Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο Έθνος της Κυριακής | 13.10.2019

 

Ο Υπουργός Οικονοµικών αποκαλύπτει ότι µειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης, ενώ προαναγγέλλει αναµόρφωση των τελών κυκλοφορίας.

Τα χαρτιά του για τα επόµενα βήµατα τις κυβέρνησης στην οικονοµία ανοίγει ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στο «Εθνος της Κυριακής», προαναγγέλλοντας αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων και ακινήτων, κίνητρα για την οικοδοµή, διατήρηση και επέκταση του αφορολόγητου, καθώς και εµπροσθοβαρή χορήγηση διευρυµένου επιδόµατος θέρµανσης στα φτωχά νοικοκυριά.

Ξεκαθαρίζει πως στόχος της κυβέρνησης είναι ο χριστουγεννιάτικος «µποναµάς» από το υπερπλεόνασµα να χορηγείται, σε σταθερή βάση, κάθε ∆εκέµβριο, αφήνοντας όµως «παράθυρο» για επιπλέον παροχές και τον φετινό ∆εκέµβριο. Επισηµαίνει ότι ανακτούµε την εµπιστοσύνη των εταίρων σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πλέον συναντούµε ευήκοα ώτα για τις ελληνικές θέσεις» στο Eurogroup. Εκτιµά πως θα έχουµε θετική κατάληξη για την αλλαγή χρήσης ANFAs & SMPs µέσα στο 2020, τονίζοντας παράλληλα πως στόχος είναι η χώρα να βρεθεί στην επενδυτική βαθµίδα το συντοµότερο.

 

Αν και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που αναλάβατε, έχετε έρθει ήδη σε επαφή µε πολλούς κορυφαίους, ξένους, υψηλόβαθµους αξιωµατούχους στην Ευρώπη. Ποια είναι η αίσθησή σας; Έµαθαν οι εταίροι µας από τα λάθη στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης; Συµµερίζονται την εκτίµηση για πραγµατικά καλύτερες µέρες στην ελληνική οικονοµία;

Αναµφισβήτητα το κλίµα έχει αλλάξει προς το θετικό, υπέρ της χώρας. Στις πρόσφατες συναντήσεις µου τόσο µε τους οµολόγους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και µε άλλους υψηλόβαθµους αξιωµατούχους επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα, µε προσεκτικές και σταθερές πολιτικές κινήσεις, γυρίζει σελίδα και επιστρέφει στην πλήρη κανονικότητα. Η χώρα µας δεν απασχολεί τους ευρωπαϊκούς συλλογικούς θεσµούς µε επιτακτικά και επείγοντα προς επίλυση θέµατα. Η συµµετοχή του υπουργού Οικονοµικών πραγµατοποιείται πλέον σε συνθήκες ισότιµης συµµετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη. Οι εταίροι, έχοντας κατανοήσει δικές τους άστοχες εκτιµήσεις και λάθη που έγιναν κατά το παρελθόν, συγκλίνουν στις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας.

Ποιες φοροελαφρύνσεις θα δούµε στο φορολογικό νοµοσχέδιο που προετοιµάζετε; Πότε πρόκειται να το φέρετε στη Βουλή; Τα τελευταία χρόνια, πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα έλεγε κανείς πως «χορτάσαµε» νέα φορολογικά νοµοσχέδια. Γιατί οι αλλαγές που προωθείτε τώρα πιστεύετε πως θα κάνουν τη διαφορά και πώς θα εξασφαλίσουµε τη σταθερότητα στους φορολογικούς κανόνες που πολλοί ξένοι επενδυτές θεωρούν σηµαντικό αβαντάζ για µια οικονοµία;

Το φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόµενες εβδοµάδες, εκτός πολλών µη δηµοσιονοµικών αλλά φορολογικά αναπτυξιακών διατάξεων, θα περιλαµβάνει όλες τις φοροελαφρύνσεις που αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού. Υλοποιούνται η µείωση του φόρου των επιχειρήσεων στο 24% για τη χρήση του 2019, η µείωση του φόρου στα µερίσµατα στο 5%, η αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε εισαγωγικό συντελεστή 9%, τα φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, τα µέτρα για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα. Επιπλέον, µειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για απασχολούµενους πλήρους απασχόλησης. Είναι γεγονός ότι τα χρόνια της κρίσης υπήρξε συνεχής φορολογική νοµοθέτηση εξαιτίας και της µακρόχρονης δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια αυτή η δηµοσιονοµική προσαρµογή εφαρµόστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση µε ένα εντελώς εσφαλµένο µείγµα πολιτικής. Σήµερα η χώρα έχει ανάγκη τη διασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου που θα έχει πρώτιστα αναπτυξιακή κατεύθυνση και διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό προωθούµε.

Ποιες είναι οι παρεµβάσεις στις αντικειµενικές τιµές τόσο για τα εντός όσο και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα; Εκτιµάται πως θα προκύψουν αυξήσεις στις τιµές τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του ΕΝΦΙΑ και των φόρων µεταβίβασης;

Το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα της αναµόρφωσης του πλαισίου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα µας, σε πρώτη φάση, θα εδράζεται σε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η επέκταση και ο εξορθολογισµός του συστήµατος ζωνών αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Και το άλλο είναι η βελτίωση και τυποποίηση της διαδικασίας του συστήµατος των ιδιωτών εκτιµητών. Στόχος µας είναι, µέσα από αυτές τις αλλαγές, να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσµατική και κοινωνικά πιο δίκαιη.

Υπάρχει µια ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και εισηγήσεις υπηρεσιακών στελεχών για αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας. Θα υπάρξουν αλλαγές και πότε;

Το σύστηµα των τελών κυκλοφορίας χρήζει βελτιώσεων. Πρέπει να ενσωµατωθούν οι απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε τους εκποµπές ρύπων, ενώ πρέπει να γίνει και δικαιότερο για τους κατόχους αυτοκινήτων, λαµβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια. Κάθε αλλαγή θα κινείται προς την κατεύθυνση δικαιότερης κατανοµής της επιβάρυνσης στους κατόχους αυτοκινήτων αλλά και του στόχου ανανέωσης του παλαιού στόλου αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στη χώρα µας. Επιδιώκουµε οι αποφάσεις µας να είναι αποτέλεσµα σωστής αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και ορθής εκτίµησης των επιπτώσεων των όποιων αλλαγών. Ως εκ τούτου, όταν είµαστε έτοιµοι θα προχωρήσουµε στις αποφάσεις µας.

Θα πετύχουµε και είναι πιθανόν να ξεπεράσουµε φέτος τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για το πρωτογενές πλεόνασµα. Θα πρέπει να περιµένουν χριστουγεννιάτικο «µποναµά» κάποιοι κάποιοι συµπολίτες µας φέτος;

Επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης, για προεκλογικούς καθαρά λόγους, ήταν να διανείµει το υπερπλεόνασµα µε µορφή επιδόµατος, αντί για το τέλος του έτους, τον Μάιο του 2019. Συνεπώς αυτό που θα έπαιρναν οι πολίτες στο τέλος του έτους έχει ήδη καταβληθεί. ∆ική µας πρόθεση είναι αυτό να χορηγείται, σε σταθερή βάση, κάθε ∆εκέµβριο. Επιπλέον, εµείς θα αξιολογούµε τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα που θα υφίστανται κάθε φορά και θα προσπαθούµε να τα αξιοποιούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της χώρας και των πολλών. Γι’ αυτό, µε τα σηµερινά δεδοµένα, επιλέγουµε να χορηγήσουµε διευρυµένο επίδοµα θέρµανσης µε πιο ορθολογικά κριτήρια και χαρακτηριστικά, εµπροσθοβαρώς, ώστε να στηρίξουµε τα πιο φτωχά νοικοκυριά. Τα Χριστούγεννα, ανάλογα µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού µέχρι τότε, θα αξιολογήσουµε τα δεδοµένα και ανάλογα θα πράξουµε. Σταθερά, ως κυβέρνηση, θα αξιοποιούµε τον όποιο διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο µε όρους οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στο νοµοσχέδιο του Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την αγορά τυχερών παιγνίων µέσω ∆ιαδικτύου. Ποια η στόχευσή σας µε αυτές τις ρυθµίσεις;

Αποτελούσε προγραµµατική µας δέσµευση η δηµιουργία ενός συνεκτικού και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου για την αγορά τυχερών παιγνίων µέσω ∆ιαδικτύου. Για να ρυθµιστεί µια αγορά που παρέµενε ουσιαστικά αρρύθµιστη από το 2011. Υπενθυµίζεται ότι η προηγούµενη κυβέρνηση είχε δεσµευθεί ότι θα προχωρούσε σε νοµοθετική παρέµβαση για το συγκεκριµένο θέµα µέχρι το τέλος του 2018, αλλά ουδέποτε το έπραξε. Η δική µας στόχευση είναι να υπάρξει διαφάνεια, να εξασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των δραστηριοποιούµενων στην αγορά παρόχων, να διασφαλιστεί η ασφαλής συµµετοχή των παικτών, να προσελκύσουµε επενδύσεις, να αυξηθούν τα έσοδα του ελληνικού ∆ηµοσίου -µέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων και του εξορθολογισµού λειτουργίας-, της φορολογητέας ύλης, να ενισχυθεί η προστασία των παικτών, µε τη µετακίνηση σηµαντικού µέρους αυτών από τα παράνοµα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στα νόµιµα και πλήρως ελεγχόµενα δίκτυα.

Θα συναντήσει τοίχο κάποιος συνάδελφός σας στο Eurogroup εάν υποστηρίξει πως ίσως πρέπει να σκεφτείτε πάλι τη χορήγηση της 13ης σύνταξης ή τη µείωση του αφορολόγητου;

Η ελληνική κυβέρνηση στους λίγους αυτούς µήνες διακυβέρνησης έχει καταφέρει να αντιστρέψει το κλίµα των προηγουµένων ετών και να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των εταίρων, χάρη στην υπευθυνότητα, στη σοβαρότητα και στον σαφή σχεδιασµό που έχει. Γνωρίζουν, πλέον, οι συνάδελφοι στο Eurogroup ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή, υπεύθυνη και ρεαλιστική, χωρίς µαξιµαλιστικές και υπεραισιόδοξες προσδοκίες, προσηλωµένη στην υιοθέτηση των κατάλληλων εκείνων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας, µε ταυτόχρονη όµως τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και των δεσµεύσεων της χώρας. Κάθε µέτρο που σχεδιάζεται είναι κοστολογηµένο, µε γνώση των επιδράσεων που θα έχει στην οικονοµία. Εκτιµώ, και νοµίζω βάσιµα, ότι πλέον συναντούµε ευήκοα ώτα για τις ελληνικές θέσεις. Για το επίδοµα, και όχι τη «13η σύνταξη» όπως το αποκάλεσε η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη σας απάντησα. Για το αφορολόγητο, όπως θα είδατε στον προϋπολογισµό, όχι µόνο διατηρείται, αλλά παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, µέχρι και τα τέσσερα τέκνα.

Τα σύννεφα πυκνώνουν στην παγκόσµια οικονοµία και, φυσικά, στην οικονοµία της Ευρωζώνης. Πυκνώνουν όµως και τα δηµοσιεύµατα και οι αναλύσεις που καλούν για µεγαλύτερη δηµοσιονοµική ευελιξία. Θα µπορούσε η ελληνική επιδίωξη για χαµηλότερους στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων να βρει καλύτερη στήριξη σε ένα τέτοιο κλίµα;

Πράγµατι, σε καιρούς οικονοµικής αστάθειας απαιτείται µεγαλύτερη δηµοσιονοµική ευελιξία. Συνεπώς η χρονική συγκυρία θα µπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση συγκεκριµένων πολιτικών που µπορεί να ευνοούσαν τη χώρα µας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, εµείς απευχόµαστε µια γενικευµένη κρίση, αφού τα όποια θετικά αποτελέσµατα της µείωσης των πλεονασµάτων θα είχαν µικρότερη επίδραση στην ελληνική οικονοµία, που τώρα ανακάµπτει από µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία και είναι ευάλωτη σε εξωγενείς αρνητικούς παράγοντες.

Τι θα πρέπει να περιµένουµε στο Eurogroup της 4ης ∆εκεµβρίου ως προς το ενδεχόµενο αλλαγής χρήσης των εσόδων από ANFAs & SMPs; Ποιο είναι για εσάς ένα χρονικό ορόσηµο για την επίτευξη µιας πολιτικής συµφωνίας για χαµηλότερους στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων;

Η συζήτηση-διαπραγµάτευση έχει αρχίσει και συνεχίζεται σύµφωνα µε τον σχεδιασµό. Αναγνωρίζεται ότι µε σταθερό βήµα προχωράµε στην υλοποίηση των πολιτικών µας. Ως εκ τούτου, το όποιο αίτηµα αλλαγής χρήσης των εσόδων από ANFAs και SMPs εδράζεται στις αποφάσεις του Eurogroup και τίθεται στο πλαίσιο ισότιµης µεταχείρισης της Ελλάδας ως κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θεωρώ ότι θα έχουµε θετική κατάληξη στο ζήτηµα αυτό µέσα στο 2020. Οι συνθήκες ωριµάζουν.

Θα εκτιµούσατε πως είναι ρεαλιστικός ένας στόχος για αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού ∆ηµοσίου σε επενδυτική βαθµίδα σε έναν ορίζοντα 12-18 µηνών και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όπως για κάθε εκδότη κρατικού χρέους, έτσι και για την Ελληνική ∆ηµοκρατία, η προφανής προσδοκία και επιδίωξη είναι οι επικείµενες αναβαθµίσεις να γίνουν νωρίτερα παρά αργότερα, εξαιτίας των πολλαπλασιαστικών θετικών επιδράσεων που αυτές φέρουν στην οικονοµία. Ως εκ τούτου, η στόχευση είναι η χώρα να βρεθεί στην επενδυτική βαθµίδα το συντοµότερο δυνατό. Για τον σκοπό αυτό εργαζόµαστε συστηµατικά και µεθοδικά, σχεδιάζοντας και εφαρµόζοντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές επίλυσης προβληµάτων που επηρεάζουν τον βαθµό πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, επιδιώκοντας συνεχή συνεργασία και επαφές µε τους θεσµούς, τους οίκους αξιολόγησης και την επενδυτική κοινότητα, προσδοκώντας, χωρίς να προεξοφλούµε, θετικά αποτελέσµατα. Η πρόσφατη εξαιρετική από πλευράς επιτοκίου και ποιότητας έκδοση 10ετούς οµολόγου δείχνει ότι κινούµαστε στον σωστό δρόµο.

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής | 6.10.2019

Χωρίς δημοσιονομικό κενό και με όλες τις ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και νέες οικογένειες, που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, θα είναι το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2020 που κατατίθεται αύριο στη Βουλή.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον «Ε.Τ.» της Κυριακής τονίζει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και η έναρξη της διαδικασίας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και τα μέτρα στήριξης για τις νέες οικογένειες είναι απολύτως διασφαλισμένα. Σε ό,τι αφορά το ύψος του αφορολόγητου όχι μόνο δεν θα μειωθεί από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα για τους άγαμους χωρίς παιδιά αλλά θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο που θα έχει η οικογένεια. Παράλληλα με την αύξηση του αφορολόγητου το πακέτο στήριξης της νέας οικογένειας θα προβλέπει και το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση.

