Συνταξιούχοι

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

image001Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Μετά από δημοσίευμα σε κυριακάτικη εφημερίδα, σχετικά με καθυστέρηση  της διαδικασίας χορήγησης προκαταβολής σύνταξης προκειμένου το πρωτογενές αποτέλεσμα να είναι υψηλότερο, να επαναλάβουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο νομοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2013, εφαρμόζεται κανονικά.

Συγκεκριμένα:

1ον. Η προκαταβολή σύνταξης, τον Φεβρουάριο του 2014, καταβλήθηκε σε 15.575 υπάλληλους του Δημοσίου την 10.02.2014. Το γεγονός ότι η προκαταβολή σύνταξης όχι μόνο συνεχίζεται απρόσκοπτα αλλά παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, προκύπτει σαφώς από τον ακόλουθο πίνακα στον οποίο αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων προκαταβολής και το συνολικό κατά μήνα ακαθάριστο ποσό αυτής, για τους μήνες από Ιούνιο 2013 (έναρξη προκαταβολής) έως  Φεβρουάριο 2014:

Συνολικό Πλήθος

Συνολική Μηνιαία Ακαθάριστη Δαπάνη (σε €)

Δικαιούχων Προκαταβολής

Προκαταβολή

ΙΟΥΝΙΟΣ

264

152.118,19

ΙΟΥΛΙΟΣ

1.126

1.103.726,39

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

4.752

5.077.373,18

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7.634

7.788.084,14

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

9.407

9.195.427,78

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

10.898

9.755.501,51

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11.992

10.196.997,73

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

13.637

12.274.355,08

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

15.575

14.250.997,62

2ον. Εκτός από την προκαταβολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) σύντμησαν, εν πολλοίς, και το συνολικό χρόνο απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του.

Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ειδικών κατηγοριών.

Συνολικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, μεσοσταθμικά, βρίσκεται στους 4-5 μήνες από 11-12 μήνες το καλοκαίρι του 2012.

Η περαιτέρω μείωση του χρόνου αναμονής είναι εφικτή και παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα.

Ως στόχος παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων μέσω της προώθησης της εξυγίανσης και της επίσπευσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων». 

Κοινή ανακοίνωση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και του ΓΓ Πληροφ. Συστημάτων Χαρ. Τσαβδάρη σχετικά με εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Κοινή ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χαράλαμπου Τσαβδάρη, σχετικά με εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Η αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων του Δημοσίου, μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών με χρήση των νέων τεχνολογιών, συνιστά προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών.

Με συγκεκριμένες νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, υιοθετώντας την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο πεδίο αυτό.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά, μετρήσιμα και αντανακλούν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:

1ον. Έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας.

Μέσω του portal, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

2ον. Έχει τεθεί σε λειτουργία, από την 1η Ιανουαρίου 2014, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη.

Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη, και ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν για τις συναλλαγές των πολιτών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

 1. Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».
 • Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).
  • Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).
   • Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).
 1. Στη συνέχεια:
 • Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».
  • Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.
   • Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

Οι ανωτέρω εφαρμογές με την χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελούν μέρος μιας σειράς δυνατοτήτων, που θα τεθούν στη διάθεση του πολίτη το προσεχές χρονικό διάστημα, με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών».  

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Στο κοινωνικά ευαίσθητο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το καλοκαίρι του 2012, τέθηκε ως στόχος η αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων μέσω της προώθησης της εξυγίανσης, της διαφάνειας και της επίσπευσης της διαδικασίας απονομής τους.

Με συγκεκριμένες νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, πέρα των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με το στόχο.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά, μετρήσιμα και αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

1ον. Το μέτρο της προκαταβολής σύνταξης, το οποίο νομοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2013, έχει πλέον τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Προκαταβολή σύνταξης, τον Ιανουάριο του 2014, καταβάλλεται σε 13.637 υπαλλήλους του Δημοσίου.

Προκαταβολή σύνταξης, η οποία διευθετεί το διαχρονικό πρόβλημα του μισθοδοτικού κενού που αντιμετώπιζαν οι εξερχόμενοι από το Δημόσιο μέχρι τον οριστικό κανονισμό της σύνταξής τους.

2ον. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευθέτησαν, εν πολλοίς, τις εκκρεμείς αιτήσεις και τις διαδικασίες απονομής συντάξεων με αποτέλεσμα να συντμηθεί ο χρόνος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τους στρατιωτικούς και υπαλλήλους σωμάτων ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ειδικών κατηγοριών.

