Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο περιοδικό “Επίκαιρα” – “Στόχος η επιστροφή στις αγορές με ανεκτό κόστος δανεισμού”

1. Η ΝΔ είχε πει ότι ο φόρος στα ακίνητα θα ήταν προσωρινός. Τώρα μονιμοποιείται με άλλο όνομα, πως θα μπορέσει ο πολίτης να πληρώσει το όρο για τα ακίνητα σε μια περίοδο όπου μισθοί και συντάξεις έχουν μειωθεί δραματικά και η επίσημη ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη;

Είναι γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, δημοσιονομικών ανισορροπιών  και ιστορικά διογκωμένης ανεργίας, είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Όμως είναι ορθό να υφίσταται σε μόνιμη βάση φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία είναι το βάρος της να κατανέμεται δίκαια και σε διευρυμένη φορολογική βάση.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι αναζητήσεις της αρμόδιας διακομματικής Επιτροπής.

Ας περιμένουμε το πόρισμά της.

Άλλωστε έχουμε την εμπειρία με το ΕΕΤΗΔΕ και τη μείωσή του κατά 15%, καθώς τα δημοσιονομικά ισοδύναμα προέκυψαν μέσα από τη διόρθωση των συντελεστών που εφαρμόζουν αρκετοί δήμοι, την αύξηση του συντελεστή για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και την εφαρμογή του τέλους και για τα ακίνητα που ενοικιάζει από ιδιώτες το Δημόσιο χωρίς, όμως, να εισπράττει το φόρο.

Συνεπώς, είναι κρίσιμο να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, ώστε  αποκτώντας βαθμούς ελευθερίας, να καταφέρουμε, στο πλαίσιο του προγράμματος, τη φορολογική ελάφρυνση σε επιμέρους διαστάσεις της φορολογικής πολιτικής.

2. Πως πιστεύει η κυβέρνηση ότι η χώρα θα μπορέσει να περάσει σε φάση ανάπτυξης τη στιγμή που ούτε το βάθος της ύφεσης, ούτε η ανεργία, ούτε η κατάσταση στην αγορά δείχνουν κάτι τέτοιο;

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, καθώς υποστηρίζει ότι για εφέτος προέχει η σταθεροποίηση της κατάστασης, η ανάκαμψη την επόμενη χρονιά και η επαναφορά σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ήδη η αρχική επιδίωξη φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς η υλοποίηση του Προγράμματος ανταποκρίνεται πλήρως στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα και οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί υπερκαλύπτονται.

Το ζήτημα, ωστόσο, τώρα είναι να συμπληρώνεται όλο και περισσότερο το δημοσιονομικό εγχείρημα με πολιτικές ανάταξης της οικονομίας ώστε να μην διογκωθεί η ανεργία και να αρχίσει να ενισχύεται η απασχόληση.

Ένα από τα βασικά στοιχήματα για φέτος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, της πλήρους αξιοποίησης του ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και της απρόσκοπτης συνέχισης και εντατικοποίησης της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Και προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε με αποφασιστικότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες.

3. Διατυπώνονται διαμαρτυρίες ότι το χρήμα από την αποπληρωμή των χρεών του κράτους στους ιδιώτες δεν φτάνει στην πραγματική οικονομία…

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα προχωρά και συνεχίζεται με συστηματικό τρόπο και επιταχυνόμενο ρυθμό.

Τόσο στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων από την πλευρά μας, όσο και των πληρωμών προς τους ιδιώτες από την πλευρά των φορέων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Μαΐου, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 4,2 δισ. ευρώ.

Έτσι, μέχρι σήμερα, έχει ικανοποιηθεί περίπου το 80% των αιτημάτων των Υπουργείων, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, και επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αιτήματα ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος των τελικών πληρωμών, δηλαδή των χρημάτων που πήγαν στην πραγματική οικονομία, μέχρι τέλος Μαΐου, ανήλθε στα 2,9 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές, το μήνα Μάιο αυτές ανήλθαν στα 700 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται αφού πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί φορείς του Δημοσίου.

Τα προβλήματα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων ώστε να εναρμονιστούν ακόμα περισσότερο οι χρηματοδοτήσεις με τις τελικές πληρωμές, που, σε συνθήκες ύφεσης, έχει ανάγκη η πραγματική οικονομία και η ρευστότητά της.

4. Πως θα διορθωθεί η διαχρονική δημοσιονομική αστάθεια; Μέτρα συνεχώς;

Για να εδραιωθεί στην Ελληνική πραγματικότητα το τρίπτυχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, παράλληλα με τις συγκεκριμένες πολιτικές, απαιτούνται συγκροτημένες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν το σταθερό πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Και για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε προχωρήσει ήδη από το δεύτερο μισό του 2012, μεταξύ άλλων, στην επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων και στην ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Βεβαίως, συνεχίζουμε την προσπάθεια συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου που  θα αποτρέπει τον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών.

Για παράδειγμα σημειώνω ότι την περασμένη εβδομάδα συστήσαμε, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Επιτροπή για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην Ευρωζώνη και όπου είναι δυνατόν να τα υπερβαίνει.

Στόχος μας είναι να συνεχισθούν αταλάντευτα οι προσπάθειες δημιουργίας πλέγματος θεσμικών εξασφαλίσεων για βιώσιμα δημόσια οικονομικά.

5. Υπό ποιές προϋποθέσεις θα γίνει ένα νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους και σε τί ύψος για να γίνει βιώσιμο;

Είναι κρίσιμο να καταστεί σαφές ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, πέρα από τις όποιες εύκολες αναγνώσεις, έχει δύο διαστάσεις.

Η πρώτη είναι αυτή της δυναμικής του χρέους που διαμορφώθηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες μέσα σε ένα επεκτατικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Τη βασική αυτή διάσταση οφείλουμε εμείς να την φρενάρουμε και να την αντιμετωπίσουμε ριζικότερα.

Και αυτό μπορεί να το πετύχουμε με πρωτογενή πλεονάσματα, διαρθρωτικές αλλαγές και ανάπτυξη της οικονομίας.

Όπως σας προανέφερα εφέτος είμαστε εντός των στόχων του Προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα, και ολοκληρώσαμε την πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση μετά από τρία χρόνια.

Ταυτόχρονα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τερματισμό της καθοδικής πορείας και ανάκαμψη εντός του 2014.

Η δεύτερη αφορά το ύψος του χρέους, για το οποίο είναι καθοριστική η αρωγή των εταίρων μας.

Ήδη το κούρεμα του Ελληνικού χρέους πέρυσι και η διαδικασία επαναγοράς μείωσαν το χρέος κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, είναι γνωστό, ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2013, δεσμεύει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να εξετάσουν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Από την πλευρά μας εργαζόμαστε για να σταματήσουμε τη δυναμική του χρέους και να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Προσδοκούμε έμπρακτα δείγματα εταιρικής αλληλεγγύης και από τους δανειστές μας.

6. Την ώρα που πολλές ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε με τα βασικά, οι τιμές στα προϊόντα παραμένουν στα ύψη καθώς η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως να ελέγξει λογικές καρτέλ…

Είναι γεγονός ότι η σημαντική συρρίκνωση μισθών και συντάξεων δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη μείωση του επιπέδου των τιμών, επιβαρύνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Σταδιακά, όμως, αυτή η «αφύσικη» ακαμψία αποκλιμακώνεται, καθώς, τους τελευταίους μήνες, στην Ελλάδα -μόνη χώρα της Ευρωζώνης- ο πληθωρισμός έχει αρνητικό πρόσημο.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί για να ανταποκριθεί το επίπεδο των τιμών, κυρίως των βασικών αγαθών, στην πτώση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών.

Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, μέσα από το άνοιγμα επαγγελμάτων και την καθοριστική ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων.

Έχουν, ήδη, γίνει σημαντικά βήματα εάν αναλογιστεί κάποιος ότι για το 72% των 343 κλειστών επαγγελμάτων έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απελευθέρωσης, ενώ και στις αγορές προϊόντων έχουν προωθηθεί συγκεκριμένα μέτρα.

Φυσικά, απαιτείται συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας, εστιάζοντας τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όσο και στην βελτίωση της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών.

7. Πόσο εφικτή είναι η έξοδος της χώρας στις αγορές το 2014;

Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τη σύμβαση και αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής η χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ολοκληρώνεται στα τέλη του 2014, ενώ υπολείπεται χρηματοδότηση επιπλέον 9 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έως το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Συνεπώς, οι χρηματοδοτικές συνθήκες, όπως και οι ανάγκες, της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια είναι γνωστές.

Και ως εκ τούτω ο όρος «επιστροφή στις αγορές» επανέρχεται στο χρηματοδοτικό προσανατολισμό της χώρας μας.

Εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε το ενδεχόμενο αυτό να καταστεί εφικτό, αλλά και ανεκτό σε όρους κόστους.

Η τρέχουσα σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς, ενδεικτικά, το επίπεδο του spread του δεκαετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 74% σε ένα χρόνο, από τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, μας παρέχει μια ενθαρρυντική ένδειξη.

Και αποτελεί κίνητρο για εντατικοποίηση της προσπάθειας στην κατεύθυνση αποκατάστασης του κεφαλαίου αξιοπιστίας της.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θα επέλθει υπό την προϋπόθεση ότι ο Προϋπολογισμός κινείται εντός στόχων”

1. Ποιες είναι οι προσδοκίες της κυβέρνησης από το ταξίδι του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Κίνα; Θυμίζω ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί επέστρεψαν με άδεια χέρια… Μήπως ανεβάζετε ψηλά τον πήχη;

Ο σκοπός της επίσκεψης είναι η ενδυνάμωση, κυρίως, των οικονομικών σχέσεων και συναλλαγών που ξεκίνησαν με ιδιαίτερη επιτυχία την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, υπό τον κ. Καραμανλή.

Επενδύσεις, όπως αυτή στο λιμάνι του Πειραιά, καταδεικνύουν ότι δεν ήταν όλων τα «χέρια άδεια».

Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υλοποίηση σημαντικών διαρθωτικών αλλαγών από την Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, υπό τον κ. Σαμαρά, καθιστούν ρεαλιστικές τις προσδοκίες.

2. Η τρόικα θα δώσει το πράσινο φως για τη μείωση του ΦΠΑ εστίασης τον Ιούνιο που επιστρέφει;

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα ετήσια έσοδα που απεκόμισε το Ελληνικό Δημόσιο από την μετάταξη του ΦΠΑ στην εστίαση από το χαμηλό (13%) στον υψηλό συντελεστή (23%), μέτρο που ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2011, ήταν υποπολλαπλάσια από τα αρχικά προϋπολογισθέντα.

Διαμορφώθηκαν στα 160 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 800 εκατ. ευρώ στον Προϋπολογισμό (και 1 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα).

Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου είτε έκλεισαν αριθμό καταστημάτων τους, είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Ταυτόχρονα, η φοροδιαφυγή φαίνεται να ενισχύθηκε, όπως δείχνει η σημαντική συρρίκνωση της βάσης ΦΠΑ, η οποία είναι μεγαλύτερη από ότι δικαιολογεί η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Με αυτά τα δεδομένα εκτιμώ ότι προσεχώς, και υπό την προϋπόθεση ότι ο Προϋπολογισμός θα κινείται εντός στόχων, θα επέλθει μείωση του συντελεστή.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος της Κυβέρνησης είναι πολιτικές που δεν αποδίδουν να τροποποιούνται προς όφελος της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Εμμονή στις αυξήσεις φόρων για τους φόρους, σε μια οικονομία που διανύει μακρά περίοδο ύφεσης, δεν δικαιολογείται.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αξιολόγηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

3. Πως μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα όταν όλοι οι δείκτες της κατανάλωσης με τις περικοπές που συνεχίζονται σε μισθούς και συντάξεις έχουν κατακόρυφη πτώση; Η «τρύπα» πως θα καλυφθεί;

Είναι γνωστό, ότι η υλοποίηση ενός εμπροσθοβαρούς συσταλτικού δημοσιονομικού οικονομικού προγράμματος συρρικνώνει την κατανάλωση και αποφέρει λιγότερα δημόσια έσοδα.

