Ερώτηση για την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων κτημάτων του Δ. Δ. Αυλακίου του Δήμου Στυλίδας

Σύμφωνα με το από 22.02.2010 ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αυλακίου του Δήμου Στυλίδας, που αποτελείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αυλακίου και το Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος, κοινοποιείται η έντονη διαμαρτυρία των αγροτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για τα προβλήματα που εδώ και καιρό απασχολούν τους ιδιοκτήτες γης στους οποίους έγινε απαλλοτρίωση των κτημάτων λόγω της κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου  Αθηνών- Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι και τοπικοί φορείς διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή των αποζημιώσεων των κτημάτων λόγω της απαλλοτρίωσης, αν και στους περισσότερους αγρότες – ιδιοκτήτες γης έχουν τελειώσει οι αναγνωρίσεις γης μέσω των δικαστηρίων. Παράλληλα, με το ψήφισμα τονίζουν ότι εδώ και τρία χρόνια από την έναρξη κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα τεχνικά έργα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση των αγροτών στα εναπομείναντα κτήματά τους, και να μη μπορούν να τα καλλιεργήσουν, ενώ όσοι προσπάθησαν, υπέστησαν οι ίδιοι ζημιές στα μεταφορικά μέσα ή προκάλεσαν ζημιές σε ξένες ιδιοκτησίες. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι τα έργα στο συγκεκριμένο πρώτο τμήμα της παράκαμψης του Δήμου Στυλίδας έχουν σταματήσει από τον Δεκέμβριο 2009 χωρίς καμία ενημέρωση προς την τοπική κοινωνία.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός: 

 1. Τι προβλέπεται από το Υπουργείο για την καταβολή των αποζημιώσεων; Υπάρχει  χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους;
 2. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την συνέχιση των έργων στο συγκεκριμένο πρώτο τμήμα της παράκαμψης του Δήμου Στυλίδας, τα οποία έχουν σταματήσει από τον Δεκέμβριο του 2009;

Εισήγηση για τη «Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Πρωτοβουλία που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τρόπου συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας και αποτύπωσης των στατιστικών στοιχείων.

Πρωτοβουλία ορθή, που έρχεται ως απόρροια σχετικών, πρόσφατων, διαπιστώσεων και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσιονομικών στοιχείων.

Αυτή όμως η διαπίστωση απέχει από τη διατύπωση της Αιτιολογικής Έκθεσης του Σχεδίου Νόμου ότι «η εγκυρότητα των ελληνικών στατιστικών στοιχείων έχει αμφισβητηθεί έντονα και οφείλεται κατά ένα μέρος στην επιλογή της «δημοσιονομικής απογραφής» η οποία διενεργήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση».

Και αυτό διότι, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδηλώσει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, πολλές φορές, και πριν από το 2004, από το 2002.

Από το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφραζε αμφιβολίες για την ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων της χώρας μας (Δελτία Τύπου Νο. 35/Μάρτιος 2002 και Νο. 116/Σεπτέμβριος 2002).

Το 2004 επανέλαβε τις επιφυλάξεις της (Δελτίο Τύπου Νο. 38/ Μάρτιος 2004) και προχώρησε σε εκτεταμένες αναταξινομήσεις και αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στοιχείων, καθώς οι προηγούμενες Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε 11 περιπτώσεις, έδιναν παραπλανητικές αναφορές στη Eurostat κατά την περίοδο 1997-2003 (22 Νοέμβριος 2004).

[Βλέπετε Συνημμένα 1 και 2]

Οι Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Ιανουάριος 2010] (σελ. 6, 12 και 13) και της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών [Ιανουάριος 2010] (σελ. 26) επιβεβαιώνουν αυτή τη διαπίστωση. 

Παραπλανητικές αναφορές σχετικά με:

 • την υπερεκτίμηση του πλεονάσματος των ασφαλιστικών οργανισμών,
 • την υπερεκτίμηση των φορολογικών εσόδων,
 • την ελλιπή καταγραφή των αμυντικών δαπανών,
 • τη μη ακριβή καταχώρηση της ανάληψης χρεών,
 • τη μη ακριβή καταγραφή της κεφαλαιοποίησης των τόκων,
 • τη μη ορθή ταξινόμηση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων.