Ενδεικτικό της διαδικασίας που δομήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελούν οι αποχωρήσεις των πολιτικών υπαλλήλων, όπου παρότι το 2ο εξάμηνο του 2013 αποτέλεσαν το 80% των συνολικών ετήσιων αποχωρήσεων, εντούτοις δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με στοιχεία του Ιανουαρίου του 2014, ανέρχονται σε 448.746 άτομα, ενώ οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση των υπαγομένων στη συνταξιοδοτική προστασία του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν σε 23.466 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Συνολικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, μεσοσταθμικά, βρίσκεται στους 4-5 μήνες από 11–12 μήνες που ήταν το καλοκαίρι του 2012.

Ο στόχος περαιτέρω μείωσης του χρόνου αναμονής είναι εφικτός και παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα.

3ον. Συνεχίζεται, με εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων, αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας, μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2014:

 • Οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 1.373, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για τον εντοπισμό, περίπτωση προς περίπτωση, των μη καταγραφέντων συνταξιούχων.

 • Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.658 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

‒     Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 42,8 εκατ. ευρώ.

‒     Ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών έχει ανακτηθεί το ποσό των 29,9 εκατ. ευρώ με τους παρακάτω τρόπους:

  • 20,6 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων, μέσω ΔΙΑΣ.
  • 9,3 εκατ. ευρώ, εν μέρει επιστράφηκαν με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού (1,9 εκατ. ευρώ) και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους (7,4 εκατ. ευρώ).

‒     Για το υπόλοιπο ποσό των 12,9 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία της καταγραφής ανέρχεται σε 989.604 ευρώ ανά μήνα.

4ον. Έχει τεθεί σε λειτουργία, η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας.

Μέσω του εν λόγω portal οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από 01.01.2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους, ενώ προοπτικά θα τεθούν στην διάθεση των πολιτών και άλλες υπηρεσίες.

Η εντατικοποίηση της προσπάθειας, μέσω της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη, και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων αποτελούν τους άμεσους στόχους για το προσεχές χρονικό διάστημα».  

Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση οδηγίας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας στη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έδωσε εντολή για έκδοση οδηγίας από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αφορά την τήρηση της σειράς προτεραιότητας στη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων.

Η οδηγία έχει ως εξής:

«Ο νόμος και η ηθική επιβάλλουν την διεκπεραίωση των φακέλων των υποψηφίων προς συνταξιοδότηση πολιτών, εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τήρηση της σειράς προτεραιότητας.

Η θέση του Αναπληρωτή Υπουργού επί του θέματος αυτού είναι απόλυτη.

Υπενθυμίζεται ότι η αδικαιολόγητη προώθηση νεότερων υποθέσεων εις βάρος παλαιοτέρων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο θα ελέγχεται ο υπάλληλος, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1 περίπτ. ιδ’ του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).

Υπεύθυνοι για την τήρηση των ανωτέρων θα είναι και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.

Εξαίρεση θα υπάρχει μόνο για περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (ανικανότητα 67% για τον/την υποψήφιο/α προς συνταξιοδότηση, για τον/την σύζυγο ή για παιδί).

Οι περιπτώσεις αυτές θα βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

Ψευδής ή καταχρηστική χρήση πιστοποιητικών θα επισύρει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως (ανά μήνα) τον Αναπληρωτή Υπουργό για τις περιπτώσεις αυτές.

Η συμβολή όλων στην εμπέδωση της αξιοπιστίας μεταξύ πολιτών και κράτους αναμένεται να είναι απόλυτη.

Καλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης να μεριμνήσουν ώστε οι υπάλληλοι να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου».

Με την πιστή εφαρμογή της οδηγίας αντιμετωπίζεται χρόνια παθογένεια στη σχέση πολιτών και κράτους.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη λειτουργία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαδικτυακής πύλης για τις συντάξεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, γνωστοποιεί στους Δημοσίους Υπαλλήλους και Λειτουργούς εν ενεργεία και συνταξιούχους (πολιτικούς και ένστολους) ότι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τέθηκε στην υπηρεσία τους Διαδικτυακός τόπος με ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST

Επίσης, μπορούν να τον επισκεφθούν και από την κεντρική σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr πατώντας από το δεξί μενού την επιλογή:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Μισθοί-Συντάξεις.

