Μήνας: Μάρτιος 2011

Ερώτηση-επαναφορά σχετικά με την πρόσληψη ιατρών στο ΠΕΚΑ Λαμίας

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 10696/27.05.2010 Αναφοράς μου προς τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2841/15.09.2010 Ερώτησής μου προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, επανέρχομαι στο ως άνω θέμα, καθότι δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια έκτοτε.

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, απαντώντας στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2841/15.09.2010 Ερώτησή μου για το εν λόγω ζήτημα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/22503/28-04-2010 έγγραφο του ΓΛΚ εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ογδόντα οχτώ (88) ελεγκτές ιατρούς. Όταν εξασφαλιστεί η έγκριση από όλα τα μέλη της επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ, θα προβεί το ΤΑΥΤΕΚΩ στην κατανομή των ιατρών που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου στα Περιφερειακά Κλιμάκια Ασφάλισης, ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Σύμφωνα με το Σύλλογο Συνταξιούχων ΔΕΗ Φθιώτιδας «η Αλληλεγγύη», δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καμία πρόσληψη ιατρού για τη στελέχωση του ΠΕΚΑ Λαμίας. Αυτό έχει δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των εν ενεργεία υπαλλήλων της ΔΕΗ καθώς και των συνταξιούχων ασφαλισμένων (συνολικά περίπου επτακόσιες οικογένειες στο Νομό), ως προς την παροχή της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί στην πρόσληψη ιατρών στο ΠΕΚΑ Λαμίας;

Δήλωση σχετικά με την 3η Επικαιροποίηση του “Μνημονίου” από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

«Η 3η Επικαιροποίηση του «Μνημονίου» από το ΔΝΤ αποτυπώνει τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής, αναδεικνύει τις αστοχίες της και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και ενστάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Ενσωματώνει νέα, πρόσθετα, μέτρα για την περίοδο 2011-2014.

Μέτρα που η Κυβέρνηση έχει ήδη προσδιορίσει και κοστολογήσει παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις της, καταδεικνύοντας έτσι ότι ο επιδιωκόμενος διάλογος ήταν και είναι προσχηματικός.

Συγκεκριμένα, από την έκθεση του Δ.Ν.Τ., προκύπτει ότι:

 • Η ύφεση βαθαίνει περισσότερο και διαμορφώθηκε σε υψηλότερα από τα προσδοκώμενα επίπεδα (στο 4,5% για το 2010 έναντι στόχου για 4%).
 • Η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη από τις προβλέψεις (ήδη στο 14,8% το Δεκέμβριο του 2010 έναντι στόχου για 12,1% για όλο το προηγούμενο έτος).
 • Εμφανίζονται αδυναμίες στην είσπραξη εσόδων και στον έλεγχο των δαπανών, κυρίως στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Απουσιάζουν στοιχεία για πλήθος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αφού το 50% αυτών δεν έχει αποστείλει έγκαιρα και πλήρη στοιχεία.
 • Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών.
 • Απαιτείται αναθεώρηση του, όποιου, Κυβερνητικού σχεδιασμού για την πραγματοποίηση αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Μάλιστα αυτό επιβάλλεται να γίνει («ισχυρή Κυβερνητική δέσμευση») ώστε “να προστατευθούν οι πολίτες από περαιτέρω περικοπές και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη”. Η διαπίστωση αυτή του Δ.Ν.Τ. αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη αποτυχίας της Κυβερνητικής πολιτικής.

Έτσι, η Κυβέρνηση προσδοκά να αντλήσει 15 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου την περίοδο 2011-2012.

Να θυμίσουμε ότι είναι η ίδια Κυβέρνηση η οποία προσδοκούσε τον περυσινό Ιούνιο να εισπράξει 3 δισ. ευρώ και το Δεκέμβριο 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013.

Είναι η ίδια Κυβέρνηση η οποία προσδοκούσε να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις μέσα στο 2010, και τελικά δεν πραγματοποίησε καμία!

 • Εξακολουθούν να υφίστανται, και μάλιστα πιο έντονα, σημαντικοί κίνδυνοι για την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, όπως είναι οι καθυστερήσεις στη δημοσιονομική προσαρμογή και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το ενδεχόμενο να μην αποκτήσει η Ελλάδα πρόσβαση στις αγορές, η πιθανότητα οι τράπεζες να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη χορήγηση δανείων. Ενδεικτικά μάλιστα να αναφέρουμε ότι:
  • Τα spreads των δεκαετών ομολόγων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, θα διαμορφωθούν σε επίπεδα κάτω των 300 μονάδων βάσης μόνον μετά το 2018 (να θυμίσουμε οτι αυτά ήταν στις 130 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο του 2009).
  • Ο κ. Παπακωνσταντίνου, στην τελευταία Συνέντευξη Τύπου, μόλις προχθές, υπογράμμιζε ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής «θα λειτουργήσουν ώστε να αλλάξει σταδιακά η αίσθηση των αγορών και, έτσι, να ανοίξουν οι διεθνείς αγορές μια ώρα αρχύτερα για την Ελλάδα.» Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι χωρίς αυτές τις αποφάσεις, οι πολιτικές του «Μνημονίου» δεν θα πετύχαιναν την επιδιωκώμενη πρόσβαση στις αγορές το 2011. Οι αποφάσεις συνεπώς για τη χώρα μας συνιστούν διόρθωση σφάλματος και -το χειρότερο- δεν εξασφαλίζουν, και πάλι, την πρόσβαση στις αγορές, όπως, άλλωστε, φαίνεται από την πορεία των spreads τις ημέρες αυτές.
 • Υπάρχει ήδη, στους 2 πρώτους μήνες του έτους, δημοσιονομική υστέρηση της τάξεως του 0,75% του ΑΕΠ για το 2011, εξαιτίας χαμηλότερων προβλέψεων για τα έσοδα και αναθεωρημένων εκτιμήσεων για την απόδοση κάποιων δημοσιονομικών μέτρων. Θα απαιτηθούν μέτρα συνολικού ύψους 3,5% του ΑΕΠ για να επιτεχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 2011.
 • Θα απαιτηθούν επίσης νέα μέτρα ύψους 8% του ΑΕΠ για το 2012-2014. Από αυτά, το 6% του ΑΕΠ είναι «μη-καθορισμένα» μέτρα. Να θυμίσουμε ότι, τόσο στο Μνημόνιο, όσο και στις αναθεωρήσεις του αυτά ήταν πολύ λιγότερα.

