Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στη Real News | 16.10.2021

 

Ισχυρή ανάκαμψη και υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στην πράξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Δεκαεννέα μήνες μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και στη χώρα μας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης, η οποία έχει οδηγήσει στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και στη μείωση της ανεργίας.

Ανάκαμψη η οποία υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις και, σε συνδυασμό με μια σειρά από πρόδρομους δείκτες και πρόσφατες θετικές εξελίξεις, δείχνει ότι – παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία και εκείνες που προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των διεθνών ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα, κυρίως στην ενέργεια – έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται οι βάσεις για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Βάσεις στέρεες, που εμπνέουν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς εδράζονται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, στον περιορισμό του κόστους δανεισμού της χώρας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ελλάδας και τις συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς της από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και στη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν καρπό – και ταυτοχρόνως επιστέγασμα – του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας συνεκτικής, συνετής, μεθοδικής και διορατικής δημοσιονομικής πολιτικής από την Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δικαιότερη διανομή του.

Πολιτική με κομβικές προτεραιότητες την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών – ιδίως της μεσαίας τάξης – κυρίως μέσω της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ενεργό συμμετοχή της χώρας στη διάρθρωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. Στις προτεραιότητες αυτές προστέθηκαν, στο πλαίσιο της υπέρβασης της υγειονομικής κρίσης, η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ για τη χώρα μας.

Ειδικά όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, στα δύο και πλέον έτη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υλοποιήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση ενδογενών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, τα οποία στηρίζουν και ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε σε:

1ον. Σημαντικές μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ενδεικτικά:

 • o συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκε από το 28% στο 22%,
 • ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα μειώθηκε από το 10% στο 5%,
 • η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε από το 100% στο 55%, και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%,
 • ενώ υφίσταται χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα, ύψους 10%.

2ον. Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία:

 • μέσα από τη μείωση των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, με αιχμή το πρόγραμμα «Ηρακλής», την υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας και την υλοποίηση των προγραμμάτων «Γέφυρα»,
 • μέσω της στήριξης και ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων κατά την υγειονομική κρίση, αλλά και στα πρώτα στάδια επαναλειτουργίας της οικονομίας, με αιχμή την υλοποίηση προγραμμάτων όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η επιδότηση παγίων δαπανών, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης μέσω ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων που επλήγησαν εντονότερα, η μείωση, ή ακόμα και ο μηδενισμός, της προκαταβολής φόρου κ.ά.

3ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με την προώθηση εμβληματικών αποκρατικοποιήσεων, όπως το Ελληνικό, η Εγνατία Οδός, ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΠΑ Υποδομών, περιφερειακοί λιμένες και μαρίνες, και σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου (ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΛΑΡΚΟ).

4ον. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και αγοράς κεφαλαίου.

5ον. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

6ον. Παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

7ον. Παροχή κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις.

8ον. Προώθηση και αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.

9ον. Παροχή φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

10ον. Θέσπιση νέου πλαισίου για τη κρατική αρωγή και αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

11ον. Διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, με κύριο στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

12ον. Θέσπιση επενδυτικών κινήτρων για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Μια από τις μεγάλες προκλήσεις στην Ελλάδα είναι η σύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πεδίο στο οποίο η χώρα μας, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να υστερεί συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν της παροχής κινήτρων και της υλοποίησης προγραμμάτων όπως το Elevate Greece, με απώτερο στόχο την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες όπως η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και Πανεπιστημίων της χώρας για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με στόχο την ενθάρρυνση παρόμοιων συνεργασιών, ώστε αφενός να μειωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας και αφετέρου να καταστεί η Ελλάδα παραγωγός σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιούν την προσήλωση και τη συνέπεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών στους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις μας, καθώς και στη χάραξη και υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών πολιτικών. Πολιτικές που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας, ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και συμβάλλουν στην περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων.

Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να χτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Μέλλον όπου οι πολίτες ευημερούν και οι επιχειρήσεις ανθίζουν.

 

2021-10-17 Άρθρο Υποικ_Real

Ογκολογική Κλινική με Ακτινοθεραπεία: Τα επόμενα βήματα για το εμβληματικό έργο | 15.10.2021

Λαμία, 15 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Επισκέφτηκα σήμερα, για ακόμη μία φορά, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και είχα συνάντηση εργασίας με τις Διοικήσεις της 5ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου, προκειμένου να συντονίσουμε και να επιταχύνουμε τα επόμενα βήματα της πολύ σημαντικής κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής με Ακτινοθεραπεία στην πόλη μας.