Ο υπουργός Οικονομικών διαβεβαιώνει επίσης ότι η «13η σύνταξη», όπως την ονόμασε η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι μόνο δεν θα περικοπεί το 2020 αλλά θα μετατραπεί σε έναν μόνιμο μηχανισμό στήριξης των απόμαχων της εργασίας.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας απαντά επίσης και στις παρατηρήσεις εκπροσώπων των θεσμών περί κενού για το 2020. Τονίζει συγκεκριμένα ότι την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ εγγυώνται και η καλή «βάση» που θα δημιουργήσει από το 2019 η θετική πορεία της ρύθμισης των 120 δόσεων και οι εισπράξεις ΦΠΑ.

Επιπλέον υπάρχει και ένα «οπλοστάσιο» ενισχυτικών μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται ίσως για πρώτη φορά η μεταφορά δαπανών από το 2020 στο 2019 λόγω της καλύτερης του αναμενομένου δημοσιονομικής πορείας και του καλύτερου ελέγχου των δαπανών. Στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μαζί η ψηφιοποίηση των ελέγχων που θα αποτελέσει ένα δραστικό μέτρο κατά της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, σύμμαχος στην επίτευξη των στόχων θα είναι η αξιοποίηση των εισροών από τα κέρδη των ομολόγων (τα γνωστά πια ANFA’s) που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Επίσης προαναγγέλλει και άμεση νομοθέτηση του στρατηγικού σχεδίου «Ηρακλής» για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων τονίζοντας μάλιστα ότι το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα αφαιρεθεί αυτόματα από τα βιβλία των τραπεζών μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα 20 δισ. ευρώ που υπολογιζόταν πριν από λίγους μήνες. Προαναγγέλλει μάλιστα και νέες στρατηγικές κινήσεις στο πεδίο της μείωσης των «κόκκινων» δανείων.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη:

Κατά τις επαφές για την 4η αξιολόγηση διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τους θεσμούς, άλλη μια φορά, για το 2020 ένα «κενό» της τάξης του 0,55% του ΑΕΠ (περίπου 1 δισ. ευρώ). Πόσο σχετική με την κάλυψη αυτού του κενού είναι η αλλαγή του υπολογισμού των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα; Υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα για να ενισχύσετε τα έσοδα και ποια;

Οπως θα δείτε και στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή, δεν υφίσταται δημοσιονομικό κενό για το 2020.

Η αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, η αξιολόγηση δημοσίων δαπανών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η υψηλότερη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, η μεταφορά για φέτος μελλοντικών δαπανών, η προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και το αποτέλεσμα από την υλοποίηση μέχρι αύριο του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

Να αναφέρω δε, για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, ότι το δυνητικό δημοσιονομικό κενό στο οποίο αναφέρεστε για το 2020 είναι το μισό αυτού που εκτιμούσαν οι θεσμοί -τον Μάιο- ότι υφίσταται για το 2019. Και το οποίο σήμερα υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται. Τα δε έσοδα υπερβαίνουν τον Σεπτέμβριο τον στόχο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά τα ANFAs και SMPs, ο στόχος είναι, σύμφωνα και με την απόφαση του Eurogroup, αυτά να χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Θεωρούμε ότι όπως εξελίσσεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, διαμορφώνονται οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, με ωφέλεια και για τα δημόσια οικονομικά.

 

Ποια μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων, από αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, διαπιστώσατε ότι «χωράνε» στον Προϋπολογισμό του 2020 και θα εφαρμοστούν τελικά το επόμενο έτος και ποια θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2021 και μετά;

Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, και αφορούν στο 2020, θα περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό που θα κατατεθεί. Εφαρμόζεται η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων στο 24% για τη χρήση του 2019, η μείωση του φόρου στα μερίσματα στο 5%, η αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9%, τα φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, τα μέτρα για την οικογένεια και την υπογεννητικότητα.

Επιπλέον, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης.

Βεβαίως, μεσοπρόθεσμα, θα προχωρήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών συναρτάται με τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και το ύψος των μελλοντικών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Απλά να τονίσω ότι στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης θα προβλέπεται να είναι υψηλότερος το 2020 σε σχέση με το 2019, με όλα τα συστατικά του ΑΕΠ να έχουν θετικό πρόσημο.

Έχετε υπολογίσει για το 2020 αυτό που ονόμασε η προηγούμενη κυβέρνηση «13η σύνταξη», δηλαδή ένα μόνιμο βοήθημα για συνταξιούχους;

Η έκφραση «13η σύνταξη» είναι επινόηση ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκεκριμένο επίδομα που χορηγήθηκε προεκλογικά, μετράται ως το 1/3 της 13ης σύνταξης και είναι ισόποσο της περικοπής του ΕΚΑΣ ή των αυξήσεων στις εισφορές υπέρ υγείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ, με μόνιμο τρόπο, τα προηγούμενα χρόνια επέβαλε. Αυτό το ποσό δεν προβλέπεται να περικοπεί.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, ως κυβέρνηση, επιμένουμε στην ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπατριωτών μας, μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων δημοσιονομικής και ευρύτερα οικονομικής πολιτικής.

Το φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζετε θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει; Και για τη φοροδιαφυγή ποια μέτρα σκοπεύετε να νομοθετήσετε;

Ναι, θα τα περιλαμβάνει. Όσον αφορά στο ζήτημα της φοροδιαφυγής, θα υλοποιήσουμε δέσμη μέτρων που θα διευρύνει τη φορολογική βάση και θα αμβλύνει τις οικονομικές ανισότητες. Στόχος μας είναι η αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων μέσω της εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχου και άλλων βέλτιστων πρακτικών, η ενοποίηση βάσεων για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, η διεύρυνση της ηλεκτρονικοποίησης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στον πυρήνα της στρατηγικής μας η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων

 

Το ΔΝΤ στα πρώτα συμπεράσματα από την αξιολόγηση για το άρθρο IV ζητά να συζητήσουμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς από το 2020 για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Πότε θα ξεκινήσει επίσημα η συζήτηση αυτή;

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών έχουμε ήδη θέσει, στις συζητήσεις με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των θεσμών, σε σοβαρή βάση το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Είναι θετικό που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επανέλαβε τη θέση του για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και ότι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θέτει το θέμα, υπό προϋποθέσεις, σε συζήτηση. Συνεχίζουμε πάνω στον οδικό χάρτη που έχουμε σχεδιάσει ώστε να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο, που βρίσκεται εξάλλου στον πυρήνα της στρατηγικής μας.

Το ΔΝΤ επιχειρηματολογεί επίσης υπέρ της αναγκαιότητας να μειωθεί το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών, προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτές τις απόψεις του Ταμείου;

Οι απόψεις των θεσμών, και ιδιαιτέρως του ΔΝΤ, για το αφορολόγητο είναι γνωστές σε όλους μας όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι, επί ΣΥΡΙΖΑ, το αφορολόγητο μειώθηκε ήδη μία φορά. Το ζητούμενο όμως είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Οι πολιτικές υλοποίησης αυτών ανήκουν στην εκάστοτε κυβέρνηση. Επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι το αφορολόγητο να διατηρηθεί, ενώ παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μέχρι και τα 4 τέκνα, διευρύνοντας το υφιστάμενο καθεστώς. Οσον αφορά στη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία εισοδήματα, αυτό γίνεται πράξη με την αλλαγή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητά μας είναι η ανακούφιση των χαμηλών εισοδημάτων, που σήκωσαν και το μεγαλύτερο βάρος της υπερφορολόγησης τα τελευταία χρόνια, και αυτό το κάνουμε πράξη.

Εκτιμούμε ότι το σχέδιο «Ηρακλής» θα μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια πολύ περισσότερο από τις προβλέψεις

Πότε αναμένετε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το στρατηγικό σχέδιο με την κωδική ονομασία «Ηρακλής» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων; Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να φτάσει η μείωσή τους με την υιοθέτηση του σχεδίου από τις τράπεζες; Θα αναλάβετε και άλλες πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση;

Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει μας κάνει αισιόδοξους ότι το σχέδιο «Ηρακλής» θα εισαχθεί προς νομοθέτηση σύντομα, αφού αναμένεται άμεσα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα ποσά, μέχρι να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πόνημα. Εκτιμούμε ότι το σχέδιο θα μειώσει την έκθεση των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολύ περισσότερο από τις προβλέψεις που γίνονταν πριν από λίγους μήνες. Επιπρόσθετα, η σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ έχει οδηγήσει σε ανατίμηση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Ενώ παράλληλα με τα σχέδια που «τρέχει» η κάθε τράπεζα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αξιολογούνται και άλλες προτάσεις που μπορούν να μειώσουν, κατά συστημικό τρόπο, τον όγκο των «κόκκινων» δανείων.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα «Τα Νέα» | 28.9.2019

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία μνημονιακή αξιολόγηση, η οποία έμεινε εκκρεμής με τη χώρα να οδηγείται σε εκλογές το 2015, την περασμένη εβδομάδα ξαναβρεθήκατε στο ίδιο τραπέζι με τους επικεφαλής των θεσμών. Ας  ξεκινήσουμε από τις διαφορές σε επίπεδο κλίματος…

Αισθάνομαι ότι οι συνθήκες είναι πιο εξομαλυμένες και το κλίμα πιο «εύκρατο» σε σχέση με το παρελθόν.

Η κυβερνητική αξιοπιστία βοηθάει στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος.

 

Στην ουσία των συζητήσεων τώρα, οι εκτιμήσεις για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος και το 2020 είναι αυτές που κρίνουν πότε και ποιες φοροελαφρύνσεις θα υλοποιηθούν. Συμφωνήσατε για τα πλεονάσματα;

Σε αυτή τη φάση δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνολική συμφωνία, αφού οι προβλέψεις εδράζονται σε εκτέλεση προϋπολογισμού οκταμήνου και σε μακροοικονομικά στοιχεία εξαμήνου.

Ενός όχι καλού πρώτου εξαμήνου για το ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης. Με τους πρόδρομους όμως δείκτες της οικονομίας να υποστηρίζουν ένα πολύ καλύτερο δεύτερο εξάμηνο.

Σε ότι αφορά τις επιμέρους προβλέψεις, υπήρξε ουσιαστικά συμφωνία σε ότι αφορά την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για το 2019, το οποίο πράγματι είχε καταγραφεί τον Ιούνιο. Η χώρα θα πετύχει εφέτος το δημοσιονομικό της στόχο.

Σε ότι αφορά το 2020, υπήρξε σύγκλιση στις δημοσιονομικές προβλέψεις και ταύτιση στην ποσοτικοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, και οι οποίες θα υλοποιηθούν την επόμενη χρονιά.

Η αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η αποτελεσματικότερη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, η προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων.

 

Θα μας δώσετε το χρονοδιάγραμμα των ελαφρύνσεων;

Οι φοροελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, μειώνεται η φορολογία στις επιχειρήσεις για τα εισοδήματα του 2019, με προοπτική να μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον θα μειωθεί η φορολογία στα μερίσματα, καθώς καιο εισαγωγικός συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα.

Ενώ έχουν δρομολογηθεί και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, από τις αρχές του 2020.

Επιπλέον, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, ξεκινώντας από τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.

Μεσοπρόθεσμα, αλλά με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας όχι εντός του 2020, θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

 

Πότε να περιμένουμε την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου; Θα περιλαμβάνει μόνο τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το 2020 ή και έναν οδικό χάρτη των μειώσεων φόρων τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση;

Εκτιμούμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα και τον συνολικό κυβερνητικό νομοθετικό προγραμματισμό.

Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει τις νέες μειώσεις φόρων του 2020, θα ενσωματώνει την πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών, θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα ενισχύει το ελάχιστο ύψος διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα αναμορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος, θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές,θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, θαπροωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των περαιτέρω μειώσεων φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών μετά το 2020 συναρτάται με τις προβλέψεις για το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και το ύψος των μελλοντικών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Και όπως ξέρετε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, κάνουμε ουσιαστικά βήματα για τη δημιουργία, το ταχύτερο δυνατόν, του αναγκαίου πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

 

Σχεδιάζει η Κυβέρνηση αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων;

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εντάξει στο μεταρρυθμιστικό του προγραμματισμό την αναμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας. Οι αλλαγές προωθούνται εντός του 2020.

Η αναμόρφωση προωθείται μέσα από τη χωρική επέκταση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αντικειμενικότητας, ώστε να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη. 

Το εν λόγω μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, σε πρώτη φάση, θα εδράζεται σε δυο βασικά στοιχεία.

Το ένα είναι η επέκταση και ο εξορθολογισμός του συστήματος ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού  της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 

Και το άλλο είναι η βελτίωση και τυποποίηση της διαδικασίας του συστήματος των ιδιωτών εκτιμητών.

 

Πριν το 2020 βέβαια, υπάρχει το 2019 και οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει έξτρα δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχει σαφής εικόνα και εάν ναι τι να περιμένουμε; Κοινωνικό μέρισμα;

Το οικονομικό επιτελείο και ευρύτερα η Κυβέρνηση κινούνται με οδηγό τη διαρκή αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με αυτό ως δεδομένο, και αφού εξεταστεί ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που πιθανόν να προκύψει, εξετάζουμε τη δυνατότητα αύξησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η ανακούφιση αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Υπάρχουν όμως και αστάθμητοι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν, όπως είναι, για παράδειγμα, η πτώχευση της Thomas Cook ή η ενίσχυση της ρευστότητας στη ΔΕΗ, που μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετες, έκτακτες, κυβερνητικές παρεμβάσεις.

 

Κρίσιμη παράμετρο για τη βελτίωση τόσο της καθημερινότητας των πολιτών όσο της ίδιας της οικονομίας είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Πρόσφατα, ο Διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι ρυθμός ανάπτυξης 3% είναι εφικτός, μετά το 2020. Ταυτίζονται οι εκτιμήσεις ΤτΕ και Υπουργείου Οικονομικών; Τι μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο έτος;

Οι εκτιμήσεις μας, εν γένει, είναι συγκλίνουσες.

Για το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν εξωγενείς αίτιες με αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία, προβλέπεται ρυθμός μεγέθυνσης υψηλότερος από αυτόν που θα επιτευχθεί το 2019.

Οι προβλεπόμενες φορολογικές μειώσεις και οι αναπτυξιακές νομοθετικές παρεμβάσεις συνηγορούν σε αυτό.

 

Προεκλογικά, ο τομεάρχης Χρήστος Σταϊκούρας ασκούσε σκληρή κριτική στην τότε κυβέρνηση αναφορικά με την αδυναμία μείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου. Μετεκλογικά δεσμευτήκατε για ένα πλάνο μείωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών. Έχει εκπονηθεί και τι προβλέπει;

Η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιδιώτες, εκτός από ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα αποτελέσει εξέλιξη η οποία θα εμπεδώνει την κανονικότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στην τόνωση της εγχώριας αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, την περίοδο 2012-2014, η τότε Κυβέρνηση, υπό τον συντονισμό του νυν Υπουργού Οικονομικών, μείωσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 9,6 δισ. ευρώ σε 3,8 δισ. ευρώ.

Πράγματι, έκτοτε, δεν υπήρξε ουσιαστική συρρίκνωσή τους, παρά τη σημαντική χρηματοδότηση με ευρωπαϊκούς πόρους.

Σήμερα, έχει ήδη δρομολογηθεί η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η συνεχής παρακολούθηση της πορείας αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα δημιουργία και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον.

Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

 

Το ελληνικό δημόσιο συντηρεί ένα ακριβό  «μαξιλάρι» ασφαλείας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων. Μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής του ακριβού δανείου του ΔΝΤ, υπάρχει πρόθεση ανάλογης αξιοποίησης των κεφαλαίων από το απόθεμα ασφαλείας; Και αν ναι πώς θα τα αξιοποιήσετε; Αγοράζοντας χρέος ή στηρίζοντας την ανάπτυξη;

Το ταμειακό απόθεμα όταν αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί με φειδώ και, κυρίως, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.