Αυτό έχει αποτυπωθεί και στον Προϋπολογισμό, αφού προβλέπονται 2,8 δισ. ευρώ λιγότερα έσοδα εφέτος σε σχέση με το 2012.

Μέχρι σήμερα, τα καθαρά έσοδα διατηρούνται και υπερβαίνουν τον ανωτέρω, σε μηνιαία βάση, στόχο.

Αυτό βεβαίως δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Αντιθέτως, απαιτεί, ιδιαίτερα στο σκέλος των έμμεσων φόρων, εντατικοποίηση της προσπάθειας.

4. Θα μπορεί η χώρα να βγει στις αγορές την Ανοιξη του 2014 που τελειώνουν οι δόσεις του δανείου;

Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά.

Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις είναι θετικές.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω ότι το περιθώριο (spread) των 10ετών ομολόγων έχει πέσει περίπου στις 810 μονάδες βάσης, στα επίπεδα του Οκτωβρίου του 2010, από 2.790 που ήταν τον Ιούνιο του 2012.

Ενώ η απόδοση στην τελευταία – της Τετάρτης – δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων, ήταν η χαμηλότερη από τον Απρίλιο του 2010.

Παράλληλα, εκτός από τα κρατικά χρεόγραφα σημαντικά κέρδη καταγράφουν και τα εταιρικά ομόλογα, διαμορφώνοντας έτσι ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τον δανεισμό τουλάχιστον των μεγάλων επιχειρήσεων.

5. Το αυριανό Eurogroup θα εγκρίνει μόνο τα 4,2 δισ. ευρώ του Απριλίου ή υπάρχει προσδοκία και για μια  προκαταβολή από τις επόμενες δόσεις, χωρίς, να προηγηθεί  ο έλεγχος της τρόικας τον Ιούνιο καθώς υπάρχει και το ομόλογο των 5,6 δισ. της ΕΚΤ που λήγει στις 20 Μαίου;

Μέχρι στιγμής, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.

6. Αν δεν δοθούν νωρίτερα περισσότερα δισ. θα υπάρξει πρόβλημα με το ομόλογο;

Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται τέτοιο πρόβλημα.

Άλλωστε, και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να καλυφθεί η πληρωμή ενός ομολόγου.

7. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης όταν μένει μόνο ένας επενδυτής για τον ΟΠΑΠ και ίσως μόνον οι Ρώσοι στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ;

Έχουν θεσπισθεί σαφείς διαδικασίες για τις αποκρατικοποιήσεις.

Το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτών το βεβαιώνει.

Ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και τις προοπτικές της  οικονομίας της, αποτελεί και η ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης αποκρατικοποίησης κατά την τελευταία 4ετία.

8. Θα υπογραφούν κι άλλες αποικιοκρατικές συμβάσεις όπως συνέβη για παράδειγμα με την «Χόχτιβ» που μόνο σε ΦΠΑ δεν πλήρωσε κοντά στα 600 εκατομμύρια;

Η παρούσα Κυβέρνηση δεν έχει συνάψει τέτοιες συμβάσεις.

Για το συγκεκριμένο «παράδειγμα», ανατρέξτε στα μέσα της δεκαετίας του ‘90.

9. Ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί ότι θα εξετάσει εκ νέου τις συμβάσεις των αποκρατικοποιήσεων αν γίνει κυβέρνηση…

Αυτή την πολιτική πρακτική, δυστυχώς, την έχουμε ξανασυναντήσει στην πορεία της χώρας.

Ενδεικτικά, αφού οι περιπτώσεις είναι αρκετές, να σας θυμίσω ότι, όταν επί Κυβέρνησης ΝΔ η Εθνική Τράπεζα επεκτεινόταν στην Τουρκία, πολιτικές ηγεσίες μιλούσαν για εθνική μειοδοσία.

Όταν αποφασίστηκε η πιο επιτυχημένη επενδυτική κίνηση της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, οι ίδιες ηγεσίες μιλούσαν για ξεπούλημα και εξήγγειλαν την επανακρατικοποίηση του λιμανιού.

Θέλω να ελπίζω ότι από τις πρακτικές του παρελθόντος όλοι μας, έστω και με καθυστέρηση, έχουμε βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της χώρας.

10. Είναι προεξοφλημένο το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους μετά τις γερμανικέςεκλογές; Τι μπορεί να ανακόψει αυτήν την προοπτική;

Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2013, δεσμεύει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να εξετάσουν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Εμείς εργαζόμαστε για να είμαστε συνεπείς.

Εκτιμώ ότι θα είναι και οι εταίροι και δανειστές μας.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ημερησία” – “Με πέντε κριτήρια η μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο”

1. Η πορεία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους τελικούς δικαιούχους κινείται μετ’ εμποδίων. Πως διαμορφώνεται η κατάσταση; Υπάρχει κάποια πρόοδος;

Υπάρχει σημαντική πρόοδος.

Συγκεκριμένα, από τα 3,2 δισ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Μαρτίου, είχαν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τον Απρίλιο οι πληρωμές αναμένεται να υπερβούν τα 700 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη το πρώτο εικοσαήμερο αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.

2. Πως εξελίσσονται τα φορολογικά έσοδα, τον Απρίλιο; Διατηρείται η τάση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο, με σημαντική υστέρηση στους έμμεσους φόρους, ή υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης;

Για να έχουμε τη βέλτιστη εικόνα για τον Απρίλιο, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να γίνει και η σύγκριση με τους στόχους, δεδομένου ότι τον Απρίλιο αναμένονται υψηλές εισπράξεις από ΦΠΑ λόγω των περιοδικών τριμηνιαίων δηλώσεων.

Σύμφωνα, όμως, με τα στοιχεία του πρώτου 20ημέρου, τα δημόσια έσοδα, προ και μετά επιστροφών φόρου , φαίνεται να εξελίσσονται καλύτερα έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Και στα έσοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, και τα έσοδα από τον ΟΠΑΠ, λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται από εφέτος σύμφωνα με το οποίο 30% των μεικτών κερδών του Οργανισμού αποδίδεται στο Δημόσιο.

Οι άμεσοι φόροι εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους στόχους μας, ενώ οι έμμεσοι φόροι υπολείπονται έναντι αυτών.

Ειδικά  για τους έμμεσους φόρους, κυρίως, για τους φόρους συναλλαγών και συγκεκριμένα το ΦΠΑ, επιβεβαιώνεται η παρατήρηση που διαρκώς συνοδεύει τα σχόλια μου τους τελευταίους πέντε μήνες ότι απαιτείται διαρκής παρακολούθηση, προσοχή, εντατικοποίηση της προσπάθειας και αξιολόγηση των πολιτικών.

3. Να περιμένουμε από την 1η Ιουλίου μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%; Για να το εγκρίνει η τρόικα, θα απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων; Ποιες μπορεί να είναι δυνητικά οι πηγές; 

Όπως έχω αναφέρει ξανά, τα δημοσιονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μέτρο της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση, που προβλέφθηκε στο Μεσοπρόθεσμο τον Ιούλιο του 2011, δεν οδήγησε στην αύξηση εσόδων που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ειδικότερα, ενώ από το συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2012, προβλέπονταν επιπλέον έσοδα, σε ετήσια βάση, 800 εκατ. ευρώ, αντιθέτως, τα στοιχεία, κατά το πρώτο δωδεκάμηνο της εφαρμογής του, καταδεικνύουν, ότι εισπράχτηκαν μόνο 160 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Πέραν αυτού, όμως, το μέτρο συνέβαλε στην απομάκρυνση σημαντικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και στην αύξηση της φοροδιαφυγής.

Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς έχουμε θέσει και εξετάζουμε το θέμα με την Τρόικα, η οποία το αξιολογεί.

Ενδεχομένως, η μείωση του εν λόγω συντελεστή ΦΠΑ να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε απώλεια εσόδων.

Όμως, αφενός το ύψος της απώλειας εσόδων θα εξαρτηθεί από την περίοδο του έτους στην οποία θα εφαρμοστεί η μείωση και αφετέρου η βραχυπρόθεσμη επίπτωση απώλειας εσόδων θα πρέπει να εξεταστεί και έναντι της αλλαγής συμπεριφοράς που θα προκαλέσει στους καταναλωτές.

Δηλαδή, εάν η μείωση του φορολογικού συντελεστή επηρεάσει θετικά, όπως άλλωστε αναμένεται, την ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά και βελτιωθούν οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές προσδοκίες, θα αυξηθεί η κατανάλωση, και τελικά θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν τα έσοδα από ΦΠΑ.

Δεν θα χρειαστεί, συνεπώς, να αναζητηθούν άλλες πηγές εσόδων.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων και τη συνεργασία με τους εταίρους, προσδοκώντας να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τον Ιούνιο.

4. Υπάρχουν περιθώρια μείωσης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεδομένου ότι η αύξηση του δεν έχει αποδώσει στο Δημόσιο τα αναμενόμενα;

Όπως και η αύξηση στον ΦΠΑ στην εστίαση, έτσι και η εναρμόνιση του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, δεν επιβεβαίωσε τις υψηλές αρχικές προσδοκίες των προκατόχων μας.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους, επανεξετάζει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Να ελαφρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
  • Να αυξηθεί η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση εισπράξεων από ΦΠΑ.
  • Να μη δημιουργηθεί εκ νέου κίνητρο για νόθευση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.
  • Να μη δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό, για την κάλυψη του οποίου ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων μέτρων.
  • Να αξιολογηθεί το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

5. Πότε θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με την τρόικα για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις; 

Είναι ξεκάθαρο και απλό.

Όσο καλύτερα εξελίσσεται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού, τόσο η χώρα αποκτά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.

Έτσι, η καλύτερη των στόχων εκτέλεση τόσο του Προϋπολογισμού του 2012, όσο και του Προϋπολογισμού του 2013 κατά το πρώτο τρίμηνο, βοήθησαν ώστε για πρώτη φορά να υπάρξει σαφής αναφορά σε αξιολόγηση περί μείωσης φορολογικών συντελεστών στην επόμενη επίσκεψη των εταίρων.

Δηλαδή τον Ιούνιο.

Για αυτό και είναι αναγκαίο να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί.

6. Με τα σημερινά δεδομένα, πως βλέπετε να εξελίσσεται το ελληνικό τραπεζικό τοπίο, έως τα τέλη του έτους;

Είναι γεγονός ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουν πολλές, μεγάλες και διευρυμένες, εγχώριες και διεθνείς, προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να θωρακιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος, ώστε να εξομαλυνθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και οι τράπεζες να μπορέσουν να επιτελέσουν τον κρίσιμο διαμεσολαβητικό τους ρόλο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ένα ρευστό περιβάλλον, με προσοχή και διορατικότητα, η πολιτεία, προωθεί, άμεσα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, τόσο για τις τέσσερις συστημικές όσο και για τις μη συστημικές, θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

7. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει εθνικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε μια νέα μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ποια επίπεδα θα μπορούσε να ανέλθει μια νέα μείωση του χρέους για την Ελλάδα;

Ο στόχος αυτός είναι εθνικός.

Και είναι εθνικός διότι έτσι θα μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να πορευθεί με λιγότερα δανεικά.

Η επίτευξή του, σύμφωνα τόσο με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 όσο και με την τελευταία ανακοίνωση της Τρόικα, συνιστά προϋπόθεση για να εξεταστούν από τους εταίρους μας μελλοντικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Πρόκειται για δέσμευση των εταίρων που επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον.

Άρα δεν υπάρχει «όριο» σε αυτό.