 

 

 

Μία εμβληματική πρωτοβουλία στο χώρο της υγείας για τη Φθιώτιδα, που δρομολογείται με μεθοδικότητα, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τις Υγειονομικές Διοικήσεις της περιοχής μας τους τελευταίους, αρκετούς μήνες.

 

Προς επιβεβαίωση αυτής της μεθοδικής και συστηματικής συνεργασίας:

 

1ον. Στις 16 Ιανουαρίου 2020, στα εγκαίνια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δημοσιοποίησα την πρόθεση δημιουργίας Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

 

2ον. Στη συνέχεια, οι Διοικήσεις της 5ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου της πόλης μας, σε συνεργασία με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, προχώρησαν στην τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Αυτή αφορά την ένταξη νέων Τμημάτων (Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοθεραπείας και Χημειοθεραπείας), καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και κλάδων Π.Ε. Νοσηλευτών.

Η τροποποίηση του Οργανισμού εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (29 Σεπτεμβρίου 2021).

 

3ον. Στις 9 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών.

Ανακοινώθηκε η εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου, και υπήρξε επικοινωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, για την ωρίμανση του έργου.

 

4ον. Στις 26 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, της Διοίκησης & στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ και των Διοικήσεων της 5ης ΥΠΕ & του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, για τη δρομολόγηση ένταξης χρηματοδότησης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

5ον. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει πως το έργο θα ενταχθεί στο επόμενο «πακέτο» επενδύσεων του Ταμείο Ανάκαμψης, και η χρηματοδότηση θα είναι – αρχικά –16 εκατομμύρια ευρώ.

Μόλις 20 μέρες μετά, στις 13 Οκτωβρίου 2021, δημοσιοποιείται η έγκριση της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης.

 

 

Σήμερα, σε επικοινωνία και πάλι με το ΤΑΙΠΕΔ, δρομολογήσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου.

Συγκεκριμένα, αναμένεται τις επόμενες δύο εβδομάδες, το συγκεκριμένο έργο – μεταξύ άλλων –  να περάσει από τη Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Επενδύσεων.

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο στο ΤΑΙΠΕΔ να υπογράψει σύμβαση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου, εντός του προσεχούς τριμήνου.

Οι παρεμβάσεις που κατέθεσα, το χρονικό που ανέπτυξα, και οι πρωτοβουλίες που δρομολογούνται, αποτελούν ένα καλό παράδειγμα πως όταν υπάρχει όραμα, σχέδιο, επιμονή, σκληρή δουλειά και συνεργασία, επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, προχώρησαν, το Φεβρουάριο του 2020, στην υπαγωγή των διαγνωστικών ραδιο-φαρμάκων και των υπηρεσιών ακτινοθεραπειών που διενεργούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα, μεταξύ των οποίων οι καρκινοπαθείς, στον υπερ-μειωμένο συντελεστή 6% από το 24% και το 13% αντίστοιχα.

 

 

Προχωρούμε με ισχυρή πολιτική βούληση, συντεταγμένα με τους θεσμικούς μας ρόλους και λίγες κουβέντες, στην ταχεία υλοποίηση του έργου.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά, με μεθοδικότητα, σεμνότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία, ώστε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα όλων των συμπατριωτών μας, ιδιαίτερα αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η άθροιση εν πορεία και άλλων δυνάμεων που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν επί της ουσίας, είναι καλοδεχούμενη και ωφέλιμη.

 

2021-10-15 Δελτίο Τύπου – Ογκολογική ΓΝΛ

Αναβαθμίζεται το λιμάνι των Ραχών – Εγκρίθηκε η Περιβαλλοντική Μελέτη για το Λιμένα Στυλίδας | 14.10.2021

Λαμία, 14 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Σε συνέχεια πολύμηνης συνεργασίας του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας με το Υπουργείο Οικονομικών, προωθείται η δημιουργία Χερσαίας Ζώνης στην Παραλία Ραχών.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη, υπό προϋποθέσεις, προς το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, προκειμένου να καθοριστεί Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην παραλιακή θέση όπου υφίσταται και το Αλιευτικό Καταφύγιο Ραχών. Αναμένεται πλέον το επόμενο βήμα, που είναι η σχετική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Είναι γνωστό πως η υφιστάμενη κατάσταση, υποβαθμίζει τις δυνατότητες υποδοχής και εξυπηρέτησης πλωτών μέσων, ενώ αποκλείει κάθε μελλοντικό έργο υποδομής.