Η πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου του ΔΝΤ θα γίνει με τα κεφάλαια που μαζεύτηκαν από τις 3 τελευταίες εκδόσεις ελληνικού χρέους.

Η πρωτοβουλία αυτή οδηγεί σε εξοικονόμηση 75 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Αν δε η διαδικασία είχε δρομολογηθεί πριν 6 μήνες, η ωφέλεια θα ήταν μεγαλύτερη!

 

Στο Eurogroup του Δεκέμβρη, εφόσον έχει προηγηθεί μια θετική έκθεση της Κομισιόν, αναμένεται να συζητηθεί η εκταμίευση των κερδών από ελληνικά ομόλογα. Σκοπεύετε να θέσετε τότε, ή σε άλλο χρονικό σημείο την αλλαγή του τρόπου μέτρησής τους στο κατά πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα;

Διαμορφώνουμε, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την οριστική αντιμετώπιση τόσο της μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος, όσο και του ζητήματος των ANFAs και των SMPs.

Η διαπραγμάτευση εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο πεδίο του δημοσιονομικού χώρου για την ανάληψη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων το 2020.

Ήδη η Κυβέρνηση έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

 

Από τους ισχυρισμούς του τέως Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι η μείωση του στόχου για το πλεόνασμα στο 2,5% του ΑΕΠ είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Απλώς θα έδινε η Ελλάδα στους δανειστές μια «εγγύηση» 5,5 δισ. ευρώ από το μαξιλάρι διαθεσίμων…

Τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και το οικονομικό επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ καταβάλουν αλλεπάλληλες και αγωνιώδεις προσπάθειες να διαμορφώσουν τη δική τους πραγματικότητα.

Μιλούσαν για ειδικό λογαριασμό, μόνο που τέτοιος ουδέποτε υπήρξε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δηλώνουν άγνοια. Και βέβαια ουδείς εκ των θεσμών συμφώνησε, ή έστω ενημερώθηκε επί αυτού.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μακρά η σειρά των αυθαίρετων ισχυρισμών.

Ισχυρίζονται ότι είχαν προετοιμάσει την άρση των capital controls. Όμως, πλήρης άρση δεν είχε υπάρξει.

Ισχυρίζονται ότι ο προϋπολογισμός ήταν εντός στόχων. Όμως υπήρχε δημοσιονομικό κενό, το οποίο καλύφθηκε εν πορεία,κυρίως με την αύξηση των δημοσίων εσόδων μετά τον Ιούλιο.

Ισχυρίζονται ότι το αίτημα για την πρόωρη μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ ήταν έτοιμο. Όμως, ποτέ δεν το διατύπωσαν εγγράφως στους θεσμούς.

Ισχυρίζονται ότι θα προχωρούσαν την επένδυση στο Ελληνικό. Όμως καμία Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν είχε υπογραφεί.

Ισχυρίζονται ότι η πώληση ποσοστού του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών ήταν τελειωμένη υπόθεση. Όμως η διαδικασία ήταν παγωμένη επί μήνες.

Ισχυρίζονται ότι η θετική εξέλιξη στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας οφείλεται σε αυτούς. Όμως ουδέποτε στάλθηκε το σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δηλαδή θα μπορούσε εύλογα να διερωτηθεί ο πολίτης: αφού τα είχαν όλα έτοιμα, γιατί δεν τα υλοποίησαν;

Εμείς τους προβληματισμούς και τις επιθυμίες μας δεν τις παρουσιάζουμε ως συμφωνίες ή πολύ περισσότερο ως πραγματικότητες.

 

2019-09-30-Συνέντευξη_ΥΠΟΙΚ_NEA-for-slider

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο Βήμα της Κυριακής | 22.9.2019

 

 

Την προηγούμενη εβδομάδα εκπροσωπήσατε, για πρώτη φορά, τη χώρα ως Υπουργός Οικονομικών στο Eurogroup. Από την πρώτη σας εμπειρία τι αποκομίσατε;

Αποκόμισα την εντύπωση ότι η στρατηγική που σχεδιάσαμε με τον Πρωθυπουργό (σ.σ. να τηρήσουμε τους στόχους για πλεονάσματα και να προχωρήσουμε πρώτα στις διαρθρωτικές αλλαγές) είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στα Eurogroup πρέπει και έχει αρχίσει να αποδραματοποιείται, εστιάζοντας πλέον στην ισότιμη, κανονική και δημιουργική συμμετοχή μας στις διεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος για 3,5% του ΑΕΠ το 2019 θα πιαστεί; Υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον παρεμβάσεις; 

Η εκτίμησή μας είναι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ότι ο στόχος θα επιτευχθεί, με σχετική ασφάλεια.

Η αλλαγή του κλίματος στην οικονομία, η πειθαρχημένη εκτέλεση του Προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών και η αύξηση των δημοσίων εσόδων από τον Ιούλιο συνηγορούν σε αυτό.

Έχουμε ήδη αποδείξει, με τη μεγάλη μείωση του ΕΝΦΙΑ και το βελτιωμένο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών, ότι όταν υφίσταται δημοσιονομικός χώρος αυτός αξιοποιείται, επ’ ωφελεία κυρίως της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.
Το ίδιο θα πράξουμε εάν προκύψει επιπλέον χώρος, με μία προτεραιότητα να είναι, ανάλογα και με τις εξελίξεις, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Μέχρι σήμερα έχετε προχωρήσει σε συγκρατημένα βήματα μείωσης της φορολογίας (ΕΝΦΙΑ, συντελεστής 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος, φόρος στα κέρδη στο 24% και στα μερίσματα στο 5%). Ποιό είναι το κόστος αυτών των μέτρων και πώς θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του 2020;

Όλα όσα αναφέρατε αποτελούν προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας και προγραμματικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.

Αποτιμώνται, μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ.
Εκτιμώ δε ότι το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερο, γιατί οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις φέρουν σημαντικό αναπτυξιακό φορτίο.
Επιπρόσθετα, η αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, η ομαλοποίηση των σχέσεων με τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών και η αξιολόγηση αυτών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών, θα δημιουργήσουν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για τη πρόσθετη μείωση φόρων, όπως θα αποτυπωθούν στον Προϋπολογισμό του 2020.

Στο εισόδημα γιατί δεν επιλέξατε να μειώσετε τον υψηλό συντελεστή ή την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης καθώς αυτοί που επιβαρύνονται πιο πολύ απ’ όλους είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και όσοι δεν κρύβουν ή δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματά τους;

Διακηρυγμένος βασικός στόχος του Πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου είναι η σταδιακή απαλλαγή νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το βαρίδι της υπερφορολόγησης που τους «φόρτωσε» η προηγούμενη Κυβέρνηση.
Με δεδομένο το δημοσιονομικό χώρο, και με οδηγό τη διαρκή αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, επιλέγουμε και υλοποιούμε τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις.
Με τα μέτρα που υλοποιούμε, όλα τα εισοδηματικά στρώματα έχουν κέρδη διαθεσίμου εισοδήματος, αλλά αυτά τα κέρδη είναι – σε ποσοστό – μεγαλύτερα στα χαμηλότερα κλιμάκια.
Σε ποσοστιαία βάση αυξάνουν περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, κάτι που οδηγεί σε μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, για δηλωθέντα εισοδήματα έως 8.500 ευρώ, η συνολική φορολογική επιβάρυνση μειώνεται, κατά μέσο όρο, 20%. Αντίθετα, η αντίστοιχη μείωση σε υψηλά εισοδήματα, άνω των 26.000 ευρώ, ανέρχεται σε μονοψήφιο ποσοστό.

Το μεγάλο βάρος όμως των φόρων ειδικά στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα παραμένει

Θα ήταν «ευχής έργον» να μπορούσαμε να μειώσουμε άμεσα περισσότερα φορολογικά βάρη.
Αυτό θα γίνει βήμα – βήμα, με ταυτόχρονη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και βελτίωση της φορολογικής συνείδησης όλων.

Πως εξελίσσεται η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους για τη μείωση του στόχου για 3,5%  πρωτογενές πλεόνασμα. Από το 2020 πηγαίνει η μείωση στο 2021 ή θα βρεθεί έμμεσος τρόπος μείωσης, όπως η ενσωμάτωση των κερδών από τα ομόλογα (SMP & ANFA) στα έσοδα του νέου προϋπολογισμού;

Ο στόχος μας σε ότι αφορά την αναγκαία δημιουργία δημοσιονομικού χώρου δεν αλλάζει.
Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας.
Το ζήτημα είναι πως αυτός προσεγγίζεται. Εμείς έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Τα πρώτα βήματα εξελίσσονται ομαλά.
Το οικονομικό επιτελείο και η Κυβέρνηση ευρύτερα, διαμορφώνουν, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την οριστική αντιμετώπιση τόσο της μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος, όσο και του ζητήματος των ANFAs και SMPs, προκειμένου αυτά τα έσοδα να διατεθούν σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Η διαπραγμάτευση εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο πεδίο του δημοσιονομικού χώρου το 2020.

Πως μπορεί να αλλάξει ο υπολογισμός για την βιωσιμότητα του χρέους, ίσως λόγω χαμηλότερων επιτοκίων…

Με την πολιτική μας επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε τους παράγοντες που, ως ανεξάρτητες μεταβλητές, επιδρούν στη βελτίωση της βιωσιμότητάς του δημόσιο χρέους.
Εμείς προτάσσουμε ως βασική ερμηνευτική μεταβλητή το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, η οποία βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν διατάσσεται. Προκύπτει ως αποτέλεσμα βελτίωσης σειράς παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι η αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση σταδιακών μειώσεων φορολογικών συντελεστών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που βελτιώνουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, και η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Επίσης, βασικός παράγοντας είναι το ύψος των επιτοκίων. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία συνθηκών οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωσή τους. Ήδη, η τάση τους είναι πτωτική και διατηρήσιμη. Μάλιστα από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, η διαφορά της απόδοσης μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έχει μειωθεί περίπου κατά 45%.
Ο υψηλότερος ρυθμός μεγέθυνσης και τα χαμηλότερα επιτόκια συμβάλλουν από μόνα τους και συνδυαστικά στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Ασφαλώς οι ιδιωτικοποιήσεις είναι «κλειδί» και για την ανάπτυξη και για τη μείωση του χρέους…

Πράγματι οι ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες εμείς αντιμετωπίζουμε κυρίως ως αναπτυξιακό εργαλείο, αποτελούν έναν ακόμη δυνητικό παράγοντα μείωσης του δημοσίου χρέους.
Αρκεί βεβαίως να πραγματοποιούνται με όρους απόλυτης διαφάνειας και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, και όχι μόνο ως μέσο αύξησης των δημοσίων εσόδων.
Και σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς.
Ήδη, προχωρούμε τη διαδικασία πώλησης του 30% των μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Όπως προέβλεπε άλλωστε «στα χαρτιά» και η προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά ουδέποτε επί ένα και πλέον έτος υλοποιούσε.
Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία αποκρατικοποίησης της σημερινής Κυβέρνησης, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.

Προεκλογικά, η ΝΔ υποστήριζε ότι τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες (2,1 δισ. ευρώ) συνιστούν “κρυφό έλλειμμα” και άρα εμφανίζονται τεχνητά υπερ-πλεονάσματα. Εσείς τι θα κάνετε με αυτά τα χρέη…

Ως πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και μεταγενέστερα Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ ουδέποτε υποστήριξα ότι αυτά τα χρέη συνιστούν «κρυφό έλλειμμα».
Και αυτό διότι γνωρίζω ότι αυτά ενσωματώνονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, όμως στερούν ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.
Επιπρόσθετα όμως βαθύτατα πιστεύω ότι στην οικοδόμηση σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και πολιτών, το Δημόσιο οφείλει να δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα.
Συνεπώς, η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιδιώτες, εκτός από ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα αποτελέσει εξέλιξη η οποία θα εμπεδώνει την κανονικότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στην τόνωση της εγχώριας αγοράς.
Έχει ήδη ξεκινήσει η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχος είναι να υπάρξει ορατή μείωσή τους μέχρι το τέλος του έτους.
Ταυτόχρονα όμως, έχει ξεκινήσει συνεχής παρακολούθηση της πορείας αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον.

Για το 2020 ποιές θα είναι οι προβλέψεις σας για την ανάπτυξη, πώς μας επηρεάζει η ευρωπαϊκή στασιμότητα και η απειλή της ύφεσης;

Η ανάπτυξη είναι μία ευαίσθητη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και δυναμική διαδικασία.
Εργαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε το θετικό αποτέλεσμα των επιδράσεων αυτών των παραγόντων.
Προφανώς και δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους, όπως π.χ. την πιθανή στασιμότητα ή ακόμη περισσότερο την ύφεση ευρωπαϊκών και άλλων οικονομιών.
Με τα σημερινά δεδομένα και εκτός ισχυρού απροόπτου, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης κατά το 2020 θα είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο του 2019.
Και σε αυτό καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και οι μειώσεις φόρων που ήδη υλοποιούνται και προβλέπονται για το 2020.

Οι τράπεζες ακόμη βρίσκονται σε κατάσταση “ζόμπι” με την έννοια ότι δεν χορηγούν δάνεια, δεν στηρίζουν την ανάπτυξη. Ποιά είναι τα σχέδιά σας…

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι τα πιστωτικά ιδρύματα να αποτελέσουν ξανά μοχλό ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας.
Αναμφισβήτητα όμως το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων δυσχεραίνει την αναγκαία πιστωτική επέκταση.
Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, κατανόησε ότι η επίλυση του προβλήματος είναι ύψιστης σημασίας για την ελληνική οικονομία.
Για το λόγο αυτό προχωρά άμεσα στην υλοποίηση του μοντέλου εγγύησης του Δημοσίου σε τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία [σ.σ. Asset Protection Scheme – (APS)], σε διαβούλευση με τους αρμόδιους, εγχώριους και διεθνείς φορείς. Αναμένω από την Αξιωματική Αντιπολίτευση να μας πει και πάλι ότι και αυτή την πρωτοβουλία την είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει, αλλά δεν πρόλαβε τελικά να την υλοποιήσει…
Παράλληλα, η σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ έχει ήδη βελτιώσει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Επιπλέον, οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την αλλαγή Κυβέρνησης έχουν βελτιώσει το κόστος δανεισμού του Δημοσίου. Ως αποτέλεσμα, η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου – με κόστος που βαίνει μειούμενο – σταδιακά αποκαθίσταται, καταθέσεις επιστρέφουν, ενώ και η πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και νοικοκυριών βελτιώνεται.
Ήδη, μεγάλες επιχειρήσεις «σηκώνουν» κεφάλαια από τις αγορές με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού.

Για την πορεία των εσόδων του Δημοσίου -για το 2020 και τα επόμενα χρόνια- ασφαλώς «κλειδί» είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων. Πως εξελίσσεται;

Η ουσιαστική βελτίωση και η διεύρυνση της ρύθμισης από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού ένταξης σε αυτή.
Μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, έκαναν αίτηση 69.165 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ έχουν ήδη επικυρωθεί 32.828 από αυτές.
Με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά και επειδή η παραμονή στην ευνοϊκή ρύθμιση προϋποθέτει την εξόφληση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και την τήρηση των κανόνων, αναμένουμε η ρύθμιση να συνεισφέρει θετικά στα δημόσια έσοδα.
Επαναλαμβάνω όμως ότι η εξαιρετικά αυτή ευνοϊκή ρύθμιση είναι και η τελευταία!