8. Με δεδομένο το προηγούμενο της Κύπρου, πιστεύετε ότι μπορεί σε κάποιες ελληνικές τράπεζες που θα κρατικοποιηθούν να έχουμε μερικό “κούρεμα” στις καταθέσεις;

Όπως διατυπώθηκε και στην επίσημη τοποθέτηση του Eurogroup, η περίπτωση της Κύπρου είναι «μοναδική και ξεχωριστή», και δεν συνιστά λύση που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

9. Για πρώτη φορά τo Γενικό Λογιστήριο συνέταξε ολοκληρωμένη μελέτη για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα;

Πιστεύω ότι θεμελιώδες χρέος κάθε σοβαρού κράτους είναι να φυλάσσει σε σύγχρονες συνθήκες το ιστορικό υλικό του και να τεκμηριώνει την προβολή των θέσεών του και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Και αυτό διότι διεκδικήσεις εθνικών δικαίων γίνονται μόνο με τεκμηρίωση και εθνική βούληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθήσαμε και ολοκληρώσαμε για πρώτη φορά, μετά από περίπου 70 χρόνια, την τακτοποίηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Καταγραφή που αποτυπώνεται σε πόρισμα της εμπλεκόμενης Ομάδας Εργασίας.

Πρόκειται για ένα πόρισμα που έχει παραδοθεί αρμοδίως, καθώς, πλέον, η χώρα έχει αποκτήσει ένα «εργαλείο» προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιώσεών της.

10. Το “βάπτισμα του πυρός” στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού ταυτίστηκε με το “πείραμα” της τρικομματικής κυβέρνησης. Ποια είναι η εμπειρία σας σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης;  

Όταν συνειδητά συμμετέχεις στην πολιτική και όταν ζητάς την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών σου και αυτή σου παρέχεται, τότε έχεις χρέος να αναλάβεις την όποια αποστολή σου ανατεθεί.

Να συμβάλλεις, από την πλευρά σου, στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αποτελεί, λοιπόν, επιλογή και όχι υποχρέωση.

Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα «πυράς».

Υπάρχει θέμα κρισιμότητας της κατάστασης, που μας επιβάλλει να συνεχίσουμε την προσπάθεια χωρίς να χαθεί ούτε μια ημέρα.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Η λύση για την Κύπρο δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο”

1. Πως κρίνετε την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο;

Η πολιτική ηγεσία της Κύπρου διατύπωσε τη θέση ότι η ληφθείσα απόφαση ήταν αναπόφευκτη προκειμένου να αποφευχθεί η άτακτη χρεοκοπία, η κατάρρευση της χώρας και η έξοδος από την Ευρωζώνη.

Η Ελλάδα, όπως πάντα, έτσι και τώρα στηρίζει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως έχω σημειώσει και με άλλες ευκαιρίες, οι μεγάλες αλλαγές στο οικονομικό υπόδειγμα κάθε χώρας δεν πρέπει να γίνονται σε συνθήκες υψηλής συμπίεσης.

Στην πορεία επίλυσης των προβλημάτων, φρονώ ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικό κόστος.

Επιπροσθέτως, οι κοινοτικές αποφάσεις οφείλουν να εμπεριέχουν το στοιχείο της εταιρικής αλληλεγγύης και να ενσωματώνουν τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών για την προώθηση της μεγάλης ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

2. Η Αντιπολίτευση, όμως, κατηγορεί την Κυβέρνηση για τη στάση της…

Η Κυβέρνηση έκανε το καθήκον της.

Η Αντιπολίτευση βιάστηκε.

Τοποθετήθηκε ανεύθυνα, προσπαθώντας να αποκομίσει κομματικά οφέλη.

Πρότεινε λύσεις ανεδαφικές και, όπως αποδείχθηκε, αδιέξοδες.

3. Μπορεί το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Λευκωσία να αποτελέσει προηγούμενο και για τη χώρα μας;

Δέχομαι την επίσημη τοποθέτηση του Eurogroup, σύμφωνα με την οποία η περίπτωση της Κύπρου είναι «μοναδική και ξεχωριστή».

Σε κάθε περίπτωση, η λύση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο για το οικοδόμημα της Ενωμένης Ευρώπης.

4. Η Ελληνική Κυβέρνηση τι εγγυάται σήμερα για τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες;

Η Ελλάδα, εγκαίρως, το 2008 εγγυήθηκε με νόμο τις τραπεζικές καταθέσεις μέχρι τις 100.000 ευρώ, μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές καθίστανται μη διαθέσιμες.

Στη συνέχεια, σας υπενθυμίζω ότι το Ελληνικό πλαίσιο ενσωμάτωσε σχετική Κοινοτική Οδηγία που επέβαλε στα κράτη – μέλη την προσαρμογή του εθνικού πλαισίου προστασίας των καταθέσεων στο ύψος της παραπάνω κάλυψης.

Η ολοκλήρωση, και μάλιστα άμεσα, της ανακεφαλαιοποίησης θα θωρακίσει ακόμη περισσότερο το τραπεζικό σύστημα και θα προστατεύσει τους καταθέτες.

5. Το «τσουνάμι» στην Κύπρο κινδυνεύει να συμπαρασύρει και την ήδη κλονισμένη Ελληνική οικονομία; Ποιες σοβαρές παρενέργειες φοβάστε;

Το «τσουνάμι» στο οποίο αναφέρεστε, αφορούσε, καταρχάς, τη λειτουργία των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στη χώρα μας.

Το ζήτημα λύθηκε κατά τρόπο που διασφάλισε τους καταθέτες, το Ελληνικό δημόσιο συμφέρον και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επί του παρόντος, οι όποιες επιπτώσεις είναι ελεγχόμενες, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε.

Απαιτείται εγρήγορση.

6. Έρχεται η τρόικα. Τηρούμε τις δεσμεύσεις και αποφεύγουμε τη σύγκρουση ή λέμε τα δικά μας «όχι»;

Και τα δύο.

Νόημα έχει να δράσουμε προς την κατεύθυνση εφαρμογής των συμφωνηθέντων με ταυτόχρονη προσπάθεια βελτιώσεων του Προγράμματος.

Κατά την πεποίθησή μου, όλα τα οικονομικά προγράμματα, κατά την εφαρμογή τους, δεν πρέπει να είναι άκαμπτα.

Εμείς υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας αλλά διεκδικούμε, διαρκώς και τεκμηριωμένα, τη βελτιστοποίηση των λύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως απέδειξε και η περίπτωση της Κύπρου, η διαπραγμάτευση στους κόλπους της Ευρώπης απαιτεί επεξεργασμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, μεθοδικότητα, σοβαρότητα, αποφασιστικότητα, διορατικότητα και σωστή ανάγνωση των διεθνών ισορροπιών και συσχετισμών.

Μακριά από τυφλές συγκρούσεις και λεονταρισμούς, εφήμερους ηρωϊσμούς και ανεύθυνες κραυγές.

Η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, αναπτύσσει το σύνολο των επιχειρημάτων της και έχει καταθέσει τις προτάσεις της στους εταίρους και δανειστές.

7. Σε ποιους τομείς δεν αποδίδουν τα έσοδα; Η πτωτική πορεία των εσόδων χτυπάει καμπανάκι κινδύνου για νέα μέτρα;

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί.

Ειδικά στο σκέλος των έμμεσων φόρων – κυρίως συναλλαγών (δηλαδή ΦΠΑ) αλλά και κατανάλωσης – εντατικοποιούμε την προσπάθεια για αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα, χωρίς να αγνοούμε ότι η φοροδοτική ικανότητα των συμπολιτών μας έχει περιοριστεί, συνεχώς αξιολογούμε τις πολιτικές με γνώμονα τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Με την σταθερή οικοδόμηση της αναγκαίας φορολογικής συνείδησης, οι τεράστιες θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα, με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί και συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Καθημερινά κερδίζουμε μικρές ή μεγαλύτερες «μάχες», χωρίς να ξεφεύγουμε από το βασικό στόχο που είναι η χώρα να κερδίσει τον «πόλεμο».

8. Σε ποιο ύψος φτάνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές; Πόσες έχουν πληρωθεί;

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους άνω των 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και το αυστηρό πλαίσιο που έχει τεθεί στα Μνημόνια με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Πράγματι υπάρχει υστέρηση στις πληρωμές προς τον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή η υστέρηση αρχίζει και καλύπτεται. Θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα επιλύονται.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι όσες ήταν αθροιστικά οι πληρωμές το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013, περίπου 700 εκατ. ευρώ, τόσες και περισσότερες είναι το μήνα Μάρτιο.

Η κατάσταση θα είναι ακόμη καλύτερη τον Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένταση των προσπαθειών.

9. Αποκλείετε τη λήψη νέων μέτρων;

Όσο ο Κρατικός Προϋπολογισμός εκτελείται ικανοποιητικά, όπως συμβαίνει κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, και η χώρα είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της, δεν τίθεται θέμα λήψης νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

10. Το χαράτσι θα μειωθεί, όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση;

Τόσο το ζήτημα της μείωσης αυτής της επιβάρυνσης όσο και άλλα θέματα (π.χ. επέκταση των δόσεων αποπληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κ.ά.) έχουν τεθεί τεκμηριωμένα στους εταίρους και τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ναυτεμπορική” – “Ενώ δεν υπάρχουν μαθηματικού τύπου βεβαιότητες για το μέλλον, σαφώς υψηλότερη πιθανότητα έχει το σενάριο η ελληνική οικονομία να τερματίσει την καθοδική της πορεία με το τέλος του 2013»

1. Πολύς λόγος έγινε τελευταία για το λάθος στο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή που είχε ως αποτέλεσμα να μην εκτιμηθεί σωστά το βάθος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η Κομισιόν θεωρεί πως δεν έγινε λάθος, αλλά με βάση το πρώτο μνημόνιο ήδη η οικονομία θα έπρεπε να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά από το 2012 και να δανειζόμαστε από τις αγορές, εκτιμήσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν. Η τρόικα βρίσκεται στην Αθήνα. Θα θέσετε το ζήτημα;

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι το Πρόγραμμα που ξεκίνησε το Μάιο του 2010 χώλαινε.

Ως Νέα Δημοκρατία, εγκαίρως είχαμε εκφράσει προς κάθε κατεύθυνση τις επιφυλάξεις, τις αντιρρήσεις μας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η σημερινή Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ανέλαβε, το καλοκαίρι του 2012, με ένα ασφυκτικό Πρόγραμμα εν εξελίξει και με «παγωμένες» τις χρηματοδοτικές ροές για μήνες.

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες επιδιώξαμε και εργαστήκαμε για βελτιώσεις.

Ορισμένες καρποφόρησαν.

Αρκετές άλλες, όμως, όχι.

Τώρα, δεν έχει νόημα να θεωρητικολογούμε επί του ζητήματος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Νόημα έχει να δράσουμε προς την κατεύθυνση εφαρμογής των συμφωνηθέντων με ταυτόχρονη προσπάθεια βελτιώσεων του Προγράμματος.

Στην συνεχή προσπάθεια διαπραγμάτευσης  προφανώς θα αξιοποιήσουμε τα όποια δικά μας δυνατά σημεία, καθώς και τα αδύνατα σημεία, όσον αφορά το Πρόγραμμα, των εταίρων και δανειστών μας.

Θα υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι κατά την πεποίθησή μου όλα τα οικονομικά προγράμματα κατά την εφαρμογή τους δεν πρέπει να είναι άκαμπτα.

Πρέπει να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Εμείς υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας αλλά διεκδικούμε διαρκώς, τεκμηριωμένα, τη βελτιστοποίηση των λύσεων.

Αυτό θα πράξουμε και τώρα.

2. Στις επαφές με την τρόικα θα ζητήσετε χαλάρωση της πολιτικής ή τη δρομολόγηση μέτρων ανάσχεσης της ύφεσης και επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς;

Οι επισκέψεις της Τρόικα είναι προγραμματισμένες και αποτελούν μέρος μιας συνεχούς συνεργασίας των τεχνικών κλιμακίων της με κλιμάκια των υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συνεργασίας τίθενται, πέρα από την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, και ζητήματα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ακολουθούμενων πολιτικών.

Ζητήματα, όπως, η απελευθέρωση των αγορών και η προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενδυναμώσουν τις προοπτικές επανεκκίνησης της οικονομίας βρίσκονται πάντα στην ατζέντα.

Στη ατζέντα δεν βρίσκεται η χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Εμμένουμε στην επίτευξη του εθνικού στόχου, δηλαδή την επίτευξη από το 2013 και έπειτα πρωτογενών πλεονασμάτων.

