Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Δημοσίου

Ερώτηση για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας | 16.5.2018

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

 

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε την υπ’ αρίθμ. 6001 /16.5.2018 Ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με την Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Θέμα: Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ιδιαίτερης σημασίας την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Και αυτό γιατί μια ορθολογική και στοχευμένη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, να μειώσει το ύψος του χρέους, και – το κυριότερο – να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Δυστυχώς όμως, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και σε αυτό το πεδίο είναι πενιχρά, δημιουργούν προβληματισμούς και γεννούν ερωτήματα.

Συγκεκριμένα:

1ο Ζήτημα: Περιστολή της σπατάλης που σχετίζεται με τα μισθώματα του Δημοσίου.

Στις 11 Μαΐου 2017 ο κ. Τσακαλώτος σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης δήλωσε: «Η περιστολή της σπατάλης που σχετίζεται με τα μισθώματα του Δημοσίου θα περιληφθεί στην επισκόπηση δαπανών που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017».

2οΖήτημα: Εντοπισμός ακινήτων.

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6 του Άρθρου 196 του Νόμου 4389/2016, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εντοπίσει ακίνητα προς αξιοποίηση από το μητρώο ακίνητης περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και τα αρχεία συναρμόδιων Υπουργείων. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνόδευσε την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, το πλήθος αυτών των ακινήτων καθορίστηκε σε 200.000.

Για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συστάθηκε, στις 9 Ιουνίου 2017, ομάδα εργασίας 40 ατόμων οι οποίοι εκπροσωπούν τους σχετιζόμενους φορείς.

3ο Ζήτημα: Περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ).

Η ΕΤΑΔ ΑΕ, η οποία έχει ενταχθεί ως θυγατρική στο Υπερταμείο, διαχειρίζεται 72.000 ακίνητα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, γνωρίζει που βρίσκονται περίπου τα 1.000 εξ’ αυτών, ενώ νομικά και πολεοδομικά ώριμα δεν είναι ούτε τα 300.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Ερώτημα 1: Ποιές δράσεις έχουν αναληφθεί από το 2015 μέχρι σήμερα και ποιά τα μετρήσιμα αποτελέσματα για την περιστολή της δαπάνης που σχετίζεται με τα μισθώματα του Δημοσίου; Ποιά είναι τα σχετικά αποτελέσματα του spending review και γιατί δεν έχουν ακόμη αυτά δημοσιοποιηθεί;

Ερώτημα 2: Δεδομένου ότι η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αποτελεί διαχρονική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ποιά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής από το 2015 έως και σήμερα; Ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ενταχθεί στο παραπάνω πλαίσιο; Πόσα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα έχουν κινητοποιηθεί, εξαιρουμένων των ιδιωτικοποιήσεων, στο πεδίο της αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας; Ποια τα αποτελέσματα της παραπάνω πολιτικής από την ίδρυση του Υπερταμείου έως και σήμερα;

Ερώτημα 3: Ποιά τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας ως προς τον εντοπισμό των ακινήτων σχεδόν 11μήνες μετά τη σύστασή της; Πόσα ακίνητα έχουν ήδη εντοπιστεί και ποιος ο βαθμός ωριμότητάς τους; Ποια είναι τα σχετικά χρονοδιαγράμματα;

Ερώτημα 4: Πόσα ακίνητα γνωρίζει η ΕΤΑΔ που ακριβώς βρίσκονται και πόσα είναι σε τέτοιο βαθμό ωριμότητας, ώστε να συγκεντρωθεί το πλήθος των 200.000 ακινήτων που ορίζουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας; Πόσα ακίνητα της ΕΤΑΔ έχουν αξιοποιηθεί από το 2015 έως και σήμερα με εναλλακτικούς τρόπους και πόσα με ιδιωτικοποίηση; Ποια τα οικονομικά οφέλη και στις δύο εναλλακτικές περιπτώσεις;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

 

2018.5.16 ΔΤ_Ερώτηση για Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου

Ερώτηση

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε.

Ομιλία στο 6ο RE+D Business Forum – “The shape of things to come”

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του 6oυ Real Estate and Development (RE+D) Business Forum για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να παραστώ και να καταθέσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με την προοπτική αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου.

Είναι ξεκάθαρο πως για να εδραιωθεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και να επιτευχθεί η αποκλιμάκωσή του, αυτό που απαιτείται, εκτός από την υπό συζήτηση αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και την ανάκαμψη της Οικονομίας, είναι η αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου.