Σε αυτές θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τις εκτεταμένες και συστηματικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν την περίοδο 2000-2001 για τη διαχείριση και απόκρυψη δημοσίου χρέους και τη μείωση δημοσιονομικού ελλείμματος.

 «Δημιουργική λογιστική» άγνωστη ή γνωστή, αλλά νόμιμη, ηθική και ασήμαντη για τα μέλη την Επιτροπής που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομικών για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων, αφού απουσιάζει από την Έκθεσή της η αναφορά σε αυτή.

Πρακτικές όπως:

1ον. Συναλλαγές, κατά τις οποίες η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2001, μέσω πράξεων μετατροπής συναλλαγματικού χρέους από ξένα νομίσματα σε ευρώ καρπώθηκε το συναλλαγματικό όφελος όπου αυτό ήταν θετικό ενώ για το χρέος όπου υπήρχε συναλλαγματική ζημία την απέκρυψε μέσω κρυφού δανεισμού με μυστικές πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων τις οποίες συμφώνησε με την Goldman Sachs με επαχθείς όρους (πήρε συνεπώς τα κέρδη και έκρυψε τις ζημιές).

Απ’ αυτή την συναλλαγή η κερδοφορία της Goldman Sachs ανήλθε σε $300 εκατ. και το στέλεχός της που την «έκλεισε» προήχθη σε Partner της Εταιρείας.

Η Έκθεση, στη Σελ. 24, αναφέρει ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία βοηθούν στη διαχείριση των τρεχουσών ελλειμμάτων, αλλά επηρεάζουν τις δανειακές ανάγκες και επομένως και το ύψος του μελλοντικού χρέους.

[Βλέπετε Συνημμένο 3]

2ον. Οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων το 2000 και 2001 μέσω της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών εσόδων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Κρατικά Λαχεία, το Γ’ ΚΠΣ και τα τέλη αεροδρομίων.

Τιτλοποιήσεις που δεσμεύουν μελλοντικά έσοδα για την εκπλήρωση άμεσων οικονομικών αναγκών και σχετίζονται με ανεύθυνη οικονομική πολιτική και εγείρουν θέματα διαφάνειας.

[Βλέπετε Συνημμένο 4]

Αυτή η εικόνα της χώρας, συνεπώς, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, αποτέλεσε το εφαλτήριο ώστε η Eurostat, μέσα από συνεχείς μεθοδολογικές επισκέψεις, γραπτά υπομνήματα και εκτενή «σχέδια δράσης», να εκφράσει, αρκετές φορές, αμφιβολίες και ενστάσεις για την ποιότητα των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας ελληνικών και κοινοτικών αρχών ήταν η βελτίωση σε αρκετούς τομείς και η πρόοδος σε πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, αφού αρκετές από τις προτεινόμενες δράσεις έχουν ήδη αναληφθεί και οι δυσκολίες, σε κάποιο βαθμό, έχουν αμβλυνθεί [Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιανουάριος 2010, σελ. 15 και 16].

Η ποιότητα των στοιχείων, όμως, συνέχισε να υστερεί καθώς αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα, τα οποία και καταγράφει η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέμειναν.

Είναι χαρακτηριστική η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τη χώρα μας τον Απρίλιο του 2009 [27.04.2009]: «Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και της επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων και γενικότερα των κυβερνητικών στοιχείων, ενισχύοντας τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη χρονική αμεσότητα και διορθώνουν την παροχή δεδομένων της Γενικής Κυβέρνησης που απαιτούνται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.»

Θεωρώ συνεπώς ότι οι ρυθμίσεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Όμως, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται και σε «αναντιστοιχία των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας».

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναθεώρησε το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 εξαιτίας, όπως υπογραμμίζει η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, των δημοσιονομικών διολισθήσεων σε χρονιά εκλογών και των λογιστικών αποφάσεων της Κυβέρνησης (Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σελ. 3).

Αποφάσεων που ελήφθησαν εν αγνοία της Ε.Σ.Υ.Ε. αφού η αναθεώρηση του ελλείμματος αποφασίστηκε μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου (Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σελ. 18).

Αποφάσεων που περικλείουν και τις λογιστικές ακροβασίες στις οποίες προέβη η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2009.

