενη, συνεπώς, εντός του υφιστάμενου θεσμικού και δημοσιονομικού πλαισίου, προβαίνει στην αναδρομική, από 01.08.2012, αναπροσαρμογή των αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με την εν λόγω ρύθμιση, επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης μισθολογικών προαγωγών και δεν θίγεται η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση που χορηγήθηκε εφέτος, εξαιτίας της υπέρβασης των δημοσιονομικών στόχων του 2013.

Επιπρόσθετα, με την παρούσα Τροπολογία, για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθορίζεται η αναπροσαρμογή και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2012 έως 30.06.2014, προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

Ειδικότερα:

1ον. Αναφορικά με τη χορήγηση των αναδρομικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) (κατατίθεται στα πρακτικά), η προβλεφθείσα δαπάνη για την εκτέλεση των, με αναδρομική ισχύ, δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησής της, δηλαδή του χρόνου διενέργειας των σχετικών ταμειακών πληρωμών, θα επιβαρύνει, δημοσιονομικά, εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το τρέχον οικονομικό έτος 2014.

Συγκεκριμένα, οι αναδρομικές διαφορές αποδοχών και συντάξεων ανέρχονται σε 695 εκατ. ευρώ περίπου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και σε 134 εκατ. ευρώ για τους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2012 έως 30.06.2014.

Γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση πλήρους καταβολής των ανωτέρω αναδρομικών διαφορών, ακόμη και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η προκύπτουσα συνολική δαπάνη, ύψους 829 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ, θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2014.

Επιπρόσθετα, για το 2015, έχει εκτιμηθεί ότι οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής επιτυγχάνονται οριακά ενώ, ταυτόχρονα, οι δυνατότητες της χώρας για πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της, ετησίως, είναι συγκεκριμένες.

Συμπερασματικά αυτοί οι λόγοι, δηλαδή η λογιστική αποτύπωση της ΕΛΣΤΑΤ, η ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για το 2014 και εξασφάλιση επαρκούς ταμειακής ρευστότητας τα προσεχή έτη, επιβάλλουν, στην Κυβέρνηση, το σχεδιασμό για την εξόφληση του 50% των αναδρομικών οφειλών από 01.08.2012 έως 30.06.2014 σε βάθος τριετίας, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το 2015.

2ον. Αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων.

Η εκτιμώμενη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2014 και τα υφιστάμενα δημοσιονομικά περιθώρια, έχει μελετηθεί και εκτιμηθεί ότι επιτρέπουν τη μερική, αλλά σημαντική, αν και όχι πλήρη, αποκατάσταση των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Η μερική αποκατάσταση των αποδοχών κρίνεται επιβεβλημένη διότι, από την τυχόν συνολική ετήσια μόνιμη επιβάρυνση που θα προκαλούσε η πλήρης αποκατάσταση, ύψους περίπου 183 εκατ. ευρώ για το 2014 και 366 εκατ. ευρώ για το 2015 και καθένα από τα επόμενα έτη, θα ετίθετο, σε σοβαρό κίνδυνο, ο δημοσιονομικός προγραμματισμός του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2015-2018, με επακόλουθη, την πιθανή επιβολή ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων, στο σύνολο της κοινωνίας.

Οι δημοσιονομικές συνθήκες και οι στόχοι του Προγράμματος, επιβάλλουν, στην Κυβέρνηση, το σχεδιασμό της απόδοσης του 50% της διαφοράς των αποδοχών, από 01.07.2014 έως 31.12.2014, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε σχέση με τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνεπώς, συνοψίζοντας:

1ον. Εφέτος, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αυξημένες αποδοχές, συνολικού ύψους περίπου 91 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν κατά 50% τη μισθολογική αποκατάσταση της περικοπής που τους έγινε από το 2012, για τους τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή από τον Ιούλιο.

Η συμφωνημένη, μερική αλλά σημαντική αποκατάσταση των αποδοχών τους θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τους απόστρατους, οι διαφορές συντάξεων θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22 Δεκεμβρίου.

Ημερομηνία κατά την οποία θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις του Δημοσίου, αντί της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους.