Βέβαια, θα θέσουμε θέματα βελτίωσης συγκεκριμένων μέτρων, κυρίως στο πεδίο της έμμεσης φορολογίας, που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικά.

Όπως το πράξαμε και κατά το παρελθόν.

3. Στον τομέα των προαπαιτούμενων που οφείλει να έχει εκπληρώσει η Κυβέρνηση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους, έχει γίνει η σχετική προεργασία; Θα «περάσουμε» τις εξετάσεις στην τρόικα;

Το Πρόγραμμα, μετά την επικαιροποίησή του το Νοέμβριο, υλοποιείται εντός των  χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Βαδίζουμε με βάση τις συμφωνίες.

Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς προς τα συμφωνηθέντα.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα «εξετάσεων».

Δεν σας κρύβω ότι, ως Αναπληρωτή Υπουργό Ελληνικής Κυβέρνησης, ο όρος με ενοχλεί.

4. Ο προϋπολογισμός του 2013 ξεκίνησε με υστερήσεις στα έσοδα, οι οποίες καλύπτονται με τη συγκράτηση των κρατικών δαπανών. Προφανώς δεν μπορούν οι δαπάνες να καλύπτουν εσαεί τις αποκλίσεις. Πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;

Η υστέρηση που αναφέρετε, δεν ήταν του μεγέθους που είχε αρχικά δει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού παρουσίασε μείωση κατά 9,0% έναντι του Ιανουαρίου 2012 και υστέρηση μόλις 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται από τη μία στις υστερήσεις των εσόδων από ΦΠΑ, από λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και από τα τέλη κυκλοφορίας, και από την άλλη  από την υψηλότερη από την αναμενόμενη επίδοση στα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των φόρων περιουσίας.

Βρισκόμαστε στην αρχή του ημερολογιακού και οικονομικού έτους.

Είναι, συνεπώς,  πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία των εσόδων. Άλλωστε, η εικόνα το Φεβρουάριο φαίνεται να βελτιώνεται.

Οι εισπράξεις των φορολογικών εσόδων κινούνται εντός στόχων το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα, ενώ τα μη τακτικά και τα ειδικά έσοδα αναμένεται να «κλείσουν» πάνω από το στόχο του Φεβρουαρίου.

Ας περιμένουμε όμως την ενσωμάτωση των στοιχείων για όλο το μήνα.

Και τότε θα βγάλουμε συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση, στο σκέλος των εσόδων απαιτείται πλέον προσοχή λόγω της περιορισμένης φοροδοτικής ικανότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και παράλληλα εντατικοποίηση της προσπάθειας, τόσο ως προς τις πολιτικές όσο και στους φοροεισπρακτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

5. Μετά την αύξηση της φορολογίας στην τελευταία τριετία, ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων, περίπου 2.500.000, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τις οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Θα συζητήσετε με την τρόικα να γίνει μια νέα πιο ευέλικτη ρύθμιση;

Είναι γεγονός ότι πολλοί συνεπείς μέχρι πρόσφατα φορολογούμενοι, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, δεν είναι σε θέση πλέον να αποπληρώσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Για αυτούς σχεδιάζουμε ένα νέο πλαίσιο αποπληρωμής των οφειλών τους, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες των νοικοκυριών αλλά και να εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους εταίρους έχουν τεθεί ζητήματα που προκύπτουν από τη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία.

Ζητήματα, όπως, πόσο θα είναι το βέλτιστο ύψος των δόσεων και της κατώτατης μηνιαίας δόσης, εάν θα πρέπει να είναι ίδια μεταχείριση για όλες τις οφειλές ανεξάρτητα από το είδος φόρου που αφορούν, αλλά και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για όποιον υπαχθεί σε μια ρύθμιση αλλά διακόψει την κανονική αποπληρωμή των δόσεων.

6. Το μνημόνιο προβλέπει σαφώς πως αν αποκλίνει ο προϋπολογισμός από τους στόχους του, θα λαμβάνονται αυτόματα διορθωτικά μέτρα. Έχετε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό και πόσο σας φοβίζει με δεδομένες τις αντιδράσεις βουλευτών και των τριών κομμάτων της Κυβέρνησης;

Αυτή η λογική δεν κυριαρχεί πάνω μας.

Την αφήνουμε στην «άκρη» του τραπεζιού.

Δεν αφήνουμε τη «μιζέρια» να απονευρώσει την προσπάθεια.

Επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στη θετική διάσταση της απόκλισης.

Δηλαδή, στην ενεργοποίηση της θετικής ρήτρας, σύμφωνα με την οποία, αν υπάρξουν καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις ή μικρότερη ύφεση, προβλέπεται η προς τα πάνω προσαρμογή των δαπανών για την ανακούφιση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων με ένα ποσοστό 70% των καλύτερων αυτών επιδόσεων.

Έτσι, εξοικονομώντας δημόσιους πόρους θα μπορέσουμε προοπτικά να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα.

Για να το καταφέρουμε αυτό, όμως, θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους του Προγράμματος.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθεια.

7. Στον τομέα των δαπανών, ανησυχείτε για υπερβάσεις και σας ρωτώ συγκεκριμένα για τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες, αναλογικά, παρουσίασαν μια επιτάχυνση τον Ιανουάριο προς βασικά ταμεία όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, που απορρόφησαν τον πρώτο μήνα του έτους περίπου το 20% της ετήσιας επιχορήγησης;

Δεν τίθεται θέμα ανησυχίας.

Το αντίθετο θα έλεγα, καθώς το σκέλος των δημοσίων δαπανών ακολουθεί την ίδια ικανοποιητική πορεία με το 2012.

Ειδικότερα, τον περασμένο Ιανουάριο οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,3 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,1 δισ. ευρώ τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Καλύτερες σε σχέση με τους μηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί, είναι και οι επιδόσεις όσον αφορά τις επιχορηγήσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία που αναφέρετε, αλλά για να προκύψει πλήρης εικόνα θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Και αυτό διότι στο συνολικό ποσό εμπεριέχονται και πόροι ύψους 2,4 δισ. ευρώ από τις λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελούν ένα είδος προϋπολογισθέντος «μαξιλαριού».

8. Η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναμενόμενα στα δημόσια έσοδα. Αλλά ακόμη και αν οι εισπράξεις είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή λίγο καλύτερες, αξίζει τον κόπο να επιμένει η κυβέρνηση σε ένα μέτρο που στερεί τη θέρμανση από χιλιάδες νοικοκυριά; Θα επανεξετάσετε το μέτρο, για φέτος ή για την επόμενη σεζόν, αφού αξιολογηθεί η φετινή εμπειρία;

Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.

Τα στοιχεία μας δίνουν διαφορετική εικόνα.

Η απόδοση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτό της κίνησης είναι η αναμενόμενη και ακολουθεί τις τάσεις του τελευταίου τριμήνου του 2012, οπότε και τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%.

Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι έχει ως ένα βαθμό αντιμετωπιστεί και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα.

Πέρα, όμως, από αυτή τη συνεισφορά, είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβανόταν το συγκεκριμένο μέτρο, που ήταν «μνημονιακή» υποχρέωση από το Νοέμβριο του 2011, θα έπρεπε να καλυφθεί αυτή η «τρύπα» από ισοδύναμα μέτρα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση προχώρησε στην αντιστάθμιση της επιβάρυνσης των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων του πληθυσμού με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Πρόκειται για επίδομα ύψους 80 εκατ. ευρώ το 2012 και 270 εκατ. ευρώ το 2013, σε όσους κατά τεκμήριο το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Επίδομα που ήταν εκτός Προϋπολογισμού 2012, αλλά και της αρχικής συμφωνίας με την Τρόικα, και το οποίο η Κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηριχθούν οι ασθενέστεροι πολίτες και να μην στερηθούν τη θέρμανση, όπως αναφέρετε.

Σε κάθε περίπτωση η φετινή εμπειρία, στο τέλος της περιόδου, περίπου τον Απρίλιο, θα πρέπει και πάλι να αξιολογηθεί ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα λαμβάνοντας υπόψη και την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, όπως αυτή προέκυψε τους τελευταίους μήνες.

9. Υπάρχει κόπωση στη διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, όπως φοβούνται οι προμηθευτές;

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κόπωση.

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών, και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

10. Τι ποσό έχει αποδοθεί μέχρι τώρα, τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και αν θα ισχύσει η προσωπική σας δέσμευση και η αναφορά του Μνημονίου ΙΙΙ για εξόφληση του συνόλου μέχρι το τέλος του 2013;

Από την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Φεβρουαρίου του 2013, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το Φεβρουάριο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδέσμευσε προς τα Υπουργεία το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ.

Επίσης, τα αιτήματα που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε διαδικασία αξιολόγησης ανέρχονται στο ύψος των 1,4 δισ. ευρώ.

Διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης στα 3,7 δισ. ευρώ.

Εκτιμούμε ότι το ανωτέρω ποσό θα αποδεσμευθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Δηλαδή, θα έχουμε επιτύχει πλήρως το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το πρώτο τρίμηνο.

Και είμαστε αισιόδοξοι για το σύνολο του έτους.

11. Θα υπάρξει «κούρεμα» των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες;

Στο πλαίσιο του σχεδίου αποπληρωμής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών λαμβάνουμε στοχευμένες δράσεις ώστε αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί και να «πέσει» το ταχύτερο δυνατόν ρευστότητα στην αγορά.

Μία από αυτές τις δράσεις είναι και ο καθορισμός ποσοστών εκπτώσεων για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, με πρόσφατη τροπολογία διευθετήθηκαν και αρκετά τεχνικά ζητήματα, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής.

Συνεπώς, υπάρχει ένα ιδιότυπο «κούρεμα», όπως το αναφέρετε, στο πλαίσιο, όμως τόσο των αντοχών των ιδιωτών, όσο βέβαια και της επιτακτικής ανάγκης αποπληρωμής των οφειλών.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια δράση με θετικό πρόσημο.

12. Πότε πιστεύετε ότι θα μπορούμε να αισιοδοξούμε για την οικονομία; Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία σας κάνουν να αισιοδοξείτε και ποια σας ανησυχούν;

Θα σας πω ότι δεν επιθυμώ να καταγραφώ ούτε στους αισιόδοξους ούτε στους απαισιόδοξους.

Επιδιώκω πάντα να αναλύω την εξελισσόμενη παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική πολυσύνθετη πραγματικότητα με ρεαλισμό, με ορθολογισμό.

Και να εργάζομαι επί σχεδίου για το δημόσιο συμφέρον.

Υπό αυτό το πρίσμα, μπορώ να σας πω ότι ενώ δεν υπάρχουν μαθηματικού τύπου βεβαιότητες για το μέλλον, σαφώς υψηλότερη πιθανότητα έχει το σενάριο η ελληνική οικονομία να τερματίσει την καθοδική της πορεία με το τέλος του 2013.

Για την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου εργάζομαι.

13. Οι ομολογιούχοι (φυσικά πρόσωπα) που εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους σε κρατικά ομόλογα και υπέστησαν τις συνέπειες του PSI, θα υπάρξει τελικά κάποια αντιστάθμιση των απωλειών και τις ακριβώς εξετάζετε, με τι είδους αντάλλαγμα μπορούν να αποζημιωθούν;

Ως γνωστό, στην δεινή δημοσιονομική κατάσταση που βρέθηκε η χώρα τον περασμένο Μάρτιο, η αναδιάρθρωση του χρέους εφαρμόστηκε σε όλους τους κατόχους ελληνικών ομολόγων, χωρίς κανένα διαχωρισμό ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα ή μη.

Αναμφίβολα, η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα αποκατάστασης των ανωτέρω κατηγοριών εξετάζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι νομικές πτυχές και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” – “Η οικονομία θα ανακάμψει με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα”

Η ανεργία βρίσκεται ήδη στο 27%. Τι πρόκειται να κάνετε για αυτό;

Η Ευρώπη μετά από μία περίοδο θεσμικής κωλυσιεργίας και αναβλητικότητας φαίνεται να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα πλέον δεν καθυστερεί, αλλά προχωρά εφαρμόζοντας ένα εθνικό σχέδιο για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Προοπτικά, βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο ιδιωτικό τομέα.