Λογιστικές πρακτικές που πρόσφατα αναγνώρισε και ο Επίτροπος κ. Αλμούνια, ο οποίος σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Χουντή, υπογράμμισε πως «η Κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει το έλλειμμα με ορισμένες μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που αντιστοιχούν σε 1,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.» (26.01.2009)

[Βλέπετε Συνημμένο 5]

Πρακτικές που καυτηρίασε και ο κ. Παπαντωνίου, πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε άρθρο του στην Εφημερίδα «Τα Νέα» (9.1.2010), και ο οποίος αναφέρει ότι «το έλλειμμα διευρύνθηκε στο μέτρο που η Κυβέρνηση επέμεινε να υλοποιήσει ανέφικτες προεκλογικές υποσχέσεις. Αν μετέθετε χρονικά την υλοποίησή τους θα εξοικονομούσε πόρους ισοδύναμους προς 1,5% του ΑΕΠ.»

Και συνεχίζει: «Επιπλέον, αν κάλυπτε αμέσως τις θέσεις των πολιτικών και υπηρεσιακών προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομικών θα ήταν σε θέση να βελτιώσει σημαντικά την είσπραξη των φόρων. Αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών θα ήταν να περιοριστεί η αναγκαία συνολική μείωση του ελλείμματος στη διάρκεια της επόμενης τριετίας από 10 σε περίπου 7,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.»

[Βλέπετε Συνημμένο 6]

Πρέπει μάλιστα να αξιολογηθούν τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το τελευταίο τρίμηνο του 2009, αφού, ενδεικτικά, σε αυτό η υστέρηση των εσόδων (13,3%) ήταν υπερτετραπλάσια αυτής του πρώτου εννεαμήνου του 2009 (3,2%).

[Βλέπετε Συνημμένο 7]

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η αποτύπωση των παραπάνω παρατηρήσεων δεν υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων.

Προβλήματα κυρίως συστημικά, τα οποία δεν θα επιλυθούν όμως μόνο μέσα από την ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Γιατί, όπως ανέφερε και ο Συνάδελφος κ. Αλευράς στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, «θα έχουμε ένα σύστημα ανεξάρτητο ως προς την καταγραφή και τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων, αδύναμο, όμως, στην πρωτογενή παραγωγή των στατιστικών στοιχείων και αυτό θα πρέπει να το προσέξει η Κυβέρνηση συνολικά.»

Η αξιοπιστία όμως της χώρας χτίζεται με μέτρα, πρωτοβουλίες και δομικές, συστημικές, αλλαγές.

Δεν χτίζεται σε σκηνικού πόλωσης και όξυνσης.

Με «κατασκευή ενόχων», εντός και εκτός χώρας.

Η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης των «τροποποιημένων» δημοσιονομικών στοιχείων προδίδει κομματική σκοπιμότητα.

Αποτελεί απόπειρα απόδρασης από την σκληρή πραγματικότητα, για την οποία μερίδιο ευθύνης φέρει και η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την ολιγωρία και την ανεπάρκειά της.

Έχει σκοπό να κρύψει και όχι να αποκαλύψει την αλήθεια.

Αναφέρεται στο «μέγεθος του δημοσιονομικού προβλήματος» και στην «αναξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων» για την περίοδο 2004-2009 λησμονώντας τα αυταπόδεικτα, διαγράφοντας το παρελθόν.

Οι ευθύνες όμως δεν επιμερίζονται και δεν συμψηφίζονται.

Διότι, το 1981 η Ελλάδα ήταν η λιγότερο χρεωμένη χώρα της σημερινής ευρωζώνης. Οκτώ χρόνια αργότερα, βρέθηκε με υπερδιπλάσιο χρέος.

Μετά το 1990, επί Ν.Δ., κατέπεσαν, από αδυναμία εξυπηρέτησής τους, οι εγγυήσεις του Δημοσίου σε δάνεια των ΔΕΚΟ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχαν συναφθεί πριν το 1989, επί ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκτοξεύοντας το χρέος στο 110% του Α.Ε.Π.

Η επόμενη διακυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν κατάφερε να μειώσει το χρέος, με αποτέλεσμα αυτό να σταθεροποιηθεί πάνω από το 100% του Α.Ε.Π.

Στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. κατάφεραν να μειώσουν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέχρι το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης.

Σήμερα, και εν μέσω της σφοδρότερης οικονομικής κρίσης, το χρέος είναι στα επίπεδα του 2000.