Αν και καθυστερημένα, και υπό δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες και χρηματοοικονομικές αποτιμήσεις, οι εταίροι μας αναγνώρισαν την αναγκαιότητα ένταξης της αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου στην εξίσωση επίλυσης της κρίσης χρέους στη χώρα μας.

Προσδοκούν μάλιστα να αντληθούν, σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, 50 δισ. ευρώ έως το 2015.

Αν και πλέον ο στόχος αυτός μετατίθεται, τουλάχιστον, για το 2017 με 2020 σύμφωνα με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Ομολογείται πλέον ότι μια ορθολογική διαχείριση και μια δυναμική, στοχευμένη και άμεση αξιοποίηση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Δημόσιο, να μειώσει το ύψος του χρέους, και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Βέβαια κάτι τέτοιο δεν υλοποιείται.

Και αυτό γιατί η προηγούμενη Κυβέρνηση επέδειξε πρωτοφανή αδράνεια και καθυστέρηση.

Δεν διέθετε πολιτική βούληση και ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να προχωρήσει, μεθοδικά, αποτελεσματικά και με διαφάνεια, στην αξιοποίηση της περιουσίας.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, η 5η Επικαιροποίηση του «Μνημονίου» να εκτιμά ότι τα έσοδα θα ανέλθουν στο 1,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, έναντι αρχικής πρόβλεψης, ενσωματωμένης πριν από 6 μόλις μήνες στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, για 5 δισ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα, όμως, η αξιοποίηση της Περιουσίας του Δημοσίου γίνεται πιο δύσκολη, καθώς οι αγορές είναι διστακτικές.

Και η διστακτικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, της πιστωτικής συρρίκνωσης, του περιορισμού των διεθνών επενδυτικών πόρων, της καθυστέρησης στην εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, του μη σταθερού φορολογικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Είναι, όμως, εφικτό να ανατραπεί αυτή η εικόνα.

Να διαμορφωθεί και να προωθηθεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Την τελευταία περίοδο έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα.

Κυρίως, σε θεσμικό επίπεδο.

 • Με την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
 • Τη μεταφορά περίπου 35 ακινήτων στο Ταμείο,
 • Τη μεταφορά σχεδόν όλων των εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων του 2012 προς ιδιωτικοποίηση στο Ταμείο και τη διασφάλιση τεχνικής, νομικής και χρηματοοικονομικής αρωγής από ειδικούς συμβούλους.
 • Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τουριστικής κατοικίας.
 • Την προώθηση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Διαδικασία, η οποία θέλω να επισημάνω πως είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να κινείται σε τρεις άξονες: διαφάνεια, σεβασμό στο περιβάλλον και μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για το Δημόσιο.

Επί της ουσίας όμως, τα βήματα αυτά είναι σπασμωδικά, αργά και δειλά.

Δεν είναι αρκετά από μόνα τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αντιθέτως δημιουργούν κενά και ανησυχίες, όπως για παράδειγμα για το ρόλο και την αξιοποίηση της ΚΕΔ.

Ενώ δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ουσιαστικά η Γενική Γραμματεία Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία και υπάγονται όλα τα ακίνητα του Δημοσίου που δεν έχουν εκχωρηθεί προς πώληση στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.

Γραμματεία με αποστολή την εποπτεία, το συντονισμό, τον έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής και του παραγόμενου έργου από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα, τον έλεγχο της νομιμότητας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση, προστασία καθώς και την επωφελέστερη αξιοποίηση της Δημόσιας και Κοινωφελούς Περιουσίας  και των Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Νέα Δημοκρατία, έγκαιρα και με συνέπεια, έχει καταθέσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, με έμφαση στη διαφάνεια, στον έλεγχο και στην αποδοτικότητα.

Έχει προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές αξιοποίησης που θα μετατρέψουν ένα μέρος του δυνητικού, ανενεργού, πλούτου σε «ενεργητικό».

Με μεθόδους που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο και την τήρηση των κανόνων, ώστε να αποφύγουμε στρεβλές μορφές οικιστικής ανάπτυξης, όπως συνέβη σε άλλες χώρες.

Με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων που αξιοποιούν την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι συμβάσεις παραχώρησης, οι τιτλοποιήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι ΣΔΙΤ, οι τεχνικές πώλησης και επαναμίσθωσης (κυρίως λειτουργική).