Οι εποχές που το κράτος «απορροφούσε» την ανεργία που δημιουργούσε η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αποτελούν παρελθόν.

Άλλωστε, ο ένας πυλώνας του σχεδίου είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε όλη την έκταση της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο έτερος πυλώνας, αυτός της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, είναι που θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Πρωτοβουλιών, όπως η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συνέχιση των μεγάλων δημοσίων έργων, η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών ρευστότητας, η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και, φυσικά, η επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η διασφάλιση κοινοτικών πόρων ύψους 18,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014–2020 είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κάποιος ότι στα κονδύλια περιλαμβάνονται πόροι για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Παρά τις συνεχείς «πτωτικές» αναθεωρήσεις των στόχων για τις αποκρατικοποιήσεις, για την περίοδο 2013-2020 προβλέπονται έσοδα ύψους 1,3% του ΑΕΠ ετησίως. Πως σκοπεύετε να πιάσετε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο σε περίοδο χαμηλής παγκόσμιας ανάπτυξης;

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι ξεκάθαρη.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται ικανοποιητικά όσον αφορά τόσο τους στόχους όσο και τα χρονοδιαγράμματα.

Προχωράμε εστιάζοντας στην αξιοποίηση, και όχι την εκποίηση, αφού στο όλο εγχείρημα αποδίδουμε αναπτυξιακή δυναμική.

Δεν μας διακατέχει «ταμειακός πανικός», καθώς επιδιώκουμε αφενός το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά και την ώθηση και την «ψυχολογική» ανάταξη της αγοράς.

Δηλαδή, την αλλαγή του κλίματος που ήδη καταγράφεται τώρα που απομακρύνθηκε ο κίνδυνος «χώρας» και «νομίσματος».

Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει φέρει μεγάλη αναταραχή στην αγορά. Έχει αφήσει πολλούς καταναλωτές χωρίς πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, έχει προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα από την καύση ακατάλληλων υλικών στα τζάκια, ενώ οι επιστροφές του επιδόματος δείχνουν ότι η διαδικασία δεν βοήθησε τους δικαιούχους να εισπράξουν τα χρήματά τους. Σκέφτεστε κάποιες αλλαγές για του χρόνου τόσο στον ΕΦΚ όσο και στη διαδικασία επιστροφής του επιδόματος;

Η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αποτελούσε από το Νοέμβριο του 2011 «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας, που είχε συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμού του 2012.

Μάλιστα, με νομοθετική παρέμβαση της παρούσας Κυβέρνησης η εξίσωση επήλθε στο 80% του ΕΦΚ, χωρίς το πετρέλαιο κίνησης να μείνει στο αρχικό επίπεδο όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την Τρόικα.

Είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβάνονταν το συγκεκριμένο μέτρο θα έπρεπε να καλυφθεί αυτή η «τρύπα» από ισοδύναμα μέτρα.

Επίσης, προς αντιστάθμιση της επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ύψους 80 εκατ. ευρώ το 2012 και 270 εκατ. ευρώ το 2013, σε όσους κατά τεκμήριο το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πρόκειται για επίδομα που ήταν εκτός Προϋπολογισμού, αλλά και της αρχικής συμφωνίας με την Τρόικα, και το οποίο η Κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηρίξει τους ασθενέστερους πολίτες.

Η περιορισμένη απορρόφηση του επιδόματος από τους δικαιούχους μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αξιοποιείται.

Προς την κατεύθυνση αυτή, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων (π.χ. ορεινές περιοχές ή περιοχές όπου παρουσιάζονται έντονα καιρικά φαινόμενα), αποδόθηκε σε Δήμους της χώρας ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αν και από την εξίσωση τα δημόσια έσοδα εμφανίζονται αυξημένα παρά τη μείωση της κατανάλωσης, για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του μέτρου θα πρέπει να γίνει, και θα γίνει, αξιολόγηση με την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση εξετάζει μία σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέκυψαν τους τελευταίες μήνες.

Ο φόρος περιουσίας στις περισσότερες χώρες ανέρχεται σε 2-5% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα ήταν 2% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια και τώρα με τα νέα μέτρα θα πάει στο 7%. Πόσο ρεαλιστικός μπορεί να είναι ένας τέτοιος στόχος;

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε φάση «έκτακτης ανάγκης».

Συνεπώς, η σύγκριση με άλλες χώρες, που δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση, στη φάση αυτή, δεν βοηθά.

Στην παρούσα φάση για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του ασφυκτικού περιβάλλοντος, να διαμορφωθεί πολιτική φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, χωρίς διάθεση υπερφορολόγησης, με τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους τακτικούς και έκτακτους φόρους στα ακίνητα.

Τι θα γίνει με τις απολύσεις προσωπικού που ζητά η Τρόικα στον δημόσιο τομέα;

Η εκτίμησή μου είναι ότι, στο πλαίσιο της εναρμόνισης, οι συνθήκες είναι ώριμες όχι μόνο για την αναδιάρθρωση των δομών αλλά και για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Προκύπτουν αφενός σημαντικά οφέλη από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε όρους ωφέλειας για τους πολίτες, αλλά και αφετέρου η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Το λάθος του ΔΝΤ έχει οδηγήσει στην λήψη μέτρων που προκαλούν αστοχίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μήπως ήρθε η στιγμή η Κυβέρνηση να κάνει πράξη την προεκλογική της δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευση του Προγράμματος;

Από τη στιγμή που αναλάβαμε, με δεδομένα το αυστηρό Πρόγραμμα και την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών που είχε ανάγκη η χώρα, προσπαθήσαμε για βελτιώσεις.

Κάποιες προσπάθειες έφεραν αποτέλεσμα αλλά αρκετές άλλες όχι.

Οι στόχοι του Προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης όπως αποδείχθηκε για το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2012, ενώ το Πρόγραμμα επιμηκύνθηκε κατά δύο έτη και αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριο του 2012, ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το δημόσιο χρέος.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθεια με μεθοδικότητα και συνέπεια.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας δέχεται επιθέσεις για την πολιτική που ακολουθεί, ακόμα και από συνάδελφους σας βουλευτές της ΝΔ. Ειδικά οι τελευταίοι τον κατακρίνουν για την κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση Καραμανλή. Θεωρείτε δίκαιες τις επιθέσεις που δέχεται ο κ. Στουρνάρας;

Με τον κ. Στουρνάρα έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση και εποικοδομητική συνεργασία στο Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και πολιτικές διαδρομές.

Η αξιολόγησή μου για τα βαθύτερα αίτια και τις ρίζες της αξιακής, πολιτισμικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην οποία «λιμνάζει» η χώρα, καθώς και για τον επιμερισμό των διαχρονικών ευθυνών, διαφέρει.

Αυτή την αξιολόγηση θα την διατυπώσω αναλυτικά αργότερα, όταν θα έχουμε ξεφύγει οριστικά από την κρίση.

Όσον αφορά στους Βουλευτές, είναι αυτονόητο ότι όπως και ο κάθε πολίτης, έχουν το δικαίωμα κριτικής.

Όλοι μας κρίνουμε και κρινόμαστε.

Από που θα προέλθει η ρευστότητα για την ανάπτυξη όταν η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει αρνητική και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθυστερεί;

Δεν θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σας ότι η ρευστότητα αποτελεί μονοδιάστατο παράγοντα που επηρεάζεται αποκλειστικά από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ακόμη και πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες να ήταν οι τράπεζες, σε μια οικονομία που δεν βελτιώνεται, οποιοσδήποτε υγιής χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν θα ήταν πρόθυμος να δανείσει.

Εντούτοις, σήμερα, οι τράπεζες γνωρίζουν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, έχουν ήδη πάρει προκαταβολές για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, ενώ η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, που αναφέρετε, συνδέεται με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την αγορά.

Οπότε, η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας και εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις.

Ταυτόχρονα η επιστροφή των καταθέσεων, καθώς από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στις τράπεζες πάνω από 11 δισ. ευρώ, ενισχύει τη ρευστότητα.

Επίσης, το Δεκέμβριο του 2012 καταγράφηκε, για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 204 εκατ. ευρώ.

Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόκειται να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013 και 8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Ήδη τον Ιανουάριο δόθηκαν 1 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο δρομολογούνται αποπληρωμές ύψους 330 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΠΥ, το ΜΤΣ και λοιπούς φορείς και μέχρι το τέλος του μηνα η εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 610 εκατ. ευρώ στο χώρο της υγείας, σε νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία.

Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κονδύλια ύψους 1,44 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ήδη συμβασιοποιήθηκαν τα πρώτα 600 εκατ. ευρώ και ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζουν υστέρηση στα έσοδα του Ιανουαρίου κυρίως λόγω ΦΠΑ και ΕΦΚ. Έχετε μιλήσει για μείωση του συντελεστή 23% στην εστίαση;

Εκτιμούμε ότι κατά το 1ο τρίμηνο του έτους θα είμαστε εντός των στόχων, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα δημόσια έσοδα του 2013 τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Αφού «πιάσουμε» τους στόχους θα αποκτήσουμε τους «βαθμούς ελευθερίας» για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

Μέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, που έχει επισημανθεί από την Κυβέρνηση με επιμονή στους εταίρους μας κατά την προηγούμενη αξιολόγηση του Προγράμματος, και που φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα.

Το μέτρο αυτό είχε τρεις δυσμενείς επιπτώσεις.

Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι διόγκωσε την φοροδιαφυγή.

Και οδήγησε σε κλείσιμο επιχειρήσεων για όσους δεν μπορούν ή λόγω εντιμότητας δεν φοροδιαφεύγουν, με ότι συνέπειες επέφερε αυτό στην ανεργία.

Όλα αυτά πρέπει διαρκώς, τεκμηριωμένα, να αξιολογούνται.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Η Ελλάδα αύριο” – “Η αξιωματική αντιπολίτευση ακροβατεί, ο λόγος της προσαρμόζεται ανάλογα με το ακροατήριο”

1. Στο πρόσφατο σχόλιο σας σχετικά με την πορεία του προϋπολογισμού δηλώσατε ότι απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας στον τομέα των εσόδων. Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού υπάρχει υποχώρηση των εσόδων κατά 241 εκατ. ευρώ εξαιτίας της υστέρησης των έμμεσων φόρων. Πως θα το αντιμετωπίσετε αυτό;

Πράγματι, τον Ιανουάριο παρά την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου ως προς το έλλειμμα, παρατηρήθηκε υστέρηση στο σκέλος των εσόδων σε σχέση με το στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα προ επιστροφής φόρων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, είναι μειωμένα κατά 5,2%.

Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην υστέρηση των έμμεσων φόρων.

Για το λόγο αυτό εγκαίρως επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας.

Τόσο ως προς τις πολιτικές, όσο και στους φοροεισπρακτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σημειώνω ότι, ήδη, το συγκεκριμένο πεδίο έχει ενδυναμωθεί θεσμικά.

Ορίσθηκε νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με πενταετή θητεία και με διευρυμένες αρμοδιότητες.

Προσδοκώ ότι η κίνηση αυτή θα αποδώσει.

2. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως έρχονται νέα πρόσθετα μέτρα την άνοιξη με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ύψους 2 έως 4 δισ. ευρώ. Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι θα ληφθούν νέα μέτρα;  

Η αντιπολίτευση το υποστήριζε αυτό και για το 2012.

Και τελικά πρόσθετα μέτρα δεν ελήφθησαν.

Εκτιμούμε ότι η εξέλιξη της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2012, η εξέλιξη της εφαρμογής του Προγράμματος κατά τη διετία 2013-2014 με τα ήδη ληφθέντα μέτρα αλλά και την έμφαση που θα δίνεται σε διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα καλύψουν τη μικρή δημοσιονομική διόρθωση που ενδέχεται να προκύψει την περίοδο 2015–2016, σύμφωνα με το σενάριο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

3. Όπως έχετε δηλώσει τα επώδυνα μέτρα στο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών στόχο έχουν το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο όμως προκύπτει από τις οφειλές του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών. Και πότε το Δημόσιο θα αποπληρώσει τις οφειλές του προς τους ιδιώτες;

Τονίζω κατ’ επανάληψη ότι η επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος αποτελεί θεμελιώδη εθνικό στόχο.