Από τον εν λόγω Διαδικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, σχετικό με τις συντάξεις.

Από την 12η Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξης.

Από 30 Οκτωβρίου θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αιτήσεως συνταξιοδότησής τους.

Στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών και άλλες υπηρεσίες.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσον αφορά στον τομέα των Συντάξεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή, ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσον αφορά τον τομέα των Συντάξεων.

Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες είναι οι κάτωθι:

1. Η εξακρίβωση των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων. Προς τούτο, ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία που είχε δρομολογηθεί στις 15 Μαρτίου 2012.

Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου δεν απεγράφησαν 4.560 άτομα.

Το μηνιαίο δημοσιονομικό όφελος ανέρχεται σε 2.024.120 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις πολιτών που δεν απεγράφησαν, έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους από χθες, 24 Σεπτεμβρίου, και έχει αρχίσει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων. Στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές. Επιπροσθέτως, από το 2013, καθιερώνονται ετήσιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανά πενταετία τακτικές απογραφές.

2. Η μείωση του χρόνου αναμονής από τη χρονική στιγμή εξόδου από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την χρονική στιγμή έναρξης της καταβολής της οριστικής σύνταξης.

Τίθεται, από τις αρχές Οκτωβρίου 2012, σε λειτουργία διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω αυτού οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις συντάξεις τους, καθώς και για την πορεία διεκπεραίωσης του φακέλου τους.

Ο χρόνος αναμονής των υποθέσεων εντός του Γενικού Λογιστηρίου μειώνεται έως το τέλος του 2012, περίπου σε 7 μήνες. Για τα επόμενα έτη, ισχύουν οι προγραμματικές δεσμεύσεις.

3. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, εξαιτίας του χρόνου αναμονής, στην κάλυψη στο μεσοδιάστημα στοιχειωδών αναγκών των δικαιούχων σύνταξης.

Με νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται, από τις αρχές του 2013, ο εξερχόμενος από την ενεργό υπηρεσία θα λαμβάνει ανά μήνα αναμονής, έναντι της σύνταξής του, το 50% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία. Με την καταβολή της οριστικής σύνταξης θα γίνεται τελική εκκαθάριση. Εξυπακούεται ότι με την εφαρμογή των ανωτέρω διασφαλίζεται η αντικειμενική, διαφανής και αμερόληπτη τήρηση της σειράς στη διαδικασία της συνταξιοδότησης

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Γ. Κυρίτση σχετικά με τις συντάξεις

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέσατε και συζητάμε σήμερα, θίγετε ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας, οφείλει να απασχολεί τις εμπλεκόμενες δομές του Κράτους και, αυτονοήτως, τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δίδεται έτσι η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τόσο την υφιστάμενη κατάσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορικά με τον τομέα των συντάξεων, όσο και τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ή αναλαμβάνουμε προς την κατεύθυνση βελτίωσης των αποτελεσμάτων.

Για να έχουμε μια καλή εικόνα του ζητήματος, πρέπει να έχουμε και τις ποσοτικές διαστάσεις του.

Σας γνωρίζω λοιπόν ότι οι συμπολίτες μας που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που αναφέρονται στις 31.06.2012, ανέρχονται στα 439.881 άτομα.

Επίσης, οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση των υπαγόμενων στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου ανήλθαν από 15.298 το έτος 2009 σε 33.928 το έτος 2010 και σε 28.480 το έτος 2011.

Αναμένεται δε αυξημένη ροή κατά το 2012 και τα επόμενα έτη.

Κύριε Συνάδελφε,

Έχετε θέσει στην Επίκαιρη Ερώτησή σας, κυρίως, το θέμα του χρόνου αναμονής και των καθυστερήσεων στην απονομή της σύνταξης σε συνάρτηση με την τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Θα ήθελα επί αυτού να σας γνωστοποιήσω ότι σε γενικές γραμμές, παρά την προκύπτουσα υπέρμετρη αύξηση της ροής των αιτήσεων, ο χρόνος αναμονής για την καταβολή των συντάξεων ανέρχεται σήμερα:

 • σε 2 μήνες για τους ένστολους, και
 • σε 9-10 μήνες για τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, τυχόν χρόνος που μεσολαβεί, από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου για συνταξιοδότηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των Υπουργείων, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, μέχρι την αποστολή των αιτήσεων αυτών στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προφανώς δεν μπορεί να ελεγχθεί από το ΓΛΚ μιας και εκφεύγει της αρμοδιότητάς του.