Η δημιουργία Χερσαίας Ζώνης αναμένεται να ενισχύσει τον παραλιακό χαρακτήρα των Ραχών, να θέσει κανόνες διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία της και να προσδώσει αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή, αποφέροντας πολλαπλά και μακροπρόθεσμα οφέλη στην Ανατολική Φθιώτιδα.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η εξέλιξη σχετικά με το έργο «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης λιμένα Στυλίδας – επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας», ένα έργο που οι αρχικές μελέτες του χρονολογούνται και έχουν χρηματοδοτηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας από το 2009.

Συγκεκριμένα, μετά από στενή συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Αμυρά και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας κ. Μπλούνα, το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ενέκρινε με σχετική Γνωμοδότηση την Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου.

Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, που θα αποτελέσει ορόσημο για τη Στυλίδα και τη Φθιώτιδα.

 

Προϋπολογισμός 2022: Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 13.10.2021

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Προσχέδιο είναι ένας Προϋπολογισμός συνέπειας και αξιοπιστίας.

Προϋπολογισμός συντηρητικών εκτιμήσεων, ρεαλιστικών προβλέψεων, φιλόδοξων στόχων.

Προϋπολογισμός μιας δυναμικής οικονομίας.

Προϋπολογισμός:

 • που αποτυπώνει τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας,
 • που αναδεικνύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας,
 • που επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση διαθέτει αποτελεσματικό σχέδιο,
 • που αναδεικνύει συνεκτικές προτεραιότητες άσκησης οικονομικής πολιτικής,
 • που ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση,
 • που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη, παρά τις πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις και τις μεγάλες – παγκοσμίως – αβεβαιότητες.

Συμπερασματικά, πρόκειται για έναν Προϋπολογισμό που επιτυγχάνει την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και στοχεύει στη μετάβαση της χώρας σε μία νέα εποχή ισχυρής, εξωστρεφούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης της χώρας, έθεσε, μεταξύ άλλων, ως βασικούς στόχους της οικονομικής της στρατηγικής την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της μεσαίας τάξης, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, με σκοπό τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δικαιότερη διανομή αυτού.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως αποτυπώνει και το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, υλοποιούμε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης και ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ύψους 42,7 δισ. ευρώ, κρατώντας όρθια την κοινωνία και την οικονομία.

Με αυτό τον τρόπο, την προηγούμενη διετία, υλοποιώντας – με συνέπεια και μεθοδικότητα – μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, μια διορατική εκδοτική στρατηγική και μια αποτελεσματική δέσμη μεταρρυθμίσεων, παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοότητες και τους περιορισμούς της πανδημίας, πετύχαμε συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους.

Ειδικότερα:

 • Οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται και οι εξαγωγές ενισχύονται.
 • Η βιομηχανική παραγωγή καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.
 • Το οικονομικό κλίμα κινείται στα προ-πανδημίας επίπεδα.
 • Η μεταποίηση ενισχύεται.
 • Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται.
 • Οι απώλειες στο πεδίο του τουρισμού περιορίζονται.
 • Η πιστωτική επέκταση αναθερμαίνεται.
 • Οι καταθέσεις αυξάνονται.
 • Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται.
 • Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι, σταθερά, αρνητικό.
 • Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται.
 • Η χώρα αναβαθμίζεται.

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών;

1ον. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, κυρίως της μεσαίας τάξης, έχει ενισχυθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκλίνουν με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 5,3% το 1ο τρίμηνο του 2021, όταν στην ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,4%.

Ενδεικτικά, το μέσο ατομικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2019, και ανήλθε στα 10.041 ευρώ.

Αποδεικτικά, οι καταθέσεις – μόνο – των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά 19 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2019.

 

2ον. Το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων έχει ενισχυθεί.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης, της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος, της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, ενώ επίκειται αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το συνολικό ετήσιο όφελος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κυμαίνεται από 305 έως 533 ευρώ.

 

3ον. Επιχειρήσεις εκκινούν οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το Προσχέδιο, οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας εντός του 2ου τριμήνου, παρουσίασαν μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 70%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

 

4ον. Η απασχόληση ενισχύεται και η ανεργία συρρικνώνεται.