Σε ότι αφορά την περίδο 2004-2008, το 87% των 80 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 70 δισ. ευρώ, της αύξησης του χρέους αξιοποιήθηκαν για να αποπληρώσουν υποχρεώσεις των προηγούμενων Κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (πληρωμές για τόκους χρέους, πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες, χρέη νοσοκομείων και υποχρεώσεις στην κοινωνική ασφάλιση). 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές, ότι η παρούσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι υπόθεση των τελευταίων ετών, ούτε η «δημιουργική λογιστική» είναι υπόθεση της τελευταίας διακυβέρνησης.

Συνεπώς τοποθετούμαστε θετικά στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής όχι μόνο από το 2004, αλλά από το 1981.

Ερώτηση για την έλλειψη αγροτικού ιατρού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης, αποτελεί τον τρίτο πληθυσμιακά οικισμό του Δήμου. Απέχει δεκαοκτώ (18) χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου, την Αταλάντη, έχει δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο, αγροτικό συνεταιρισμό, αθλητικούς συλλόγους, αγροτικό ιατρείο και Κ.Α.Π.Η.

Το πρόβλημα των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος έγκειται στο γεγονός ότι εδώ και περίπου δύο (2) μήνες δεν τους επισκέπτεται αγροτικός ιατρός, η έλλειψη του οποίου έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους περίπου τετρακόσιους (400) μόνιμους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος. Ειδικότερα, λόγω της μεγάλης απόστασης από το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, το οποίο βρίσκεται στην έδρα του Δήμου την Αταλάντη, η μετάβαση σε αυτό καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη κυρίως για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δε δύνανται λόγω ηλικίας αλλά και οικονομικής κατάστασης να μετακινούνται, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, στο Κέντρο Υγείας για την συνταγογράφηση των φαρμάκων τους και να μισθώνουν ταξί για τη μεταφορά τους.

Κατόπιν τούτου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός

Προτίθεστε να καλύψετε άμεσα την έλλειψη αγροτικού ιατρού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των κατοίκων και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;

Ερώτηση για την προστασία και ανάδειξη των λεγόμενων περιοχών «Καθρέπτης» της Αρκίτσας και «Καθρέπτης» των Τραχίνιων Βράχων στο Νομό Φθιώτιδας

Στη θέση Καναπίτσα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων του Ν. Φθιώτιδας εκτείνεται σε μήκος 300 μέτρων και ύψος 80 μέτρων ένα γεωλογικό φαινόμενο παγκοσμίου ερευνητικού ενδιαφέροντος, ο λεγόμενος «Καθρέπτης» της Αρκίτσας. Η κατοπτρική αυτή επιφάνεια αποτελεί εμφάνιση του σεισμικού ρήγματος Αρκίτσας – Καμένων Βούρλων, ενός ρήγματος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από γεωλόγους ως το παλαιότερο ενεργό. Παρότι αποτελεί γεώτοπο διεθνούς σημασίας, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων.

Συνεπώς επιβεβλημένη κρίνεται η ανάγκη διατήρησης, προστασίας και  ανάδειξης του γεωτόπου Καναπίτσας ως στοιχείου γεωλογικής κληρονομιάς και μορφοτεκτονικής ιστορίας και φυσικό αγαθό για την έρευνα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το γεωτουρισμό με κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για την περιοχή. Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής, καθώς είναι ένα καθοριστικό τοπίο αλλά η άκριτη χρήση του το υποβαθμίζει, πόσο μάλιστα αφού βρίσκεται σε κεντρική θέση, πολύ κοντά στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Ανάλογο ζήτημα περιβαλλοντικού χαρακτήρα αντιμετωπίζει και ο «Καθρέπτης» των Τραχίνιων Βράχων στο Δήμο Γοργοποτάμου. Το πρόβλημα εδώ σχετίζεται με την εναπόθεση απορριμμάτων και μπαζών σε ένα από τα πιο ιστορικά μέρη της περιοχής, όπου ήταν χτισμένη η Ομηρική πόλη Τραχίνα και όπου διαδραματίστηκε η σχετική τραγωδία του Σοφοκλή «Τραχίνιαι». Στον «Καθρέπτη» των Τραχίνιων Βράχων, με μια σειρά αρχαίων τάφων που είναι λαξευμένοι πάνω του, αποτυπώνονται ίχνη της ιστορίας, καθώς και η γεωλογική του σημασία. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής, επιτάσσουν ως αναγκαία, την προστασία του εν λόγω ιστορικού χώρου και την ανάδειξή του ως μνημείο της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Κατόπιν τούτων, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