2ον. Τα αναδρομικά της περιόδου 2012-2014, τόσο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όσο και για τους δικαστικούς λειτουργούς, θα δοθούν, κατά κανόνα, σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, από το τέλος Ιανουαρίου 2015.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι δικαιούνται, συνολικά, αναδρομικές διαφορές αποδοχών μέχρι 250 ευρώ ή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 01.08.2012 μέχρι 30.06.2014.

Σε αυτούς τους περίπου 19.000 δικαιούχους, η καταβολή θα γίνει εφάπαξ.

3ον. Τα ανωτέρω θα αποτυπωθούν λεπτομερώς στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και θα εκδοθούν αμέσως μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου.

4ον. Επιπρόσθετα, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους 500 ευρώ, που ήδη χορηγήθηκε σε 75.428 εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, περίπου δηλαδή στο 50% του συνόλου τους, με δαπάνη 37 εκατ. ευρώ, δεν συμψηφίζεται με την αναπροσαρμογή των αποδοχών τους.

Ενώ, και οι μισθολογικές προαγωγές, που «ξεπάγωσαν» το 2012, διατηρούνται.

Εξαντλούνται έτσι, στην παρούσα φάση, τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλότερων αποδοχών στους δικαστικούς λειτουργούς, αναλογούντων με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα για το λειτούργημά τους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αποτελεί θέση και πρακτική της Κυβέρνησης η αξιοποίηση των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας, που προκύπτουν από την επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Πλεονάσματα τα οποία θα προέρχονται, κυρίως, από το σκέλος των δαπανών, τη μεγέθυνση της οικονομίας και την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όσο προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, και ήδη κινούμαστε προς τα εκεί, τόσο θα ελαφρύνουμε τους συνεπείς φορολογούμενους.

Ήδη, έχουν ψηφιστεί και υλοποιούνται η μείωση κατά 30% της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης, η μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον τομέα της εστίασης, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, της σταδιακής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής” – “Με τα σημερινά δεδομένα, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν προβλέπει δημοσιονομικό κενό για το 2015”

85169809Κύριε Υπουργέ, σε ποια φάση είναι η διαπραγμάτευση με τους εταίρους σήμερα;

Εργαζόμαστε ώστε, τον προσεχή μήνα, να ολοκληρωθεί, από την Τρόϊκα, η τελευταία αξιολόγηση του τρέχοντος Προγράμματος, και να συναποφασισθεί, με τους εταίρους, το πλαίσιο συνεργασίας για την επόμενη ημέρα.

Πλαίσιο, που θα εδράζεται σε ένα εθνικό σχέδιο με πυρήνα τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Σχέδιο που θα περιέχει όλες τις διασφαλίσεις των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών και οι οποίοι θα λειτουργούν ως «δίκτυ ασφαλείας» σε ένα ιδιαίτερα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

Εκτιμώ ότι θα καταλήξουμε στο καλύτερο, από τα δυνατά, πλαίσιο συνεργασίας για την πατρίδα μας.

Και πως πάει η διαπραγμάτευση;

Η διαπραγμάτευση εμπεριέχει λεπτές πτυχές και είναι σκληρή.

Από την Κυβέρνηση απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διορατικότητα, μετρημένες και ζυγισμένες κουβέντες και από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις συναίνεση, μακριά από την καλλιέργεια ψευδαισθήσεων και υπερβολικών προσδοκιών.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Οι εκπρόσωποι όμως των δανειστών έρχονται για να υπάρξει συμφωνία – μεταξύ άλλων – και για ένα δημοσιονομικό κενό ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για το 2015. Ποια είναι τα επιχειρήματά μας για την κάλυψη αυτού του κενού;

Στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, που τον προηγούμενο μήνα συζητήσαμε στη Βουλή, προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9% του ΑΕΠ, στο ύψος του στόχου του Προγράμματος.

Βέβαια δεν παραγνωρίζονται οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες.

Κίνδυνοι εξωγενείς, που εντοπίζονται, κυρίως, στις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Αλλά και αβεβαιότητες ενδογενείς, που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.

Από την άλλη πλευρά, στην εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν προβλέπει δημοσιονομικό κενό για το 2015.