Κύριε Συνάδελφε,

Είναι αλήθεια ότι παρά τις μικρο-βελτιώσεις του τελευταίου διαστήματος, απαιτείται πιο ουσιαστική παρέμβαση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο νομοθετικής πρωτοβουλίας που δρομολογούμε, θέτουμε αποκλειστική προθεσμία για την αποστολή των αιτήσεων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Βεβαίως, σύντομα, θα ενημερωθείτε για το σύνολο της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Επιμήκυνση του προαναφερόμενου χρόνου παρατηρείται μόνο σε απολύτως μεμονωμένες περιπτώσεις, στις οποίες για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου εμπλέκονται και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς είτε εντός της χώρας είτε σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τις γνωστές περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταβάλλει καταρχάς το μερίδιο της σύνταξης που του αναλογεί, και, όταν ενημερωθεί από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς για το συνολικό χρόνο ασφάλισης του ενδιαφερόμενου, προβαίνει στην αύξηση της σύνταξης που ήδη του έχει χορηγήσει.

Ενώ, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Συντάξεων (βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4002/2011), με την οποία ενοποιούνται οι Διευθύνσεις Κανονισμού και οι Διευθύνσεις Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται ότι θα υπάρξει σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης κατά 3 έως 4 μήνες.

Θα μου επιτρέψετε, στο ζήτημα της οικονομικής κάλυψης του ενδιαφερόμενου για το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την απονομή της σύνταξης αλλά, κυρίως, στο ζήτημα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων να αναφερθώ στη δευτερολογία μου.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Σας παρακολούθησα με προσοχή.

Προφανώς δεν διαφωνώ για την ύπαρξη και το εύρος του προβλήματος.

Για αυτό και περνώ από τις διαπιστώσεις στις πράξεις.

Στις προσπάθειες που καταβάλλουμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη βελτίωση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων.

Προσπάθειες τις οποίες έχω προαναγγείλει ήδη κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα:

1η Πρωτοβουλία:

Αφορά την εξακρίβωση των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

Προς τούτο, σας γνωρίζω ότι ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία που είχε δρομολογηθεί στις 15 Μαρτίου 2012.

Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου δεν απεγράφησαν 4.560 άτομα.

Εξ αυτών, 2.140 περιπτώσεις αφορούν σε συντάξεις Εθνικής Αντίστασης και 2.420 σε λοιπές κατηγορίες (εκ των οποίων οι 540 περιπτώσεις αφορούν σε αμάχους του 1912 και 1915, σε αγωνιστές της Δικτατορίας και σε οπλίτες του 1940, 1950 και της Κύπρου).

Το μηνιαίο δημοσιονομικό όφελος ανέρχεται σε 2.024.120 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις πολιτών που δεν απεγράφησαν, έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους από σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και έχει αρχίσει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές.

Επιπροσθέτως, από το 2013 καθιερώνονται ετήσιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανά πενταετία τακτικές απογραφές.

2η Πρωτοβουλία:

Αφορά το χρόνο αναμονής από τη χρονική στιγμή εξόδου από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την χρονική στιγμή έναρξης της καταβολής της οριστικής σύνταξης.

Τίθεται, από τις αρχές Οκτωβρίου 2012, σε λειτουργία διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω αυτού οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις συντάξεις τους, καθώς και για την πορεία διεκπεραίωσης του φακέλου τους.

Ο χρόνος αναμονής των υποθέσεων εντός του Γενικού Λογιστηρίου μειώνεται έως το τέλος του 2012, περίπου σε 7 μήνες.

Για τα επόμενα έτη, ισχύουν οι προγραμματικές δεσμεύσεις.

3η Πρωτοβουλία:

Αφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται, εξαιτίας του χρόνου αναμονής, στην κάλυψη στο μεσοδιάστημα στοιχειωδών αναγκών των δικαιούχων σύνταξης.

Στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται, θα ρυθμιστούν εκκρεμότητες της Υπηρεσίας.

Επίσης, από τις αρχές του 2013, ο εξερχόμενος από την ενεργό υπηρεσία θα λαμβάνει ανά μήνα αναμονής, έναντι της σύνταξής του, το 50% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία.