Και τούτο γιατί η επιτυχία του δίνει στη χώρα βαθμούς ελευθερίας για να αναβαθμίσει τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή και να κάνει βιώσιμη την ανάταξη της οικονομίας.

Κύριος παράγοντας για την επίτευξη του στόχου είναι η διαχρονική πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά.

Η εφαρμογή του Προϋπολογισμού χωρίς αποκλίσεις.

Ήδη τα στοιχεία για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που αναφέρετε.

Καταδεικνύουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης κατά τους τελευταίους μήνες.

Και αυτό διότι επετεύχθη ταυτόχρονα μείωση των δημοσίων δαπανών, περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους.

Ως προς το τελευταίο, η διαδικασία αποπληρωμής τους εξελίσσεται ικανοποιητικά, εντός του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, την έως τώρα εξέλιξη της διαδικασίας, την πορεία αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και τις καταβολές των δόσεων της δανειακής σύμβασης, θα επιτευχθεί ο στόχος αποπληρωμής οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013.

Ήδη, περίπου 1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποπληρώθηκαν τον Ιανουάριο.

4. Σε τι ωφελεί να εμμένει η Κυβέρνηση – υπό τις υποδείξεις της Τρόικας – στην πολιτική της σκληρής λιτότητας όταν μάλιστα το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του ΔΝΤ παραδέχονται ότι η συνταγή ήταν λάθος; Θα ζητήσετε επιμήκυνση αποπληρωμής του ελληνικού δανείου προκειμένου να «ελαφρυνθεί» το βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων;

Από το 2010, είχαμε εκφράσει προς τους εταίρους και δανειστές μας, τις επιφυλάξεις και τη διαφωνία μας σε σχέση με το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις για την ύφεση και την ανεργία είναι μεγαλύτερες.

Οι θέσεις μας, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.

Είναι γεγονός ότι αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας με ένα δεδομένο και ασφυκτικό οικονομικό πρόγραμμα σε εξέλιξη.

Από την αρχή λειτουργήσαμε υπό την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών που είχε επιτακτική ανάγκη η χώρα.

Επιδιώξαμε βελτιωτικές κινήσεις, από τις οποίες κάποιες καρποφόρησαν και αρκετές άλλες όχι.

Σήμερα, οι εταίροι και δανειστές μας συναινούν σε κάποιες αλλαγές κατά την εφαρμογή του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης όπως αποδείχθηκε για το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2012, ενώ το Πρόγραμμα επιμηκύνθηκε κατά δύο έτη και αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριο του 2012, ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το δημόσιο χρέος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε την προσπάθεια, καθώς θεωρούμε ότι τα οικονομικά προγράμματα οφείλουν να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες.

5. Πως σχολιάζετε την τελευταία ανακοίνωση του οίκου Fitch που αναφέρει πως η Ελλάδα έχει ακόμα μακρύ δρόμο προκειμένου το χρέος να αρχίσει να πέφτει και να συμμορφωθεί με το δημοσιονομικό σύμφωνο της ΕΕ;

Έχω σημειώσει ξανά, ότι δεν συνηθίζω να σχολιάζω τις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης.

Είτε η αξιολόγησή τους είναι θετική είτε αρνητική για τη χώρα και τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης.

Είτε σημειώνουν τα αυτονόητα, όπως το θέμα της εναρμόνισης του δημοσίου χρέους της χώρας με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο, είτε κάτι άλλο.

Η αλήθεια όμως, πέραν αυτής που διατυπώνουν οι οίκοι, είναι ότι η πορεία της χώρας για την εδραίωση της σταθερότητας των δημοσίων οικονομικών της είναι δύσκολη και επώδυνη.

Η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία απαιτεί υπομονή και επιμονή.

Σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του υφιστάμενου Προγράμματος, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020.

Προσδοκώ βεβαίως εν πορεία σε βελτιώσεις του Προγράμματος και σε καλύτερα αποτελέσματα.

Όπως έγινε με τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές αποφάσεις, που μειώνουν το δημόσιο χρέος στο 164% του ΑΕΠ το 2016 από 185% του ΑΕΠ που ήταν η εκτίμηση πριν από 4 μήνες, δηλαδή κατά 21% του ΑΕΠ!

6. Ποιες εξελίξεις θα υπάρξουν σχετικά με τη φορολογία των ακινήτων; Γιατί αποφάσισε το υπουργείο να μεταθέσει τον ενιαίο φόρο για το 2014; Νωρίτερα θα ληφθούν άλλα μέτρα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας;

Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία με επίδραση στην συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών στη χώρα.

Για αυτό το λόγο και έχει ξεκινήσει διάλογος στο πλαίσιο διακομματικής επιτροπής για τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου στα ακίνητα, χωρίς διάθεση υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Πρόκειται για ένα ενιαίο φόρο που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους τακτικούς και έκτακτους φόρους στα ακίνητα.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος, ώστε οι κυβερνητικοί εταίροι να καταλήξουν.

Και προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η διακομματική ομάδα εργασίας.

Είναι προφανές ότι μέχρι να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν παρθεί από την Κυβέρνηση και ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

7. Η Κυβέρνηση απειλεί ότι θα προχωρήσει ακόμα και σε δήμευση περιουσιών, κατασχέσεις Ι.Χ., μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων όσων χρωστούν στην εφορία. Εκτός από την διάλυση των νοικοκυριών πιστεύετε ότι θα επιτύχετε και δημοσιονομικά έσοδα;

Η «καταιγίδα» στην οποία αναφερθήκατε είναι εκτός πραγματικού πεδίου.

Με τους χειρισμούς μας επιδιώκουμε να στηρίξουμε και όχι να διαλύσουμε τα νοικοκυριά.

Η αίσθηση που αποκομίζει όποιος αφουγκράζεται την κοινωνία είναι ότι είναι λαϊκή επιταγή να εισπράξουμε επιτέλους το μεγαλύτερο δυνατό μέρος από τις οφειλές όσων συστηματικά φοροδιαφεύγουν και να περιορίσουμε την φοροαποφυγή.

Σε αυτό τον σκοπό συγκλίνουν όλες οι πρωτοβουλίες μας.

Όπως ήδη σας επεσήμανα σε προηγούμενη ερώτησή σας, οι συνεπείς φορολογούμενοι που λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν προσωρινή αδυναμία να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αντίθετα, θα διευκολυνθούν.

Όμως γνωρίζετε ότι αστοχίες στο σκέλος των δημοσίων εσόδων θα βαρύνουν το σκέλος των δημοσίων δαπανών.

Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα που υπάρχει προς επίλυση δεν είναι εύκολο.

Η ορθή διέξοδος είναι η εντατικοποίηση της συνολικής προσπάθειας τόσο από την πλευρά της Κυβέρνησης όσο και των πολιτών, με ευαισθησία προς τους οικονομικά αδύναμους.

8. Σχετικά με την υπερφορολόγηση των ακινήτων όπου με βάση τον προϋπολογισμό το 2013 απαιτούνται 4,5 δισ. ευρώ από την ακίνητη περιουσία  υπάρχουν αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ. Πως εκτιμάται το γεγονός των αντιδράσεων;

Καταρχάς, δεν πρόκειται για 4,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2013 τα έσοδα που προβλέπονται από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία ανέρχονται στα 3,2 δισ. ευρώ περίπου.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που αναφέρετε, θεωρώ ότι είναι εύλογες και κατανοητές.

Ειδικά, όταν τα τελευταία χρόνια υπάρχει πράγματι αύξηση της επιβάρυνσης της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Το τελικό ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός της συνολικής φορολογικής πολιτικής, που γίνεται από τους αρμόδιους, να επιτύχει το συνδυασμό διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με ελάφρυνση των βαριά φορολογουμένων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.

9. Πως κρίνετε τη στάση της αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα, όσον αφορά την οικονομική πολιτική; Βρίσκετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να αποκτά σημεία επαφής με το σχεδιασμό της Κυβέρνησης όσον αφορά τη μνημονιακή πολιτική;

Γενικά, οι στάσεις των δυνάμεων της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζονται από συνθηματολογίες, λαϊκισμούς και καταγγελτικό λόγο.

Απουσιάζουν οι τεκμηριωμένες προσεγγίσεις των λύσεων επί των κρίσιμων προβλημάτων.

Ειδικότερα, η αξιωματική αντιπολίτευση ακροβατεί.

Ο λόγος της προσαρμόζεται ανάλογα με το ακροατήριο.

Αναπτύσσεται σε λόγο «εσωτερικού» και λόγο «εξωτερικού».

Βέβαια, αξιολογώ ως θετική για τη μακροχρόνια εξέλιξη της χώρας την, έστω και με παλινδρομήσεις, απόπειρα μετατόπισης της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο του ρεαλισμού.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ” – “Το Πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς αναστολές και δεύτερες σκέψεις”

Η Fitch έσπευσε να αποτιμήσει θετικά τα προσωρινά στοιχεία για τη δημοσιονομική προσαρμογή το 2012. Πιστεύετε ότι τα οριστικά στοιχεία σε λίγες μέρες θα δικαιώσουν αυτές τις πρώτες ενθαρρυντικές αντιδράσεις;

Δεν συνηθίζω να σχολιάζω τις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές για τη χώρα και τη δουλειά μας.

Οι οίκοι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους με τον τρόπο που νομίζουν.

Βεβαίως και όσοι αξιολογούν, αξιολογούνται.

Άλλωστε, αυτό καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Προσωπικά προτιμώ να στέκομαι στα πραγματικά, τα απολογιστικά στοιχεία.

Τα στοιχεία του 2012 υπογραμμίζουν ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και καλύτερο των στόχων.

Ειδικότερα, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε το δωδεκάμηνο του 2012 στα 3,5 δισ. ευρώ από 6,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο του 2011, ενώ ο στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 4,6 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχη τάση αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή, μη ενοποιημένη, βάση.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές θα έχουμε την πλήρη, την τελική αποτύπωση.

Διαβλέπω θετικές ενδείξεις.

Έχετε θέσει ως στόχο τη δημιουργία έστω και μικρού πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος, κάτι πάντως που αμφισβητεί η Τρόικα. Γιατί πιστεύετε ότι θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της Κυβέρνησης;

Η επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος κατά το 2013 συνιστά εθνικό στόχο.

Αν τον πετύχουμε τότε θα κατακτήσουμε βαθμούς ελευθερίας και θα διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κλίματος, την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Άλλωστε και η Τρόικα προβλέπει ισοσκελισμένο πρωτογενές ισοζύγιο για εφέτος.

Η όποια μικρή διαφορά προκύπτει, ουσιαστικά, από τις εκτιμήσεις της για δυσμενέστερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2012.

Εμείς εργαζόμαστε με επιμονή για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο.

Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα που πετύχαμε κατά το τελευταίο επτάμηνο επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Στο προσκήνιο επανήλθε η συζήτηση για τις λεγόμενες αστοχίες του προγράμματος προσαρμογής, κάτι που παραδέχεται και το ΔΝΤ. Πόσο εύκολο είναι για την Ελλάδα, με πλατφόρμα αυτή τη συζήτηση, να ανοίξει την κουβέντα για μια ευνοϊκή αναθεώρηση των όρων του προγράμματος και πότε;

Είναι γεγονός ότι συγκεκριμένες παραδοχές του Προγράμματος ήταν «αδύναμες».

Αυτό ήταν βασικό σημείο διαφωνίας μας με τους εταίρους από το 2010, οπότε και μας παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα.

Και δυστυχώς για τη χώρα και τους πολίτες οι αστοχίες και οι αποκλίσεις για την ύφεση και την ανεργία επιβεβαίωσαν τη διαφωνία μας αυτή.

Για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε από τα μέσα του 2012 τη σχετική συζήτηση με τους εταίρους.

Στο γνωστό ασφυκτικό πλαίσιο που είχε δρομολογηθεί από το 2010 επιδιώξαμε, στο μέτρο του εφικτού και υπό την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών, βελτιωτικές κινήσεις.