Τον Ιούλιο 269.000 φορολογούμενοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των οφειλετών να ανέλθει στα 4.019.350…

Υπάρχει όμως μια άλλη πιο σημαντική παράμετρος, που δείχνει την ανάσχεση του ρυθμού δημιουργίας νέων οφειλών προς το δημόσιο.
Τον Ιούλιο καταγράφεται επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των οφειλών.
Σε μηνιαία βάση, οι οφειλές προς την Εφορία αυξήθηκαν κατά 284 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 αυξάνονταν κατά 906 εκατ. ευρώ και το 2018 κατά 762 εκατ. ευρώ.
Ο δικός μας στόχος είναι να δώσουμε τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας σε όλους τους πολίτες που έχουν οφειλές. Αυτό τον στόχο υπηρετεί η ρύθμιση για τις 120 δόσεις.

 

2019-09-22-Συνέντευξη_ΥΠΟΙΚ_Βήμα_Κυριακής

Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα των Συντακτών | 14.9.2019

Μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, ανακοινώσατε ως Κυβέρνηση από τη ΔΕΘ νέες μειώσεις φόρων. Nα περιμένουμε και άλλες τέτοιες κινήσεις ενόψει προϋπολογισμού του 2020;

Ο σχεδιασμός του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο είναι να κινηθούμε εμπροσθοβαρώς.
Το έχουμε ήδη δείξει, υλοποιώντας πολιτικές, όπως είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών και η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, νωρίτερα από τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας.
Συνεχίζουμε το 2020, με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, την οικογένεια και την οικοδομή.
Είχαμε δεσμευθεί να απαλλάξουμε τη μεσαία τάξη από το βάρος της υπερφορολόγησης που της είχε επιβάλλει η προηγούμενη Κυβέρνηση, και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε.
Εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία είναι απολύτως συνεπής με τις υποσχέσεις μας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας, αυτά είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε για το 2020.
Η οικονομία όμως, όπως ξέρετε, έχει μία δυναμική.

Αν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μια κατεστραμμένη οικονομία, όπως λέγατε, τότε πώς υπάρχουν σήμερα τα δημοσιονομικά περιθώρια για μείωση φόρων; 

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη χώρα με δημοσιονομικό κενό για το 2019.
Αυτό αναγνωρίζεται στις εκθέσεις όλων των θεσμών, εντός και εκτός Ελλάδας.
Όμως η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους τελευταίους δύο μήνες και οι εκτιμήσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς, βεβαιώνουν ότι ο υψηλός εφετινός δημοσιονομικός στόχος θα επιτευχθεί.
Ήδη, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος πυροδοτεί την αναπτυξιακή διαδικασία, τα δημόσια έσοδα – τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο – υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους (σε αντίθεση με τον Ιούνιο), ενώ η δημοσιονομική πειθαρχία έχει επιστρέψει στο σκέλος των δαπανών.
Η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, η οµαλοποίηση των σχέσεων µε τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η πλήρης άρση των capital controls, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών και η αξιολόγηση αυτών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών, δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο και περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών και το 2020.

Τελικά πόσο είναι το κόστος των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ; 

Αποτιμώνται, μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ.
Όμως το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερο, διότι οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις φέρουν έντονη αναπτυξιακή διάσταση.

 


Θα αποπληρώσουμε πρόωρα ένα ποσό των δανείων του ΔΝΤ; Σε τι ύψος και πόσο θα ωφεληθεί η χώρα;

Το  Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται μεθοδικά ώστε να εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή του σχετικού αιτήματος πρόωρης εξόφλησης δανείων του ΔΝΤ, το συντομότερο δυνατόν.
Ήδη θέσαμε το σχετικό ζήτημα στο χθεσινό Eurogroup.
Στο σχεδιασμό μας είναι η αποπληρωμή του ακριβού τμήματος των δανείων, το ύψος του οποίου ανέρχεται σήμερα περίπου στα 3 δισ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού διασφαλίζει άμεσα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι προεξοφλούνται δάνεια υψηλού κόστους, ετησίως επιτοκίου 5,13%, όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου για 10-ετή διάρκεια όσο και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους διαμορφώνονται κοντά στο 1,6%.
Επιπλέον, με την κίνηση αυτή βελτιώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας του  δημοσίου χρέους, ενώ επιτυγχάνεται και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανείων του ΔΝΤ, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία προβλεψιμότητα για τις μελλοντικές δαπάνες.

Υπόσχεστε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί θα το πετύχετε εσείς ενώ όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία απέτυχαν; Δεν σας φοβίζει μία πιθανή νέα ύφεση στην Ευρώπη; 

Οι Κυβερνήσεις της παράταξής μας έχουν πετύχει  την υψηλότερη μέση επίδοση όσον αφορά τον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, τόσο κατά τα μεταπολιτευτικά 45 χρόνια, όσο και τα μεταπολεμικά – μετεμφυλιακά  περίπου 70 χρόνια.
Όσον αφορά το παρόν, εκτιμούμε ότι λόγω πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικών, θα πετύχουμε καλύτερη επίδοση το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το πρώτο, αλλά και καλύτερη επίδοση σε σχέση με την αντίστοιχη του 2018.
Για τα επόμενα έτη, εκτιμούμε ότι οι επιδόσεις μας θα είναι καλύτερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί.
Αυτό εκτιμάται και για το 2020, αν δεν υπάρξουν έντονες διαταραχές υφεσιακού τύπου στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.
Αυτές οι ρεαλιστικά πιο αισιόδοξες προβλέψεις θα ενσωματωθούν στον υπό κατάθεση Προϋπολογισμό.

Αρκούν απλά μερικές μειώσεις φόρων και 2-3 μεγάλες ξένες επενδύσεις για να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη; 

Είναι γνωστό ότι η αναπτυξιακή διαδικασία είναι φαινόμενο πολυπαραγοντικό.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να διαρκέσει μέσα στο χρόνο και να είναι υψηλού ρυθμού.

Δεν μιλά για αποσπασματικές μειώσεις φόρων, αλλά για ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό οικονομικό σχέδιο που υπηρετεί συνολικά την αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Επιδιώκει, μέσω της μείωσης των φορολογικών βαρών που έχει δρομολογήσει, της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της ενίσχυσης του εξωστρεφούς προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας, της κάλυψης του επενδυτικού χάσματος, της προώθησης αποκρατικοποιήσεων και εμβληματικών επενδύσεων, της μείωσης των οφειλών του Δημοσίου, της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας και της στροφής στην ποιοτική εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, να ωθήσει την ελληνική οικονομία σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Γίνεται πολλή συζήτηση για τη μεσαία τάξη και την υπερφορολόγησή της. Εσείς, ως ΥΠΟΙΚ, πώς θα την ορίζατε εισοδηματικά και περιουσιακά; 

Επιστημονικός ορισμός, κοινά αποδεκτός, για τον ορισμό της εισοδηματικά και περιουσιακά μεσαίας τάξης δεν υφίσταται.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ελαστικά με τα ανωτέρω κριτήρια προσιδιάζει σε μία κανονική κατανομή, με ασυμμετρία στην οποία αφήνουμε εκτός περίπου το 10% της ακραίας φτώχειας και το 20% των πολύ υψηλών εισοδημάτων και πλούτου.
Όμως τα ανωτέρω πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικά, επακριβώς και να συμφωνήσουμε όλες οι πλευρές για το περιεχόμενο του όρου «μεσαία τάξη».
Οι πολιτικές πάντως που υλοποιεί η σημερινή Κυβέρνηση υπηρετούν και προσεγγιστικά ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια.

Είχατε υποσχεθεί ως αντιπολίτευση ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή για το α’ εξάμηνο του 2015 και τη διαπραγμάτευση που κόστισε – κατά εκτιμήσεις – από 80 ως 200 δισ. ευρώ. Τι συνέβη και φαίνεται ότι αλλάξατε γνώμη; 

Γενικώς, οι εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν θετική παράδοση στην πολιτική ζωή της χώρας.
Σας θυμίζω ότι τελευταία η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διέκοψε τις εργασίες εξεταστικής που διερευνούσε τις συνθήκες και τις ευθύνες για την ένταξη στα Μνημόνια. Γιατί άραγε;
Για την επίμαχη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015 το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά.

Εσείς θα δείτε την ταινία του Κώστα Γαβρά; Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη;

Ο κ. Γαβράς είναι ένας αξιόλογος και διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης.
Θα δω την ταινία για να αξιολογήσω την οπτική της για μία κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομίας, την οποία άλλωστε έχω ζήσει και έχουν βιώσει με οδυνηρό τρόπο οι Έλληνες πολίτες.
Πρέπει να σας πω ότι για την περίοδο αυτή προσπαθώ να διαβάζω όλα τα σχετικά βιβλία…

Εκτός από τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ παρέδωσε το 2009 μια χώρα με έλλειμμα 15,7%, που σε πρωτογενές επίπεδο έφτανε τα 24 δισ. ευρώ. Μπορεί το κόμμα σας σήμερα να πείσει για τις προθέσεις του όταν δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τα λάθη του; 

Αν διαβάζατε τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, θα διαπιστώνατε ότι το επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε ήταν χαμηλότερο και όχι στο επίπεδο που αναφέρετε.

Να ληφθεί δε υπόψη ότι δημοσιονομικά την περίοδο Οκτώβριος 2009 – Φεβρουάριος 2010 τη διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Αν δε εξετάζατε αναλυτικότερα τη σύνθεση του ελλείμματος, θα διαπιστώνατε ότι ήταν ακόμη χαμηλότερο.
Και μάλιστα τούτο στην οξεία φάση της μεγαλύτερης παγκόσμιας κρίσης των τελευταίων 100 ετών.
Αλλά αυτά αποτελούν αντικείμενο για μία ενδιαφέρουσα, αναλυτική, επιστημονική και πολιτική διερεύνηση.
Είναι σαφές ότι στη χώρα μας πρέπει να γίνεται συνεχής νηφάλια συζήτηση για την πορεία της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας.
Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι με επιχειρήματα και δεκτικοί για συμμετοχή.
Όμως σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να αυτοχρίζονται αυθαίρετα ως εισαγγελείς, στους οποίους δήθεν πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις.

 

Γιατί παραπέμπετε για το μέλλον και το 2021 την επαναδιαπραγμάτευση των υπερπλεονασμάτων που συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράγοντες όπως η Κριστίν Λαγκάρντ, εμφανίζονται ως σύμμαχοι για να διεκδικήσουμε αλλαγές τώρα;

Έχουν ήδη αναληφθεί σοβαρές οικονομικές πρωτοβουλίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του οικονομικού επιτελείου.

Προφανώς στις συζητήσεις με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών θέτουμε σε σοβαρή βάση το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Είναι θετικό ότι η απερχόμενη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κ. Λαγκάρντ επανέλαβε πρόσφατα τη θέση της για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Απαιτούνται όμως οι σύμφωνες γνώμες των άλλων θεσμών και εταίρων.
Εργαζόμαστε για να τις εξασφαλίσουμε.
Και πιστεύω ότι σε συνθήκες αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που οικοδομούμε, θα τις εξασφαλίσουμε.

Σε ότι αφορά το τι συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας κάνει εντύπωση πως ουδείς στο εξωτερικό έχει αναφέρει κάτι σχετικό μέχρι σήμερα; 

Δεν σας κάνει εντύπωση πως και οι αρμόδιες εγχώριες δημόσιες υπηρεσίες δηλώνουν άγνοια, για έναν λογαριασμό που κατά τον κ. Τσίπρα είχε ήδη δήθεν ανοίξει;
Αυτά ο λαός τα λέει «λόγια του αέρα».

Τελικά στο αφορολόγητο θα υπάρξουν αλλαγές στη δομή του ή έστω επί μέρους, π.χ. στις ηλεκτρονικές συναλλαγές;

Όπως σας προείπα, το αφορολόγητο διατηρείται, ενώ παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μέχρι και τα 4 τέκνα, διευρύνοντας το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς.

Η μείωση του συντελεστή στο 9% για το εισόδημα ως 10.000€ θα εφαρμοστεί από 1/1/2020;

Ναι.

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα ”Πρώτο Θέμα” | 8.9.2019

Ο λαός έφερε ξανά τη Νέα Δημοκρατία –και με μεγάλη διαφορά- στην εξουσία. Πώς το εισπράξατε αυτό, πώς το αποτιμάτε εσείς, αλλά και πώς θα δει ο λαός να “μεταφράζεται” αυτό, σε έργο και σε πρόγραμμα, μετά από 60 ημέρες;

Οι πολίτες έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία ισχυρή εντολή να υλοποιήσει το μεταρρυθμιστικό  πρόγραμμά της και να επαναφέρει τη χώρα, το συντομότερο, στην πλήρη κανονικότητα και σε πορεία σταθερής ανόδου.
Εμείς λάβαμε το ηχηρό μήνυμα, αναλάβαμε την ευθύνη και προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση του σχεδίου μας.
Ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών, τις πρώτες 60 ημέρες, μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μεσοσταθμικά κατά 22%. Το μέτρο ωφέλησε κατά κύριο λόγο τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και τη μεσαία τάξη.
Βελτιώσαμε το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για τους φορολογούμενους που έχουν εκκρεμότητες από τα προηγούμενα έτη.
Προχωρήσαμε στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών που επιβλήθηκαν στη χώρα μετά την ανερμάτιστη διαπραγμάτευση του 1ου εξαμήνου του2015.
Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μειώνοντας το γραφειοκρατικό κόστος.
Βεβαίως δεν σταματούμε σε αυτά.
Στις βασικές προτεραιότητές μας εντάσσεται μια συνολική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε περίπου σε ένα μήνα.
Προβλέπεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εντείνεται ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής, που είναι προσπάθεια υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Προωθείται ο καθορισμός ρεαλιστικών οροφών δαπανών για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και η αξιολόγηση αυτών.
Επιταχύνεται το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και «τρέχουν» εμβληματικές επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού.
Εκτελείται, εντός του δημοσιονομικού στόχου, ο Προϋπολογισμός.
Εφαρμόζουμε το σχέδιό μας προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, να δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Πώς νοιώσατε που επιστρέφετε στα παλιά λημέρια του Υπουργείου Οικονομικών; Τα βρήκατε όπως τα αφήσατε – ή όπως τα περιμένατε τουλάχιστον – στην Οικονομία;
Οδηγός στην άσκηση των καθηκόντων μου είναι πάντα το συμφέρον της πατρίδας και των πολιτών.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα τόνισα ότι δεν είναι σκοπός μου να μιλήσω για καμένη γη, ούτε να μηδενίσω το διαχρονικό έργο προκατόχων μου.
Κρατώ τα όποια θετικά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και οικοδομώ πάνω σε αυτά.
Είναι βέβαια γεγονός ότι βρήκαμε πολλά, μεγάλα και ανοικτά προβλήματα.
Αντιμετωπίζουμε τα λάθη που έγιναν και τις παραλείψεις που υπήρξαν, επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές πολιτικές, κοινωνικές και κοινοβουλευτικές συγκλίσεις και συναινέσεις.

Ενόψει ΔΕΘ καλέσατε σε διαβούλευση τους παραγωγικούς φορείς. Τι σηματοδοτεί τώρα πια, μετά από μια 10ετία κρίσεων και Μνημονίων, ο θεσμός;
Συνιστά κοιτίδα εξωστρέφειας για τη Βόρεια Ελλάδα, τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Υπάρχουν σοβαροί εθνικοί λόγοι και πολλά περιθώρια για την περαιτέρω αναβάθμισή της.
Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, στόχος ήταν να καταγραφούν τα θέματα που απασχολούν τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, να ενισχυθεί η συνεργασία και να αναδειχθούν οι καλύτερες δυνατές οικονομικές λύσεις, με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.
Σ΄ αυτή την επιτακτικά αναγκαία, εργώδη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, όλες οι παραγωγικές δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν ευθύνη και να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο.

