Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Εισήγηση στην Επιτροπή για την Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η τακτική ενημέρωση της Επιτροπής Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της λογοδοσίας της Κυβέρνησης.

Συνιστά μια διαδικασία που σκοπό έχει τον εντοπισμό:

 • του βαθμού προσήλωσης του Οικονομικού Επιτελείου στις κυβερνητικές δεσμεύσεις,
 • των ενδεχόμενων αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί,
 • των πολιτικών και οικονομικών παραγόντων που ευθύνονται για τις όποιες αποκλίσεις των αρχικών εκτιμήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε το Δεκέμβριο τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη να υπογραμμίζει τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να ακολουθήσει «πιστά τον Κανονισμό της Βουλής», τονίζοντας την υποχρέωσή του να ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής «τακτικά για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή υπήρξε αναντιστοιχία λόγων και έργων της Κυβέρνησης.

Υπήρξε ανακολουθία και αδυναμία υλοποίησης των δεσμεύσεων του Οικονομικού Επιτελείου, οδηγώντας σε υποβάθμιση της Επιτροπής που ισοδυναμεί, σύμφωνα και με τα λεχθέντα του κ. Υφυπουργού, «με ελλιπή εποπτεία και μειωμένη λογοδοσία».

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το γεγονός ότι σπεύσατε να αποστείλλετε στα Μέλη της Επιτροπής όλα μαζί τα Ενημερωτικά Δελτία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού μετά την Ερώτηση που σας κατέθεσα στις 20 Απριλίου για το εν λόγω ζήτημα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ανάμεσα σε αυτά τα Ενημερωτικά Δελτία είναι και αυτό του Δεκεμβρίου του 2009.

Σε αυτό επιβεβαιώνεται ότι η υστέρηση των καθαρών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού το τρίμηνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2009 έφτασε το 13,3%, και είναι υπερτετραπλάσια της αντίστοιχης υστέρησης του εννεαμήνου της διακυβέρνησης της Ν.Δ.

Ειδικότερα, τους πρώτους 9 μήνες του 2009 η υστέρηση ανήλθε στο 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το τρίμηνο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερέβη τα 2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ευθύνεται για τα 2/3 της υστέρησης των εσόδων του 2009.

[Κατάθεση Πίνακα 1]

Σε ότι αφορά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το 2010, λαμβάνοντας υπόψη και τη χθεσινή δημοσιοποίηση των προσωρινών στοιχείων για το 1ο Τετράμηνο του έτους, αυτή δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει η Κυβέρνηση στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Άλλωστε αν η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογσιμού ήταν ικανοποιητική, προς τι τα επιπλέον μέτρα 4,8 δισ. ευρώ του Μαρτίου και τα επιπλεόν μέτρα 5,8 δισ. ευρώ του Μαϊου;

Προφανώς όμως οι αγορές, τα Ευρωπαϊκά όργανα και οι διεθνείς φορείς γνωρίζουν την αλήθεια.

Και η οποία συνίσταται στα εξής στοιχεία:

1ον. Τα καθαρά έσοδα το 1ο τετράμηνο του 2010 αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2009, έναντι στόχου για αύξηση κατά 11,7%, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις (περίπου 750 εκατ. ευρώ) και παρατηρείται μειωμένη επιστροφή φόρων στις εξαγωγικές κυρίως επιχειρήσεις (περίπου 500 εκατ. ευρώ).

2ον. Χωρίς αυτά (δηλαδή την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις και την επιστροφή φόρων) τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση μόλις κατά 1,5% το 1ο τετράμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, έναντι στόχου για αύξηση κατά 10,9%.

Τα καθαρά έσοδα χωρίς την έκτακτη εισφορά παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9% έναντι στόχου για αύξηση κατά 11,7%.

[Κατάθεση Πίνακα 2]

3ον. Οι δαπάνες είναι μειωμένες κατά 8,1%, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών εξαιτίας και της χορήγησης χαμηλότερου Δώρου Πάσχα εφέτος το Μάρτιο (σε σχέση με τον Απρίλιο πέρυσι) και της συρρίκνωσης των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους (κατά 150 εκατ. ευρώ).

4ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είναι μειωμένες κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (δηλαδή κατά 39%), και το «αναθεωρημένο» Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την παταγώδη απουσία αναπτυξιακού προσανατολισμού της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Αντί μάλιστα η Κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της αγοράς, μειώνει αισθητά σε σχέση με πέρυσι τις δαπάνες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Μάρτιο το Πρόγραμμα μειώθηκε κατά 600 εκατ. ευρώ.

Το Μάϊο επιλέον κατά 500 εκατ. ευρώ.

Ενώ ισόποση μείωση προβλέπεται και για το 2011, και για το 2012.