Τί προτίθεται να κάνει  το Υπουργείο για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του  γεωτόπου του «Καθρέπτη» της Αρκίτσας και του φυσικού – ιστορικού χώρου του «Καθρέπτη» των Τραχίνιων Βράχων;

Ερώτηση για τη χορήγηση δελτίων θεραπευτικού τουρισμού στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Φθιώτιδας, έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, κατορθώνοντας έως σήμερα να έχει τριακόσια ενενήντα μέλη (390). Το Σωματείο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρία του Νομού Φθιώτιδας, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε κάποιο από τα υφιστάμενα Σωματεία Αναπήρων του Νομού.

Το θέμα που αναφέρεται και στο έγγραφο του Σωματείου αφορά τη χορήγηση δελτίων θεραπευτικού τουρισμού στα μέλη του, τα οποία τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και είναι δικαιούχοι θεραπευτικού τουρισμού.

Στον Νομό Φθιώτιδας υπάρχουν ένα σωματείο συνταξιούχων του ΙΚΑ, ένα του ΟΑΕΕ και ένας σύλλογος συνταξιούχων του ΙΚΑ οι οποίοι διακινούν περίπου εννιακόσια δελτία θεραπευτικού τουρισμού, τα οποία προμηθεύονται εν μέρει από το ΙΚΑ (Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας) και εν μέρει από τις Ομοσπονδίες Συνταξιούχων του ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Από το σύνολο των δελτίων περίπου επτακόσια χορηγούνται στο Σωματείο συνταξιούχων του ΙΚΑ χωρίς τη διαδικασία της κλήρωσης, απλώς με την καταβολή για κάθε δελτίο του ποσού των τριάντα (30) ευρώ για εγγραφή και συνδρομή στο Σωματείο και χωρίς συνοδούς στα ΑμεΑ, που δικαιούνται συνοδών.

Επιπλέον, όσον αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας του Σωματείου συνταξιούχων, θεωρείται ότι δεν τηρούνται οι όροι του καταστατικού, οι νόμιμες διαδικασίες των εκλογών, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και ως εκ τούτου, το Σωματείο ΑμεΑ Νομού Φθιώτιδας, θεωρεί πως δεν είναι δυνατόν το ΙΚΑ να εμπιστεύεται τη διανομή των δελτίων στο παραπάνω Σωματείο. Τα περισσότερα μέλη των ως άνω σωματείων κάνουν αιτήσεις και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και αν δεν κληρωθούν στο ΙΚΑ, παίρνουν τα δελτία από τα Σωματεία τους. Τα μέλη του Σωματείου ΑμεΑ Νομού Φθιώτιδας, θεωρούν, ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων Σωματείων, διότι θα πρέπει να εγγραφούν στα Σωματεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, να επωμιστούν το κόστος εγγραφής και συνδρομής (κόστος υπολογίσιμο για τα Άτομα με Αναπηρία, των οποίων το εισόδημα είναι χαμηλό), ώστε να έχουν τις ίδιες πιθανότητες χορήγησης δελτίων καθώς εάν απευθυνθούν μόνο στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να κληρωθούν δεδομένου ότι ο αριθμός των δελτίων που δίδεται είναι μικρός. Το Σωματείο ΑμεΑ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας επιθυμεί και προτείνει, η διανομή των δελτίων να γίνεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ως τον πλέον επισφαλή τρόπο διανομής των δελτίων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1) Τι προβλέπεται για την χορήγηση των δελτίων θεραπευτικού τουρισμού σε μια ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα του κοινωνικού ιστού, τα Άτομα με Αναπηρία, και στα Σωματεία αυτών; Τι προβλέπεται για την χορήγηση δελτίων χωρίς την διαδικασία της κλήρωσης, αλλά μόνο με εισοδηματικά κριτήρια;

2) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την ισότιμη συμμετοχή των μελών του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας στο πρόγραμμα χορήγησης δελτίων θεραπευτικού τουρισμού;

Ερώτηση για την καταβολή δεδουλευμένων των απασχολούμενων στα προγράμματα stage

Το θέμα των ατόμων απασχολουμένων σε προγράμματα stage έχει μετατραπεί σε μια ακόμη μεγάλη και ανοικτή πληγή για την ελληνική κοινωνία.