Μετά το ταξίδι σας στο Βερολίνο αλλάζει κάτι σχετικά με τα πλεονάσματα; Τελείωσε πριν αρχίσει ή θα συνεχιστεί η μάχη για τη μείωσή τους;  
Ο στόχος της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας.
Δεν έχουμε όμως πρόθεση να τον επιδιώξουμε με «κλάψες» ή «παλληκαριές» έναντι των εταίρων μας.
Προτάσσουμε την υλοποίηση συνεκτικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αποκαθιστούμε την αξιοπιστία της χώρας.
Έτσι σταδιακά δημιουργούμε τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ταχύτερη και αμοιβαία επωφελή μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα με χαμηλό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στα οποία συμφώνησε η προηγούμενη Κυβέρνηση.
Η πρόσφατη τοποθέτηση της κ. Λαγκάρντ συνιστά μία ακόμη θετική ένδειξη.

Συμμερίζεται η Άγκελα Μέρκελ (το Βερολίνο) τις ανησυχίες για την ύφεση και αρνητικά επιτόκια; Έχουν αξία δεσμεύσεις και στόχοι όταν μαίνεται πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας; Μη χάσουμε το δάσος και τα πλεονάσματα γίνονται βαρίδι;
Η κ. Μέρκελ, όπως και όλοι οι ηγέτες, προφανώς παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις της  ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, που αυτή την περίοδο παρουσιάζει ενδείξεις σχετικής αστάθειας και έντονων τριβών.
Οι πολύπλοκες εξελίξεις απαιτούν μεγάλη προσοχή από όλους μας.
Χρειάζεται εθνικός σχεδιασμός και ευρωπαϊκός συντονισμός ώστε, αν χρειασθεί, να υπάρξουν πολιτικές για έγκαιρες και συντονισμένες παρεμβάσεις, που θα επαναφέρουν τις οικονομίες σε συνθήκες ευστάθειας.
Η Κυβέρνηση, με τη στρατηγική της, στοχεύει στην θωράκιση και την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας έναντι αυτών των προκλήσεων.
Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, υλοποιώντας το πλέγμα των κυβερνητικών πολιτικών και συνεκτιμώντας τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις από τη διεθνή συγκυρία, να πάει «κόντρα στο ρεύμα».

Προεκλογικά και παρά τις προειδοποιήσεις Ρέγκλινγκ για τις προεκλογικές παροχές, δηλώσατε πως  εμπιστεύεστε τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αλλάζουν όμως όλα αυτά, λόγω διεθνούς κρίσης; Ή τα είπατε τότε, για να μπορείτε να υποσχεθείτε πολλά, αλλά τελικά να φέρετε Μνημόνια και περικοπές μισθών – με το επιχείρημα «αν βρέξει θα βραχούμε»;
Η Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά, δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες της χώρας και των πολιτών της.
Αυτά που υποστηρίζαμε προεκλογικά τα λέμε και σήμερα.
Εμπιστευόμαστε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που όπως φαίνεται θα επιβεβαιωθούν.
Όσον αφορά αυτά που έχουμε υποσχεθεί, διαπιστώνετε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει την υλοποίησή τους.
Εμείς τις υποσχέσεις τις κάνουμε πράξεις. Μάλιστα, όταν είναι εφικτό, και νωρίτερα !

Κεντρικός κυβερνητικός στόχος είναι η τόνωση των ρυθμών ανάπτυξης στο 3%-4%. Είναι εφικτός;
Ο στόχος αυτός παραμένει, παρά το γεγονός ότι το διεθνές περιβάλλον είναι μη ευνοϊκό.
Η προσέγγιση αυτού επιχειρείται με κίνηση της οικονομίας επί ενός ανοδικού, ενάρετου «σπιράλ».
Ήδη η ελληνική οικονομία φαίνεται να βρίσκει σταδιακά τη λειτουργικότητά της.
Οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας, όπως είναι ο δείκτης οικονομικού κλίματος και το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, το επιβεβαιώνουν.
Όμως μακριά από εμάς ο εφησυχασμός και οι πανηγυρισμοί.
Επιλέξαμε να «πατάμε» πάνω στην πραγματικότητα και να εφαρμόζουμε το σχέδιό μας ώστε να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση.
Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η συμβολή όλων των παραγόντων, κράτους, νοικοκυριών και  επιχειρήσεων, της ελληνικής οικονομίας.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το κυβερνητικό σας πρόγραμμα και οι μειώσεις φόρων; Πού βρήκατε «χώρο» εκεί που ως Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πως δεν έχει άλλον;
Κινούμαστε εμπροσθοβαρώς.
«Πυροδοτούμε», και μέσω της φορολογίας, την ισχυροποίηση της επανεκκίνησης της οικονομίας.
Εκτιμούμε ότι με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, την ομαλοποίηση των σχέσεων με τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, τη δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών και την αξιολόγηση αυτών, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μείωση φόρων και το 2020.
Όπως προέκυψε μετά τις εκλογές επιπλέον χώρος και για το 2019, λόγω της αλλαγής του κλίματος στην οικονομία, της πειθαρχημένης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της αύξησης των δημοσίων εσόδων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα μετά τις επιστροφές φόρων κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, ήταν αυξημένα έναντι του στόχου κατά 410 εκατ. ευρώ.
Οι δε επιστροφές φόρων, το ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ.
Καλώ πάντως όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να στρέψουν τους πόρους τους από την κατανάλωση στην επένδυση.
Να αξιολογούν τη δαπάνη του κάθε ευρώ με τη λογική κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσματικότητας.

Τι μπορούν να περιμένουν πολίτες, επιχειρήσεις και επενδυτές από το φορολογικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεστε; 
Το φορολογικό νομοσχέδιο που, μεταξύ άλλων, θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ξεκινώντας από το 2020.
Θα ενσωματώνει φορολογικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ενίσχυση της οικογένειας και την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα αναμορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος.
Επιπλέον, θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, θα προωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.
Μιλάμε, δηλαδή, για μια συνεκτική φορολογική μεταρρύθμιση με ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση.

Μήπως υπήρξαν υπερβολές στις προεκλογικές εξαγγελίες και μήπως μετά τις εκλογές ορισμένοι συνάδελφοί σας ανεβάζουν πολύ ψηλά των πήχη των προσδοκιών για ελαφρύνσεις και αλλαγές στο φορολογικό πεδίο;
Δεν υφίστανται ουσιαστικές αποκλίσεις μεταξύ προεκλογικών εξαγγελιών και μετεκλογικών πράξεων.
Και οι όποιες οικονομικές πολιτικές υλοποιούνται, ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.
Αυτό επιτάσσει η θεσμική τάξη και αυτό εφαρμόζεται.

Ωστόσο, επειδή ακριβώς θητεύσατε παλαιότερα και ως πολιτικός προϊστάμενος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν σας προβληματίζει ότι ο Προϋπολογισμός του 2019 βασίστηκε σε αισιόδοξες προβλέψεις ανάπτυξης που ποτέ στην τελευταία 5ετία δεν επιβεβαιώθηκαν;
Είναι γεγονός ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση έπεφτε συνεχώς έξω στις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και ότι παρέδωσε, όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μία οικονομία με αναιμικούς ρυθμούς μεγέθυνσης.
Οι θετικές όμως ενδείξεις που άρχισαν να καταγράφονται από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς και η σταδιακή και ταχεία υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου, με κάνουν αισιόδοξο ότι τελικά θα επιτευχθεί υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με τις τελευταίες εκτιμήσεις τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και εγχώριων και διεθνών φορέων.

Πότε θα μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να ξανανοίξουν τις στρόφιγγες του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (APS) και πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν οι πρώτες τιτλοποιήσεις με βάση αυτό;
Η βελτίωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου αντανακλά τις θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία μετά την αλλαγή Κυβέρνησης και τα βήματα επιστροφής στην κανονικότητα.
Ως αποτέλεσμα, η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου – με κόστος που βαίνει μειούμενο – σταδιακά αποκαθίσταται, καταθέσεις επιστρέφουν, ενώ και η πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και νοικοκυριών βελτιώνεται.
Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν θετικά τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία καλούνται να επανεκκινήσουν σε υγιείς όμως βάσεις, την πραγματική οικονομία, αποτελώντας μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.
Αναμφισβήτητα όμως το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων δυσχεραίνει την αναγκαία πιστωτική επέκταση.
Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, κατανόησε ότι η επίλυση του προβλήματος είναι ύψιστης σημασίας για την ελληνική οικονομία.
Για το λόγο αυτό προχωρά άμεσα στην υλοποίηση του μοντέλου εγγύησης του Δημοσίου σε τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία [Asset Protection Scheme (APS)], σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.
Στόχος να νομοθετήσουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Fitch και Moody’s διέψευσαν πρόσφατα τις προσδοκίες για αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Σας προβλημάτισε αυτό; Παραμένει ρεαλιστικός στόχος η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα έως το τέλος του 2020;
Η εικόνα των οίκων αξιολόγησης για τη χώρα σταδιακά βελτιώνεται.
Αυτό καταγράφεται στις πρόσφατες αναλύσεις τους, οι οποίες αποτυπώνουν τις θετικές προοπτικές που δημιουργούνται με την ύπαρξη μιας σταθερής Κυβέρνησης και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου.
Όπως για κάθε εκδότη κρατικού χρέους, έτσι και για την Ελληνική Δημοκρατία, η προφανής προσδοκία και επιδίωξη είναι οι επικείμενες αναβαθμίσεις να γίνουν νωρίτερα παρά αργότερα, εξαιτίας των πολλαπλασιαστικών θετικών επιδράσεων που αυτές φέρουν στην οικονομία.
Ως εκ τούτου η στόχευση είναι η χώρα να βρεθεί στην επενδυτική βαθμίδα το συντομότερο δυνατόν.
Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές επίλυσης προβλημάτων που επηρεάζουν το βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, επιδιώκοντας συνεχή συνεργασία και επαφές με τους θεσμούς, τους οίκους αξιολόγησης και την επενδυτική κοινότητα, προσδοκώντας, χωρίς να προεξοφλούμε, θετικά αποτελέσματα.

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο capital.gr | 6.9.2019

Συνέντευξη στους Γιάννη Αγγέλη, Δήμητρα Καδδά

– Κύριε Σταϊκούρα, ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε ένα τρίγωνο επαφών σε Παρίσι Βερολίνο και Χάγη. Βγήκε κάτι από αυτά τα ταξίδια;

Τα διαδοχικά αυτά ταξίδια αποτελούν κρίσιμης σημασίας βήματα του οδικού χάρτη που έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός για να προωθήσει τη στρατηγική της χώρας και της Κυβέρνησης.

Πρωτίστως όμως “έχτισαν” αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

– Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 πώς τα κρίνετε; 

Σύμφωνα με αυτά διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης, για το πρώτο εξάμηνο του 2019, υπήρξε γενικά αναιμικός. Είναι μάλιστα σε φθίνουσα πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του περασμένου έτους και χαμηλότερος των στόχων της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Για τη σημερινή Κυβέρνηση, η βελτίωση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί στόχο πρώτης εθνικής προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, σε όλες τις πολιτικές που έχει αρχίσει και εφαρμόζει, δίνει έντονη αναπτυξιακή διάσταση.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχώς υπενθυμίζει το χρέος όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας να εναρμονιστούν με την εθνική στρατηγική και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην επίτευξη του εθνικού στόχου.

Εάν αυτός επιτευχθεί, τότε όλοι οι υπόλοιποι στόχοι καθίστανται ευκολότερα προσεγγίσιμοι.

– Ο δικός σας στόχος ποιος είναι για το 2019; Και ποιος για το 2020; Και πως θα επιτύχετε αυτό τον στόχο, με την Ευρωζώνη να δέχεται πιέσεις; 

Η εκτίμησή μου είναι ότι οι προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών, συνολικά της Κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων, θα αποδώσουν καρπούς.

Πιο συγκεκριμένα, υπό την προϋπόθεση ότι το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον δεν θα καταστεί περισσότερο δυσμενές, η επίδοση της ελληνικής οικονομίας, ως προς τον ρυθμό μεγέθυνσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι υψηλότερη από αυτή του πρώτου εξαμήνου και η επίδοση του 2020 υψηλότερη από αυτή του 2019. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν χειρότερο από το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Αν ο μη γένοιτο η Ευρωζώνη δεχτεί υψηλές και μακροχρόνιες πιέσεις, τότε εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, εντός και εκτός χώρας.

– Εκτιμάτε ότι θα αλλάξει η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως εκφράστηκε τον προηγούμενο Ιούνιο για δημοσιονομικό κενό στον φετινό προϋπολογισμό; Θεωρείτε πλέον δεδομένη την επίτευξη του στόχου για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα; 

Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό για το 2019. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά την κυβερνητική αλλαγή, η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η πειθαρχημένη εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνηγορούν υπέρ αυτής της εκτίμησης.

Θεωρώ ότι στην ίδια εκτίμηση συγκλίνουν πλέον και οι θεσμοί, εγχώριοι και διεθνείς. Ήδη αυτό ξεκίνησε και καταγράφεται και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

– Το περιβάλλον της οικονομίας έτσι όπως το αξιολογείτε εσείς μετά από 2 περίπου μήνες στην Κυβέρνηση, επιτρέπει για φέτος και το 2020 ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο από αυτές που έχετε ήδη εφαρμόσει ή εξαγγείλει; 

Οι παρεμβάσεις μας στο φορολογικό πρέπει να είναι προσεκτικές, καλά μελετημένες, ορθολογικές και κοινωνικά δίκαιες.

Έτσι, το 2019, μετά από την ευνοϊκή ρύθμιση που εφαρμόσαμε, με τη μεσοσταθμική μείωση του  ΕΝΦΙΑ κατά 22%, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς, θα υπάρξει μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019 και μείωση στον φόρο μερισμάτων από το 10% στο 5%.

Επιπλέον ρυθμίσεις για το 2020 μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να ανακοινώσει.

– Αν υπάρξει η βεβαιότητα για την ύπαρξη πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου τα επόμενα χρόνια ποια επιπλέον δημοσιονομική κίνηση θεωρείτε κρίσιμο να θεσπίσετε εμπροσθοβαρώς;  

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που θα προκύψει θα είναι και οι πολιτικές παρεμβάσεις μας με συγκερασμό των στόχων της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Ανεπίκαιρη η συμφωνία για το χρέος – μπορεί να μειωθεί το πλεόνασμα

 

– Στον αντίποδα, πως θα αντιμετωπίσετε τυχόν “πιέσεις” που μπορούν να προκύψουν στα έσοδα από τις παρεμβάσεις που έχετε ανακοινώσει στην φορολογία; Ποιοι θα είναι οι “ευαίσθητοι” κωδικοί στο προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2020; 

Αρχικά, πιστεύουμε ότι οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές θα βελτιώσουν τη φορολογική συμμόρφωση και θα μειώσουν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Ήδη, με την επιστροφή του ΦΠΑ στην εστίαση, έστω και σε κάποια είδη, στο επίπεδο του 2014, δεν προκύπτει δημοσιονομικό κενό.

Σε κάθε περίπτωση, στην εργαλειοθήκη μας έχουμε μια σειρά πολιτικών που η άμεση ενεργοποίησή τους θα αντιμετωπίσει τυχόν δημοσιονομικές πιέσεις.