Έτσι αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εντός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου (δηλαδή μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου), θα οδηγούσε στη διοχέτευση «ζεστού χρήματος» στην αγορά που θα ξεπέρναγε πιθανότατα τα 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με επιστολή που απέστειλε πρόσφατα το ΕΒΕΑ στον κ. Πρωθυπουργό «το κράτος φέρεται να χρωστάει περισσότερα από 12 δισ. ευρώ προς τις κατασκευαστικές, τις φαρμακευτικές, τις εταιρείες διαφήμισης και πληροφορικής, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις και ιδιώτες».

5ον. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο περιορισμός του ελλείμματος κατά 42% το 1ο τετράμηνο του 2010 είναι εικονικός.

Εάν αφαιρέσουμε την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων και θέσουμε τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την επιστροφή φόρων στις επιχειρήσεις και τις δαπάνες του Π.Δ.Ε. το έλλειμμα μειώνεται κατά 16% έναντι 35% που είναι ο στόχος.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που μας παρουσίασε σήμερα ο κ. Υφυπουργός καταδεικνύουν για ακόμα μια φορά πως η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είχε και δεν έχει σχέδιο.

Αφού επί 7 μήνες διαχειρίστηκε, με επικοινωνιακή λογική, το πρόβλημα ελλείμματος της Ελληνικής Οικονομίας, πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είδαν τα ελλείμματά τους, κατά μέσο όρο, να εκτοξεύονται από το 0,8% του Α.Ε.Π. το 2007 στο 6,8% του Α.Ε.Π. το 2009, οδήγησε τη χώρα σε οξύτατη κρίση δανεισμού.

Αυτούς τους μήνες, η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων:

 • Επέδειξε αβουλία, αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα.
 • Παρουσίασε έλλειψη σοβαρού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Καθυστέρησε να πάρει μέτρα, και όταν πήρε κάποια, το μίγμα τους απεδείχθη κατάλληλη θεραπεία για το προηγούμενο στάδιο της ασθένειας.
 • Προχώρησε στην κατάθεση Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ήταν κατώτερο των περιστάσεων.
 • Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος και την αξιοπιστία της, υπονομεύοντας τη δανειοληπτική της ικανότητα.
 • Έστελνε λανθασμένα μηνύματα στις αγορές με τις παλινωδίες, τις αντιφατικές δηλώσεις, τις ανεύθυνες διαρροές.
 • Δεν «έμαθε» να τις «διαβάζει». Μιλούσε για «Τιτανικό», για απώλεια εθνικής κυριαρχίας και για προσφυγή στο ΔΝΤ, και μετά έβγαινε στις αγορές για να δανειστεί με πολύ υψηλά επιτόκια.

Το «γεμάτο όπλο στο τραπέζι» απεδείχθη αρχικά άσφαιρο και όταν γέμισε στράφηκε, δυστυχώς, προς τη χώρα μας…

Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών επιλογών ήταν να κλείσουν οι αγορές για τη χώρα μας.

Ο επίλογος της Κυβερνητικής αποτυχίας γράφτηκε με την αναπόφευκτη προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης και την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη από αυτόν.

Η ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης γι αυτή την εξέλιξη είναι αντικειμενική και ξεκάθαρη.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις συνθήκες της κρίσης δεν επιτρέπεται να κρυβόμαστε.

Για την αποκόλληση από το τέλμα τα πολιτικά κόμματα, οι «παράγοντες» της οικονομικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και κάθε πολίτης, οφείλει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του.

Για το χθες, για το σήμερα, για το αύριο.

Χωρίς να αποφεύγουμε ή να μετακυλύουμε την ευθύνη.

Άλλωστε όλοι μας γνωρίζουμε ποιοί δημιούργησαν τα «υποκείμενα νοσήματα» της Οικονομίας.

Την ιστορία της Ελληνικής Οικονομίας θα την γράψουμε όλοι μαζί.

Το ζητούμενο σήμερα είναι τι μπορεί να γίνει ώστε να μετριασθούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία, να εξέλθουμε από το μηχανισμό στήριξης και τους όρους του όσο γίνεται ταχύτερα, και να σπάσουμε το «φαύλο κύκλο» της ύφεσης όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Με την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου για την Οικονομία.

Με συγκεκριμένες, συνεκτικές και ποσοτικοποιημένες δράσεις.

Η ανάταξη της Ελληνικής Οικονομίας απαιτεί στρατηγικό σχέδιο, επιμέρους στοχευμένες πολιτικές επιλογές, ισχυρή πολιτική βούληση και αποτελεσματική πολιτική καθοδήγηση.

Μέχρι σήμερα, η παρούσα Κυβέρνηση φαίνεται ελλειμματική σε σχέση με αυτές τις προϋποθέσεις.

Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Εμείς θα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με εποικοδομητικό και ουσιαστικό τρόπο.

Δήλωση για τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τα νέα φορολογικά μέτρα:

« Η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το Σχέδιο Νόμου για την αύξηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) σε καύσιμα, ποτά και τσιγάρα, στο πλαίσιο των μέτρων ακόμη αυστηρότερης δημοσιονομικής προσαρμογής που πρόσφατα ανακοίνωσε. Από τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου προκύπτουν άμεσα 2 συμπεράσματα:

1ο. Η Κυβέρνηση άλλα ανακοινώνει την Κυριακή και άλλα πράττει τη Δευτέρα. Ο Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στην αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά αναπροσαρμόζεται κατά 30% (σε 2.450 ευρώ από 1.884 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης) όταν η Κυβέρνηση, μία ημέρα νωρίτερα, υποστήριζε ότι η αύξηση θα είναι περίπου 10%. Είναι και αυτό ένα δείγμα αξιοπιστίας…

2ο. Με την αύξηση του Ε.Φ.Κ. στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης (και φυσικά του Φ.Π.Α.), 3η συνεχόμενη από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους 7 πρώτους μήνες της, η χώρα μας γίνεται μία από τις ακριβότερες στην Ευρώπη, στα καύσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι όποιες κερδοσκοπικές πιέσεις, που πρόσφατα παρατηρήθηκαν σε αντίστοιχες αυξήσεις, η χώρα μας αποκτά την 2η υψηλότερη μέση τιμή στην Ευρώπη στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (από 20η τον προηγούμενο Οκτώβριο).

Εξέλιξη με πρωτογενείς και δευτερογενείς δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο της Οικονομίας. Συνεπώς, η πραγματική επιβάρυνση των νοικοκυριών στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους θα είναι πολύ μεγαλύτερη ».

Δήλωση για τη σημερινή συνέντευξή του Υπουργού Οικονομικών

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε σε σημερινή συνέντευξή του, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

 

Η Κυβέρνηση, τους τελευταίους 6,5 μήνες, με τις πράξεις και τις παραλείψεις της, ουσιαστικά πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται η Οικονομία, αλλά και η ίδια.

1ον. «Φούσκωσε» το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας για το 2009 με χρήση «δημιουργικής λογιστικής», ακυρώνοντας αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης της Ν.Δ. και προχωρώντας σε λογιστικές ακροβασίες.

Δεν υπολογίστηκαν ορθά οι αντιδράσεις των αγορών, ούτε ζυγίστηκαν οι επιπτώσεις της ενέργειας αυτής.

2ον. Παρουσίασε έλλειψη προετοιμασίας και σοβαρού επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αντιλήφθηκε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη συγκυρία με όρους επικοινωνίας και μόνο.

3ον. Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος και την αξιοπιστία της, υπονομεύοντας τη δανειοληπτική της ικανότητα.

4ον. Καθυστέρησε στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού, με δυσμενείς συνέπειες για την Οικονομία. Η υστέρηση των εσόδων το τελευταίο τρίμηνο του 2009 κάλυψε τα 2/3 της συνολικής υστέρησης του έτους.

5ον. Προχώρησε στην υποβολή και ψήφιση Προϋπολογισμού για το 2010 που ήταν κατώτερος των περιστάσεων.

6ον. Κατέθεσε Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το όποιο ενσωμάτωνε, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων με τα «πακέτα» μέτρων, μη υλοποιήσιμους στόχους. Έτσι, αναγκάστηκε να λάβει επιπρόσθετα μέτρα της τάξεως, τουλάχιστον, του 2,5% του ΑΕΠ, προκειμένου να επιτευχθεί, εάν επιτευχθεί, ο στόχος για μείωση του ελλείμματος κατά 4% του ΑΕΠ το 2010.

7ον. Υπέπεσε σε αντιφάσεις και παλινωδίες, δείγμα ελλείμματος πολιτικής αξιοπιστίας, αφού προεκλογικά «λεφτά υπήρχαν»…(π.χ. ρυθμίσεις για τέλη κυκλοφορίας, φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους χώρους που την επαναφέρει, ενεργοποίηση του πακέτου ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων παρά τις σφοδρές προεκλογικές επικρίσεις κ.α.).

8ον. Στέλνει λανθασμένα μηνύματα στις αγορές. Αυτές άρχισαν να μας «τιμωρούν» όταν διαπίστωσαν ότι η Κυβέρνηση επιδίδεται σε διακηρύξεις και διαβούλευση, χωρίς να προωθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Συνεχίζουν να μας τιμωρούν όταν διαπιστώνουν αδυναμία συνεννόησης, διγλωσσία ή πολυφωνία, φλυαρία, αντιφατικές δηλώσεις και ανεύθυνες διαρροές κυβερνητικών στελεχών, καμμιά φορά και ανώνυμες…

9ον. Δεν «έμαθε» να «διαβάζει» τις αγορές. Άρχισε να μιλάει για «Τιτανικό», για απώλεια εθνικής κυριαρχίας και για προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και μετά βγαίνει να δανείζεται με πολύ ψηλά επιτόκια.