Συγκεκριμένα, η απασχόληση σημείωσε αύξηση κατά 2,8% το 2ο τρίμηνο του έτους, και η ανεργία συρρικνώθηκε στο 14,2%, από 17,3% τον Ιούλιο του 2019.

Πλέον ο αριθμός των ανέργων είναι ο χαμηλότερος από τον Οκτώβριο του 2010, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων είναι ο υψηλότερος από τον Αύγουστο του 2011.

 

5ον. Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κινείται πτωτικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό υποχώρησε στο 28,9% το 2020, έναντι 30% το 2019 και 32% το 2018.

 

6ον. Η εκτίμηση για την εφετινή ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 6,1%.

Και είναι μία πρόβλεψη απολύτως ρεαλιστική, ίσως μάλιστα αποδειχθεί και πάλι συντηρητική, με βάση τους πρόδρομους δείκτες της οικονομίας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα στην οικονομία δεν είναι ούτε αυτονόητα, ούτε ήταν προδιαγεγραμμένα να συμβούν.

Τουναντίον, αποτελούν καρπό, αλλά και επιστέγασμα των ορθών πολιτικών, των πρωτόγνωρων σε ύψος μέτρων στήριξης και της σκληρής, μεθοδικής και συστηματικής δουλειάς της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Φυσικά, δεν πανηγυρίζουμε, ούτε εφησυχάζουμε.

Με εφαλτήριο όσα – μέχρι στιγμής – έχουμε πετύχει, προχωράμε, με αυτοπεποίθηση αλλά και προσεκτικά βήματα, προκειμένου να πετύχουμε 6 μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε θέσει στο πεδίο της οικονομίας.

 

1ος Στόχος. Η επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, από εφέτος.

Πράγματι, όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο, η ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια θα είναι ισχυρή.

Ειδικότερα, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως το προ-πανδημίας επίπεδο του εγχώριου προϊόντος, αλλά αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω κατά περίπου 2%.

 

2ος Στόχος. Η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, από εφέτος.

Πράγματι, όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο, ο ρυθμός αύξησης των πραγματικών επενδύσεων εκτιμάται περίπου στο 11% για το 2021 και στο 23% για το 2022.

 

3ος Στόχος. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, εντός του 2022.

Πράγματι, αυτή δρομολογείται.

 

4ος Στόχος. Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, εντός του 2022.

Πράγματι, από εφέτος, συστημικά τραπεζικά ιδρύματα εκτιμάται ότι θα επιτύχουν μονοψήφιο ποσοστό.

 

5ος Στόχος. Η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων, από το 2023.

Πράγματι, όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο, το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης θα συρρικνωθεί σημαντικά, από το 7,4% το 2021 στο 1,1% το 2022, επιστρέφοντας η χώρα σε πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, αποκλειστικά μέσω της δυναμικής ανάκαμψης και της ισχυρής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

 

6ος Στόχος. Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, το 2023.

Πράγματι, η οικονομία, και μέσα στην υγειονομική κρίση, αναβαθμίζεται.

 

Συνεπώς, η επίτευξη αυτών των στόχων είναι απολύτως ρεαλιστική.

Και αυτό διότι διαθέτουμε αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, πολιτική βούληση και σχέδιο.

Σχέδιο συνεκτικό, το οποίο υλοποιούμε βάσει καθορισμένων προτεραιοτήτων, πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί και το παρόν Προσχέδιο.

Συγκεκριμένα:

 

1η Προτεραιότητα. Η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2021, παράλληλα με την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κοινωνία, με μέτρα όπως είναι ενδεικτικά:

 • Τα Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση δόσεων δανείων φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Η επιδότηση μέρους των παγίων δαπανών επιχειρήσεων.
 • Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης κλάδων της οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ.