Μεταξύ άλλων τoν καθορισμό ρεαλιστικών οροφών για όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, την επισκόπηση και αξιολόγηση δαπανών, τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την υλοποίηση συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη βελτίωση και επιτάχυνση των συστημάτων και διαδικασιών φορολογικού ελέγχου.

– Πως σκεφτόσαστε να εκμεταλλευτείτε την πολύ ευνοϊκή διεθνή συγκυρία για να πετύχετε την ταχύτερη βελτίωση στην εικόνα του χρέους;

Ήδη, με την τελευταία επιτυχημένη έκδοση του 7-ετούς ομολόγου σταθερού επιτοκίου, το μέσο κόστος εξυπηρέτησης χρέους – σε ταμειακή βάση – αναμένεται να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα επί μακρό χρονικό διάστημα, η μέση σταθμική φυσική διάρκειά του διαμορφώνεται περίπου στα 21 έτη, ενώ το ποσοστό δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο περιορίζεται περίπου στο 6%, καθιστώντας έτσι απολύτως προβλέψιμες τις δαπάνες εξυπηρέτησης, σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος δυσάρεστων εκπλήξεων.

Τα παραπάνω θετικά στοιχεία αποτυπώνονται και στις πρόσφατες εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης προς τον ΟΔΔΗΧ είναι η αξιοποίηση των τρεχουσών ευνοϊκών αλλά και των εκάστοτε μελλοντικών συνθηκών της αγοράς, με στόχο τη βελτίωση των προαναφερόμενων θετικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου χρέους, αυτές δε θα αποτυπώνονται στο επικείμενο αλλά και στα μελλοντικά δανειακά και διαχειριστικά του προγράμματα.

Ως ένα τέτοιο δείγμα θα είναι η προσπάθεια πρόωρης αποπληρωμής του ακριβού μέρους των δανείων του ΔΝΤ.

– Από τους πίνακες του ΟΔΔΗΧ προκύπτει πως το μέσο επιτόκιο δανεισμού έχει πέσει για τα επόμενα 17 τουλάχιστον χρόνια στο 1,4%. Αυτό αν το συσχετίσει κανείς με το ύψος της δέσμευσης για το πρωτογενές πλεόνασμα οδηγεί σε ένα δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ. Πως σκέφτεστε να το εκμεταλλευτείτε αυτό; Θα επισπεύσετε την εξόφληση χρέους ή θα το χρησιμοποιήσετε για τόνωση της οικονομίας μέσω αλλαγής του δημοσιονομικού στόχου;

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών χρεογράφων μειώθηκαν σημαντικά τόσο εξαιτίας του διεθνούς περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων, όσο κυρίως της συγκριτικά μεγαλύτερης πτώσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου της χώρας, κάτι που οφείλεται στη βελτίωση των μακροοικονομικών της δεικτών και στη θετική αποδοχή της επενδυτικής κοινότητας αναφορικά με την πρόσφατη πολιτική αλλαγή και τις νέες κυβερνητικές προτεραιότητες στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η μεγάλη πτώση του προαναφερόμενου περιθωρίου καθιστά ανεπίκαιρη τη μεθοδολογία προσδιορισμού του, επί τη βάσει της οποίας προέκυψαν οι υποθέσεις για το μελλοντικό κόστος νέου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου που χρησιμοποιήθηκαν για τα  σενάρια ανάλυσης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Ως εκ τούτου χρειάζεται η επικαιροποίηση της μεθοδολογίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας, από την οποία προκύπτει και η δυνατότητα περιορισμού του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων με δομημένο, μόνιμο και όχι συγκυριακό τρόπο.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν σε συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους μας, λαμβάνοντας υπόψη το βελτιωμένο μακροοικονομικό αφήγημα της χώρας, την πτωτική τάση των ελληνικών επιτοκίων, τη δέσμευση για επίτευξη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων φιλικών προς την οικονομία, αλλά κυρίως τις υψηλές προσδοκίες για έναν ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης.

 

Σταϊκούρας (μόνο για μέσα)

 

– Εκτιμάτε ότι είναι εφικτή και αν ναι πότε μία απόφαση αλλαγής του ορισμού των πρωτογενών πλεονασμάτων, για παράδειγμα μέσω της προσμέτρησης σε αυτά των εσόδων από κέρδη ομολόγων ή από άλλες πηγές; Μπορεί μία τέτοια απόφαση να ισχύσει και για τους στόχους του 2019 στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης;

Η Κυβέρνηση διαμορφώνει, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για τη δημιουργία αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου, το ταχύτερο δυνατόν.

Φαίνεται ότι δημιουργείται ευρύτερα μία θετική δυναμική προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Προχωράμε, βήμα-βήμα, στην επίτευξη των στόχων μας.

– Τι θα γίνει με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που κάθε Κυβέρνηση το μετατρέπει σε “αμορτισέρ” εκτέλεσης του Προϋπολογισμού; Και τούτο δεδομένου ότι η τελευταία εγκύκλιος (13/8/2019) δείχνει στασιμότητα των κονδυλίων στα 7 δισ. ευρώ έως και το 2023.

Το σημαντικό πρόβλημα με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν είναι μόνο το ύψος του, αλλά και η συστηματική υποεκτέλεσή του τα τελευταία χρόνια.

Κυβερνητικός στόχος είναι η αύξηση της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων και των ιδιωτικών πόρων ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη μέσω παραγωγικών επενδύσεων.

Όμως δεν αρκεί μόνο η απορρόφηση των πόρων, αλλά και η κατανομή αυτών. Σκοπός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι να χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με δράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας, στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

– Με δεδομένο ότι οι τράπεζες θα πάνε στα stress test του 2020 με τα αποτελέσματα του 2019, πώς το Κράτος θα μπορούσε να υποβοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων (ειδικά με τα κόκκινα δάνεια) στο τελευταίο τρίμηνο του 2019;    

Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για τα επερχόμενα stress tests είναι στατικού ισολογισμού, οπότε τα αποτελέσματα και τα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών για το 2019 θα είναι η αφετηρία της άσκησης, συνεπώς κρίσιμος παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το δεδομένο, εκτιμούμε ότι η Κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες εμμέσως στην εν λόγω άσκηση μέσω δύο καναλιών.

Το δεύτερο σχετίζεται με την υλοποίηση του μοντέλου εγγύησης του Δημοσίου σε τιτλοποιημένα στοιχεία [Asset Protection Scheme (APS)], για το οποίο είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και των συνθηκών αγοράς αναμένεται να στηρίξουν τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου εξαμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, και ενδεχομένως το μακροοικονομικό σενάριο βάση του οποίου θα διεξαχθεί η άσκηση.

– Είναι σαφές ότι οι τάσεις στην αγορά ακινήτων θα επηρεάσουν καθοριστικά το θέμα των κόκκινων δανείων. Σκέφτεστε κάποιες παρεμβάσεις στο εν λόγω πεδίο;

Η αύξηση στις τιμές των ακινήτων δρα υποστηρικτικά στην προσπάθεια των τραπεζών να μειώσουν τα “κόκκινα” δάνεια, βελτιώνοντας της εικόνα των ισολογισμών τους.

Ταυτόχρονα η πώληση χαρτοφυλακίων “κόκκινων” στεγαστικών δανείων καθίσταται ευκολότερη και με καλύτερους οικονομικά όρους. Και από την πλευρά όμως των δανειοληπτών, η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, τους δίνει το κίνητρο να ρυθμίσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους επίσης με καλύτερους όρους, δεδομένης της υψηλότερης εμπορικής αξίας των ιδιοκτησιών τους.

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη σημασία της αγοράς ακινήτων και θέλοντας να δώσει ώθηση επεξεργάζεται συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μείωση των φορολογικών βαρών, με στόχο αφενός την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών, και αφετέρου την αναθέρμανση της αγοράς.

Μείωση των διοικητικών βαρών, με στόχο την καταπολέμηση της σχετιζόμενης γραφειοκρατίας.

Κατάστρωση πολιτικών και λήψη μέτρων θεσμικής θωράκισης της αγοράς ακινήτων με στόχο την ωρίμανση και την αναβάθμισή της στα μάτια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

– Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνει το αίτημα προς τον ESM για την προεξόφληση των δανείων του ΔΝΤ; Σε τι αποσκοπείτε με αυτή την κίνηση; 

Το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων του ΔΝΤ είναι πλέον κατά πολύ υψηλότερο από το επιτόκιο του αντίστοιχου νέου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, τα εν λόγω δάνεια εμπεριέχουν κινδύνους αγοράς, όπως επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι σε κυμαινόμενο επιτόκιο και σε αλλοδαπό νόμισμα (SDR).

Για τους λόγους αυτούς η πρόωρη εξόφληση του πλέον ακριβού τμήματος αυτών των δανείων συντελεί στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, στη βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του, καθώς και στην μερική αντιστάθμιση των προαναφερόμενων κινδύνων αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία  προβλεψιμότητα για τις μελλοντικές δαπάνες.

Το  Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά ώστε να εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις  για την αποδοχή του σχετικού αιτήματος πρόωρης εξόφλησης, το συντομότερο δυνατόν.

– Ως νέα Κυβέρνηση έχετε ξεκαθαρίσει ότι θα εφαρμόσετε μία εμπροσθοβαρή μεταρρυθμιστική ατζέντα. Πως αυτή επηρεάζει τα ανά 3μηνο ορόσημα της συμφωνίας του 2018 για την Ενισχυμένη Εποπτεία;

Έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε τις αναγκαίες και συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις το συντομότερο δυνατόν και αυτό πράττουμε.

Προχωρήσαμε στην πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενώ επιταχύνουμε το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και προωθούμε εμβληματικές επενδύσεις, όπως είναι το Ελληνικό.

Επιπλέον στις βασικές μας προτεραιότητες είναι η ολοκλήρωση ενός νέου φορολογικού κώδικα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αξιολόγηση δημοσίων δαπανών, η μείωση του ύψους των “κόκκινων δανείων”, η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και η επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.

Η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες συνιστούν εκκρεμότητες της προηγούμενης Κυβέρνησης από την 3η Αξιολόγηση της Ενισχυμένης Εποπτείας, θα βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία της χώρας.

– Αναφερθήκατε στην επένδυση του Ελληνικού. Προχωράει;

Από την πρώτη στιγμή, Πρωθυπουργός και Κυβέρνηση εξέφρασαν τη βούληση να προχωρήσει κατά προτεραιότητα η συγκεκριμένη επένδυση.

Συνεπείς με αυτό, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία προχωρούν την όλη διαδικασία.

Όσον αφορά στο Υπουργείο Οικονομικών, συγκρότησε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του, προχωρά στην ενδυνάμωση του αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο σημαντικό ρόλο του για την υλοποίηση της επένδυσης και δρομολογεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις κανονιστικές πράξεις για το διαγωνισμό για το καζίνο.

Συνεπώς, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών με ταχύτητα αλλά και προσοχή συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης.

– Και σε ό,τι αφορά την αποκρατικοποίηση του Αεροδρομίου Αθηνών και των ΕΛΠΕ;

Η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ποσοστού 30% που διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προχωράει άμεσα στα επόμενα στάδια της.

Αναφορικά με το ποσοστό που διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στα ΕΛΠΕ, η Κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησής του και προωθεί τις κατάλληλες ενέργειες που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του Ομίλου.

Συνολικά, υπάρχει σημαντική πρόοδος και στις δύο αυτές εκκρεμότητες που άφησε, μεταξύ άλλων, η προηγούμενη Κυβέρνηση.

 

Ανοίξτε τη συνέντευξη στο capital.gr

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στον Γιώργο Αυτιά | 31.8.2019

Αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός  «Χρήστο  τι κάναμε έως τώρα στην οικονομία… και τί άλλο πρέπει να γίνει άμεσα ….»  τι θα του λέγατε;

Έχουμε ήδη ολοκληρώσει συγκεκριμένα βήματα του σχεδιασμού μας.

Ήραμε τους κεφαλαιουχικούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί το 2015, μέσα στο χαοτικό περιβάλλον που είχε δημιουργήσει τότε η ανερμάτιστη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκδώσαμε έντοκα γραμμάτια με το χαμηλότερο κόστος των τελευταίων 15 ετών και 7ετές ομόλογο με κόστος δανεισμού στο μισό της αντίστοιχης έκδοσης του 2018.

Θεσμοθετήσαμε άμεσα την πρώτη, γενναία μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Προχωρήσαμε σε σημαντικές βελτιώσεις του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την εφορία.

Εκπονούμε νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Κάνουμε αποφασιστικά βήματα, με συναρμόδια Υπουργεία, για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Επιμελούμαστε με προσοχή την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα, μετά τον Ιούνιο, ενισχύονται.

Σε τελική ανάλυση, προχωρούμε με σχέδιο, χωρίς εκ των προτέρων τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς, με μοναδικό στόχο την επάνοδο της οικονομίας και της χώρας στην πλήρη κανονικότητα.

Ως αποτέλεσμα εξωτερικής αξιολόγησης της δίμηνης πορείας, σημειώστε ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2008, ξεπερνώντας μάλιστα το μέσο όρο της Ευρωζώνης για πρώτη φορά από το 2014.

Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, θα σας πω μόνο ότι το σχέδιο για την οικονομία που έχουμε εκπονήσει με τον Πρωθυπουργό εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

 

Τι αλλάζει για φέτος στους φόρους και τι σημαίνει αυτό για τα χαμηλότερα στρώματα;

Εφέτος, η προηγούμενη Κυβέρνηση, με τη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας, επανέφερε το ΦΠΑ στη εστίαση και στα τρόφιμα στο επίπεδο που τον παρέλαβε το 2015.

Επίσης, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%. Μείωση που δίνει, άμεσα, μία πρώτη ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Ιδιαίτερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, τα οποία έχουν σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος στα χρόνια της κρίσης, θα αποκομίσουν το 86% της συνολικής φορολογικής ελάφρυνσης που προκύπτει από τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Τέλος, η μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης στα 20 ευρώ, η μείωση του επιτοκίου στο 3%, καθώς και η αναστολή των κατασχέσεων και των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης στο θεσμικό πλαίσιο για τις 120 δόσεις που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα βοηθήσουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Συμπερασματικά, όλες οι πολιτικές της σημερινής Κυβέρνησης ξετυλίγονται με όρους φοροδοτικής ικανότητας και αναλογικής ισότητας.

 

Σε ότι αφορά το 2020 o σχεδιασμός ποιος είναι;

Βασική μας προτεραιότητα είναι μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, με τετραετή ορίζοντα υλοποίησης και ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση.

Ολοκληρώνουμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο που, μεταξύ άλλων, θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα ενσωματώνει φορολογικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ενίσχυσης της οικογένειας και την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα αναμορφώνει το πλαίσιο των παροχών σε είδος, θα ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, θα προωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

 

Κατά πόσον οι δανειστές συμφωνούν με τις αλλαγές;

Ο στόχος μας είναι να απαλλάξουμε σταδιακά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες του «κρεσέντου» υπερφορολόγησης που έζησαν τα τελευταία 4,5 χρόνια με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον κ. Τσίπρα.

Γι’ αυτό επιμένουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Και θα τις εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό, συνεχίζοντας το 2020 αυτό που εφέτος ξεκινήσαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, και το οποίο έχει συζητηθεί και προσδιορισθεί, είναι ότι θα προχωρήσουμε, το 2020, στη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28 στο 24% για τα εισοδήματα του 2019. Στην ΔΕΘ βέβαια θα ακούσετε πολλά περισσότερα.