Αλλά κανείς δε δανείζει φτηνά μια χώρα που η Κυβέρνησή της από μόνη της ομολογεί και διακηρύσσει ότι «βουλιάζει».

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, το κόστος δανεισμού του Δημοσίου να έχει υπερβεί το 6%, από μέσο κόστος 4,4% το 2009, μετατρέποντας την κρίση ελλείμματος σε κρίση δανεισμού της χώρας.

10ον. Άργησε να πάρει μέτρα. Αν τα μέτρα είχαν ληφθεί νωρίτερα, θα ήταν πολύ ηπιότερα και ισοδυνάμου οικονομικού αποτελέσματος. Σήμερα, το 1/3 των περικοπών δεν αποδίδει στο έλλειμμα λόγω της βαθύτερης ύφεσης και του αυξημένου κόστους δανεισμού της χώρας.

11ον. Καθυστέρησε και κατέθεσε, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, κρίσιμα νομοσχέδια, όπως είναι το φορολογικό. Το αποτέλεσμα είναι τα καθαρά έσοδα το 1ο τρίμηνο του 2010, προ έκτακτης εισφοράς επιχειρήσεων και επιστροφής φόρων, να είναι όσα και πέρυσι έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 10,1%.

12ον. Τα μέτρα που έλαβε είναι σκληρά και άδικα. Ενδεικτικά, με τις δύο διαδοχικές αυξήσεις του Ε.Φ.Κ. στην αμόλυβδη βενζίνη, και χωρίς να συνυπολογίζονται τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, η Ελλάδα κατέστη η 3η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη από 20η που ήταν τον Οκτώβριο του 2009.

13ον. Το μίγμα των μέτρων είναι οικονομικά αναποτελεσματικό. Ο συνδυασμός της αύξησης της φορολογίας με την περιοριστική εισοδηματική πολιτική «ροκανίζει» τα εισοδήματα, οδηγεί σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση (αυτή εκτιμάται πλέον ότι θα υπερβεί σημαντικά το 2% από 0,3% στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης), «στεγνώνει» την αγορά και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις (ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτινάχθηκε στο 3,9% το Μάρτιο και είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη, έναντι εκτίμησης για 1,4% στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης).

Η Κυβέρνηση βάζει τη χώρα σε ένα «φαύλο κύκλο» ύφεσης, μεγαλύτερων ελλειμμάτων, ακόμα σκληρότερων μέτρων, ακόμα μεγαλύτερης ύφεσης, ακόμα μεγαλύτερων ελλειμμάτων, ακόμα σκληρότερων μέτρων.

14ον. Το μίγμα των μέτρων είναι ελλιπές. Απουσιάζουν οι «αναπτυξιακές ανάσες», τα μέτρα τόνωσης της αγοράς. Τα μέτρα της Κυβέρνησης αφαιρούν 16 δισ. ευρώ από την τελική ζήτηση της οικονομίας (περίπου 6,5% του Α.Ε.Π.) χωρίς να αντισταθμίζεται η αρνητική τους επίπτωση με το «ψαλιδισμένο» Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

15ον. Παρέλυσε την ψυχολογία της κοινωνίας και έσπειρε τον πανικό και την απελπισία, προκειμένου να περάσουν ευκολότερα τα μέτρα που είχαν αποφασιστεί (για 6ο συνεχόμενο μήνα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται πτωτικά σε αντίθεση με την Ευρωζώνη).

16ον. Επέδειξε διεθνή υπερκινητικότητα και ανάλωσε πολύτιμο κεφάλαιο χωρίς συγκεκριμένη στόχευση και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το «γεμάτο όπλο στο τραπέζι» μάλλον θυμηδία προκάλεσε παρά τρόμο.

17ον. Θριαμβολογεί, αδικαιολόγητα, όταν οι Ευρωπαϊκές αποφάσεις θα πρέπει να αποτιμώνται με νηφαλιότητα, περίσκεψη και διορατικότητα.

 

Σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Ν.Δ. έχει αποδείξει ότι στηρίζει τη χώρα.

Στηρίζει την Κυβέρνηση σε επιλογές που διευκολύνουν την έξοδο από την κρίση με το ελάχιστο κοινωνικό κόστος.

Αντιτίθεται, όμως, σε πρωτοβουλίες που «στραγγαλίζουν» την οικονομία και αδικούν τα αδύναμα και μεσαία στρώματα της κοινωνίας.