Ενώ στα υφιστάμενα μέτρα, προστίθενται νέες ή επεκτείνονται υφιστάμενες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα:

 • Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έως το τέλος του 2021.
 • Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, για άλλες 50.000 θέσεις.
 • Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.
 • Παρέχεται το πρώτο ένσημο, για νέους από 18 έως 29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, που θα προσληφθούν εντός του 2022.
 • Χορηγείται, τον μήνα Δεκέμβριο, διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

 

2η Προτεραιότητα. Η στήριξη της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Κρίση που έχει μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε σχέση με τις αρχικές – σε παγκόσμιο επίπεδο – προβλέψεις και προκαλεί επιπλέον, σημαντικό και αυξανόμενο βάρος στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αυτή την κρίση, έχει αναλάβει συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και υλοποιεί συνεκτικές εθνικές πολιτικές, αποδεικνύοντας – για ακόμη μία φορά έμπρακτα – ότι διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά και αποτελεσματικότητα.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • Καταθέσαμε πρόταση, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη σύσταση μηχανισμού στήριξης των Ευρωπαίων καταναλωτών από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.
 • Συνυπέγραψα, με τους Υπουργούς Οικονομικών της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας και της Ρουμανίας, δήλωση, με την οποία προτείνουμε την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

 

Σε εθνικό επίπεδο:

 • Υλοποιούμε πολιτικές – κυρίως μείωσης φόρων – με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, ώστε αυτή να υπερκαλύπτει πρόσκαιρες αναταράξεις και κρίσεις.
 • Υλοποιούμε στοχευμένα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Μέτρα έκπτωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης, τα οποία μόλις την προηγούμενη εβδομάδα επεκτείναμε και ενισχύσαμε, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ένταση του φαινομένου.

Μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ, για να προστατεύσουμε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή.

Και θα είμαστε κοντά στην κοινωνία, για όσο χρειαστεί!

 

3η Προτεραιότητα. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τις καλές επιδόσεις της οικονομίας και την αύξηση του πλούτου, κατανέμοντάς τον δίκαια στην κοινωνία.

Ήδη, μέχρι σήμερα, έχουμε προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις φόρων φυσικών και νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα η κοινωνία – ιδιαίτερα η μεσαία τάξη – να πληρώνει λιγότερους φόρους.

Υπενθυμίζεται ότι έχουμε ήδη προχωρήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων:

 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ – μεσοσταθμικά – κατά 22%.
 • Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα, από 22% στο 9%.
 • Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα, από 10% στο 5%.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από 100% στο 55%, και για τα νομικά πρόσωπα, από 100% στο 80%.
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1+3 μονάδες.

 

Ενώ, όπως αποτυπώνεται και στο Προσχέδιο προχωράμε σε νέες μειώσεις ή επέκταση των ήδη υφιστάμενων.

 • Συνεχίζεται, και για το 2022, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα.
 • Επεκτείνεται, για το 2022, η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων – σε μόνιμη βάση – από το 24% στο 22%.
 • Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο, έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, από το 24% στο 13%, έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών – για κινητή και ακίνητη περιουσία – για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ.
 • Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στο 10%, και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1ηΙανουαρίου 2022.

 

4η Προτεραιότητα. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, τα οποία σήμερα υπερβαίνουν τα 39,6 δισ. ευρώ.

Με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι:

 • η τακτική πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • η προετοιμασία για πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010,
 • η περαιτέρω αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ,
 • η δημιουργία πλαισίου έκδοσης με προσανατολισμό στην «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, επιδιώκεται η περαιτέρω ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου, η επέκταση της επενδυτικής βάσης των ελληνικών ομολόγων, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

 

5η Προτεραιότητα. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με πολιτικές, όπως είναι:

 • η υλοποίηση του προγράμματος «Ηρακλής»,
 • η εφαρμογή του πλαισίου ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα,
 • και η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 12,7 δισ. ευρώ.

 

6η Προτεραιότητα. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Με συγκεκριμένες πολιτικές, όπως είναι:

 • Τα φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
 • Τα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές, που πρόσφατα ετέθησαν σε δημόσια διαβούλευση.
 • H προσθήκη αρμοδιοτήτων στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την επιτάχυνση και τη βελτίωση της υλοποίησης έργων Στρατηγικής Σημασίας.
 • Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Μετά τις 3 πρόσφατες, εξαιρετικά επιτυχημένες συναλλαγές, στην Εγνατία Οδό, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και τον ΔΕΔΔΗΕ, δρομολογείται:

 • Η αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες, με την κατάθεση των προσφορών, μέσα στην εβδομάδα.
 • Η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου.
 • Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς και η εκκίνηση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου και Λευκίμμης Κέρκυρας.
 • Η προετοιμασία του διαγωνισμού για την επανα-παραχώρηση της Αττικής Οδού.

 

7η Προτεραιότητα. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.

Όπως καταγράφεται στο Προσχέδιο, η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, χωρίς τη μόχλευση, εντός του 2022.