Με την εμπορική αξιοποίηση ενός άλλου μέρους της περιουσίας που μπορεί να αποφέρει άμεσα τη ρευστότητα που χρειαζόμαστε για να μειώσουμε το χρέος.

Με αξιοποίηση λιμανιών, αεροδρομίων και μαρίνων, συντελώντας, πέρα από τη συγκέντρωση δημοσίων εσόδων, και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Με την άρση των πολλαπλών περιορισμών και γραφειοκρατικών ή οργανωτικών δυσλειτουργιών που σήμερα υπάρχουν, χρησιμοποιώντας διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ακολουθήθηκαν για τις απαλλοτριώσεις εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Κυρίες και Κύριοι,

Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως η ανυπαρξία πλήρους και ακριβούς κτηματολογίου, οι πολλαπλές δεσμεύσεις και οι περιορισμοί, ο κατακερματισμός, οι συνεχείς καταπατήσεις και οι δικαστικές διενέξεις.

Προβλήματα που δεν είναι σημερινά, αλλά διαχρονικά.

Δεν παραβλέπουμε τις επενδυτικές δυσκολίες της αγοράς.

Ωστόσο, πιστεύουμε πως η συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης και κεντρικά σχεδιαζόμενης πολιτικής θα μπορέσει να ενεργοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής Οικονομίας και την ελεύθερη αγορά, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της περιουσίας.

Και προς την κατεύθυνση αυτή αξίζει να προσπαθήσουμε και να μην αδρανούμε.

Δήλωση σχετικά με το ρόλο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με το ρόλο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου:

«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Ταμείο) έχει ως σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Μεταξύ άλλων, και ακίνητης περιουσίας την οποία, μέχρι σήμερα, σε σημαντικό βαθμό, διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Με δεδομένη:

 • Την αναγκαιότητα διασφάλισης της αποδοτικής λειτουργίας του Ταμείου.
 • Την αναγκαιότητα στρατηγικής διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.
 • Τη σύσταση, σύμφωνα με το «Μνημόνιο», Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.
 • Την αναγκαιότητα υποστήριξης του Ταμείου με την τεχνογνωσία της ΚΕΔ και την «ευέλικτη χρησιμοποίηση» της εμπειρίας του προσωπικού της.
 • Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης κάποιων έργων της ΚΕΔ.
 • Την αναγκαιότητα συνέχισης κάποιων δραστηριοτήτων της ΚΕΔ.
 • Τη διαδικασία μεταφοράς μιας πρώτης ομάδας ακινήτων από την ΚΕΔ στο Ταμείο.
 • Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέχρι το τέλος του 2012,

κατέθεσα σχετική Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, με την οποία καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να μας γνωρίσει ποιος θα είναι ο ρόλος της ΚΕΔ στη διαδικασία στρατηγικής διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου».

Άρθρο στην ειδική έκδοση της εφημερίδας “Η Καθημερινή – The Economist” – “Η αναγκαιότητα αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου”

Σήμερα γίνεται αντιληπτό, τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τους δανειστές μας, με μεγάλη βέβαια χρονική καθυστέρηση, ότι το υπάρχον Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, της δυναμικής και της βιωσιμότητάς του.

Η αντιμετώπισή του απαιτεί τη δημιουργία τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, την υιοθέτηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και την διαφανή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Είναι βέβαια γεγονός ότι η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας εμφανίζει πολλά και διαχρονικά προβλήματα, όπως το ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν γνωρίζει το ακριβές μέγεθος της ακίνητης περιουσίας του, κυρίως λόγω της ανυπαρξίας πλήρους και ακριβούς Κτηματολογίου.

Ή το ότι μεγάλο μέρος των δημόσιων ακινήτων έχουν πολλαπλούς περιορισμούς ως προς την αξιοποίησή τους.

Η Κυβέρνηση, όμως, πέρα από τα υπαρκτά προβλήματα, δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας.

Ενδεικτικά, προσδοκούσε τον Ιούνιο του 2010 να εισπράξει τρία δισ. ευρώ την τριετία 2011-2013. Τον Δεκέμβριο, το ποσό αυτό ανήλθε στα επτά δισ. ευρώ, και σήμερα διαμορφώνεται, υπό την πίεση των δανειστών μας, στα 15 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο.

Προσδοκούσε να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις μέσα στο 2010, και τελικά δεν πραγματοποίησε καμία.

Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται, έστω και καθυστερημένα, η αξιοποίησή της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, προσδίδοντας κατ’ αρχήν αξία σε περιουσιακά στοιχεία που έως τώρα παραμένουν ανενεργά ή απαξιώνονται – μετατρέποντας, δηλαδή, αδρανείς πόρους σε τμήμα του εθνικού ενεργητικού.

Βέβαια, για να βελτιωθούν οι αξίες και οι υπεραξίες στα ακίνητα, πρέπει να αρθούν, με νομοθετικές παρεμβάσεις, οι πολλαπλές τεχνικές, νομικές, πολεοδομικές και θεσμικές δεσμεύσεις και οι περιορισμοί σε τίτλους, χρήσεις γης και όρους δόμησης (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος ή της τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, αρχαιολογικοί περιορισμοί, χαρακτηρισμοί δασαρχείων, καταπατήσεις, προβλήματα από πλευράς των δωρητών κτλ.).

Με τον τρόπο αυτό, «μεγαλώνει η κεφαλαιουχική αξία της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και αυξάνεται η εγγυοδοτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η χρηματοδότηση πραγματικών αναπτυξιακών έργων» (Αλ. Περετζής, Ημερησία, 19.02.2011).

Στη συνέχεια, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι, εμπορικά και επενδυτικά, χωρίς το δημόσιο να χάσει την κυριότητά τους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και την αποδοτικότητα: με ενοικίαση, με leasing, με μακροχρόνιες μισθώσεις, με ΣΔΙΤ, με συμβάσεις παραχώρησης, με χρήση σύγχρονων και πιο σύνθετων εργαλείων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων (τιτλοποιήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, δημιουργία εταιρειών συμμετοχών κ.ά.).

Επίσης, με κατάτμηση ακινήτων τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα, είτε λόγω της τεράστιας έκτασής τους είτε λόγω της ύπαρξης καταπάτησης σε κάποιο σημείο τους.

Μία άλλη μέθοδος αξιοποίησης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, μέσω πώλησης, συμβάσεων παραχώρησης, εισόδου στρατηγικού επενδυτή, μετοχοποίησης και δημιουργίας εταιρειών συμμετοχών (βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι το σύνολο των αποκρατικοποιήσεων έχει αποφέρει, μέχρι σήμερα, στα ταμεία του Δημοσίου συνολικά έσοδα περί τα 18 δισ. ευρώ – πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος).

Ακόμα, θα μπορούσε να επιλεγεί η σύναψη συμβάσεων παραχώρησης για τα λιμάνια και τους περιφερειακούς λιμένες (μαρίνες). Οι πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν πνοή στο νησιωτικό τουρισμό και ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ μπορούν να συμπληρωθούν με τη δημιουργία νέων μαρίνων, ώστε μέσα από τις αναμενόμενες συνέργειες (προσβασιμότητας, κόστους και απόστασης), να αναπτυχθούν πολλαπλοί ελκυστικοί προορισμοί και να καλλιεργηθεί ο «αρχιπελαγικός τουρισμός».

Και όλα αυτά, αξιοποιώντας και τη μέθοδο της προχρηματοδότησης η οποία επιτρέπει να διαχωριστεί ο χρόνος είσπραξης κεφαλαίων, με προείσπραξη εσόδων και υπεραξιών, από το μεταγενέστερο χρόνο αξιοποίησης της περιουσίας.

Για παράδειγμα, στην πιο απλή μορφή, το κράτος «προεισπράττει» έσοδα από την ενοικίαση ενός ακινήτου του μέσω τραπεζικού δανεισμού, και τα μελλοντικά έσοδα από το ακίνητο αποπληρώνουν το πιστωτικό ίδρυμα.

Σε πιο σύνθετη μορφή, το κράτος «προεισπράττει» έσοδα μέσω δημιουργίας αμοιβαίων κεφαλαίων και σύστασης εταιριών συμμετοχών έναντι μελλοντικών εσόδων από εκμετάλλευση και υπεραξίες.

Και όταν το κράτος πουλήσει μερίδια ή μετοχές, εκχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης και μελλοντικών υπεραξιών, όχι όμως και την κυριότητα των ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ΝΔ πιστεύει ότι μια ορθολογική διαχείριση και μια στοχευμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Δημόσιο και να μειώσει το ύψος του χρέους, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη.

TwitterInstagramYoutube