Μέτρα Δημοσιονομικής Προσαρμογής

(εκατ. ευρώ)

Καθορισμένα

Μέτρα

“Μνημονίου”

(Μαι-2010)

(1)

Μη-καθορισμένα

Μέτρα

“Μνημονίου”

(Μαι-2010)

(2)

Σύνολο

Μέτρων

“Μνημονίου”

(Μαι-2010)

(3)=(1)+(2)

Καθορισμένα

Μέτρα

“Επικ. Μνημονίου”

(Φεβ-2011)

(4)

Μη-καθορισμένα

Μέτρα

“Επικ. Μνημονίου”

(Φεβ-2011)

(5)

Σύνολο Μέτρων

“Επικ. Μνημονίου”

(Φεβ-2011)

(6)=(4)+(5)

2012 4.675 900 5.575 5.575 3.770 9.345
2013 575 4.200 4.775 575 5.161 5.736
2014 -1.050 5.750 4.700 -1.050 5.573 4.523
Σύνολο 4.200 10.850 15.050 5.100 14.504 19.604

Μάλιστα, ήδη η Κυβέρνηση, παρά τα πολιτικά φληναφήματα περί «συλλογικής διαδικασίας διαβούλευσης» με κοινωνικούς φορείς και πολιτικά κόμματα, έχει καταλήξει σε μέτρα και σε αριθμητικούς στόχους για την επίπτωση αυτών (σύμφωνα με την Επικαιροποίηση, the authorities specified in more detail the broad options they would consider”, the authorities already have some numerical targets in mind in specific areas, the authorities are also ready to define additional contingency actions, should the targets be missed).

Μέτρα όπως είναι η αύξηση των τιμολογίων των δημόσιων επιχειρήσεων, η κατάργηση φοροαπαλλαγών και κινήτρων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο περιορισμός του μισθολογικού κόστους, οι νέες περικοπές στα εισοδήματα του Δημοσίου, η περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων, η περικοπή του δημοσίων επενδύσεων, η μείωση των αμυντικών δαπανών.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής και της λειτουργίας της.

Οφείλει να κάνει, επιτέλους, τις κατάλληλες αλλαγές, απαλλασσόμενη από το σύνδρομο κατοχής της μοναδικής αλήθειας, για τη θεραπεία των μακροχρόνιων παθογενειών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, για τις οποίες, άλλωστε, φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης».

Αναφορά σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Α.Τ. Κρύας Βρύσης στο Ν. Πέλλας

Σε συνέχεια των Ερωτήσεων (υπ’ αριθ. πρωτ. 808/05-08-2010 & 12400/02-03-2011) και των αναφορών (υπ’ αριθ. πρωτ. 16/02/2011 & 01/03/2011) που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του Νομού Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Καρασμάνης, καταθέτω την παρούσα αναφορά και σας μεταφέρω αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης σχετικά με την έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί αναφορικά με την ενδεχόμενη απομάκρυνση του Αστυνομικού Τμήματος Κρύας Βρύσης. Μια ενδεχόμενη υλοποίηση αυτής της απόφασης δημιουργεί αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς:

1ον. Η  παρουσία του  στην πόλη δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στους κατοίκους.

2ον. Η γεωγραφική θέση της περιοχής είναι τέτοια που καθιστά εύκολη την είσοδο και έξοδο ατόμων με παραβατική συμπεριφορά.

3ον. Η ενδεχόμενη απομάκρυνσή του θα ενισχύσει τα κρούσματα εγκληματικότητας και παραβατικότητας σε μία ήδη ευάλωτη περιοχή.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Ερώτηση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συνένωση του Γυμνασίου Ομβριακής με το Γυμνάσιο Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (ΥπΠΔΒΜ&Θ), «…στο πλαίσιο σχεδιασμού και λειτουργίας των σχολικών μονάδων εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012, έχουν δρομολογηθεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών». Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται και η συνένωση σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος, οι σχεδιαζόμενες συνενώσεις σχολικών μονάδων αναπόφευκτα θα επιφέρουν ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στην ελληνική περιφέρεια, θα θέσουν εμπόδια στην ομαλή πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργούν ανησυχία στους γονείς και «τραυματίζουν» την κοινωνική συνοχή, πέραν του ότι θα συντελέσουν στην αλματώδη αύξηση του κόστους μεταφοράς των μαθητών (η Κυβέρνηση ήδη οφείλει δαπάνες δύο σχολικών ετών, 2009-2010 και 2010-2011).

Επιπλέον, πέραν των αντιρρήσεων που διατυπώνονται επί της αρχής των σχεδιασμών της Κυβέρνησης, προβλήματα εντοπίζονται και επί της διαδικασίας, σχετικά με την αντικειμενικότητα των κριτηρίων επιλογής των σχολείων προς συνένωση. Παρά το γεγονός ότι αρχικά είχαν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για τις συνενώσεις αυτές προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής σύμφωνα τόσο με τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές όσο και με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες εκάστης, οι τελικές επιλογές των σχολείων προς συνένωση από το αρμόδιο Υπουργείο εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με την αντικειμενικότητά τους στην τήρηση των κριτηρίων αυτών.

Συγκεκριμένα στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ομβριακής, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις δεν λαμβάνουν υπόψη, παρότι θα έπρεπε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΥπΠΔΒΜ&Θ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου σχολείου αφού πρόκειται για σχολική μονάδα με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μαθητών (σχολικό έτος 2007-2008: 32 μαθητές, 2010-2011: 42 μαθητές, 2011-2012: εκτίμηση για 50 μαθητές), με άρτια κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα γυμναστηρίου, βιβλιοθήκη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων). Σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετεί τους μαθητές όχι μόνο της Ομβριακής αλλά και γειτονικών χωριών (Κορομηλιά, Παναγιά, Άνω Αγόριανη, Περιβόλι, Μακρυράχη).