Μάλιστα άνω του 88% της συνολικής κατανομής επιχορηγήσεων και δανείων από το Ταμείο θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις, το 42% των οποίων σε δημόσιες επενδύσεις με υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ουσιαστική μείωση του μακροχρόνιου επενδυτικού κενού.

 

8η Προτεραιότητα. Η ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονική.

Η νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Αρχιτεκτονική πρέπει να διασφαλίζει μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, προσφέροντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, προστατεύοντας και ενθαρρύνοντας τις δημόσιες επενδύσεις, ειδικά σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Ανάμεσα στις άλλες πρωτοβουλίες, θα επιδιωχθεί:

 • Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των κεφαλαιαγορών.
 • Η αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
 • Η διαμόρφωση του νέου διεθνούς πλαισίου για τη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, μέσω του ΟΟΣΑ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού αποτυπώνει, ανάγλυφα, τις οικονομικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Αποδεικνύεται έτσι ότι η Κυβέρνηση διαθέτει όραμα και σχέδιο, και μπορεί να αντεπεξέλθει, με επιτυχία, σε κρίσεις απρόβλεπτες, πολυεπίπεδες και εν πολλοίς ασύμμετρες, σημειώνοντας ακόμη και πρόοδο εν μέσω αυτών.

Χωρίς θριαμβολογίες και με πλήρη συναίσθηση των νέων προκλήσεων που αναδύονται, συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει.

Συνεχίζουμε την εφαρμογή μιας αναπτυξιακής, μεταρρυθμιστικής, υπεύθυνης, αξιόπιστης και δίκαιης οικονομικής πολιτικής, με στόχο μια Ελλάδα δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, κοινωνικά δίκαιη, πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.

Το οφείλουμε στους Έλληνες πολίτες.

Το οφείλουμε στη νέα γενιά.

Το οφείλουμε στην Ελλάδα.

 

2021-10-13 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Προσχέδιο_Προϋπολoγισμού_2022

Νοσοκομείο Λαμίας – Ογκολογική Κλινική με Ακτινοθεραπεία: Εγκρίθηκε η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης | 13.10.2021

Λαμία, 13 Οκτωβρίου 2021

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Σήμερα, είναι μια σημαντική ημέρα για τους πολίτες της Λαμίας, της Φθιώτιδας, της Στερεάς Ελλάδας, για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Κυβέρνηση, τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, δρομολογούν το έργο «Δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής με Ακτινοθεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας», με απολύτως εξασφαλισμένους πόρους.

Στην κατεύθυνση αυτή, και στο πλαίσιο σειράς ένταξης έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο Ταμείο Ανάκαμψης, εγκρίθηκε η ένταξη του εν λόγω έργου, που περιλαμβάνει την ανέγερση νέου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για την επέκταση της Ογκολογικής Κλινικής, και την ανάπτυξη νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας και Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής.

Θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτού του καθοριστικού – για την ενίσχυση του Νοσοκομείου – βήματος.

 

 

2021-10-13 ΔΤ ΓΝΛ

2021-10-13 ΔΤ_36 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο workshop του ΥπΟικ και του ΟΟΣΑ | 12.10.2021

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο πλαίσιο workshop του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΟΣΑ, με θέμα: «Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις στην Κατεύθυνση της Ενίσχυσης της Ποιότητας των Δημοσίων Οικονομικών»

 

 

«Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις στην Κατεύθυνση της Ενίσχυσης της Ποιότητας των Δημόσιων Οικονομικών» ήταν ο τίτλος διαδικτυακού workshop που διεξήχθη την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, κ. Jeffrey Schlagenhauf, του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Αθανάσιου Πετραλιά και άλλων πολιτικών και υπηρεσιακών υψηλόβαθμων διεθνών ομιλητών, οι οποίοι συμμετείχαν διαδικτυακά.