Με την καταβολή της οριστικής σύνταξης θα γίνεται τελική εκκαθάριση.

Εξυπακούεται ότι με την εφαρμογή των ανωτέρω διασφαλίζεται η αντικειμενική, διαφανής και αμερόληπτη τήρηση της σειράς στη διαδικασία της συνταξιοδότησης.

Κύριε Συνάδελφε,

Στα λίγα λεπτά που είχα στη διάθεσή μου, σας ανέπτυξα μια σειρά από ρυθμίσεις που αναλάβαμε και αναλαμβάνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, και πιο συγκεκριμένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων.

Από τις πρωτοβουλίες αυτές καθίσταται ξεκάθαρη η σταθερή πρόθεση αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς όφελος τόσο του Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και των δικαιούχων σύνταξης πολιτών.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε να αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις.

Σας ευχαριστώ.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το θέμα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) σε σχέση με το θέμα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου (πολιτικών και ένστολων) σημειώνει τα κάτωθι:

 1. Μέχρι την 20η Αυγούστου δεν είχαν απογραφεί 6.972 άτομα.
 2. Για τις περιπτώσεις που δεν θα απογραφούν μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους από τις 24 Σεπτεμβρίου.
 3. Αρχίζει άμεσα η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές.

Δελτίο Τύπου σχετικά με οδηγία του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα για τη διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων Δημοσίου που δεν απεγράφησαν

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επί Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη, ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2012 τη διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου. Η απογραφή ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2012.

Δεν απεγράφησαν 15.781 από τους υπόχρεους για απογραφή.

Σε όσους δεν απεγράφησαν γνωστοποιείται η οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα σύμφωνα με την οποία:

 1. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που δεν έχουν απογραφεί μέχρι 13 Ιουλίου στις Τράπεζες και μέχρι 17 Ιουλίου 2012 στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γ.Λ.Κ. και στην Υπηρεσία Συντάξεων, δεν θα βρουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 (πληρωτέες στις 24 Ιουλίου 2012 και στις 24 Αυγούστου 2012 αντίστοιχα). Αντί για αυτό και μόνο για τους δύο αυτούς μήνες θα τους αποσταλεί με το ταχυδρομείο μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων, ειδική εντολή πληρωμής που εξοφλείται στην Τράπεζά τους, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα, αφού προηγουμένως απογραφούν.
 2. Σε όσους δεν απογραφούν και με αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2012 αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους.
 3. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και θα κινηθεί η ποινική διαδικασία για όσους με δόλο εισέπραξαν τις συντάξεις αυτές.

Επιπροσθέτως από το 2013 για τους λαμβάνοντες σύνταξη από το Δημόσιο:

 1. Αρχίζουν τακτικοί (ανά εξάμηνο) δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
 2. Αρχίζει από το 2015 και θα πραγματοποιείται ανά πενταετία τακτική απογραφή.

Αναφορά για το αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ Φθιώτιδας «Η Αλληλεγγύη» αναφορικά με την πρόσληψη ιατρού στον ΟΑΠ/ΔΕΗ Λαμίας.

 

Στην πόλη της Λαμίας λειτουργεί Γραφείο Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, το οποίο εξυπηρετεί συνταξιούχους και εν ενεργεία προσωπικό της ΔΕΗ (περίπου επτακόσιες οικογένειες στο Νομό). Το εν λόγω Γραφείο, απασχολεί δύο ιατρούς, έναν ελεγκτή παθολόγο και έναν οδοντίατρο (με οδοντιατρική μονάδα). Πριν μερικές ημέρες, έληξε η σύμβαση του ελεγκτή παθολόγου, χωρίς να έχει αντικατασταθεί μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή και μη ομαλή λειτουργία του Ασφαλιστικού Γραφείου (ΠΕΚΑ Λαμίας). Να σημειωθεί ότι, στο Γραφείο της Λαμίας εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι από τα Πρακτορεία Δομοκού, Μακρακώμης, Αταλάντης και Καμένων Βούρλων και υπάγονται σε αυτό, και τα ασφαλιστικά Γραφεία των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΔΕΗ Φθιώτιδας, έχουν γίνει οι σχετικές ενέργειες από το ΤΑΥΤΕΚΩ για την έγκριση πρόσληψης ιατρού και το θέμα βρίσκεται προς διευθέτηση στα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών. Αιτείται η άμεση επίλυση του ζητήματος.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

InstagramYoutube