Καταθέτει και τις δικές της συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις.

Προτάσεις που δίνουν ελπίδα και προοπτική.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Επειδή κάνατε μια αναφορά για το χρέος από το 1980 και μετά. Στην χρονιά που αναφέρετε υπήρχε και μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει και αυτή η κυβέρνηση ευθύνες ;

 

Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ: Νομίζω ήμουνα σαφής, Από το 1981 εώς1989 το χρέος, από 20%, πήγε στο 71%. Στη συνέχεια ήταν, περίπου 30% του ΑΕΠ τα δάνεια τα οποία δόθηκαν σε ΔΕΚΟ και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς τα οποία κατέπεσαν κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του κ Μητσοτάκη. Συνεπώς, το πραγματικό χρέος που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 1990 ήταν ,περίπου, στα 100% του ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα, μέχρι το 2007, όταν ξέσπασε η Οικονομική κρίση,  οι επόμενες κυβερνήσεις, με μερίδιο ευθύνης κάθε μία, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτή τη δεκαετία.

Άρθρο στην Εφημερίδα Καθημερινή – “6 μήνες Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 12 λάθη στην Οικονομία”

Αυτούς τους 6 πρώτους μήνες η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργήσει το δικό της «απόθεμα» λαθών στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης.

1ον. «Φούσκωσε» το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας για το 2009 με χρήση «δημιουργικής λογιστικής», ακυρώνοντας αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης (π.χ. ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων) και προχωρώντας σε λογιστικές ακροβασίες.

2ον. Καθυστέρησε στη επάνδρωση του κρατικού μηχανισμού με δυσμενείς συνέπειες για την Οικονομία. Η υστέρηση των εσόδων το τελευταίο τρίμηνο του 2009 κάλυψε τα 2/3 της συνολικής υστέρησης του έτους.

3ον. Προχώρησε στην υποβολή και ψήφιση Προϋπολογισμού που ήταν κατώτερος των περιστάσεων.

4ον. Κατέθεσε Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Π.Σ.Α.), το όποιο ενσωμάτωνε, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων με τα «πακέτα» μέτρων, μη υλοποιήσιμους στόχους. Έτσι αναγκάστηκε να λάβει επιπρόσθετα μέτρα της τάξεως, τουλάχιστον, του 2,5% του Α.Ε.Π., προκειμένου να επιτευχθεί, εάν επιτευχθεί, ο στόχος για μείωση του ελλείμματος κατά 4% του Α.Ε.Π. το 2010.

5ον. Στέλνει λανθασμένα μηνύματα στις αγορές. Αυτές άρχισαν να μας τιμωρούν όταν διαπίστωσαν ότι η Κυβέρνηση επιδίδεται σε διακηρύξεις και διαβούλευση χωρίς να προωθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Συνεχίζουν να μας τιμωρούν όταν διαπιστώνουν αδυναμία συνεννόησης, πολυφωνία, αντιφατικές και ανεύθυνες δηλώσεις ή διαρροές κυβερνητικών στελεχών, καμμιά φορά και ανώνυμες…

6ον. Υπέπεσε σε σωρεία παλινωδιών δείγμα ελλείμματος πολιτικής αξιοπιστίας (π.χ. ρυθμίσεις για τέλη κυκλοφορίας, φορολόγηση ακίνητης περιουσίας κ.α.).

7ον. Άργησε να πάρει μέτρα. Αν τα μέτρα είχαν ληφθεί νωρίτερα, θα ήταν πολύ ηπιότερα και ισοδυνάμου οικονομικού αποτελέσματος. Σήμερα, το 1/3 των περικοπών δεν αποδίδει στο έλλειμμα λόγω της βαθύτερης ύφεσης και του αυξημένου κόστους δανεισμού της χώρας.

8ον. Καθυστέρησε, και κατέθεσε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, κρίσιμα νομοσχέδια, όπως είναι το φορολογικό. Το αποτέλεσμα είναι τα καθαρά έσοδα το 1ο δίμηνο του 2010, προ έκτακτης εισφοράς επιχειρήσεων και επιστροφής φόρων, να μειωθούν κατά 0,2% έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 10,1%.

9ον. Τα μέτρα που έλαβε είναι σκληρά και άδικα. Ενδεικτικά, με τις δύο διαδοχικές αυξήσεις του Ε.Φ.Κ. στην αμόλυβδη βενζίνη, και χωρίς να συνυπολογίζονται τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, η Ελλάδα κατέστη η 3η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη από 20η τον προηγούμενο Οκτώβριο.