Το αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι θετικό.

Σε άλλες όχι.

Όμως συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Άλλωστε τα οικονομικά προγράμματα δεν πρέπει να είναι άκαμπτα. Δεν είναι δόγματα.

Οφείλουν να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και όχι μόνο περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες.

Στο εξωτερικό κυριαρχεί προβληματισμός μήπως εξαντληθεί η “κοινωνική αντοχή” στην Ελλάδα για το πρόγραμμα προσαρμογής προκαλώντας νέο γύρο πολιτικής αστάθειας. Θεωρείτε ότι είναι βάσιμες οι ανησυχίες τους;

Οι πολίτες δείχνουν εξαιρετική αντοχή στην συμπίεση του βιοτικού τους επιπέδου τα τελευταία δύσκολα έτη.

Η αντοχή που επιδεικνύεται είναι πρωτόγνωρη.

Συνεχίζεται υπό μία προϋπόθεση.

Να δουν φως στο «τούνελ».

Για αυτό εργαζόμαστε.

Φυσικά οι αγκυλώσεις και οι αντιστάσεις «θυλάκων» είναι γνωστές από παλαιά.

Όμως τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Όλοι μας πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.

Υπολογίζω στην ωριμότητα των Ελλήνων πολιτών.

Πιστεύω ότι ο στόχος για την έξοδο της χώρας από την κρίση, εντός της Ευρωζώνης, κυριαρχεί στην πλειοψηφία της κοινωνίας.

Η δόση του Μαρτίου “περνά” από την ολοκλήρωση των σχεδίων της κυβέρνησης για τις αποχωρήσεις από το Δημόσιο, 25.000 υπαλλήλων φέτος. Σας ανησυχεί αυτό το “μέτωπο”;

Εκτιμώ ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τόσο για τη διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης όσο και για τη διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού της.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει.

Κι αυτό όχι μόνο επειδή η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας είναι κριτήριο για τη δόση του Μαρτίου.

Υπάρχουν κι άλλα οφέλη από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Μια διοίκηση η οποία πρέπει να λειτουργεί επ’ ωφελεία των πολιτών.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις επιχειρήσεις όσον αφορά στην αποκατάσταση της δανειοδότησης τους από τις αγορές. Πόσο θα πρέπει να περιμένει το Ελληνικό Δημόσιο για να μπορέσει να ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές, με βιώσιμο κόστος;

Είναι γεγονός ότι, σταδιακά, παρατηρείται μία τάση ομαλοποίησης των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά, καθώς επιταχύνεται η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και η ανάκαμψη των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Το Δεκέμβριο του 2012 καταγράφηκε αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Επίσης, πέραν της τραπεζικής χρηματοδότησης, μεγάλες επιχειρήσεις επιστρέφουν σταδιακά στην αγορά επιχειρηματικών ομολόγων.

Δεν μπορώ, συνεπώς, να παραβλέψω ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που έχει διαμορφωθεί.

Πρόκειται για ένα κλίμα που εδράζεται σε σειρά θετικών ενδείξεων όπως η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού, η επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι ακριβής πρόβλεψη για το χρονικό σημείο επανόδου της Ελλάδας στις αγορές δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Σίγουρα όμως, η σύντμηση του χρόνου έως την ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές ομολόγων προϋποθέτει την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Προγράμματος.

Έως τώρα η μείωση των κρατικών δαπανών έχει φέρει αποτελέσματα στο έλλειμμα. Υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση ή θεωρείτε πως είναι πρώιμη ακόμη μια τέτοια συζήτηση;

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση.

Η πολιτική εδραίωσης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας που ακολουθούμε τους τελευταίους μήνες συνεχίζεται και εκτείνεται σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης.

Χωρίς αναστολές και δεύτερες «σκέψεις».

Επιδίωξη είναι να πετύχουμε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, ώστε να είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα «θετικής απόκλισης».

Δηλαδή, να εξοικονομήσουμε δημόσιους πόρους, ώστε, αφού «πιάσουμε» τους στόχους, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα.

Τα φορολογικά έσοδα εμφανίζουν σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλη υστέρηση τον Ιανουάριο. Πόσο σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη με δεδομένο πως εάν υπάρξει απόκλιση από τους στόχους, έχουμε δεσμευθεί για τη λήψη πρόσθετων μέτρων με την ενεργοποίηση σχετικής ρήτρας;

Αναφέρεστε σε πληροφορίες που βασίζονται σε προσωρινές ενδείξεις για την πορεία των εσόδων.

Ας περιμένουμε τα οριστικά στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται μετά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, ώστε να διαμορφώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.

Εκτιμούμε, παρά τους κινδύνους που υπάρχουν και την περιορισμένη φοροδοτική ικανότητα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους θα είμαστε εντός των στόχων, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα δημόσια έσοδα του 2013 τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Έτσι, θεωρούμε ότι οι εκτιμήσεις μας είναι ρεαλιστικές και για αυτό εστιάζουμε στη θετική διάσταση της ρήτρας απόκλισης.

Στην Κυβέρνηση εργαζόμαστε προσανατολισμένοι στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Δεν ωφελεί να «μιζεριάζουμε» για ενδεχόμενες αποκλίσεις.

Άλλωστε, τα αποτελέσματα του 2012 μας επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Προσπαθούμε να οριοθετήσουμε τον χώρο στον οποίο προοπτικά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις εξορθολογισμού ή ελάφρυνσης της φορολογίας,  τόνωσης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Κεφάλαιο” – “Τα οικονομικά προγράμματα δεν αποτελούν δόγματα”

Ο κ. Νταλάρα (IIF) πρόσφατα προεξόφλησε ταχύτερη επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων. Πως αξιολογείτε αυτή την αισιοδοξία;

Δεν θα αξιολογήσω την εκτίμηση του κ. Νταλάρα.

Δεν μπορώ, όμως, και να παραβλέψω ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που έχει διαμορφωθεί, κυρίως, εκτός χώρας.

Πρόκειται, για ένα κλίμα που εδράζεται, μετά τη συρρίκνωση των φόβων εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και την αποκατάσταση των ροών χρηματοδοτικής στήριξης, στην ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού, στην επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Σίγουρα, όμως, η απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις ως προς την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων.

Και αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται τόσο στο επίπεδο του spread των 10ετών ομολόγων, που πλέον έπεσε στις 850 μονάδες βάσης, όσο και στο επίπεδο του επιτοκίου των εξάμηνων εντόκων γραμματίων που καταγράφει πτωτική πορεία.

Οι “επενδυτές” στα Ελληνικά έντοκα γραμμάτια ποιοι είναι; Σε τι χρονικό ορίζοντα μπορεί να προστεθούν σ’ αυτούς και οι ξένοι θεσμικοί;

Οι εκδόσεις των εντόκων γραμματίων, παραδοσιακά, στηρίζονταν από τους εγχώριους επενδυτές, και κυρίως από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αν και, από την περίοδο που χάσαμε την πρόσβαση στις αγορές, αναπόφευκτα, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αποτελούσε τον αποκλειστικό επενδυτή των έντοκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.

Ωστόσο, η αποκλειστικότητα αυτή φαίνεται ότι σταδιακά θα μεταβληθεί καθώς στις τελευταίες εκδόσεις έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και εκτιμώ ότι αυτό το ενδιαφέρον θα αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Βλέπετε να επηρεάζονται – προς τα κάτω – τα επιτόκια στα έντοκα και τις καταθέσεις σε ορατό χρονικό ορίζοντα;

Ήδη, όπως προανέφερα, τα επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου παρουσιάζουν μια σημαντική πτώση από τα μέσα του 2012.

Συγκεκριμένα, κατά την πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,30%, που ήταν το χαμηλότερο από τις αρχές του 2010.

Πρόκειται για μία τάση αποκλιμάκωσης η οποία θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται απρόσκοπτα η πιστή υλοποίηση του σχεδίου εξόδου από την κρίση.

Και, φυσικά, μια τέτοια τάση αποκλιμάκωσης θα επηρεάσει και τα επιτόκια του τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας, όμως, πάντα υπόψη την ανάγκη αύξηση της καταθετικής βάσης στη χώρα μας που παραδοσιακά στήριζε τη διαμεσολαβητική δραστηριότητα.

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίσης των τραπεζών πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένουμε ότι θα διευκολύνει “ευδιάκριτα” την χρηματοδότηση της παραγωγικής “μηχανής” της οικονομίας;

Η αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών του Μηχανισμού Στήριξης θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Ουσιαστικά, δηλαδή, τις απεγκλωβίζει από την «αμηχανία» των τελευταίων μηνών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και για να παράσχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία.

Έτσι, δημιουργούνται σταδιακά οι συνθήκες για την αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής «ασφυξίας» που μαστίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Βέβαια, απαιτείται και ενίσχυση από την πλευρά του παθητικού.

Δηλαδή, να αυξηθούν οι καταθέσεις, όπως ανέφερα πριν.

Και αυτό θα συμβεί όσο αποκαθίσταται η αξιοπιστία για τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης και το μέλλον της χώρας στο ευρώ.

Και προς το παρόν, φαίνεται να κερδίζουμε αυτή τη μάχη αξιοπιστίας.

Ήδη από τα μέσα Ιουνίου του 2012 οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15 δισ. ευρώ.

Που έχουν “κολλήσει” οι ιδιωτικοποιήσεις; Φταίνε οι χαμηλές τιμές ή έχει προκύψει πόλεμος συμφερόντων;

Θα που επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική εικόνα.

Και αυτό διότι με την ενημέρωση που έχω από το ΤΑΙΠΕΔ το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων εξελίσσεται κανονικά όσον αφορά τόσο τους στόχους όσο και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Εκτιμώ ότι η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και διαφάνεια, καθώς το επενδυτικό κλίμα και ενδιαφέρον είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με τα μέσα του 2012.

Τότε που αντιμετωπίζαμε το διττό κίνδυνο, «χώρας» αλλά και «νομίσματος».

Έχετε την ευθύνη της “μνημονιακής” προσαρμογής των δημόσιων δαπανών. Ποιο κομμάτι της ευρύτερης κρατικής μηχανής θα βρεθεί στο κέντρο αυτής της προσαρμογής μέσα στο 2013;

Η πολιτική εδραίωσης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας που ακολουθούμε τους τελευταίους μήνες εκτείνεται σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν περιθώρια ατονίας ή χαλάρωσης της πολιτικής σε συγκεκριμένα πεδία, καθώς στο τέλος τα επιμέρους αποτελέσματα είναι αυτά που επηρεάζουν το άθροισμα του εγχειρήματος.

Για αυτό και πρόσφατα η Κυβέρνηση θεσμοθέτησε ένα πλέγμα δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που συνοδεύεται από την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση με τον ορισμό τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και οι διοικήσεις των φορέων.

Διοικήσεις οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα προκύπτουν αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους, ενώ σε περίπτωση εμφάνισής τους θα προβαίνουν σε προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η τρόικα προβλέπει μείωση των επενδύσεων κατά 3-4% το 2013, το ΙΟΒΕ κατά 7-8% και η Εθνική Τράπεζα κατά 13%. Πού εδράζετε την αισιοδοξία σας ότι “έρχεται” η ανάπτυξη;

Κανείς δεν έχει διακηρύξει έτσι απλοϊκά ότι έρχεται η ανάπτυξη.

Αντιθέτως, για το 2013 είμαστε πιο απαισιόδοξοι από τους εταίρους μας, καθώς εκτιμούμε ύφεση 4,5%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπουν ύφεση 4,2%.

Αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι εφόσον συνεχιστεί με την ίδια συνέπεια η προσπάθεια σύζευξης της δημοσιονομικής προσαρμογής με την επανεκκίνηση της οικονομίας μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι προς το τέλος του έτους θα τερματίσουμε την «τρελή» πορεία στο «καθοδικό σπιράλ».

Ενδεχομένως δε να διαψευσθούν, επί τα βελτίω, τόσο οι δικές μας όσο και οι ευρύτερες εκτιμήσεις για τη ροή των επενδύσεων.