Επιπρόσθετα, διατυπώνονται αιτιάσεις – σε περίπτωση υλοποίησης της συνένωσης του εν λόγω σχολείου με το Γυμνάσιο Δομοκού – σχετικά και με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι οι τάξεις που θα δημιουργηθούν θα είναι πολυμελείς με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, έχει προβεί τον τελευταίο καιρό στην αποστολή σχετικών επιστολών ενημέρωσης-διαμαρτυρίας και ψηφισμάτων τόσο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας όσο και στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτιδας αλλά και σε άλλους αρμόδιους φορείς, ζητώντας τη διατήρηση σε λειτουργία του εν λόγω σχολείου, αφού πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προδιαγραφές που είχαν αρχικά τεθεί από το ΥπΠΔΒΜ&Θ ως προϋπόθεση για τη λειτουργία σχολικών μονάδων, προδιαγραφές οι οποίες φαίνεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Έχουν τηρηθεί τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για τη συνένωση σχολικών μονάδων στην εν λόγω περίπτωση;

2. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, πληρούνται αντικειμενικά τα σχετικά κριτήρια και οι προδιαγραφές, εξετάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο το ενδεχόμενο διατήρησης σε λειτουργία του Γυμνασίου Ομβριακής με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

Δήλωση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους για το 2010

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους για το 2010:

«Η Κυβέρνηση, εξαιτίας της κατάρρευσης των εσόδων, έχει γίνει οπαδός του κινήματος «Δεν πληρώνω», κηρύσσοντας μία άτυπη στάση πληρωμών στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους ανέρχονται στα 5,35 δισ. ευρώ μόνο για το 2010, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος.

Χρέος που επιβαρύνει την, ήδη, συρρικνωμένη ρευστότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, «διογκώνει» τα λουκέτα στην αγορά και «τιμωρεί» την επιχειρηματικότητα».

Δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2011:

«Η Κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής της, με τις παρατεταμένες αδυναμίες στη λειτουργία της και με ένα διευρυμένο έλλειμμα ειλικρίνειας και αξιοπιστίας.

Κάθε μέρα που περνά, τα παραπάνω αναδεικνύονται με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη έκταση.

Αποτυπώνονται στην πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, στην βαθιά ύφεση  και στην υψηλή ανεργία.

Οφείλονται στην απουσία αναπτυξιακής πολιτικής.

Συγκεκριμένα:

1ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά.

Παρουσιάζεται αυξημένο κατά 8,9% το πρώτο δίμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%!

2ον. Τα καθαρά έσοδα καταρρέουν.

Μειώθηκαν κατά 9,2% το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Παρατηρείται, συνεπώς, μία υστέρηση 1,5 δισ. ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου, ή 802 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου

Μόνο για το μήνα Φεβρουάριο, η υστέρηση αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα ή τα 594 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού για τον δεύτερο μήνα του 2011.

3ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βουλιάζει.

Οι δαπάνες του εμφανίζονται μειωμένες κατά 68% το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να το χρησιμοποιεί για να καλύψει μέρος από την μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη  χώρα.

4ον. Το κράτος γίνεται οπαδός του κινήματος «Δεν πληρώνω». Οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά 22%.

Η, συνεχιζόμενη από πέρυσι, τακτική αυτή της Κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την «άτυπη» στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το Δημόσιο, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη συρρικνωμένη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα, διογκώνει τα «λουκέτα» στην αγορά και «τιμωρεί» την επιχειρηματικότητα.

5ον. Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός, στις ετήσιες δαπάνες για τόκους, προβλέπει αύξηση κατά 20%, το πρώτο δίμηνο του 2011 οι δαπάνες αυτές διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

6ον. Η ύφεση βαθαίνει και είναι παρατεταμένη.

Έχει ήδη διαμορφωθεί στο 6,6% το 4ο τρίμηνο του 2010, ή 4,5% για όλο το 2010.

Το ΑΕΠ διαμορφώνεται πλέον στα επίπεδα του 4ου τριμήνου του 2005.

7ον. Η ανεργία γιγαντώνεται.

«Σκαρφάλωσε» στο 14,8% το Δεκέμβριο του 2010, από 13,9% το Νοέμβριο, έναντι στόχου στον Προϋπολογισμό για 12,1%.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 10,2% το Δεκέμβριο του 2009.

Το αποτέλεσμα αυτών των συνεχιζόμενων και διευρυνόμενων αστοχιών στις προβλέψεις και των αποκλίσεων στους στόχους είναι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός που επιβαρύνει την οικονομία και την κοινωνία με πρόσθετα μέτρα.

Μέτρα κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

Νέα, εκτός «Μνημονίου», «μη καθορισμένα» μέτρα ύψους 1,8 δισ. ευρώ για το 2011 και 14,5 δισ. ευρώ για το 2012-2014.

Μέτρα που δεν αντέχει ούτε η κοινωνία ούτε η Οικονομία».

Συνέντευξη στην εφημερίδα METRO – “Χρειάζεται επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους οίκους αξιολόγησης”

Η Οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και όλα δείχνουν ότι στη Σύνοδο Κορυφής δεν πρόκειται να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;

Η κακή πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κυρίως λόγω της συνεχούς και διευρυνόμενης υστέρησης των εσόδων, η διεύρυνση του δημοσίου χρέους και η διατήρηση της δυναμικής του, και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ολοένα και βαθύτερης ύφεσης και υψηλότερης ανεργίας επιβεβαιώνουν τη διαπίστωσή σας.

Καταδεικνύουν ότι το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν είναι κατάλληλο.

Άλλωστε, οι εναλλακτικές επιλογές που συζητούνται σήμερα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη χώρα μας, όπως η επιμήκυνση αποπληρωμής, η μείωση του επιτοκίου δανεισμού και η επαναγορά ομολόγων αποτελούν ομολογία αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής.

Ας ευχηθούμε τελικά, αυτές οι επιλογές, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσθετα μέτρα, να υιοθετηθούν στη Σύνοδο Κορυφής.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η βέλτιστη Ευρωπαϊκή λύση θα «ανακουφίσει» τη χώρα, χωρίς όμως να λύνει το πρόβλημα.

Και αυτό γιατί η αντιμετώπιση του χρέους απαιτεί τη δημιουργία πλεονασματικών προϋπολογισμών, την υιοθέτηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και την ορθολογική διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Πρωτοβουλίες που απουσιάζουν από την Κυβερνητική ατζέντα.