 

Στόχος του workshop ήταν, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της μετάβασης σε προϋπολογισμό επιδόσεων, με την παρουσίαση για το σύνολο των φορέων Κεντρικής Διοίκησης προϋπολογισμού επιδόσεων για το 2022, να γίνει ενημέρωση για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και να αναδειχθεί η σημασία της τόσο για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, όσο και για τη δημοσιονομική διαχείριση, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Κατά τον χαιρετισμό του, στο ξεκίνημα του workshop, o Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, κ. Jeffrey Schlagenhauf τόνισε την αξία του προϋπολογισμού επιδόσεων στη δημοσιονομική στρατηγική των χωρών του ΟΟΣΑ, τόσο σε επίπεδο διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, όσο και σε επίπεδο αξιοπιστίας. Όπως είπε, η υιοθέτησή του εγγυάται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή σε προβλήματα του παρελθόντος και οδηγεί στην ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου, ξεκάθαρου και αποτελεσματικού στρατηγικού μοντέλου δημοσιονομικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, ο κ. Schlagenhauf εξήρε το έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή, επισημαίνοντας ότι η υιοθέτηση του προϋπολογισμού επιδόσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη επένδυση για τη χώρα και την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής της. Όπως είπε, η οικονομική κρίση προσέφερε στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία να υιοθετήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα και να θέσει τις βάσεις για τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του οικονομικού της μοντέλου.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε: «Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις όπως η επισκόπηση δαπανών και η σταδιακή καθιέρωση του προϋπολογισμού επιδόσεων, ενώ επιπλέον εργάζεται μεθοδικά για την ανάπτυξη ενός πλαισίου πράσινου προϋπολογισμού. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τη βελτίωση των οικονομικών, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και την επιτυχή αντιμετώπιση κάθε υφιστάμενης και μελλοντικής πρόκλησης».

 

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε τα εξής: «Στη μετά-Covid εποχή, η σωστή χρήση των δημόσιων πόρων βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον τρόπο κατανομής των χρημάτων του φορολογούμενου. Oι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους χρησιμοποιούνται σωστά και, το σημαντικότερο, ότι η σωστή χρήση τους αποφέρει αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων μπορεί να προσφέρει το ιδανικό έδαφος για να συμβεί αυτό. Με την καθιέρωση της τακτικής αξιολόγησης της κυβερνητικής δράσης, ο προϋπολογισμός για τις επιδόσεις δημιουργεί τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες, να γίνονται συγκρίσεις, για παράδειγμα μεταξύ νοσοκομειακών μονάδων ή αστυνομικών τμημάτων σε διαφορετικούς τομείς, ή να συγκρίνονται οι επιδόσεις σε χρονολογικές σειρές, για παράδειγμα στον τομέα της εκπαίδευσης από το ένα έτος στο άλλο. Έτσι, ο προϋπολογισμός επιδόσεων είναι, στην πραγματικότητα, μια ολοκληρωμένη, συστημική προσέγγιση στη δημόσια διαχείριση. Και συνεπάγεται μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας, καθώς η επιτυχία της βασίζεται σε μια πιο απαιτητική και πιο ώριμη κοινωνία, σε ένα πιο απαιτητικό Κοινοβούλιο και σε πιο ικανούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων συγκεντρώνει, κάτω από την ίδια ομπρέλα, πληροφορίες που υπήρχαν χωριστά – οικονομικές και διοικητικές – οι οποίες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων μέχρι σήμερα».

 

Τοποθέτηση στο πλαίσιο της 6ης Συνάντησης της Συμμαχίας Υπουργών Οικ. για Κλιματικές Δράσεις | 12.10.2021

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο πλαίσιο της 6ης Συνάντησης της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις

 

 

 

Τους φιλόδοξους στόχους της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για τη μετάβαση σε μια διατηρήσιμη, πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό στο κλίμα και το περιβάλλον, ανέδειξε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη σημερινή τοποθέτησή του στην 6η συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Προϋπολογισμός του 2021 αποτελεί τον πρώτο Προϋπολογισμό στην ιστορία της χώρας με ρητή αναφορά στην κλιματική διάσταση, ενώ όλες οι δημόσιες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.», ευθυγραμμίζονται με την αρχή της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης».

Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η απαραίτητη – όπως τη χαρακτήρισε – μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων, θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη για δίκαιη κατανομή του κόστους της πράσινης μετάβασης τόσο μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, όσο και μεταξύ διαφορετικών χωρών και περιφερειών.

Συνολικά, η Συμμαχία υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη ενσωμάτωσης της κλιματικής διάστασης στην χάραξη οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, τονίζοντας τον ζωτικό ρόλο των Υπουργείων Οικονομικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας αποτελεί ενεργό μέλος της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις από τον Οκτώβριο 2019, έτος σύστασής της. Έκτοτε συμμετέχει συστηματικά στις εργασίες της Συμμαχίας και στο πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο για πολιτικές χαμηλών εκπομπών και κλιματικά ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη Υπουργούς Οικονομικών και θεσμικούς εταίρους.