Άλλωστε, όπως προανέφερα, όσο ενισχύεται η πίστη για την πορεία της χώρας εντός του ευρώ και υλοποιείται το πρόγραμμα, ειδικά αναφορικά με την πραγματοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και των αποκρατικοποιήσεων, τόσο θα ενδυναμώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Έχει διαπιστωθεί πια ότι οι αυξημένοι σε ποσοστό αλλά και σε απόλυτους αριθμούς φόροι δύσκολα θα μπορούσαν να αποδώσουν το 2013 τα αναμενόμενα με τέτοιας έκτασης ανεργία και μισθολογικό/συνταξιοδοτικό ψαλίδισμα. Τι θα κάνετε; Μπορεί η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να καλύψει το κενό;

Έχω υποστηρίξει ξανά ότι πρέπει να διεκδικούμε συνεχώς, στο πλαίσιο του προγράμματος, τη βελτίωση των πολιτικών και των μέτρων που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες.

Και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε κάνει, το τελευταίο τρίμηνο, ορισμένα βήματα και σκοπεύουμε να επιδιώξουμε και άλλα.

Ειδικά στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής.

Γι αυτό το λόγο, συνεπώς, ακολουθούμε την πιστή υλοποίηση του προγράμματος, επιδιώκοντας την επίτευξη επιδόσεων και πέραν των στόχων, ώστε να αποκτήσουμε βαθμούς ελευθερίας για να τροποποιήσουμε πολιτικές.

Να ενεργοποιήσουμε τη «ρήτρα θετικής απόκλισης».

Σ’ αυτή την προσπάθεια σημαντική θα είναι και η συμβολή του περιορισμού της φοροδιαφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Προσδοκώ ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Η ομολογία Τόμσεν “έγινε λάθος στον πολλαπλασιαστή” προκαλεί προβληματισμούς …και για άλλα “λάθη” στα τρία Μνημόνια. Εντοπίζετε τέτοια;

Το θέμα των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών αποτελούσε το βασικό σημείο διαφωνίας μας με τους εταίρους από το 2010.

Πρόκειται για μια διαφωνία που, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε από τις αστοχίες και τις αποκλίσεις στις προβλέψεις για την ύφεση και την ανεργία.

Στο ασφυκτικό πλαίσιο των προηγούμενων μηνών επιδιώξαμε, στο μέτρο του εφικτού και υπό την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών, βελτιωτικές κινήσεις.

Κάποιες καρποφόρησαν και αρκετές άλλες όχι.

Όμως, συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Άλλωστε τα οικονομικά προγράμματα δεν αποτελούν δόγματα.

Έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες.

Προκάλεσε αίσθηση η επιλογή σας να ψηφίσετε και στις τέσσερις κάλπες για σύσταση προανακριτικής επιτροπής (λίστα Λαγκαρντ) παρότι σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί σας στο υπουργικό συμβούλιο προσήλθαν μόνο στην πρώτη. Τι προκρίνατε;

Δεν σχολιάζω το χειρισμό των συναδέλφων μου.

Σε ότι με αφορά, από τη στιγμή που δεν υπήρξε κομματική πειθαρχία, και σωστά δεν υπήρξε, έπραξα αυτό που έκρινα ορθό.

Τίποτε άλλο πέραν αυτού.

Πως εξελίσσεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μετά την εκταμίευση της δόσης; Ποιοι έχουν πληρωθεί και ποιοι ακολουθούν;

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξελίσσεται ικανοποιητικά, εντός του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών, και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Ο προγραμματισμός μας, η μέχρι σήμερα εξέλιξη της διαδικασίας, η πορεία αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και οι καταβολές των δόσεων της δανειακής σύμβασης συγκλίνουν στην επίτευξη του στόχου αποπληρωμής οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία για τις επιστροφές επιπλέον φόρων ύψους 553 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και τα οποία θα αυξήσουν το ποσό.

Το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 3 δισ. ευρώ περίπου.

Έχουν αποπληρωθεί, εν μέσω άλλων, μέρος οφειλών των ΟΤΑ και του ΕΟΠΥΥ, επιστροφές φόρων και εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, ενώ πρόκειται να αποπληρωθούν υποχρεώσεις στρατιωτικών νοσοκομείων, οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ κ.ά.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων συνεχίζεται κάτω από αυστηρούς κανόνες, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των επιλογών διοχέτευσης των δημοσίων πόρων και στην εδραίωση πολιτικών που δεν θα επιτρέψουν, στο μέλλον, τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόθεσή μας είναι να ανταποκριθούμε, στο πλαίσιο του εφικτού, στη ζωτικής σημασίας ανάγκη της οικονομίας για ρευστότητα.

Στις παρούσες συνθήκες εκτιμάτε ότι ο φόρος στα ακίνητα μπορεί να αποδώσει;

Υπάρχει διακομματική ομάδα εργασίας.

Αποτιμά τα ισχύοντα μέτρα και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο, δημοσιονομικά ισοδύναμο, δικαιότερο μέτρο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Δείτε τη συνέντευξη στο Capital.gr: Χρ. Σταϊκούρας – “Τα οικονομικά προγράμματα δεν αποτελούν δόγματα” 

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Θεωρώ καλοδεχούμενη την «ρεαλιστικοποίηση» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης”

Η επιστράτευση ήταν η μόνη «λύση» για την απεργία των εργαζόμενων στα ΜΜΜ κύριε υπουργέ;

Κυρία Κοραή, το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένοι νόμοι που καθορίζουν τους όρους.

Και οι νόμοι πρέπει να τηρούνται από όλους.

Η εξέλιξη της υπόθεσης κατέστησε την συγκεκριμένη επιλογή μονόδρομο.

Η κλιμάκωση των αντιδράσεων δεν σας ανησυχεί; Μήπως πρέπει η κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα πίσω;

Η Κυβέρνηση οφείλει να εμπεδώσει αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Γι’ αυτό η κατανομή των μέτρων δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από εξαιρέσεις.

Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα τα «παίγνια» σκοπιμοτήτων αποτελούν περιττή πολυτέλεια.

Η Κυβέρνηση δεν συμμετέχει σε τέτοια.

Μπορείτε να δηλώσετε κατηγορηματικά ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα, όπως αφήνει ορθάνοιχτο το ΔΝΤ, αν πέσουν έξω οι στόχοι;

Η πιστή εφαρμογή του δημοσιονομικού προγράμματος αποδυναμώνει το ενδεχόμενο αυτό.

Όμως, επειδή οι εξελίξεις είναι πολυ-παραγοντικές δεν «υπογράφω» κανένα ενδεχόμενο ως βέβαιο.

Σημειώνω ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2013 και έπειτα θα σταθεροποιήσει τη χώρα στην παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα της δώσει βαθμούς ελευθερίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε στην Κυβέρνηση.

Πόσο σας ανησυχεί η ενεργοποίηση της ρήτρας ισοδύναμων μέτρων αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι;

Το ενδεχόμενο αρνητικής απόκλισης δεν επιδρά παραλυτικά στις προσπάθειές μας.

Απεναντίας μοχθούμε ώστε αυτό το ενδεχόμενο να έχει μηδενική πιθανότητα, οι θυσίες των πολιτών να πιάσουν τόπο και να υπερβούμε τους στόχους, ώστε να ενεργοποιηθεί η «ρήτρα θετικής απόκλισης».

Το ΔΝΤ στην έκθεση του σημειώνει ότι «μόλις 200 άτομα βγήκαν σε εφεδρεία το 2012, πολύ κάτω από τον στόχο των 15.000». Υπάρχει ή δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το 2013;

Οι συνθήκες είναι ώριμες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τόσο για τη δομή της δημόσιας διοίκησης όσο και για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της κινητικότητας είναι κομβική.

Με τη θεσμοθέτησή της, το Νοέμβριο, ενεργοποιήθηκε ο ένας άξονας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας προαπαιτούμενης ενέργειας.

Όντως πέρυσι, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Όμως, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει, δεδομένου ότι η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας, εκτός των άλλων, είναι κριτήριο για τη δόση του Μαρτίου.

Πόσους αφορά το μέτρο για το 2013;

Αφορά 27.000 άτομα μέχρι το τέλος του 2013.

Το δημοσιονομικό κενό των 4 δισ. ευρώ για τη διετία 2015-2016 πως θα καλυφθεί;

Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι η εξέλιξη της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής κατά τη διετία 2013-2014, με τα ήδη ληφθέντα μέτρα αλλά και την έμφαση που θα δοθεί σε διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα καλύψει τη μικρή δημοσιονομική διόρθωση που ενδέχεται να προκύψει την περίοδο 2015–2016, σύμφωνα με το σενάριο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να διορθώνει ένα μέτρο το οποίο δεν αποδίδει; Πρέπει να ακολουθεί τις εμμονές της τρόικας;

Πράγματι, η Κυβέρνηση πρέπει να επιδιώκει τη διαπραγμάτευση επί των μέτρων που δεν αποδίδουν.

Όπως και κάνει.

Πάντα βέβαια στο πλαίσιο του εφικτού, δεδομένου ότι το πλαίσιο δράσης είναι ασφυκτικό, αφ’ ότου η χώρα εντάχθηκε στο Μηχανισμό στήριξης από την άνοιξη του 2010.

Για παράδειγμα, αυτό που φαίνεται να μην αποδίδει, και το έχουμε τονίσει με επιμονή στους εταίρους, είναι η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 23%.

Αυτό το μέτρο κατά την εκτίμησή μας είχε τρεις δυσμενείς επιπτώσεις.

Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι διόγκωσε την φοροδιαφυγή.

Και οδήγησε σε κλείσιμο επιχειρήσεων για όσους δεν μπορούν ή λόγω εντιμότητας δεν φοροδιαφεύγουν, με ότι συνέπειες επέφερε αυτό στην ανεργία.

Εκτιμώ ότι με την πιστή τήρηση του Προγράμματος και αν συνεχίσουν οι δείκτες να εξελίσσονται θετικά, μπορεί να έχουμε θετική έκβαση και μια σημαντική μείωση στο ΦΠΑ στην εστίαση.

Με ρυθμούς χελώνας πηγαίνουν οι αποκρατικοποιήσεις. Τι φταίει; Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ); Η Κυβέρνηση; Δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον;

Ο προγραμματισμός επί των αποκρατικοποιήσεων εξελίσσεται κανονικά τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς τα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σημειώνω επίσης ότι το επενδυτικό κλίμα και το ενδιαφέρον είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με μερικούς μήνες πριν, όταν αντιμετωπίζαμε κινδύνους τόσο «χώρας» όσο και «νομίσματος».

Πόσο αισιόδοξος είστε για τα έσοδα που θα μπορούσε να φέρουν στα κρατικά ταμεία ο έλεγχος που γίνεται στους 25.000 μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού;

Η βούληση της Κυβέρνησης είναι εκπεφρασμένη.

Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια.

Έχουν ήδη αποσταλεί προσκλήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σε όσους παρουσιάζουν  αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων.

Θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος.

Σας ζητούν ρουσφέτια οι Υπουργοί;

Είναι γνωστό ότι η δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι σήμερα στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στο σκέλος των δαπανών.

Ως εκ τούτου, έχουν περιορισθεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι για τα Υπουργεία.

Τα καλά αποτελέσματα που φέραμε τους τελευταίους μήνες στο σκέλος των δαπανών οφείλονται και στη συμβολή των συναδέλφων μου.

Προσδοκώ ότι και από εδώ και μπρός, όλοι μαζί, θα πετύχουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τον κοινό μας στόχο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που πήρε στις τελευταίες εκλογές 26,89%, είναι ταυτισμένος με την ανομία; Περνάει μια «φάση μετάβασης προς τη νομιμότητα» όπως είπε ο  Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδιας;

Όλα τα πολιτικά κόμματα, ως ανοικτά συστήματα, έχουν περάσει ή περνάνε από φάσεις ιδεολογικών και πολιτικών προσαρμογών.

Προσωπικά, θεωρώ καλοδεχούμενη την «ρεαλιστικοποίηση» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

InstagramYoutube