Η άσκηση του βέτο είναι επωφελής κίνηση ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα σε βάρος της χώρας;

Η χρήση τέτοιων «εργαλείων» πρέπει να γίνεται με σύνεση και διορατικότητα, την κατάλληλη στιγμή, και αφού πρώτα έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Η εκ προοιμίου αναφορά στη χρήση τέτοιων «όπλων», από μία Κυβέρνηση που δεν μας έχει συνηθίσει να διαπραγματεύεται, μόνο ζημιογόνα μπορεί να είναι για τη χώρα μας.

Και ας μην λησμονούμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, τα «γεμάτα πιστόλια στο τραπέζι» του κ. Πρωθυπουργού στράφηκαν εναντίον μας με τα γνωστά αποτελέσματα.

Ας υποθέσουμε ότι θα αλλάξει Κυβέρνηση η χώρα και έρθει στην εξουσία η Ν.Δ. Τι παραπάνω θα κάνετε από την στιγμή που το κουμάντο και το γενικό πρόσταγμα το έχει η τρόικα;

Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όρους του Μνημονίου.

Και αυτό γιατί ενώ συμφωνούμε με την αναγκαιότητα δημοσιονομικής προσαρμογής, θεωρούμε ότι αυτή είναι αποτελεσματική και βιώσιμη όταν συνδυάζεται με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ανάπτυξη για την οποία δεν έχει κάνει τίποτα η Κυβέρνηση και η οποία, για να επιτευχθεί, χρειάζεται άλλο μείγμα πολιτικής.

Συμμερίζεστε την εκτίμηση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα προσφύγει σε πρόωρες εκλογές;

Η Κυβέρνηση, σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής της και τις αδυναμίες στη λειτουργία της.

Κάθε μέρα που περνά αυτά αναδεικνύονται με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη έκταση.

Σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές είναι μία διέξοδος.

Πάντως, όταν ανοίγει η εκλογολογία στη χώρα μας, και αυτό έγινε με ευθύνη του κ. Πρωθυπουργού, πολύ δύσκολα κλείνει.

Και πάντως αποδεικνύεται επιζήμια για τη χώρα και την Οικονομία της.

Είστε υπέρ της κατάθεσης μηνύσεων εναντίον των οίκων αξιολόγησης;

Το περιεχόμενο των αξιολογήσεων επιβεβαιώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Η χρονική όμως συγκυρία δημοσιοποίησης των αξιολογήσεων εγείρει σοβαρά ερωτηματικά.

Και αυτό γιατί η λειτουργία των οίκων χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνισμού, απουσία μεθοδολογικών κανόνων, σύγκρουση συμφερόντων.

Στοιχεία που επιβάλλουν την προώθηση ενός επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία τους και καθιστούν χρήσιμη τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Παρατηρητής της Φθιώτιδας” – “Η ανάπτυξη είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα, για την οποία δεν έχει κάνει τίποτα η Κυβέρνηση”

Τελικά κε. Σταϊκούρα υπάρχει άλλος τρόπος να πληρωθεί το χρέος που ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ, εκτός αυτού που επέλεξε η Κυβέρνηση με το Μνημόνιο;

Μα το Μνημόνιο δεν αντιμετωπίζει το χρέος και τη δυναμική του.

Σήμερα μάλιστα αυτό, με μεγάλη βέβαια χρονική καθυστέρηση, γίνεται πλέον αντιληπτό τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τους εταίρους μας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το χρέος ανήλθε στα 340 δισ. ευρώ το 2010, αυξημένο κατά 42 δισ. ευρώ έναντι του 2009.

Ενώ αναμένεται, σύμφωνα με το ίδιο το Μνημόνιο, να διευρυνθεί κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέχρι το 2013.

Συνεπώς, το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του χρέους.

Άλλωστε, οι εναλλακτικές επιλογές που συζητούνται σήμερα, όπως η επιμήκυνση αποπληρωμής και η μείωση του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης, καθώς και η μείωση του χρέους μέσω εθελοντικής επαναγοράς ομολόγων με έκπτωση, δεν αποτελούν παρά ομολογία αποτυχίας του Μνημονίου.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί, εκτός από τη διατύπωση μιας συνολικής, συνεκτικής και πειστικής λύσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη δημιουργία πλεονασματικών προϋπολογισμών, την υιοθέτηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και την ορθολογική διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Πρωτοβουλίες που απουσιάζουν από την Κυβερνητική ατζέντα.

Απ’ όλους ακούγεται η λέξη «ανάπτυξη». Πως μπορεί αυτή να έρθει με την δεδομένη έλλειψη ρευστότητας και επενδύσεων;

Πρώτα απ’ όλα να συμφωνήσουμε ότι η ανάπτυξη είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.

Το υποστηρίζει άλλωστε και η Τράπεζα της Ελλάδας στην τελευταία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής.

Ανάπτυξη για την οποία δεν έχει κάνει τίποτα η Κυβέρνηση.

Και για να επιτευχθεί απαιτεί ένα άλλο μείγμα πολιτικής.

Μείγμα που θα αξιοποιεί τα διαθέσιμα, ανενεργά αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία και μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα, όπως είναι το ΕΣΠΑ, το ΤΕΜΠΜΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα «πακέτα» ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα υπό την προϋπόθεση ότι μέρος τους θα διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία.

Μείγμα που θα περιλαμβάνει όμως και μέτρα τόνωσης της αγοράς, μηδενικού ή ελαχίστου δημοσιονομικού κόστους, τα οποία δημιουργούν ανάκαμψη της οικονομίας, δίνουν ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και επιτρέπουν να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Μέτρα αντισταθμιστικά στην ύφεση, όπως η εμπροσθοβαρής αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, η επιτάχυνση έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, η αναβάθμιση του θερμοδυναμικού αποθέματος κατοικιών, η ενοποίηση των εισπρακτικών μηχανισμών του Κράτους, ο συμψηφισμός οφειλών, η επιδότηση στεγαστικού δανείου κ.α.

Μείγμα που θα στηρίζεται σε μια ορθολογική διαχείριση και μια δυναμική και στοχευμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας η οποία μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Δημόσιο, να μειώσει το ύψος του χρέους, και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη.