10ον. Το μίγμα των μέτρων είναι οικονομικά αναποτελεσματικό. Ο συνδυασμός της αύξησης της φορολογίας με την περιοριστική εισοδηματική πολιτική «ροκανίζει» τα εισοδήματα, οδηγεί σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση (αυτή εκτιμάται πλέον ότι θα υπερβεί σημαντικά το 2% από 0,3% στο Π.Σ.Α.), «στεγνώνει» την αγορά, παραλύει την ψυχολογία της κοινωνίας (για 6ο συνεχόμενο μήνα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται πτωτικά σε αντίθεση με την ευρωζώνη) και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις (ο Δ.Τ.Κ. εκτινάχθηκε στο 2,8% τον Φεβρουάριο, ο υψηλότερο στην ευρωζώνη, έναντι εκτίμησης για 1,4% στο Π.Σ.Α.).

11ον. Το μίγμα των μέτρων είναι ελλειπές. Απουσιάζουν οι «αναπτυξιακές ανάσες», τα μέτρα τόνωσης της αγοράς. Τα μέτρα της Κυβέρνησης αφαιρούν 16 δισ. ευρώ από την τελική ζήτηση της οικονομίας (περίπου 6,5% του Α.Ε.Π.) χωρίς να αντισταθμίζεται η αρνητική τους επίπτωση με το «ψαλιδισμένο» Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

12ον. Θριαμβολογεί, αδικαιολόγητα, όταν οι Ευρωπαϊκές αποφάσεις θα πρέπει να αποτιμώνται με νηφαλιότητα, περισυλλογή και περίσκεψη. Και επειδή «τα δύσκολα [δεν] πέρασαν» αλλά είναι μπροστά μας, καλό θα ήταν τα κυβερνητικά στελέχη να ακολουθήσουν τις προτροπές του διεθνούς και εγχώριου Τύπου ότι «η σιωπή είναι χρυσός».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Φθιώτιδας, κ. Χρήστο Σταϊκούρα:

 

Η Έκθεση Προόδου του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνει τους φόβους που είχαμε εκφράσει, ως Νέα Δημοκρατία, για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του, τόσο λόγω της υποεκτίμησης των κινδύνων, όσο και λόγω της ανεπάρκειας των μέτρων.

Οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν, τόσο από την Έκθεση, όσο και από τη δέσμη των σκληρών και επώδυνων μέτρων που η Κυβέρνηση αναγκάστηκε μεταγενέστερα να λάβει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την Έκθεση:

 • Η ύφεση εκτιμάται, για πρώτη φορά από την ίδια την Κυβέρνηση, ότι θα είναι βαθύτερη ακόμη και από το δυσμενές σενάριο που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,2% (από 0,3% στο Πρόγραμμα), αν και οι ενδείξεις είναι για ακόμη μεγαλύτερη ύφεση.
 • Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 2,8% το Φεβρουάριο του 2010, έναντι εκτίμησης για 1,4% το 2010 (όπως καταγράφεται στο Πρόγραμμα). Αν ο πληθωρισμός «σκαρφαλώσει» πάνω από το 3% (το πλέον πιθανό σενάριο μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των πρόσθετων Κυβερνητικών μέτρων) τότε υπάρχουν έντονοι φόβοι για την είσοδο σε περίοδο στασιμοπληθωρισμού, με ολέθριες συνέπειες για τη χώρα.
 • Το κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών της χώρας θα υπερβεί τις προβλέψεις του Προγράμματος (αυτό ήδη καταγράφεται στα 18,6 δισ. ευρώ, που έχουμε δανειστεί για το 2010), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή αύξηση στα Ευρωπαϊκά διατραπεζικά επιτόκια.
 • Τα έσοδα, το πρώτο δίμηνο του 2010, αυξήθηκαν κατά 7,9%, παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του στόχου του Προγράμματος (Το Φεβρουάριο, μάλιστα, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 4,5%). Η υστέρηση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η πρώτη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ποτά, στα τσιγάρα και στα καύσιμα, η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και η μείωση (και τελικά πάγωμα μέχρι 31.05.2010) της επιστροφής φόρων. Αν αυτή η εικόνα συνδυαστεί με το τελευταίο τρίμηνο του 2009 (όπου η υστέρηση των εσόδων κάλυψε τα 2/3 της συνολικής υστέρησης του έτους), τότε επιβεβαιώνεται η πλήρης κατάρρευση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, τους τελευταίους πέντε μήνες.

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, απόρροια και της αβουλίας και ολιγωρίας της Κυβέρνησης, την οδήγησαν στη λήψη επιπλέον μέτρων (χωρίς καν να υλοποιηθούν αυτά που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα) της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος κατά 4% του ΑΕΠ.

Μέτρων, όμως, που οδηγούν σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Μέτρων που, αν δεν συνδυαστούν με άμεσες δράσεις τόνωσης της Οικονομίας -για τις οποίες έχουμε, ως Νέα Δημοκρατία, καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις- θα κριθούν και πάλι ανεπαρκή.