Υπενθυμίζω ότι, τα τελευταία 2,5 χρόνια, εκ των αποτελεσμάτων, βεβαιώνεται ότι προσεγγίζουμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό, και ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους.

Σημειώνω, επίσης, ότι και κατά το παρελθόν, η Τρόικα «διέβλεπε» δημοσιονομικά κενά, και μάλιστα σημαντικά, τα οποία, τελικά, δεν επιβεβαιώθηκαν.

Συνεπώς, βάσιμα ελπίζω ότι και το 2015 θα επιβεβαιωθούμε.

Από τις υποχρεώσεις που θα παραμείνουν, όπως και αν μετασχηματιστεί η σχέση μας με τους δανειστές μας, θα είναι η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για πολλά χρόνια. Είναι αυτό εφικτό; Αν ναι, μπορεί να συμβαδίσει και με κάποια απαραίτητα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής λιτότητας, υψηλής ανεργίας και υπερφορολόγησης;

Ήδη η χώρα μας, από το 2013, επιτυγχάνει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Και εκτιμάται ότι αυτά θα συνεχιστούν.

Πλεονάσματα τα οποία θα προέρχονται, κυρίως, από το σκέλος των δαπανών, τη μεγέθυνση της οικονομίας και την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όσο προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, και ήδη κινούμαστε προς τα εκεί, τόσο θα ελαφρύνουμε τους συνεπείς φορολογούμενους.

Ήδη, έχουν ψηφιστεί η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Πότε θα κατατεθεί η ρύθμιση για την καταβολή αυξήσεων και αναδρομικών στις αποδοχές και τις συντάξεις των ένστολων; Από πότε θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα συμφωνηθέντα;

Θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα.

Η συμφωνημένη, μερική αλλά σημαντική αποκατάσταση των απολαβών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου.

Η αντίστοιχη για τους απόστρατους, των οποίων βέβαια οι μεταβολές των αποδοχών ακολουθούν αυτές των εν ενεργεία στελεχών, προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 22 Δεκεμβρίου.

Ημερομηνία, κατά την οποία θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις του Δημοσίου, αντί της 30ης Δεκεμβρίου.

Τα αναδρομικά της περιόδου 2012-2014, θα δοθούν, σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, ταυτόχρονα με την αύξηση των τακτικών αποδοχών.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι δικαιούνται, συνολικά, αναδρομικές διαφορές αποδοχών μέχρι 250 ευρώ και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/8/2012 μέχρι 30/6/2014.

Σε αυτά τα περίπου 19.000 στελέχη, η καταβολή θα γίνει εφάπαξ.

Με δεδομένο ότι αναμένεται υπέρβαση για δεύτερη χρονιά του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα φέτος, θα πρέπει να περιμένουμε την καταβολή κοινωνικού μερίσματος για το 2015;

Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου εφέτος, υπό την προϋπόθεση της επάρκειας ταμειακής ρευστότητας την επόμενη χρονιά, θα δώσει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση διανομής κοινωνικού μερίσματος το 2015.

Αυτό άλλωστε, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, πράξαμε και φέτος, με τη διανομή, σε 698.828 νοικοκυριά, κοινωνικού μερίσματος, συνολικού ύψους 453 εκατ. ευρώ.

Μέρισμα το οποίο δεν προβλέπονταν στον εφετινό Προϋπολογισμό.

Έχετε ασχοληθεί από την αρχή της θητείας με το θέμα της βελτίωσης του συστήματος απονομής των συντάξεων στο Δημόσιο. Σε τι κατάσταση το παραλάβατε και που βρίσκεται σήμερα;

Από το καλοκαίρι του 2012, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τέθηκε ως στόχος η προώθηση της εξυγίανσης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων του Δημοσίου.

Αναλήφθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και υλοποιήθηκαν διοικητικές πράξεις:

1ον. Θεσπίστηκε ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, εξαλείφοντας το μισθοδοτικό κενό που υφίστατο, και το οποίο αφορούσε το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Ήδη έχει χορηγηθεί προκαταβολή σύνταξης σε 22.000 συνταξιούχους του Δημοσίου.

2ον. Καθιερώθηκε, νομοθετικά, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.

3ον. Συντμήθηκε, εν πολλοίς, ο χρόνος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους.