Μείγμα όμως που θα διαμορφώνει και τις προοπτικές ανάπτυξης για την χώρα. Με την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να αξιοποιηθούν λιμνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, με την επένδυση στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία, με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της διαμόρφωσης απλών και σταθερών κανόνων, της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών, της σταδιακής μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, της τόνωσης της εξωστρέφειας και της ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Συνεπώς η αληθινή διέξοδος από την κρίση, φυσικά μαζί με την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, είναι μέσω της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.

Παρουσιάζεται από όλα σχεδόν τα στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης η άποψη ότι για όλα τα σημερινά δεινά της Ελλάδας φταίνε οι τελευταίοι 15 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 1) Αν η Νέα Δημοκρατία το 2004 έπαιρνε πιο ήπια μέτρα σε βάθος πενταετίας, θεωρείτε ότι θα ήμασταν στη σημερινή κατάσταση; 2) Πως είναι δυνατόν χωρίς αυτοκριτική, χωρίς να έχει δει τα λάθη της, να φτιάξει κάτι καινούριο η Νέα Δημοκρατία για να την επιλέξει ο λαός ως επόμενη κυβέρνηση;

Στα ερωτήματά σας, τα «υποκείμενα νοσήματα» της Οικονομίας δεν δημιουργήθηκαν ούτε το 2004 ούτε το 2009.

Ρίζωσαν, και αρκετά εξακολουθούν να σέρνονται ακόμη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο χρέος ήταν 22% του ΑΕΠ το 1980 και διαμορφώθηκε περίπου στο 100% του ΑΕΠ το 1990.

Η αλήθεια είναι επίσης ότι από το 1990 έως το 2007, οι κυβερνήσεις, άλλοτε με μικρότερη και άλλοτε με σχετικά μεγαλύτερη επιτυχία, προσπάθησαν να ελέγξουν τη δυναμική του δημοσίου χρέους που είχε προκληθεί τη δεκαετία του ‘80. Είναι γεγονός όμως ότι ουσιαστική μείωση δεν επήλθε.

Η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύοντας, διαχρονικά, πολιτικό θάρρος αναγνωρίζει ότι κατά την περίοδο που είχε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, μαζί με τις πολλές, συγκεκριμένες, επιτυχίες, καθυστέρησε στη λήψη μέτρων «θεραπείας» της Οικονομίας.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει το πολιτικό θάρρος ούτε τις δικές του βαρύτατες διαχρονικά ευθύνες να αναλάβει, ούτε να αναγνωρίσει τις όποιες διαχρονικά θετικές προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ότι αφορά το σχόλιό σας, αυτό που παρουσιάζεται από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι η εκτίμηση ότι η παρούσα Κυβέρνηση ευθύνεται αποκλειστικά για τη μετατροπή ενός προβλήματος ελλείμματος και χρέους, κοινό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σε κρίση δανεισμού.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων:

1ον. Ματαίωσε «ώριμες» δημόσιες εισπράξεις του 2009, μετέφερε εισπράξεις του 2009 στο 2010 και μετέθεσε πληρωμές του 2010 στο 2009.

2ον. Έστελνε λανθασμένα μηνύματα στις αγορές.

3ον. Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα με χαρακτηριστικές, ενδεικτικές, αναφορές αυτές περί «Τιτανικού», «εντατικής», «απώλειας εθνικής ανεξαρτησίας», «εκτεταμένης διαφθοράς» κ.ά.

4ον. Άργησε να πάρει μέτρα.

Κριτική που την ομολογούν όλο και περισσότεροι μέσα στην Κυβερνητική παράταξη και την υιοθετούν οι εταίροι μας.

Πολλά απ’ αυτά τα ζητήματα που καταγγέλλετε σαν κόμμα σήμερα, όπως την ακρίβεια, την ανεργία, τον πληθωρισμό, την είσπραξη εσόδων και τον έλεγχο των δαπανών, είχατε τη δυνατότητα να τα μειώσετε όντας στην κυβέρνηση και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Γιατί δεν το κάνατε; Αυτά δεν δημιουργήθηκαν σήμερα. Επίσης η ΝΔ λέει ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να δανειστεί στις αρχές του 2010. Γιατί δεν το πράξατε εσείς αυτό πρωτύτερα για να μην φτάσουμε σ’ αυτή την κατάσταση; Σας θυμίζω ότι ημερολογιακά έπρεπε να είστε ακόμη κυβέρνηση και ο λαός έχει την εντύπωση ότι εγκαταλείψατε την εξουσία στα δύσκολα.

Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω και να συγκρίνουμε κάποια μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας τότε, τον Σεπτέμβριο του 2009, και σήμερα:

 • Η ύφεση ήταν 2,1% στο 3ο τρίμηνο του 2009 και 6,6% στο 4ο τρίμηνο του 2010.
 • Η ανεργία ήταν 9,1% το Σεπτέμβριο του 2009 και 13,9% το Νοέμβριο του 2010.
 • Ο πληθωρισμός ήταν 0,7% το Σεπτέμβριο του 2009, και είναι 5,2% τον Ιανουάριο του 2011.
 • Σε ότι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες, πράγματι υπήρξαν αποκλίσεις από τους στόχους. Όπως και σήμερα, παρά τις απανωτές φορολογικές αυξήσεις και τις οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων.

Νομίζω συνεπώς ότι η παράθεση αυτών των στοιχείων διαψεύδει τις εκτιμήσεις σας.

Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα του δανεισμού.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έγκαιρα και μεθοδικά, κάλυψε όλες τις δανειακές ανάγκες του έτους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009.

Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάστηκε να δανειστεί ούτε 1 ευρώ τους υπόλοιπους μήνες του 2009.

Την επόμενη χρονιά, το 2010, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να καλύψει τις υπόλοιπες δανειακές ανάγκες όλου του έτους εάν απορροφούσε από τις αγορές τα διαθέσιμα κεφάλαια που υπερκάλυπταν τις εκδόσεις ομολόγων μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Για την ακρίβεια δανείστηκε μόλις 20 δισ. ευρώ από τα 53 δισ. ευρώ που της προσφέρονταν μέχρι τότε.

Όμως, η Κυβέρνηση επέλεξε, αντί να προσεγγίσει την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας με άλλο μίγμα λόγων και πολιτικών χειρισμών, να οδηγήσει τη χώρα στο Μηχανισμό Στήριξης και στο «Μνημόνιο».