Η Νέα Δημοκρατία έχει, ήδη, εισηγηθεί διαφορετικό μείγμα πολιτικής, με έμφαση στα μέτρα τόνωσης της αγοράς, για δύο κρίσιμους λόγους:

Πρώτον, για να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της συσταλτικής πολιτικής. Για να μην πνίξουμε την Οικονομία, προκειμένου να «εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά». Και για να μη διαλύσουμε την Κοινωνία, προκειμένου να τη …«σώσουμε»!

Δεύτερον, για να γίνουν αποτελεσματικά τα μέτρα περιστολής του ελλείμματος που έχουν ήδη ληφθεί. Διότι για να εισπράξεις από φόρους πρέπει να υπάρξουν τζίροι στην αγορά και εισοδήματα για να φορολογηθούν. Αν δεν υπάρξουν μέτρα τόνωσης της αγοράς, η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας θα καταστήσει τα μέτρα αναποτελεσματικά. Κι υπάρχει ο κίνδυνος, παρά τις μεγάλες θυσίες, τα δημοσιονομικά ελλείμματα να παραμείνουν πολύ υψηλά και να χρειαστούν κι άλλα μέτρα, που δεν τα αντέχει η οικονομία και η Κοινωνία, έτσι κι αλλιώς.

Τα μέτρα τόνωσης είναι, όχι μόνο απαραίτητα, αλλά χρειάζονται άμεσα. Διότι, ακόμα κι αν ληφθούν σήμερα, θέλουν κάποιο χρόνο για να εφαρμοστούν και να αποδώσουν. Άρα, όσο αργούμε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουμε να αργήσουν και οι απαραίτητες «ανάσες». Η κυβέρνηση καθυστερεί στη λήψη τους, όπως καθυστέρησε στην αντιμετώπιση του ελλείμματος.

Ήδη από τα 23 μέτρα που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση υιοθέτησε το ένα (αξιοποίηση ΤΕΜΠΜΕ για πληρωμή οφειλών επιχειρήσεων) και συζητά ένα ακόμα (πρόγραμμα βιοκλιματικής βελτίωσης οικιών).

Χρειάζεται, άμεσα, λήψη όλων των μέτρων τόνωσης.

Δήλωσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στις σημερινές δηλώσεις του, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου επιβεβαίωσε την ύπαρξη κινδύνων υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτοί επισημάνθηκαν στα Συμβούλια του Eurogroup και του Ecofin.

Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνει τους φόβους για τη λήψη, άμεσα, ακόμη πιο σκληρών μέτρων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Κάνει, όμως, ακόμη πιο επιτακτική τη λήψη των απαραίτητων αντισταθμιστικών μέτρων για την ενίσχυση της ενεργού ζήτησης. Αυτό που ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Σαμαράς χαρακτηρίζει ως αναπτυξιακές ανάσες για την τόνωση της οικονομίας. Γιατί, χωρίς αυτές, η ανεργία θα εκτοξευθεί σε δυσθεώρατα ύψη, που θα δημιουργήσουν ρήγματα στην κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Υπουργός, όμως, αναφέρθηκε και στην «αρκετά καλή εκτέλεση» του τρέχοντος Προϋπολογισμού. Τα ίδια, όμως, τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαψεύδουν αυτή την αισιοδοξία. Σύμφωνα με αυτά, τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού, χωρίς την είσπραξη εσόδων ύψους 691 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, θα παρουσίαζαν αύξηση μόλις 2,1% τον Ιανουάριο έναντι πρόβλεψης για 10,8%.

Αυτό το στοιχείο, αν συνδυαστεί με τη σημαντική υστέρηση που παρουσίασαν τα έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (υστέρηση που καλύπτει τα 2/3 της μείωσης των εσόδων για όλο το 2009) και με τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ (της τάξεως του 2% όταν η Κυβέρνηση εκτιμούσε στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης μείωση της τάξεως του 1,2%) επιβεβαιώνουν τις αμφίβολες προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος. Ερμηνεύουν, εν μέρει, την ασφυκτική, τριπλή, υπό όρους, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις, επιτήρηση της Ελληνικής οικονομίας.

Καλό θα ήταν, σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, η «επιθετική επικοινωνιακή πολιτική» της Κυβέρνησης να εξαντλείται στην ενημέρωση και όχι σε πολωτικές αναφορές και στην «κατασκευή ενόχων», εντός και εκτός χώρας, προκειμένου να δικαιολογήσει τη δική της ολιγωρία και ανεπάρκεια».