Τρεις και πλέον μήνες μετά την απόφαση της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ για την κατάργηση των συμβάσεων stage στο δημόσιο τομέα, καμία απάντηση ή σαφής διευκρίνιση δεν έχει δοθεί για το συγκεκριμένο θέμα, αφήνοντας στην αβεβαιότητα χιλιάδες νέους εργαζομένους. Ειδικότερα, για τους συμβασιούχους των προγραμμάτων stage, οι οποίοι υπέγραψαν συμβάσεις τους τελευταίους μήνες και εξακολουθούν να απασχολούνται σε υπηρεσίες του δημόσιο τομέα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Επιπλέον, οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδου από το βήμα της Βουλής (συνεδρίαση 21.01.2010), όπου και ανέφερε χαρακτηριστικά «λέει όμως το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι επειδή δεν είναι προσλήψεις, αλλά είναι συμβάσεις, δεν είναι παράνομα και θα τα πληρώσουμε και αυτά», οδηγούν σε «έμμεση πλην σαφή» παραδοχή της νομιμότητας των προγραμμάτων stage, συνεπώς και της πληρωμής των δεδουλευμένων στους απασχολούμενους συμβασιούχους στα προγράμματα .

Κατόπιν τούτων, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι τελικά  η πρόθεση του Υπουργείου για την καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβασιούχους, απασχολούμενους με προγράμματα stage, οι οποίοι εδώ και μήνες καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες σε υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς να πληρώνονται; Υπάρχει χρονικός ορίζοντας καταβολής των δεδουλευμένων;

Ερώτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AAE

Η αναχρηματοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value για λόγους αποκατάστασης της φερεγγυότητάς της είναι, πράγματι, μία ενέργεια αναγκαία για την εξυγίανση του ασφαλιστικού κλάδου. Γίνεται σε ένα οικονομικό περιβάλλον αντίξοο, δεν αποτελεί όμως μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Αντίθετα, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει υποστεί την πτώχευση μίας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής, της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, η διαχείριση της οποίας, ανατέθηκε από τον λαό με την ετυμηγορία του στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξε, όμως, καθόλου αποτελεσματική για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς δεν έχει επιτύχει να διασφαλίσει, έως σήμερα, 4 μήνες μετά, τα δικαιώματα καμίας ομάδας προσώπων (ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι), των οποίων το καθεστώς αγωνίας παρατείνεται, και μάλιστα σιωπηρά, με αδιαφορία, θα έλεγε κανείς, της παρούσας κυβέρνησης.

Τέσσερις μήνες μετά και ενόψει της νέας κατάστασης με την COMMERCIAL VALUE, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκπονήσει κανέναν σχεδιασμό. Ούτε για την σωτηρία της επιχείρησης, η οποία μάλιστα έχει, όχι μόνο σημαντικό μέγεθος (230 εργαζόμενοι, 920 άτομα δίκτυο και 450.000 ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και ασφαλισμένους ζωής και υγείας), αλλά και θυγατρική ένα πιστωτικό ίδρυμα την Ασπίδα Τράπεζα. Ούτε, όμως, και για την προστασία του δικτύου, των ασφαλισμένων και των εργαζομένων της, οι οποίοι επισημαίνουν, με σειρά επιστολών τους προς όλους τους αρμοδίους, το κενό χρηστής διοίκησης της εταιρείας αφενός και τις δυνατότητες πώλησής της, και συνεπώς αποφυγής της χρεοκοπίας της, αφετέρου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 1. Τέσσερις μήνες μετά την πτώχευση της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, ποιο στρατηγικό σχεδιασμό έχει εκπονήσει για την αντιμετώπιση νέων πτωχεύσεων σε συστημικά σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, όπως η COMMERCIAL VALUE;
 2. Τί επιπτώσεις θεωρεί πως μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πτώχευση στον ευρύτερο ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα;
 3. Τί προσπάθειες έχει μέχρι σήμερα κάνει το Υπουργείο για την διασφάλιση χρηστής διοίκησης προς πώληση ή την αναχρηματοδότηση της COMMERCIAL VALUE κατά τα πρότυπα των χρηματοπιστωτικών ομίλων σε όλη την Ευρώπη;
 4. Ποιος ο ρόλος και ποιες οι ενέργειες και ο σχεδιασμός της ΕΠΕΙΑ σε όλα τα παραπάνω;

Ερώτηση για τα προβλήματα στη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λαμίας

Το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που βρίσκεται στη Λαμία εξυπηρετεί περίπου 1.400 ασφαλισμένους από τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και εν μέρει του Νομού Βοιωτίας.