Όσον αφορά την ερώτησή σας, πιστεύω ότι πρέπει να εξαντλούμε τα περιθώρια συνεννόησης με τους δανειστές μας. Τα περιθώρια για παλληκαρισμούς που εγκυμονούν κινδύνους πισωγυρισμάτων της οικονομίας έχουν προ πολλού χρόνου εξαντληθεί.

Μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υλοποιούμε την πολιτική μας και να συνεννοούμαστε με τους εταίρους μας.

 

Πάμε τώρα σε ειδικότερα θέματα … Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης  13ης σύνταξης  σε σταθερή βάση κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες;

Καταρχάς δεν υπάρχει 13η σύνταξη, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο επίδομα που χορηγήθηκε προεκλογικά, μετράται ως το 1/3 της 13ης σύνταξης. Είναι μάλιστα ισόποσο της περικοπής του ΕΚΑΣ ή των αυξήσεων στις εισφορές υπέρ υγείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ, με μόνιμο τρόπο, τα προηγούμενα χρόνια επέβαλλε.

Ως τέτοιο επίδομα, δεν προβλέπεται να περικοπεί. Όμως, κυριολεκτικά 13η σύνταξη, επί του παρόντος, δεν υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθεί. Άλλωστε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να την χορηγήσει.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, ως Κυβέρνηση, επιμένουμε στην ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπατριωτών μας, μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων δημοσιονομικής και ευρύτερα οικονομικής πολιτικής.

 

Αγκάθι και τα αναδρομικά ….Ακούγεται για 72 δόσεις!

Η Κυβέρνηση σέβεται τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο όμως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας και των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της χώρας.

 

Ο σχεδιασμός φέρνει και μείωση 50% των τεκμηρίων το 2020 και κατάργηση το 2021; Με τι θα αντικατασταθούν; Οι δανειστές ζήτησαν να μάθουν πώς θα επιτευχθεί αυτό;

Γενικά, ο οικονομικός σχεδιασμός αφορά τόσο τους στόχους, όσο και τις πολιτικές των οποίων η εφαρμογή οδηγεί στην υλοποίησή τους.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα που θέτετε, σημειώνω ότι η πολιτική που θα σχεδιασθεί πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής μας, που έχει ως γνώμονα την αυστηρή τήρηση των όποιων συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων.

Ειδικότερα, το ζήτημα των τεκμηρίων θα συνεκτιμηθεί στον κατάλληλο χρόνο, με δεδομένο τον προαναφερθέντα εκάστοτε δημοσιονομικό περιορισμό, αλλά και την αποδεδειγμένη προετοιμασία των φορολογικών αρχών να υποκαταστήσουν, με δέσμη ρυθμίσεων, αποτελεσματικά, την κατάργησή τους.

 

Το αφορολόγητο θα  παραμείνει; Πάμε σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης με ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονικά τιμολόγια και διασταυρώσεις;

Δεν υπάρχει στον οικονομικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης η μείωση του αφορολόγητου. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι, για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση δύναται να αποτελέσει η σύγχρονη τεχνολογία.

Αυτό το ξεκινήσαμε με την εφαρμογή του θεσμού των ηλεκτρονικών βιβλίων και με την ψηφιακή διασύνδεση της ΑΑΔΕ με άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, θα προχωρήσουμε, το συντομότερο δυνατόν, στην εισαγωγή υποχρεωτικών ηλεκτρονικών τιμολογίων και στην ηλεκτρονικοποίηση της φορολογίας κεφαλαίου.

Τέλος, το σχέδιό μας είναι να αναπτύξουμε συστήματα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στρατηγικός στόχος μας είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αφού πιστεύουμε ότι αυτό συνεπάγεται προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Θα συνεχιστεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ σταδιακά τα επόμενα χρόνια; Πάμε σε  σταδιακό ξήλωμα του φόρου; 

Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες. Θα τις τηρήσουμε στο ακέραιο. Θα υπάρξει και νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία θα γίνει πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Να προσθέσω απλώς ότι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, μέσα από τη χωρική επέκταση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αντικειμενικότητας ώστε η φορολογική επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία να κατανεμηθεί πιο δίκαια, δύναται να δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Αυτό θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη άσκηση του οικονομικού επιτελείου, το 2020.

 

Τι γίνεται με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας;

Δυστυχώς μέχρι την Τετάρτη μόλις 2 από τις 30 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί σε τράπεζες, σε σύνολο 16.928 αιτήσεων που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχουν διεκπεραιωθεί.

Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα απλοποίησης των διαδικασιών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου χιλιάδες πολίτες να διευκολυνθούν και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων μέσα από τη σχετική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών από τα υποθηκοφυλακεία κατά την αίτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους ενδιαφερομένους.

Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να δημιουργήσει συνθήκες επιτάχυνσης για την αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων πραγματικά ευάλωτων νοικοκυριών.

 

Ανακοινώσατε άρση των κεφαλαιακών περιορισμών. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ελληνική οικονομία;

Η Κυβέρνηση, συνεπής στις προγραμματικές δεσμεύσεις της, υλοποίησε ακόμα μία από αυτές, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που η ίδια είχε θέσει.

Προχώρησε στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών οι οποίοι επιβλήθηκαν στο χαοτικό περιβάλλον του 2015 που είχε διαμορφωθεί εξαιτίας της ανερμάτιστης πολιτικής της τότε Κυβέρνησης και της ανεύθυνης και τυχοδιωκτικής διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Με αυτό τον τρόπο αίρεται ένας αποσταθεροποιητικός παράγων, παράγων ανασφάλειας του τραπεζικού συστήματος της ελληνικής οικονομίας.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για την κανονικοποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Η αποκατάσταση αυτή συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην προώθηση της ανάπτυξης, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

 

Θα προχωρήσετε σε αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ;

Πράγματι, στον άμεσο σχεδιασμό μας είναι η αποπληρωμή του ακριβού τμήματος των δανείων του ΔΝΤ, το ύψος του οποίου ανέρχεται σήμερα περίπου στα 3 δισ. ευρώ.

Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία θα εδράζεται στην πιστή τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις σχετικές συμβάσεις, υπηρετεί πολλούς στόχους.

Καταρχήν, τη σημαντική εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη μείωση δαπανών τόκων.

Επίσης, τη θετική απήχησή της στην επενδυτική κοινότητα, αφού θα προεξοφληθεί εκείνο το τμήμα των δανείων που έχει επιτόκιο άνω του 5%, το οποίο αντικαθίσταται από δανεισμό, το επιτόκιο του οποίου, σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση ομολόγων, ανέρχεται σε 1,9%.

Επιπλέον, τη μείωση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στα υφιστάμενα δάνεια του ΔΝΤ, αφού αυτά είναι κυρίως σε ξένο νόμισμα και με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Επιπρόσθετα τη συνέπεια και την ολοκλήρωση της επιστροφής στην κανονικότητα, αφού η Ελλάδα θα προβεί σε ενέργεια αντίστοιχη αυτής άλλων χωρών που ήταν σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Και τέλος τη διασφάλιση της αγαστής συνεργασίας με όλα τα μέρη του επίσημου τομέα καθ’ όλη την περίοδο ενισχυμένης εποπτείας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

 

Το κράτος συνεχίζει να χρωστάει 2 δισ. ευρώ στους ιδιώτες… Πότε θα τους αποπληρώσει και πώς;

Πιστεύω βαθύτατα ότι στη σχέση οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και πολιτών, το Δημόσιο οφείλει να δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα.

Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιδιώτες, εκτός από ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα αποτελέσει εξέλιξη η οποία θα εμπεδώνει την κανονικότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στην τόνωση της εγχώριας αγοράς.

Οι πολίτες ας γνωρίζουν ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει και αδιάλειπτη παρακολούθηση της πορείας αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο μέλλον.

 

Η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε μιλήσει για έξοδο από τα μνημόνια.  Οι δανειστές για πόσα χρόνια θα μας επιτηρούν;

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε αντιμετωπίσει εγκαίρως διαχρονικές παθογένειες του οικονομικού συστήματος και ακόμη ότι ως πολιτικό σύστημα καθυστερήσαμε να κάνουμε τις αναγκαίες πολιτικές συνεννοήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης, οι οποίες θα οδηγούσαν τόσο σε ηπιότερες πολιτικές κατά την ένταξή μας στα μνημόνια όσο και στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση.

Η παρούσα Κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο και αποφασιστικότητα για να απαλλαγεί η οικονομία και η Ελλάδα και από την ενισχυμένη εποπτεία και να καταστεί μία πλήρως κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt | 28.8.2019

-Κύριε Υπουργέ, με ποιές προσδοκίες ταξιδεύετε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βερολίνο;

-Αναμένω ότι οι συνομιλίες μας με την Καγκελάριο Angela Merkel και τον Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών Olaf Scholz θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θεωρώ, επίσης, ότι η επίσκεψη θα συμβάλει στην εξεύρεση κοινών λύσεων για τη μελλοντική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.

 

-Την 1η Σεπτεμβρίου αίρετε τους τελευταίους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων -ένα σήμα;

-Ναι. Αναμένω από αυτό μια ακόμα ισχυρή ώθηση ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι επιβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2015 σε μία χαοτική κατάσταση, την οποία είχε προκαλέσει η τότε κυβέρνηση με την ανεύθυνη και περιπετειώδη διαπραγματευτική στρατηγική της έναντι των δανειστών. Η άρση τους ανήκει στις εκκρεμότητες που μας άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εξαλείφουμε έναν παράγοντα αβεβαιότητας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.

 

-Η χώρα σας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα προσαρμογής πριν από ένα χρόνο. Έχει τελειώσει η κρίση;

-Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Πρέπει να όμως να συνεχίσουμε εν πλήρει συνειδήσει του ότι δεν θα υπάρξουν ούτε μαγικές ούτε απλές λύσεις.

 

-Ως η πλέον χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης, η Ελλάδα επωφελείται από τα μηδενικά ή ακόμα και τα αρνητικά επιτόκια. Είναι όμως αυτή η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ πραγματικά βιώσιμη;

-Το πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων ήταν για πολλές χώρες της Ευρωζώνης και για την Ελλάδα μια μεγάλη στήριξη. Αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική εξυγίανση και η πολιτική ανάπτυξης στην χώρα μας οδήγησαν στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα ελληνικά χρεόγραφα.

 

-Στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι ύφεσης αυξάνονται. Είναι η Ελλάδα προετοιμασμένη γι’ αυτό;

-Το διεθνές περιβάλλον είναι πολύ ασταθές. Η γεωπολιτική συγκυρία, ο προστατευτισμός, οι κινήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές -όλα αυτά σημαίνουν ανασφάλεια. Ο κίνδυνος ύφεσης είναι υπαρκτός. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα εξαρτώνται από τη διάρκεια της ύφεσης και την ανάπτυξη στις οικονομικά ισχυρές χώρες.

 

-Έχετε ανακοινώσει μια φορολογική μεταρρύθμιση. Περί τίνος πρόκειται;

-Σχεδιάζουμε μια συνολική μεταρρύθμιση ολόκληρου του φορολογικού συστήματος, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε εντός τεσσάρων ετών. Η βασική μας αποστολή είναι η ανάπτυξη.

 

-Ποιες ελαφρύνσεις σχεδιάζετε συγκεκριμένα;

-Θέλουμε να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ήδη τον Ιούλιο αποφασίσαμε, με άμεση ισχύ, την μείωση των φόρων ακίνητης περιουσίας, η οποία θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 22%. Επιπλέον, θέλουμε το επόμενο έτος να μειώσουμε τον εταιρικό φόρο από 28% σε 24%. Αυτό θα αφορά ήδη τα κέρδη του οικονομικού έτους 2019. Ανάλογα με το πόσο μεγάλος θα είναι το δημοσιονομικό μας περιθώριο, σχεδιάζουμε από το 2020 και μετά την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία εισήχθη στη διάρκεια της κρίσης και του φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, καθώς και ελαφρύνσεις του φόρου εισοδήματος και μείωση του ΦΠΑ.

 

-Πώς όμως είναι συμβατές οι μειώσεις φόρων με τους δημοσιονομικούς όρους των πιστωτών;

 

-Τηρούμε τις υποχρεώσεις μας. Αλλά στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών θέλουμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Ο στόχος μας είναι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η εξομάλυνση των σχέσεών μας με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε το περιθώριο για μειώσεις φόρων.

 

-Στις αρχές Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβάλετε το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2020. Θα περιέχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, όπως συμφωνήθηκε με τους δανειστές;

-Αυτή η κυβέρνηση αποδέχεται τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι των εταίρων και δανειστών της. Οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν.

 

-Αλλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εσείς δεν κρύβετε ότι θα θέλατε να χαλαρώσετε τους όρους επίτευξης πλεονασμάτων. Πώς θέλετε να πείσετε τους συναδέλφους σας στην Ευρωζώνη;

-Με ένα συνεκτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα δημιουργήσει τις συνθήκες ανάπτυξης, που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Συζητάμε για αυτούς τους πιο ρεαλιστικούς στόχους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αξιοπιστία σε αυτήν την φάση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας.

 

-Οι δανειστές υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητα τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για να καταστεί βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας. Εσείς τι λέτε;

-Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Προσπαθούμε να βασιστούμε σε ανεξάρτητες μεταβλητές, για να φτάσουμε σε βελτίωση του αποτελέσματος.

 

-Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα;

-Οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης και το φθίνον κόστος αναχρηματοδότησης βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό επιτρέπει τη μείωση των στόχων ως προς τα πλεονάσματα. Οικονομικές έρευνες δείχνουν ότι η ανάπτυξη είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητα του χρέους. Μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον ανάπτυξης είναι αποτελεσματικότερη κατά τον συντελεστή 1,8 σε σχέση με μία ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος.

 

-Υπόσχεστε ετήσια ποσοστά ανάπτυξης τριών έως τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τα σημερινά, που είναι μόλις περίπου 2%. Πώς θα γίνει αυτό;

-Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η προαναφερθείσα φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και μια πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική, βιώσιμα κρατικά έσοδα και ένας υγιής τραπεζικός τομέας. Μετά το καθοδικό σπιράλ των ετών της κρίσης, θέλουμε να φέρουμε την οικονομία σε μια βιώσιμη ανοδική τάση -με την προώθηση σημαντικών επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων, επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές και την στήριξη της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

 

 

-Πότε περιμένετε απτά αποτελέσματα;

-Τα πρώτα θετικά σημάδια είναι ήδη ορατά. Το οικονομικό κλίμα είναι το καλύτερο από το 2008 και μετά, η τιμή του δείκτη αξιών είναι επίσης υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 15 χρόνια. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι εντάξει, τα έσοδα κατά τους πρώτους επτά μήνες είναι περισσότερα από όσα σχεδιαζόταν.

 

-Οι αποδόσεις των ομολόγων σας μειώνονται μεν, αλλά οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης εξακολουθούν να βαθμολογούν τα ελληνικά ομόλογα ως «σκουπίδια». Πότε θα ανέβει η Ελλάδα στην ομάδα των οφειλετών, στους οποίους αξίζει να επενδύσει κανείς;

-Η εικόνα της χώρας στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας βελτιώνεται ήδη. Αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών στις αρχές Ιουλίου, η νέα σταθερή κυβέρνηση και τα αναπτυξιακά της σχέδια.