Δική της αποκλειστικά η επιλογή, όπως αποδεικνύεται σήμερα και από τις δηλώσεις του κ. Στρος-Καν, δική της αποκλειστικά και η ευθύνη.

Και ένα τελευταίο σχόλιο: Μπορεί ημερολογιακά να έληγε φέτος η θητεία της Κυβέρνησης Καραμανλή, γνωρίζετε όμως πολύ καλά, ότι το ΠΑΣΟΚ, ανεύθυνα και με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα προκαλούσε εκλογές 1 χρόνο πριν.

Περί ανευθυνότητας συνεπώς αλλού τα βέλη…

Ο Α. Σαμαράς κατηγορήθηκε για διγλωσσία, ότι άλλα λέει εντός και άλλα εκτός της χώρας, με βάση αρχικά την πεποίθησή του ότι μπορεί να μηδενίσει το έλλειμμα σε 1,5 χρόνο. Αφού πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, μήπως πρόκειται για λαϊκισμό από πλευράς του κόμματός σας;

Οι μεγαλοστομίες παραδοσιακά δεν χαρακτηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία, τον Ιούλιο, με τα τότε δεδομένα της Οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις λογιστικές ακροβασίες της Κυβέρνησης, κατέθεσε μία ρεαλιστική πρόταση για την ταχύτερη έξοδο της χώρας από την κρίση.

Πρόταση συμβατή με την ελληνική πραγματικότητα, που εδράζονταν τόσο στην οικονομική επιστήμη όσο και την ιστορική εμπειρία.

Πρόταση που οδηγούσε στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση του διαρθρωτικού ελλείμματος, με περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, όχι, όμως, αυτής της έντασης και έκτασης, και του κυκλικού ελλείμματος με αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της αγοράς, μηδενικού ή ελαχίστου δημοσιονομικού κόστους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν δικαιούνται να ομιλούν για λαϊκισμό όσοι πολιτεύτηκαν με το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», όσοι ανεύθυνα διαδήλωναν στο λιμάνι του Πειραιά για επενδύσεις που σήμερα προωθούν, όσοι υποστήριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία «χαρίζει χρήματα στους τραπεζίτες» με αφορμή τα 28 δισ. ευρώ προς το πιστωτικό σύστημα και σήμερα έχουν δώσει άλλα 70 δισ. ευρώ.

Ας είναι συνεπώς πιο προσεκτικοί όσοι μας εγκαλούν για δήθεν «μαγικές συνταγές».

Γιατί «μαγικό» είναι να προβλέπεις πληθωρισμό 1,9% το Μάιο, και τελικά να είναι 3 φορές υψηλότερος σε 8 μήνες.

«Μαγικό» είναι να προβλέπεις ύφεση 0,3% τον Ιανουάριο, και τελικά να είναι 15 φορές βαθύτερη σε 12 μήνες.

Και σε κάθε περίπτωση, εάν η πρότασή μας «πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί» γιατί τότε σήμερα υιοθετείται από τους εταίρους μας και την Κυβέρνηση ο ποσοτικός στόχος των 50 δισ. ευρώ από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου που είχαμε θέσει τότε;

Πως ένα φιλελεύθερο κόμμα, όπως η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι αντίθετο με τα φιλελεύθερα μέτρα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ;

Γιατί τα μέτρα δεν είναι φιλελεύθερα, είναι νεοφιλελεύθερα.

Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας δεν στηρίζεται στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στις αυξήσεις των φόρων και στις μειώσεις μισθών και συντάξεων.

Εδράζεται στη φιλοσοφία του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, όπου και συγκλίνουν τα αιτήματα της σύγχρονης και ελεύθερης κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Με ένα μείγμα αγοράς και κράτους που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινωνίας, αλλά ορίζεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στις απόψεις περί ελάχιστου και μέγιστου κράτους.

Προσωπικά τι προβλέπετε ότι θα συμβεί τελικά στη χώρα;

Αν δεν αλλάξει το μίγμα οικονομικής πολιτικής και δεν δοθεί μια συνολική, πειστική λύση στην Ευρώπη η Ελλάδα θα βρεθεί σε μια περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης λιτότητας, πολύ μεγαλύτερης από αυτή που δικαιολογείται με βάση τις πολλές και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.

Η χώρα όμως δεν θα χρεοκοπήσει, αν και εξαιτίας της Κυβερνητικής πολιτικής, κινείται συνέχεια στο όριο της.

Όλο και περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν την αποστροφή των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από τη μεγάλη αποχή από τις κάλπες των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών. Παρ’ όλα αυτά τα δύο κόμματα εξουσίας δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας ακόμη και στα πολύ μεγάλα θέματα, όπως π.χ. η παιδεία ή η υγεία. Τι είναι τελικά αυτό που χωρίζει τους Έλληνες πολιτικούς, ποιο είναι το χάσμα, η έλλειψη αυτή επαφής;

Θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτησή σας σχετικά με τη στάση μεγάλου μέρους της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Και για αυτό, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν τα πολιτικά κόμματα και οι εκφραστές τους.

Η αποχή είναι συνειδητή πολιτική στάση των ψηφοφόρων που καταδεικνύει την εξάντληση των αποθεμάτων ανοχής των πολιτών.

Είναι κριτική επιλογή που υποδηλώνει πολιτική δυσαρέσκεια για λάθη και παραλείψεις των κυβερνήσεων, κυρίως στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.

Οι πολίτες απαιτούν από όλους μας συνέπεια λόγων και έργων, ουσιαστική συζήτηση και όχι επικοινωνιακή διαχείριση με προσχηματικούς διαλόγους.

Επιζητούν τη συνεννόηση, τη συναίνεση, τη σύνθεση.

Εμείς έχουμε αποδείξει έμπρακτα και διαχρονικά ότι ασκούμε με ευθύνη τον εκάστοτε θεσμικό μας ρόλο.

Στηρίξαμε σειρά διαρθρωτικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων για τη βιώσιμη διόρθωση των δημοσίων οικονομικών και για την απελευθέρωση δυνάμεων και πόρων στην Οικονομία.

Άλλοι αποχωρούσαν από τη Βουλή όταν συζητούσαμε, ενδεικτικά, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την αλλαγή του Άρθρου 16 για την Παιδεία.