4ον. Βελτιώθηκαν αισθητά οι δίαυλοι επικοινωνίας του πολίτη με το Δημόσιο.

5ον. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απογραφής των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και θεσμοθετήθηκε η περιοδική ολική απογραφή των συνταξιούχων. Πλέον δεν χορηγείται ούτε μία μη νόμιμη σύνταξη στο Δημόσιο, ενώ έχουν εισπραχθεί 42 εκατ. ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σήμερα, συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι, συνολικά, η διαδικασία συνταξιοδότησης στο Δημόσιο τομέα έχει βελτιωθεί αισθητά.

Το ΓΛΚ είναι σε διαρκή εγρήγορση.

Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών που θα πρέπει ακόμη να γίνουν στο δημοσιονομικό τομέα, ώστε ο προϋπολογισμός να γίνει ακόμη πιο αξιόπιστος;

Η διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος έχει τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας.

Βήματα για την περαιτέρω ενίσχυσή της, τα οποία και έχουν ήδη δρομολογηθεί, είναι η καταγραφή και  μελέτη των δημοσίων δαπανών και των αποτελεσμάτων που παράγουν. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πόρων και η ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική αποδοτικότητα.
Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση της υπευθυνότητας των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων αναφορικά με τις δαπάνες τους, μέσα από την πληρέστερη στελέχωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα το ΓΛΚ στοχεύει στη διεύρυνση του φάσματος των φορέων που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα οικονομικά στοιχεία τους. Τούτο, δυνητικά, θα έχει θετική επίδραση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν, αφενός μέσα από την επισκόπηση δαπανών που το ΓΛΚ έχει ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι σε συνεργασία με ορισμένα Υπουργεία, και αφετέρου με τις περαιτέρω βελτιωτικές παρεμβάσεις που δρομολογούμε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, πιθανότατα πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πρόσφατα έγινε γνωστό πως ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για την διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων. Ανακαλύφθηκαν 40.000 έγραφα σε 7 cd στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία ενισχύουν τα επιχειρήματά μας. Ποια θα είναι τα επίσημα βήματα του Υπουργείου Οικονομικών;

Όπως γνωρίζετε, με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τον Σεπτέμβριο του 2012, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την έρευνα και την καταγραφή των αρχείων του ΓΛΚ, που αφορούν στις περιόδους του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επρόκειτο για ένα έργο συλλογής, κωδικοποίησης, καταγραφής, ταξινόμησης και προστασίας του μεγάλου, παλαιού και ιστορικού αρχειακού υλικού που, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε, ουσιαστικά και οργανωμένα.

Το πόρισμα ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2013.

Στη συνέχεια, με νέα Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το Μάιο του 2014, σε συνέχεια ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών στη βάση του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας, συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές ελληνικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της στο τέλος του έτους.

Συνεπώς, όλα τα αναγκαία βήματα, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, με όλο το διαθέσιμο υλικό, υλοποιούνται με σοβαρότητα, πληρότητα και υπευθυνότητα.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση της ΝΟΔΕ Χανίων της ΝΔ για την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος

1379587_10205129981670066_689062230261819943_nΑγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Συναγωνιστές στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης,

Της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Της παράταξης που χάραξε τους άξονες της στρατηγικής της χώρας.

Της παράταξης η οποία, από το 1974, υπηρετεί, αδιαλείπτως, το πατριωτικό της καθήκον.

Της παράταξης που διασφάλισε την ισότιμη και εταιρική συμμετοχή της χώρας στη διαδικασία υλοποίησης της μεγάλης ιδέας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Της παράταξης που ανταποκρίθηκε θετικά στο ρόλο που κάθε φορά της ανατέθηκε από τους πολίτες.

Της παράταξης που έχει αποδείξει, διαχρονικά, ότι δεν «παίζει» με την πορεία και την προοπτική της πατρίδας.

Της παράταξης που έχει πει τα μεγάλα ΝΑΙ και τα μεγάλα ΟΧΙ.

Με αυτές τις παρακαταθήκες, η παράταξη δεν μπορούσε παρά να κάνει το χρέος της και στην κρίσιμη σημερινή περίοδο.