Το πρόβλημα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, προέκυψε καθώς κατά το έτος 2009 όταν τέσσερις (4) εκ των πέντε (5) μόνιμων υπαλλήλων συνταξιοδοτήθηκαν. Στην παρούσα χρονική περίοδο το ΤΣΜΕΔΕ Λαμίας λειτουργεί με δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων, η μεν μία είναι μόνιμη υπάλληλος και Προϊσταμένη της υπηρεσίας η δε δεύτερη είναι συμβασιούχος με πρόγραμμα stage, η σύμβαση της οποίας λήγει το Μάρτιο του 2010. Ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος και η διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών, μεταξύ των οποίων είναι η έκδοση εγγυητικών επιστολών, ο έλεγχος των νοσηλίων, οι διακανονισμοί εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι για την επικύρωση εγγυητικών επιστολών χρειάζεται υπογραφή δύο μόνιμων υπαλλήλων, οπότε αναγκάζεται η μοναδική μόνιμη υπάλληλος να ζητά τη συνδρομή μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας, με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέματα λειτουργίας, γραφειοκρατίας και κωλυσιεργίας.

Κατόπιν τούτου, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός: 

Ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου για την άμεση στελέχωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Λαμίας ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του και η ομαλή εξυπηρέτηση των 1.400 ασφαλισμένων του;

Εισήγηση στην Ερώτηση για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Λαμίας

Κυρία Υπουργέ,

Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω γιατί με την απάντησή σας συμβάλλατε τόσο στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου θέματος, όσο, θέλω να πιστεύω, και στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς στο Νομό Φθιώτιδας.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός κατάθεσης της Ερώτησης.

Η υπενθύμιση των προβλημάτων (σχετική Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχα καταθέσει και στις 31 Μαρτίου 2009), με την άσκηση συνετής και υπεύθυνης αντιπολίτευσης.

Προβλήματα των οποίων η επίλυση εκκρεμεί και εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας.

Να υπενθυμίσω ότι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί από το 1982 και εξυπηρετεί περίπου 90 μόνιμους ασθενείς (συν τα έκτακτα περιστατικά).

Ως εκ τούτου επιβάλλεται να λειτουργεί σε τρεις ημερήσιες βάρδιες προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες όλου του Νομού και της ευρύτερης περιοχής.

Τα προβλήματα που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, και τα οποία με υπόμνημά του ο Σύλλογος Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση Νομού Φθιώτιδας σας έχει καταθέσει από τις 10 Νοεμβρίου του 2009, εστιάζονται κυρίως:

 • στην ελλιπή στελέχωσή της με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό,
 • στην παλαιότητα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, αλλά και
 • στη διατήρηση, ακόμη και σήμερα, της μονάδας στο Παλαιό Κτίριο του Νοσοκομείου Λαμίας.

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού, παρά τις προσπάθειες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας και της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, εδώ και ενάμισι δυστυχώς χρόνο, είναι αισθητή, καθώς στη Μονάδα υπηρετούν μόνο 2 Νεφρολόγοι για την κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών, τη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και των νεφρολογικών ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές του Νοσοκομείου.

Οι ελλείψεις σε εφημερίες καλύπτονται, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής και από τη συνεισφορά των αγροτικών ιατρών, γεγονός που ούτε προβλέπεται στον Οργανισμό ούτε γίνεται σε άλλες Μονάδες.

Στο Νοσοκομείο της Λαμίας οι κενές θέσεις νεφρολόγων που εκκρεμούν είναι συνολικά τρεις, ενώ, η μια από αυτές, που προέκυψε από την αποχώρηση ιατρού, έχει ήδη προκηρυχτεί τέσσερις φορές από το Νοσοκομείο χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα.

Τέλος, έχει ζητηθεί, κατ΄ επανάληψη, η πρόσληψη επικουρικών ιατρών Νεφρολογίας, χωρίς να παρουσιαστεί ενδιαφέρον.