Μεταρρύθμιση που τουλάχιστον λεκτικά την υποστήριζαν, αλλά στην πράξη φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος.

Το πέπλο της ατιμωρησίας έχει πλέον απλωθεί για τα καλά πάνω απ’ το πολιτικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Το ΠΑΣΟΚ θέσπισε την ατιμωρησία το 2003 με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά η Νέα Δημοκρατία το 2008 δεν αναθεώρησε το επίμαχο άρθρο του Συντάγματος. Θεωρείτε ότι τα δύο αυτά κόμματα εμπαίζουν το λαό με τη σύσταση επιτροπών διερεύνησης των σκανδάλων τους, με δεδομένη την παραγραφή;

Καταρχήν να σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Από την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία.

Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει ο Νόμος περί ευθύνης υπουργών, ώστε ο χρόνος παραγραφής που ισχύει για κάθε πολίτη να ισχύει και για τους υπουργούς.

Να υπάρξει δημοσιοποίηση του κόστους των μεγάλων έργων και των Προμηθειών του Δημοσίου καθώς και της Έκθεσης Σκοπιμότητας και Αναγκαιότητας για την εκτέλεση μεγάλων έργων και προμηθειών.

Και φυσικά διαφάνεια, αληθινή διαφάνεια, στη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Αυτά, και κάποια ακόμα, ζητήσαμε να τα νομοθετήσουμε μαζί με την κυβέρνηση, εντός πέντε μηνών, ως τον περασμένο Ιούνιο.

Και μέχρι σήμερα δε έχει γίνει κάτι ουσιαστικό.

Μόνο ορισμένα περιορισμένα τμήματα τέτοιων μέτρων προωθούνται ως κυβερνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, άτολμα, αποσπασματικά και απελπιστικά αργά.

Γιατί δεν επιμένετε στο αναδρομικό «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών για να δούμε τελικά που πήγαν τα λεφτά;

Η Νέα Δημοκρατία, δια του Πρόεδρου της κ. Σαμαρά, έχει ζητήσει να διερευνηθεί από ειδικό σώμα δικαστικών το «πόθεν έσχες» όσων διετέλεσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί από το 1974.

Με σημεία αναφοράς την αρχή της πολιτικής τους σταδιοδρομίας και το τέλος, ή μέχρι σήμερα, αν είναι εν ενεργεία.

Να δούμε ποιοι πλούτισαν υπερβολικά και «περίεργα».

Επισήμως η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει. Αναμένουμε…

Πάντως πριν από μερικές εβδομάδες ακούσαμε τον κ. Μπεγλίτη, για παράδειγμα, να λέει δημόσια ότι «από τα εξοπλιστικά προγράμματα, διαχρονικά, φτιάχτηκαν προσωπικές σταδιοδρομίες και προσωπικές περιουσίες»!

Αυτή η φοβερή καταγγελία όμως έχει «εξατμισθεί».

Πως κρίνετε τις πρώτες βδομάδες εφαρμογής του Καλλικράτη;

Από την συζήτηση του σχετικού Νομοσχεδίου είχαμε τονίσει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση πρέπει να εξυπηρετεί ορισμένες αρχές και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η ριζική αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα, η ανακατανομή πόρων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η δημοσιονομική αποκέντρωση, η εξάλειψη των γραφειοκρατικών μηχανισμών, η χωροταξική οργάνωση με αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά, κριτήρια.

Αυτές οι προϋποθέσεις απουσιάζουν από την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται σήμερα από την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Ας ευχηθούμε σύντομα να διορθωθούν τα λάθη και να καλυφθούν οι παραλείψεις.

ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ψήφισαν τις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων στους εργολάβους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στα έργα με πάνω από 10%. Ο λαός καλείται να πληρώσει την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων μέσω διοδίων, τη στιγμή που πληρώνει μάλιστα ευρωπαϊκά τα ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας. Εκτός της πολιτικής ανυπακοής, η μη πληρωμή των διοδίων γίνεται και βιοποριστικά, κυρίως από επαγγελματίες. Η Φθιώτιδα γεμίζει διόδια, όπως προέβλεπαν οι συμβάσεις που υπέγραψε ο πρώην υπουργός Γ. Σουφλιάς, και ο μόνος που αντιστέκεται είναι ο λαός της. Θεωρείτε δικαιολογημένη την άποψη των πολιτών ότι οι πολιτικοί αποτελούν το πολιτικό προσωπικό των εταιρειών και πως μπορεί να λυθεί το θέμα;

Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση, οι σταθμοί διοδίων, μετωπικοί ή πλευρικοί, θα τίθενται σε λειτουργία και εκμετάλλευση μόνο εφ’ όσον ολόκληρο το αντίστοιχο υποτμήμα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση.

Αυτά όμως τα έργα, κύρια και συνοδευτικά, δεν έχουν ολοκληρωθεί με αποκλειστική ευθύνη της παρούσας Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Κυβέρνηση η οποία έχει ουσιαστικά σταματήσει κάθε δημόσια επένδυση στο Νομό Φθιώτιδας.

Κυβέρνηση η οποία δεν έχει προχωρήσει και στην ολοκλήρωση του αντίστοιχου παράδρομου, η κατασκευή του οποίου είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σε κάθε περίπτωση, και έχω τοποθετηθεί έγκαιρα και δημόσια, και στην εφημερίδα σας, ο πολλαπλασιασμός των διοδίων και μάλιστα εκεί που δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δεδομένης και της δυσμενούς τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, αποτελεί ένα ακόμη φορτίο για τον Έλληνα πολίτη.

Φορτίο που γίνεται επαχθέστερο με την προσθήκη νέων διοδίων στο Νομό Φθιώτιδας, χωρίς να έχουν προηγουμένως ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα εκ των συμβάσεων έργα.

Από την άλλη πλευρά όμως, σε μία Πολιτεία Δικαίου δεν υπάρχουν περιθώρια για ακραίες αντιδράσεις. Και βεβαίως όταν επιχειρηθούν είναι καταδικαστέες. Εν προκειμένω μία διεύρυνση του «φαινομένου της ανυπακοής» τείνει να διαμορφώσει ατμόσφαιρα γενικευμένης ασυδοσίας, απειθαρχίας και ανομίας, λειτουργεί διαλυτικά για την ήδη διαταραγμένη κοινωνική συνοχή και δημιουργεί αρνητικά πρότυπα.