Θέλω, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη συμβολή, τη μεγάλη βοήθεια και την ουσιαστική συμπαράστασή σας τα τελευταία δυόμιση, δύσκολα, χρόνια.

Χρόνια, κατά τα οποία αυτή η Παράταξη σήκωσε μεγάλο βάρος των δύσκολων αλλά αναγκαίων επιλογών, ώστε η χώρα να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας και να ανακτήσει σημαντικό κεφάλαιο της απωλεσθείσας διεθνούς αξιοπιστίας της.

Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία, έχει αποδείξει διαχρονικά, ότι σε στιγμές κρίσιμες για την πατρίδα και τους πολίτες, είναι η Παράταξη που εστιάζει στο σημαντικό και υπηρετεί το πρωτεύον.

Είναι η παράταξη, άλλωστε, που έκανε τις στρατηγικές επιλογές για τη χώρα.

Που συνιστά, και σήμερα, πολιτική δύναμη ευθύνης, σταθερότητας και προοπτικής.

Φίλες και φίλοι,

Σήμερα, μετά από μία σειρά από δύσκολα χρόνια, η χώρα έχει σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της, επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, έχει αποκαταστήσει τη διεθνή θέση και αξιοπιστία της και σχεδιάζει, με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση, την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας.

Φυσικά, αυτό είναι το αποτέλεσμα των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

Αλλά και της σκληρής δουλειάς και των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των συνθηκών έντονης αβεβαιότητας και ασφυξίας που είχαν συσσωρευθεί το καλοκαίρι του 2012.

Τότε, η χώρα είχε βρεθεί μέσα σ’ ένα ανηφορικό «τούνελ».

Τότε, η Κυβέρνηση είχε τρεις επιλογές για τη χώρα.

Η πρώτη ήταν να συνεχίσει το σημειωτόν εντός του ανηφορικού «τούνελ», σωρεύοντας θυσίες και αδιέξοδα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Η δεύτερη ήταν να οπισθοχωρήσει, με τεράστιο κόστος, αλλά και κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Και η τρίτη ήταν να προχωρήσει αταλάντευτα μπροστά, ώστε να βγει από την κρίση μία ώρα αρχύτερα.

Επιλέξαμε την πορεία προς τα εμπρός, επιταχύνοντας.

Επιλέξαμε η χώρα να αποφύγει τις περιπέτειες και να μην διακινδυνεύσει κεκτημένα δεκαετιών.

Πιστεύω ότι αυτή ήταν και είναι η εθνικά ορθή επιλογή.

Επιλογή που σήμερα έχει αρχίσει να αποδίδει.

Που παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ειδικότερα, σήμερα:

 • Η χώρα θα παρουσιάσει, μετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνονται.
 • Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα παράγονται.
 • Η ανεργία, αν και οριακά, αποκλιμακώνεται.
 • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
 • Χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Η επιστροφή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό, μετά από 4 χρόνια, σταδιακά επιτυγχάνεται.
 • Επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια, με καλύτερους όρους.

Δημιουργούνται, έτσι, οι προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Συνεπώς, φίλες και φίλοι, βήμα-βήμα, η χώρα βγαίνει από την κρίση.

Η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, με πρώτα τη δημόσια οικονομία, έχει σταθεροποιηθεί.

Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, σταδιακά, αποκαθίσταται.

Τα δυόμιση τελευταία χρόνια προωθήθηκε, με συνέπεια, η αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Η χώρα αντιμετώπισε, με επώδυνες πράγματι διαδικασίες, τα υψηλά, διαχρονικά, δίδυμα ελλείμματά της.

Δεν αρκεί όμως αυτό.

Άλλωστε, η διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για τη μεγέθυνση της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία.

Είναι αλήθεια ότι απαιτείται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επανεκτίμηση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Ενώ και εμείς, ως χώρα, οφείλουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας και να μετατρέψουμε την παρούσα σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Πλησιάζοντας στο τέλος του υφιστάμενου Προγράμματος, εργαζόμαστε ώστε, τον προσεχή μήνα, να ολοκληρωθεί, από την Τρόικα, η τελευταία αξιολόγησή της εφαρμογής του, και να συναποφασισθεί, με τους εταίρους, το πλαίσιο συνεργασίας για την επόμενη ημέρα.