Επίσης έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου σας η άδεια να παρακολουθούν την ειδικότητά τους στη Μονάδα ειδικευόμενοι Νεφρολόγοι για ενάμισι χρόνο.

Δεν έχει γίνει όμως ακόμη ο καθορισμός των θέσεων ειδικευόμενων Νεφρολόγων που αντιστοιχούν στη Μονάδα.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στον ιατρικό εξοπλισμό που είναι απαξιωμένος, δυσχεραίνει το έργο ιατρών και νοσηλευτών και επιβαρύνει τους νεφρολογικούς ασθενείς.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού συχνότατα προβλήματα στη λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, με συνέπεια το ημερήσιο πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων των μόνιμων και έκτακτων περιστατικών να εφαρμόζεται με δυσκολία.

Έγινε διαγωνισμός για νέο εξοπλισμό, αλλά ακυρώθηκε λόγω μη ενδιαφέροντος από τις αντίστοιχες εταιρείες και θα πρέπει να επαναληφθεί.

Τέλος, ενώ πριν 3 χρόνια λειτούργησε το Νέο Νοσοκομείο Λαμίας, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αγνοήθηκε τελείως στη μελέτη κατασκευής του νέου κτιρίου.

Η Μονάδα είναι το μοναδικό τμήμα που δεν μεταφέρθηκε, αλλά παρέμεινε στον ίδιο χώρο του υπογείου του παλαιού κτιρίου που παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο, τη στιγμή που εξυπηρετεί χρόνιους ασθενείς που την επισκέπτονται μέρα παρά μέρα.

Τα λειτουργικά προβλήματα είναι πολλά εξαιτίας αυτής της κατάστασης, όπως η δυσχερής κάλυψη των ασθενών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, η αδυναμία τήρησης των συνθηκών υγιεινής, η στενότητα των αιθουσών αιμοκάθαρσης, η έλλειψη βοηθητικών χώρων, οι παλιές εγκαταστάσεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η μελέτη κατασκευής του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Νεφρολογικό Τμήμα ετοιμάστηκε με ιδιωτική χρηματοδότηση στις αρχές του 2007.

Κα. Υπουργέ, στη φάση που έχει προχωρήσει το έργο, οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι πισωγύρισμα.

Άρα απαιτείται, άμεσα, η ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών και η εξασφάλιση της οριστικής ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Κυρία Υπουργέ,

Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης για τους ασθενείς.

Ο καθημερινός αγώνας των νεφροπαθών αποτελεί μήνυμα ελπίδας, δείγμα ατομικής και συλλογικής συνείδησης καθώς οι νεφροπαθείς πρώτα παλεύουν για να διατηρηθούν στη ζωή και στη συνέχεια, προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους.

Γι αυτό και διαθέτουν αστείρευτες εσωτερικές δυνάμεις, κουράγιο και αντοχή για να μπορούν να συμβιβαστούν με τον απαιτητικό τρόπο ζωής τους.

Δεν αρκεί όμως μόνο η θέληση και η προσπάθειά τους.

Η Πολιτεία υποχρεούται να στηρίξει τον αγώνα τους, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις, βελτιώνοντας την παρεχόμενη φροντίδα.

Οφείλει να σκύψει με ουσιαστικό ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα, τον προσωπικό αγώνα για επιβίωση, για κοινωνική ένταξη.

Να σταθεί με αληθινή συμπάθεια και αλληλεγγύη προς τους Νεφροπαθείς.

Ερώτηση για την Αποζημίωση Ελαιοπαραγωγών Νομού Φθιώτιδας

Στις 14 Δεκεμβρίου 2009 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι «η Κυβέρνηση προχώρησε στην καταβολή 44 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ελαιοπαραγωγών βρώσιμης ελιάς κατόπιν σχετικής απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αποζημιώσεις 2 ευρώ ανά δένδρο για τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρινοτρήτη στην ελαιοπαραγωγή των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χαλκιδικής».

Επειδή, μέχρι σήμερα (45 ημέρες μετά τη σχετική ανακοίνωση), δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα (Ελεύθερος Τύπος, 27 Ιανουαρίου 2010) τα οποία παρουσιάζουν εμπλοκή στη διαδικασία των πληρωμών αποζημίωσης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Πότε θα υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση της Κυβέρνησης;

InstagramYoutube