Στόχος της Συμμαχίας, που σήμερα αριθμεί 64 μέλη – Υπουργούς Οικονομικών χωρών που εκπροσωπούν το 63% του παγκόσμιου ΑΕΠ –, είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.

 

2021-10-12 ΔΤ_Τοποθέτηση_ΥΠΟΙΚ_6η_Συνάντηση_Συμμαχίας_Υπ_Οικ_για_Κλιματικές_Δράσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών στο Action 24 με τον Δημήτρη Τάκη (video) | 12.10.2021

Προσκεκλημένος της εκπομπής “ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ” και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τάκη, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Δείτε το video της εκπομπής:

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 11.10.2021

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής επί της τροπολογίας – προσθήκης του Υπουργείου Οικονομικών για τα προγράμματα «Γέφυρα
1» και «Γέφυρα 2», στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την τροπολογία που εισάγουμε σήμερα στη Βουλή, επεκτείνουμε για 3 μήνες την κρατική επιδότηση του επιτυχημένου προγράμματος κρατικής επιδότησης δόσεων δανείων «ΓΕΦΥΡΑ 1», το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία, ενώ παράλληλα επιφέρουμε βελτιώσεις και στα δύο προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» προς όφελος των δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα:

1ον: Η 3 μηνών επιδότηση θα αφορά στους υφιστάμενους δικαιούχους, οι οποίοι ήδη λαμβάνουν επιδότηση για 9 μήνες και έτσι, πλέον, θα λάβουν την οικονομική στήριξη συνολικά για 12 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Κρατική επιδότηση περιλαμβάνει τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου.

Για τους 3 αυτούς μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 40% της μηνιαίας δόσης.

Για όσους έχουν ρυθμίσει δάνεια που είχαν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 35% της μηνιαίας δόσης.

Στα δάνεια που είχαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και έχουν πλέον ρυθμιστεί, η επιδότηση ανέρχεται στο 20% της μηνιαίας δόσης.

 

2ον: Παράλληλα, όσον αφορά στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «ΓΕΦΥΡΑ 2», προβλέπουμε ότι, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει έγκριση της επιδότησης, μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους και στη συνέχεια θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 8 μήνες.

 

3ον: Τέλος, και για τα δύο προγράμματα, αυξάνουμε το ποσό που κρίνει τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, στο ύψος των δύο μηνιαίων δόσεων (υπενθυμίζεται ότι το ποσό αυτό, για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1 ήταν 150 ευρώ), διευκολύνοντας έτσι τους οφειλέτες να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσω σχετικά με τις πληρωμές και το σύνολο των ωφελούμενων και από τα δύο προγράμματα.

 

Οι πληρωμές του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1» ανήλθαν στα 10,6 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούν στην επιδότηση 60.959 δανείων και 39.102 δικαιούχων.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δέκα φάσεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 210 εκατ. ευρώ σε 75.666 δικαιούχους.

 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πληρωμές ανήλθαν στα 42,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 20.650 δανείων και 10.083 δικαιούχων, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δύο φάσεις πληρωμών, των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 141,7 εκατ. ευρώ σε 10.308 δικαιούχους.

 

Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο προγραμμάτων, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 352 εκατ. ευρώ σε συνολικά 85.974 δικαιούχους.

Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το συντομότερο δυνατό.

Ταυτόχρονα, επιβραβεύει – για πρώτη φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

 

2021-10-11 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_Τροπολογία_Γέφυρα

Στην Ετήσια Σύνοδο ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας ο ΥπΟικ | 11.10.2021

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας

 

O Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει αυτή την εβδομάδα στην Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία πραγματοποιείται από σήμερα, Δευτέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Υπουργός Οικονομικών θα λάβει μέρος σε κλειστή συζήτηση με τη διοίκηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίους αξιωματούχους, με θέμα την κλιματική μετάβαση και τις πράσινες επενδύσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας θα πραγματοποιήσει διακριτές διαδικτυακές συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς ομίλους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η Nomura, η Société Générale, η HSBC και η Commerzbank.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, της οποίας η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος την τελευταία διετία. Στόχος της Συμμαχίας είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.

2021-10-11 ΔΤ_ΥΠΟΙΚ_Ετήσια_Σύνοδος_ΔΝΤ_Παγκόσμιας_Τράπεζας

InstagramYoutube