Πλαίσιο το οποίο θα εδράζεται σε ένα εθνικό σχέδιο με πυρήνα τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Σχέδιο, που θα περιέχει όλες τις διασφαλίσεις των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως «δίκτυ ασφαλείας» σε ένα ιδιαίτερα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι η διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση η οποία εμπεριέχει λεπτές πτυχές και είναι σκληρή, θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Και θα καταλήξουμε στο καλύτερο, από τα δυνατά, πλαίσιο συνεργασίας για την πατρίδα μας.

Από την Κυβέρνηση απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διορατικότητα, μετρημένες και ζυγισμένες κουβέντες και από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις συναίνεση, μακριά από την καλλιέργεια ψευδαισθήσεων και υπερβολικών προσδοκιών.

Φίλες και φίλοι,

Η επόμενη μέρα.

Αυτή είναι η νέα μεγάλη πρόκληση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε.

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής πολιτικής.

Σχέδιο, που επιδιώκει την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, που στοχεύει σε μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση, που έχει εξωστρεφή προσανατολισμό.

Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

1ον. Η σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, με την ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της.

Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, είναι υψηλότεροι από το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι, όμως, επίσης αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα του συνολικού προϊόντος της Ελληνικής οικονομίας που δεν φορολογείται.

Παρά τη βελτίωση, κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, που καταγράφεται σε αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια.

Οφείλουμε, συνεπώς, να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια, εστιάζοντας στο χτύπημα της παραοικονομίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Όσο περισσότερο προσεγγίζουμε αυτούς τους στόχους, τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων, οι οποίοι όχι μόνο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αλλά έχουν υποστεί και μείωση του εισοδήματός τους.

Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχουν, ήδη, ψηφιστεί η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας.

2ον. Η διασφάλιση της επίτευξης υψηλών, διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα προέρχονται, κυρίως, από το σκέλος των δαπανών, τη μεγέθυνση της οικονομίας και την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Μέσω της άσκησης αυτής της πολιτικής θα υπάρξει αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, και όχι μέσω της εισοδηματικής ενίσχυσης κάποιων κοινωνικών ομάδων.

Αυτό είναι οικονομικά πιο αποτελεσματικό και διατηρήσιμο, αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιο.
Εφέτος, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα επιτύχει το υψηλότερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα στον κόσμο.

Το υψηλότερο, δηλαδή, πλεόνασμα, αν εξαιρέσουμε την επίδραση της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης των τελευταίων ετών.

Ενώ, το 2015, προβλέπεται ότι θα έχει σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μετά από πολλές δεκαετίες.

3ον. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

Και αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων και με την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προϋποθέσεις για μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

4ον. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας και οι διευρυμένες, πράγματι, κοινωνικές ανισότητες.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως η διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά και το καθεστώς του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που ξεκίνησε πιλοτικά για 6 μήνες σε 13 Δήμους απ’ όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.

Στην πλήρη ανάπτυξή του θα καλύπτει 700.000 χιλιάδες άτομα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή το 7% του πληθυσμού.

Ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εφέτος καταβλήθηκε και «κοινωνικό μέρισμα», μέρισμα που δεν προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, σε 700.000 περίπου νοικοκυριά, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

5ον. Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους.

Ήδη, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων έχει μειωθεί πλέον των 200.000 την τελευταία τετραετία, ενώ η ετήσια μισθολογική δαπάνη έχει περιοριστεί κατά περισσότερο από 8 δισ. ευρώ.

Τώρα, βρισκόμαστε, πλέον, στη φάση όπου περνάμε σταδιακά από την επίτευξη ποσοτικών στόχων στην εκπλήρωση των κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων, με προτεραιότητα στην πάταξη της γραφειοκρατίας.

6ον. Η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Με τη σημαντική συμβολή του τουρισμού και της ναυτιλίας, αλλά και της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, της καινοτόμας βιομηχανίας, της ενέργειας.

Με την προσήλωση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Μεταρρυθμίσεις, που θα βοηθήσουν την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων εγχώριων επιχειρήσεων, θα απεγκλωβίσουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις από παθογένειες του παρελθόντος, θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια.