Η επιδημία όμως του «δεν πληρώνω» έχει προσβάλει και το Ελληνικό Δημόσιο. Δημόσιο το οποίο αθετεί ανειλημμένες υποχρεώσεις του, δημιουργώντας ένα εσωτερικό χρέος που εκτιμάται, σήμερα, στα 10 δισ. ευρώ.

Αποτελεί, συνεπώς, πρωτίστως ευθύνη της Κυβέρνησης η εμπέδωση κλίματος δικαίου και νομιμότητας.

Δευτερολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εγγραφής και φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία του Ν. Φθιώτιδας

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πολλές φορές, και στο πεδίο άσκησης της πολιτικής, η θεωρία απέχει από την πράξη.

Η βούληση από την υλοποίηση.

Και οι επιθυμίες από την πραγματικότητα.

Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η διάσταση θεωρίας και πράξης, νομοθετικού πλαισίου, υπουργικών αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων, αποτυπώνεται στην περίπτωση της ασκούμενης από το Υπουργείο σας πολιτικής στο ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πολιτική, πρόχειρη και ευκαιριακή, που έχει ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο Νομό Φθιώτιδας:

 • Το μικρό ποσοστό εγγραφής παιδιών ΡΟΜΑ, περίπου 50.
 • Την απουσία διασφάλισης στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης, για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
 • Την απουσία συντονισμού των προσπαθειών από τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Την απουσία συνεννόησης και συνεργασίας, στην περίπτωση υγιεινής και εμβολιασμού των παιδιών ΡΟΜΑ, των τοπικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, του Νοσοκομείου, των Ιατρικών Κέντρων και των Φορέων Κοινωνικής Στήριξης.
 • Την υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως σε ότι αφορά την επάρκεια κτιριακών υποδομών και την πληρότητα τάξεων, για αυξημένο δυναμικό μαθητών.
 • Την οξεία αντίδραση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων υποδοχής και της τοπικής κοινωνίας.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα πρέπει να εξετάσει, με ιδιαίτερη προσοχή, ρεαλιστικότητα και προνοητικότητα, το πρόβλημα της σχολικής παρακολούθησης των παιδιών ΡΟΜΑ στην περιοχή της Λαμίας.

Γιατί ενώ η βούληση είναι κοινή, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες είτε δεν υφίστανται είτε δεν τηρούνται.

Για παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που διαμένουν σε καταυλισμούς, στις παρυφές της πόλης και τα οποία, σύμφωνα και με συμπεράσματα μελέτης, «έχουν πολύ έντονα προβλήματα τόσο αρχικής ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και παραμονής σε αυτό».

Άλλωστε, σύμφωνα με άλλα σχετικά επιστημονικά προγράμματα, «η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του κάθε επιλεγμένου οικισμού που διαβιούν παιδιά ΡΟΜΑ και κατ’ επέκταση των σχολείων όπου αυτά φοιτούν».

Στο πλαίσιο αυτό κρίνω σκόπιμο να συνεκτιμήσετε, μεταξύ άλλων επιλογών, την πρόταση του κ. Δημάρχου Λαμιέων, που εμπεριέχεται σε σχετική προς το Υπουργείο σας επιστολή διαμαρτυρίας, να ανασταλεί η εφαρμογή του Προγράμματος που αφορά τους μαθητές ΡΟΜΑ του εν λόγω καταυλισμού, προκειμένου η Πολιτεία, Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή, να προχωρήσει και να υλοποιήσει τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος οριστικής στέγασης των εν λόγω ΡΟΜΑ και ενσωμάτωσής τους στον κοινωνικό ιστό.

Πρωτολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εγγραφής και φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία του Ν. Φθιώτιδας

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πρόσβαση της νέας γενιάς ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά, αναμφίβολα, βασικό μηχανισμό της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας.

Καθίσταται απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή της στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Αποτελεί πάγια επιδίωξη, συνταγματική δέσμευση και διεθνή υποχρέωση της χώρας μας.

Η μεθοδολογία όμως υλοποίησης αυτής της δέσμευσης από το αρμόδιο Υπουργείο εγείρει ερωτηματικά και προκαλεί ανησυχίες, τόσο στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων υποδοχής όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Ερωτηματικά και ανησυχίες που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης των παιδιών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Και συγκεκριμένα, με την αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων υγιεινής, με την προσκόμιση πιστοποιητικών μόνιμης κατοικίας, με την επάρκεια κτιριακών υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι ανησυχίες αυτοί διατυπώνονται, με ιδιαίτερη ένταση, και στο Νομό Φθιώτιδας, στην περιοχή της Λαμίας.

Και αυτό διότι:

1ον. Οι περισσότεροι ΡΟΜΑ διαμένουν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Καταυλισμό στις όχθες ρέματος, με ανυπαρξία οδών, συστήματος αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Με έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών ασφάλειας και κανόνων υγιεινής.

2ον. Τα σχολεία τα οποία επελέγησαν, και πιο συγκεκριμένα το 1ο, το 5ο, το 10ο, το 11ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, χαρακτηρίζονται ως «όμορα», προκειμένου να παρακαμφθεί η έλλειψη του πιστοποιητικού κατοικίας, οποιασδήποτε μορφής, και να υιοθετηθεί η «αρχή της επιείκειας», χωρίς όμως αυτά να πληρούν, απόλυτα, το κριτήριο της εγγύτητας.

3ον. Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν είναι επαρκείς και πλήρεις, προέκυψαν δε ως πρόχειρες αυτοσχέδιες κατασκευές στους υπάρχοντες χώρους, ακόμη και σε αποθήκες με φεγγίτη, εκτεθειμένες στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Αυτοί οι προβληματισμοί αναπτύσσονται και στην Ερώτηση την οποία κατέθεσα προς το Αρμόδιο Υπουργείο και συζητούμε σήμερα.

Με την ευχή και την ελπίδα η κοινή βούληση όλων μας για την αναγκαία, αλλά ομαλή και υπό κανόνες, ένταξη της νέας γενιάς ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ικανοποιηθεί.

TwitterInstagramYoutube