 

-Οι τράπεζες συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα προβλήματα. Το 45% όλων των απαιτήσεων είναι επισφαλές. Πώς θέλετε να σταθεροποιήσετε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;

-Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε τις τράπεζες ως εργαλεία ανάπτυξης, τα οποία θα χρηματοδοτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα επισφαλή δάνεια. Τα χρονοδιαγράμματα για τη μείωση αυτών των πιστωτικών κινδύνων είναι ρεαλιστικά και υπόσχονται επιτυχία. Επί του παρόντος επεξεργαζόμαστε μία συστημική λύση για την επιτάχυνση της μείωσης των προβληματικών δανείων. Επ’ αυτού βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

 

-Οι επενδύσεις αποτελούν μόλις το 10% του ΑΕΠ, έναντι 20% πριν από την κρίση. Πώς θέλετε να προσελκύσετε περισσότερους επενδυτές;

-Θα δημιουργήσουμε ένα νέο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τοπικές και διεθνείς επενδύσεις μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της φορολογικής και δικαστικής μεταρρύθμισης. Είμαι πεπεισμένος ότι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν θα αργήσουν να έλθουν.

 

 

-Οι ξένοι επενδυτές διαμαρτύρονται για τη διαφθορά, την έλλειψη νομικής ασφάλειας και το περίπλοκο φορολογικό σύστημα, το οποίο αλλάζει διαρκώς. Πώς θέλετε να επιλύσετε αυτές τις αδυναμίες;

-Γνωρίζουμε αυτές τις χρόνιες αδυναμίες και έχουμε τη βούληση να τις εξαλείψουμε. Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ψηφίσαμε έναν νόμο για την αναδιοργάνωση της κυβέρνησης. Η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα ακολουθήσει το φθινόπωρο, θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ποικιλία των φόρων και θα δημιουργήσει σταθερές συνθήκες. Η προγραμματισμένη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης αποσκοπεί στην επιτάχυνση της Αστικής Δίκης, η οποία ακόμα και σήμερα διαρκεί πολύ.

 

-Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα της handelsblatt εδώ

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην Καθημερινή της Κυριακής ΄΄Ζητούμε μικρότερα πλεονάσματα από το 2020″ | 4.8.2019

Το ερώτημα που απασχολεί όλους: Ποιο θα είναι το κόστος των φοροελαφρύνσεων του 2020 και πώς σχεδιάζετε να το καλύψετε, δεδομένου ότι προβλεπόταν ήδη ένα κενό 1,2-1,5% του ΑΕΠ (2,5 δισ. ευρώ περίπου), με βάση την έκθεση της Κομισιόν. Είναι οι περικοπές δαπανών αρκετές ή εξετάζετε και επιπλέον παρεμβάσεις;

Είναι γνωστό ότι εκτιμήσεις που αφορούν εξελίξεις στην οικονομία, αν και αναγκαίες για τον οικονομικό σχεδιασμό, συνήθως δεν επαληθεύονται επακριβώς. Αυτό ισχύει κυρίως για τις σημειακές εκτιμήσεις.

Έχω τονίσει ότι για το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, τα υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά αποτελούν θεμελιώδη αρχή.

Εκτιμούμε ότι με την αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα (ομαλοποίηση των σχέσεων με διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων, πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών κ.α.), τη δημοσιονομική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, την αξιολόγηση δαπανών, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τη σωστή υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μείωση φόρων και το 2020.

Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

 

Για το 2019 υπάρχει κενό; Και αν όχι πώς έκλεισε, δεδομένου ότι τόσο η Κομισιόν όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούσαν ότι υπήρχε μέχρι πρότινος;

Η εκτίμησή μας είναι ότι τελικά δεν θα υπάρξει κενό, λόγω και των θετικών ενδείξεων στην οικονομία που άρχισαν να καταγράφονται επί των ημερών της νέας Κυβέρνησης.

Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας και της Κομισιόν προφανώς ενσωμάτωναν δεδομένα που προέκυπταν από τις πολιτικές της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Να τονίσω βέβαια ότι μετά τη ρύθμιση για τη σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις.

 

Έθεσαν οι δανειστές θέμα επανεξέτασης του αφορολόγητου, δεδομένου ότι ο επικεφαλής του ΕSM Κλάους Ρέγκλιγκ είπε πρόσφατα, σε συνέντευξή του στην “Κ”, ότι οι θεσμοί απογοητεύθηκαν που ανετράπη το μέτρο.

Η κάθε πλευρά έχει και το δικαίωμα και τη δυνατότητα να καταθέτει τις αξιολογικές κρίσεις της. Μέχρι στιγμής πάντως οι θεσμοί δεν έθεσαν ζήτημα επανεξέτασης του αφορολόγητου, το οποίο ήδη μειώθηκε μία φορά επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Με την ευκαιρία της ερώτησής σας, σημειώνω τη σύγκλισή μας με τον κ. Ρέγκλινγκ στην ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, που εμείς θα την επιδιώξουμε, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, με την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, με την ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Ήδη, αυτή την εβδομάδα, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε να υλοποιούμε το θεσμό των ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

Πότε υπολογίζετε ότι θα γίνει αισθητό το αναπτυξιακό αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Τι ρυθμούς μπορούμε να περιμένουμε το 2019 και το 2020 ;

Η βούληση και ο σχεδιασμός είναι όλες οι πολιτικές μας να προωθούν το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Εκτιμώ ότι η αρχή έχει γίνει. Αισιοδοξώ ότι θα επιταχύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Θεωρώ ότι υλοποιώντας το σχέδιο μας και με σταθερό το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η οικονομία θα μεγεθύνεται με υψηλότερο ρυθμό από αυτόν που είχε όταν την παραλάβαμε.

Μέχρι σήμερα όμως δεν έχω ποσοτικοποιημένα δεδομένα για να κάνω σημειακές εκτιμήσεις.

 

Επιμένετε στις μειώσεις φόρων και αν ναι πότε σχεδιάζετε να τις κάνετε;

Επιμένουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Και θα τις εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό, συνεχίζοντας το 2020 αυτό που ξεκινήσαμε, αφού μελετήσουμε το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρξει τα επόμενα έτη.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και τη μείωση του ΦΠΑ.

Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, και το οποίο έχει συζητηθεί και προσδιορισθεί, είναι ότι θα προχωρήσουμε, το 2020, στη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019.

 

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ δίνεται πολλά σε λίγους και ότι δεν βοηθάτε τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα; Τι απαντάτε εσείς σε αυτό;

Οι πολίτες με ακίνητη περιουσία από 1 έως 500.000 ευρώ, δηλαδή τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, θα αποκομίσουν το 86% της συνολικής φορολογικής ελάφρυνσης που προκύπτει από τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Μελέτη δε του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων εκτιμά ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ, με τον τρόπο που νομοθετήθηκε, οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο μέσο εισόδημα του φτωχότερου 10% του πληθυσμού, συνεισφέροντας και στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει απλά αυτό που ήξερε να κάνει και ως Κυβέρνηση. Κατασκευάζει και αναπαράγει ψευδείς «ιστορίες» και «ειδήσεις».

 

Θα υπάρξει δεύτερη δόση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ;

Ναι θα υπάρξει. Η δέσμευσή μας ισχύει στο ακέραιο. Και θα γίνει πράξη το συντομότερο δυνατόν.

 

Ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα και για ποιό λόγο;

Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου μας, κάτι που έγινε ήδη φανερό με την κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά τη λειτουργία του κράτους. Στόχος μας η ανασυγκρότηση και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα γραφειοκρατίας, πολυνομίας και αδιαφάνειας. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του.

Επιπρόσθετα, στο πεδίο της οικονομίας, θα προχωρήσουμε σύντομα στην κατάθεση ενός νέου, συνολικού φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα συνιστά μια εκτεταμένη και συνεκτική μεταρρύθμιση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα έχει ως στόχο το συγκερασμό της αναπτυξιακής διάστασης με την κοινωνική μέριμνα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας.

Ενώ άμεσα θα προχωρήσουμε στην απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σημαντική μεταρρύθμιση ώστε να σταματήσουν να μπλοκάρουν εμβληματικές επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού.

Τέλος η παιδεία πρέπει να ξαναγίνει ο ανελκυστήρας για την πρόοδο των πολιτών, με την παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, με διεύρυνση των επιλογών, μέσα από ένα σύστημα ανοικτών οριζόντων και ίσων ευκαιριών για όλους.

 

Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία γι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσετε;

Όπως σας ανέφερα πρόκειται για μία συνολική παρέμβαση με τετραετή χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.

Παρέμβαση που θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα ενσωματώνει τα διάσπαρτα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα περιλαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσαφηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα, θα προωθεί την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων και την υιοθέτηση άλλων έμμεσων τεχνικών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

 

Πότε υπολογίζετε ότι θα φτάσει η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα;

Θεωρώ ότι σταδιακά θα βελτιώνεται η εικόνα των οίκων αξιολόγησης για τη χώρα.

Ήδη οι εκθέσεις τους καταγράφουν τις θετικές προοπτικές που δημιουργούνται με την ύπαρξη μιας σταθερής Κυβέρνησης και την αποτύπωση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου.

Εκτιμώ ότι, υπό ομαλές συνθήκες, η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα μπορεί να επιτευχθεί πριν το τέλος του 2020.

 

Θα προχωρήσετε σε νέα έκδοση ομολόγου φέτος;

Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του ΟΔΔΗΧ, με την τελευταία εξαιρετικά επιτυχημένη έκδοση του 7-ετούς ομολόγου, έχει καταρχήν ολοκληρώσει το δανειακό πρόγραμμα για το 2019. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε κεφάλαια συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 500 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ως εκ τούτου η μελλοντική πρόσβαση στις αγορές θα στοχεύει, εκτός των άλλων, στη διατήρηση του συνεχούς «διαλόγου» με την επενδυτική κοινότητα, στην περαιτέρω επέκταση της επενδυτικής βάσης των ελληνικών κρατικών χρεογράφων, στην ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης της καμπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου και στη βελτίωση της ρευστότητας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών χρεογράφων.

Οι όποιες κινήσεις της Κυβέρνησης θα είναι τέτοιες που θα επιδιώκουν τη σταδιακή αύξηση του συνολικού όγκου του υφιστάμενου διαπραγματεύσιμου χρέους, με απόλυτα συντεταγμένο τρόπο και μέθοδο, χωρίς εκπλήξεις για την επενδυτική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

 

Τι ύψους πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ σχεδιάζετε και πότε υπολογίζετε να γίνει; 

Πράγματι, στους άμεσους σχεδιασμούς του Ελληνικού Δημοσίου είναι η πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού τμήματος των δανείων του ΔΝΤ, το υφιστάμενο ύψος του οποίου ανέρχεται σήμερα περίπου στα €3 δισ. ευρώ.

Αυτή η πρωτοβουλία, που θα εδράζεται στην πιστή τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις σχετικές συμβάσεις, υπηρετεί πολλούς στόχους.

Καταρχήν, τη σημαντική εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη μείωση δαπανών τόκων του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, τη θετική απήχησή της στην επενδυτική κοινότητα, αφού θα προεξοφληθεί εκείνο το τμήμα των δανείων που έχει τρέχον κόστος άνω του 5%, και το οποίο αντικαθίσταται από δανεισμό, το κόστος του οποίου, σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση ομολόγων, ανέρχεται σε 1,9%.

Επιπλέον, τη μείωση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στα υφιστάμενα δάνεια του ΔΝΤ, αφού αυτά είναι κυρίως σε ξένο νόμισμα και με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Επιπρόσθετα τη συνέπεια και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, αφού η Ελλάδα θα προβεί σε ενέργεια αντίστοιχη αυτής άλλων χωρών που ήταν σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Και τέλος τη διασφάλιση της αγαστής συνεργασίας με όλα τα μέρη του επίσημου τομέα καθ’ όλη την περίοδο ενισχυμένης εποπτείας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

 

Ποια είναι τα σχέδια σας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου;

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούν κυρίως εκκρεμείς συντάξεις συνταξιοδότησης και οφειλές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, του ΕΟΠΠΥ, των νοσοκομείων και των ΟΤΑ, που έχουν είτε νομικά είτε διοικητικά κολλήματα στην είσπραξή τους από τους φορείς υποδοχής.

Υπενθυμίζω ότι η πρόβλεψη του 3ου προγράμματος ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν μηδενιστεί μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε.

Δική μας προγραμματική δέσμευση είναι ο εντοπισμός και η εξάλειψη εκείνων των συστημικών δυσλειτουργιών που αποτελούν την πηγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αυτό θα το πετύχουμε θεσπίζοντας αυστηρές και τυποποιημένες διαδικασίες, και θέτοντας ηλεκτρονικές δικλίδες σε όλη τη διαδικασία αποπληρωμής υποχρεώσεων προς τρίτους.

Σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων.

 

Πότε περιμένετε ότι θα εγκριθεί το σχέδιο για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (APS) και πώς θα προωθήσετε το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος;

Ο Πρωθυπουργός, στις προγραμματικές δηλώσεις του, τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα προωθήσει τόσο το σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όσο και αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το πρώτο σχέδιο, δηλαδή αυτό της δημιουργίας ενός συστήματος εγγυήσεων περιουσιακών στοιχειών, έχει τύχει επεξεργασίας απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και βρίσκεται σε ώριμο στάδιο προώθησής του.

Εκτιμούμε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, οπότε και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδίου με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σε επόμενο στάδιο θα προχωρήσουμε με βάση και την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Την πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας να επιβραβεύσει τη συνέπεια πώς την κρίνετε; Περιμένετε το πράξουν και οι άλλες τράπεζες κάτι παρόμοιο;

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας να επιβραβεύσει τη συνέπεια σε στεγαστικά δάνεια της.

Πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναγνωρίζει εμπράκτως την προσπάθεια των συνεπών δανειοληπτών.

Αυτό πιστεύαμε και ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, όταν σε συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνιζε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να επιβραβευτούν αυτοί οι δανειολήπτες που τα χρόνια της κρίσης, με πολύ μεγάλο κόπο, κατάφεραν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες. Καλούμε και τις άλλες τράπεζες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

 

Με τους κεφαλαιακούς περιορισμούς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε;

Εργαζόμαστε, σοβαρά και μεθοδικά, ώστε οι κεφαλαιακοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015, εξαιτίας της ανεύθυνης πολιτικής της προηγούμενης διακυβέρνησης, να αποτελέσουν οριστικά και πλήρως παρελθόν για τη χώρα.

Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η σχετική διάταξη νόμου είναι έτοιμη, η έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων ολοκληρώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και το προσεχές διάστημα θα αποσταλούν προς αξιολόγηση από τους εμπλεκόμενους θεσμούς.

Πιστεύουμε ότι μετράμε πλέον αντίστροφα για την οριστική άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ώστε να κλείσει, 4 χρόνια μετά, ένα θλιβερό κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας.

 

Πιστεύετε ότι το 2020, έστω με έμμεσο τρόπο (ANFAs και SNPs), θα καταφέρετε να μειώσετε το  πρωτογενές πλεόνασμα κάτω του στόχου του 3,5% του ΑΕΠ;

Ο προγραμματισμός του Πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου είναι να χτίσουμε, βήμα-βήμα, όλες τις αναγκαίες συνθήκες ώστε να πετύχουμε μέσα στο 2020 αυτό το στόχο.

Από την πλευρά μας απαιτείται σοβαρότητα, αξιοπιστία και υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών, σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ήδη θέτουμε προς συζήτηση το κρίσιμο αυτό ζήτημα στους εταίρους και δανειστές.

Ωριμάζουν οι συνθήκες ώστε να τεθούν πιο ρεαλιστικοί στόχοι.

 

 

Ανοίξτε τη συνέντευξη στην Καθημερινή εδώ

InstagramYoutube