Ενδεικτικά, πάνω από 20 πολυεθνικές έχουν προχωρήσει στη δημιουργία κέντρων εφοδιασμού, συναρμολόγησης, έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα.

7ον. Η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ φτάνει σήμερα το 85%.

Ενώ η χώρα μας θα εισπράξει, προκαταβολικά, ένα σημαντικό ποσό από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για εμπροσθοβαρή, ώριμα έργα.

Ενώ, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο σύνολό τους, θα ανέλθουν, περίπου, στα 27 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία.

Ενώ, ενδεικτικά, τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι οι οδικοί άξονες «Αυτοκινητόδρομοι Ανάπτυξης», προχωρούν.

Και 23 έργα ΣΔΙΤ είναι υπό υλοποίηση.

8ον. Η εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Η αξιοποίηση αυτή είναι επωφελής για τη χώρα, καθώς βραχυπρόθεσμα αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου και μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ μεσο-μακροπρόθεσμα δημιουργείται πλούτος στην Ελληνική οικονομία, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

9ον. Η εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και της ρευστότητας της αγοράς.

Σήμερα, τα τεστ αντοχής των συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί.

Οφείλουν συνεπώς να ανταποκριθούν, άμεσα και με επάρκεια, στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Σ’ αυτό το ρόλο, εκτιμώ ότι θα ανταποκριθούν.

Και πρέπει να ανταποκριθούν.

Ενισχυτικά, στη ρευστότητα των επιχειρήσεων αναμένεται να λειτουργήσουν οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τα σημαντικά εργαλεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς και η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης τόσο για τον συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, όσο και για την ταχύτατη επιστροφή μέσα σε λίγες μέρες, για τον συνεπή φορολογούμενο.

Φίλες και Φίλοι,

Σε αυτό το σημείο, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες εφησυχασμού και «πανηγυρισμών».

Υπάρχουν σημαντικά βήματα ακόμα να γίνουν για τη βελτίωση των θεσμών, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων, με αυτοδέσμευση των πολιτικών δυνάμεων για την επίτευξη συλλογικά αποδεκτών στόχων.

Και αυτό διότι, όπως έχω υποστηρίξει και άλλες φορές, ιδιαίτερα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για την κατάκτηση της εθνικής αξιοπρέπειας και της ευημερίας όλων των πολιτών.

Υπάρχει μόνο ο δρόμος που προσδιορίζεται:

 • Από την επαναδιατύπωση και εμπέδωση ενός σύγχρονου αξιακού συστήματος.
 • Από την καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής και πολιτικής συνεννόησης και σύνθεσης για τη δημιουργία και δίκαιη κατανομή του πλούτου και των ευκαιριών.
 • Από την εκπόνηση και υλοποίηση ενός συγκροτημένου εθνικού σχεδίου, όπως προανέφερα, το οποίο θα ενσωματώνει τις συμφωνίες με τους εταίρους αλλά θα κινείται και πέρα από αυτές.
 • Από την επεξεργασία και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών, συμβατών με το εθνικό και ευρωπαϊκό σχέδιο.
 • Από την έντιμη, σκληρή, αποτελεσματική και ποιοτική εργασία από όλους μας.

Κατά την πεποίθησή μου, με δεδομένη την αφετηρία μας, αυτός είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Δρόμος που, με εμπλουτισμό των πολιτικών, θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Για το λόγο αυτό είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με μεγάλο κόπο και κοινωνικό κόστος.

Δυστυχώς, στο δημόσιο διάλογο, παρατηρείται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαγκωνίζονται σε προσεγγίσεις μιζέριας και λαϊκισμού.

Διατυπώνονται, με ευκολία, γενικολογίες και απλουστεύσεις.

Ακούγονται ανακρίβειες και αοριστολογίες.

Μοιράζονται ψευδαισθήσεις.

Εκφράζονται αφορισμοί και ισοπεδωτικοί χαρακτηρισμοί.

Κυριαρχεί ο μηδενισμός.

Απουσιάζουν ουσιαστικές απαντήσεις, λύσεις, προτάσεις.

Δυστυχώς,  απουσιάζει το μέτρο.

Και υπογραμμίζω το «δυστυχώς», διότι η κρισιμότητα των στιγμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία απαιτούν τη συστράτευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων.

Μακριά από θεσμικά, κομματικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας, επικίνδυνους ακροβατισμούς ή αδιέξοδους τυχοδιωκτισμούς.

Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών είναι τέτοια που επιβάλει συγκλίσεις, δημιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο, σκληρή δουλειά.

Που επιτάσσει πατριωτική συνείδηση, σύνεση, συναίνεση και ρεαλισμό.

Που απαιτεί πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια, αίσθημα δικαιοσύνης.

Ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, με το ελάχιστο δυνατόν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, τις παθογένειες και τα ελλείμματα του εγχώριου υποδείγματος.

Και να δημιουργήσουμε το νέο.

Που μπορεί να ωθήσει την οικονομία και την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Φίλες και φίλοι,

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας είναι, σήμερα, και πάλι, καθοριστικός.

Και αυτό γιατί αποτελεί και σήμερα, όπως προανέφερα, πολιτική δύναμη ευθύνης, σταθερότητας και προοπτικής.

Γιατί έχει το ιδεολογικό υπόβαθρο, τον προγραμματικό προσανατολισμό, την πολιτική βούληση και την αποτελεσματική πολιτική καθοδήγηση να κινηθεί με γοργό βηματισμό, να δημιουργήσει μια καλύτερη πραγματικότητα, να προσφέρει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη, να εμπεδώσει μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική.

Σας ευχαριστώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών Υπεύθυνων για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ στη Βενετία

IMG_0698Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, συμμετείχε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2014, στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών με αντικείμενο την επεξεργασία Σχεδίων Συμπληρωματικών Προϋπολογισμών για το 2014 και την προετοιμασία του Σχεδίου Προϋπολογισμού για το 2015, προκειμένου αυτά να υιοθετηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών ECOFIN/Budget στις 14 Νοεμβρίου 2014.

Το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2014 και η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του 2013. Ως συνέπεια αυτού, αλλά και άλλων γεγονότων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την υιοθέτηση 6 Σχεδίων Συμπληρωματικών Προϋπολογισμών για το 2014 και ενός Σχεδίου Διορθωτικής Επιστολής για τον Προϋπολογισμό του 2015.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία υποστήριξε τις προτάσεις της Επιτροπής, δεδομένου ότι εναρμονίζονται με τις πολιτικές μας προτεραιότητες για ανάπτυξη και επενδύσεις, ενώ εμπεριέχουν και τη δέσμευση πιστώσεων για φυσικές καταστροφές, όπως είναι ο σεισμός της Κεφαλλονιάς (3,683 εκατ. ευρώ).

Το Σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2015, αφορά στο 2ο έτος της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και έχει ως βασική προτεραιότητα την παροχή των απαιτούμενων πόρων ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, καθώς και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών και των περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στοχεύει, κυρίως, στην ενίσχυση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και στην εκπλήρωση των ανεκτέλεστων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Ο κ. Σταϊκούρας, κατά την παρέμβασή του, επισήμανε την πρωτόγνωρη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας η οποία επιβεβαιώνεται με την επίτευξη σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2013, αναφέρθηκε στους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, τόνισε την ανάγκη σύζευξης της δημοσιονομικής πειθαρχίας με την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και την ενίσχυση της απασχόλησης, στήριξε την πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των επενδύσεων κατά 300 δισ. ευρώ, και υποστήριξε την υιοθέτηση των 6 Σχεδίων Συμπληρωματικών Προϋπολογισμών για το 2014.

Τέλος, ως προς το ζήτημα της αναθεώρησης των εισφορών των κρατών-μελών στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση νεότερα στατιστικά στοιχεια για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το ΦΠΑ καθώς και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για παραδοσιακούς ίδιους πόρους, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με προσοχή, ορθολογισμό και σε βάθος, με περαιτέρω αξιολόγηση σε τεχνικό επίπεδο και διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο, συμβαδίζοντας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εξετάζοντας εναλλακτικούς τρόπους καταβολής της συνεισφοράς.

InstagramYoutube