Συνένετευξη στην Εφημερίδα Απογευματινή

Κύριε Σταϊκούρα μήπως εν τέλει για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, σήμερα, φταίνε – όπως είπε  ο Πρωθυπουργός – οι κύριοι Αλμούνια και Μπαρόζο οι οποίοι έκαναν τα στραβά μάτια στα στοιχεία που τους έδινε η χώρα μας γιατί ήταν φίλα προσκείμενοι στην Κυβέρνηση της Ν.Δ.;

Κυρία Αδηλίνη, δεν μπορεί για την κατάσταση στη χώρα μας να ευθύνονται, μονίμως, οι άλλοι.

Ευθύνεται η δική μας, διαχρονική, αδυναμία να αντιμετωπίσουμε τις εγχώριες, συγκυριακές και διαρθρωτικές, αδυναμίες, που υπό τις τρέχουσες δυσμενείς συγκυρίες, επιδεινώνονται από την ολιγωρία της παρούσας Κυβέρνησης.

Αλήθεια, ο κ. Μπαρόζο και ο κ. Αλμούνια φταίνε για την μεγάλη υστέρηση των εσόδων το τελευταίο τρίμηνο του 2009 ή η αβελτηρία της Κυβέρνησης;

Πράγματι, η υστέρηση κατά το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλύπτει τα 2/3 περίπου της συνολικής υστέρησης των εσόδων όλου του έτους.

Και κάτι ακόμη. Από πότε ο Σοσιαλιστής κ. Αλμούνια είναι φίλα προσκείμενος στο Ν.Δ.;

Ως εκ τούτου πως σχολιάζετε το επικοινωνιακό «αμόκ» του Πρωθυπουργού κατά πάντων πλην της Κυβέρνησής του;

Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η επικοινωνιακή και πρόχειρη διαχείριση της κρίσης δεν εκδηλώθηκε σήμερα.

Απλά σήμερα η Κυβέρνηση συνειδητοποιεί τις οδυνηρές συνέπειες του ελλείμματος αξιοπιστίας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό της χώρας λόγω της απόκλισης προεκλογικών δεσμεύσεων, μετεκλογικών εξαγγελιών και πολιτικών πρωτοβουλιών.

Αναζητά συνεπώς δαίμονες για να δικαιολογήσει την αδράνειά της.

Έτσι, τους πρώτους τρεις μήνες διακυβέρνησης, απέδιδε τις αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία στις προηγούμενες Κυβερνήσεις της Ν.Δ.

Τον τελευταίο μήνα χρεώνει την επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας στους κερδοσκόπους.

Και σήμερα, αποδίδει την αναδίπλωση και τη λήψη σκληρότερων μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλήθεια, αυτή η Κυβέρνηση δεν φταίει για τίποτα;

 

Ποιά είναι τα λάθη που έχει η σημερινή Κυβέρνηση στο θέμα της οικονομίας και από το «υπάρχουν χρήματα» φτάσαμε στο να ληφθούν τα σκληρότερα μέτρα που έχουν ποτέ επιβληθεί;

Η Κυβέρνηση, αυτούς τους 4 πρώτους μήνες:

1ον. Παρουσίασε μία υπερβολική εικόνα για το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ακυρώνοντας αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης και προβαίνοντας σε λογιστικές ακροβασίες επιζήμιες για τη χώρα.

2ον. Καθυστέρησε στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα.

3ον. Προχώρησε στην υποβολή και ψήφιση Προϋπολογισμού που ήταν κατώτερος των προσδοκιών και δεν ενσωμάτωνε τα αναγκαία, μόνιμα, μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη.

4ον. Προχώρησε στην υποβολή ενός Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που αν και φιλόδοξο, εδράζεται σε αμφίβολες προϋποθέσεις υλοποίησης. Αυτό έγινε άμεσα ξεκάθαρο από το πρόσφατο διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού.

5ον. Υπαναχώρησε από προεκλογικές δεσμεύσεις και κατέφυγε σε κυβερνητικές παλινωδίες (π.χ. φορολόγηση των καυσίμων κ.α.).

6ον. Διαχειρίζεται την οικονομική κρίση με προχειρότητα. Η προαναγγελία ομολογιακών εκδόσεων, οι δηλώσεις για δανεισμό σε δολάρια και γεν και οι διαρροές για συμφωνία με την Κίνα αποδείχθηκαν άστοχες και επιζήμιες, για τη χώρα, κινήσεις.

Όλα αυτά οδήγησαν στο πλέγμα των κυβερνητικών ανακοινώσεων για την εισοδηματική και φορολογική πολιτική, και για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα δημιουργώντας ένα εκρηκτικό υφεσιακό μίγμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Μήπως πρέπει να γίνει Εξεταστική για την οικονομία ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια;

Κα. Αδηλίνη, αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας δύο πορίσματα σχετικά με την ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων της χώρας μας: την Έκθεση της Επιτροπής που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομικών και την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι δύο συγκλίνουν στις εξής διαπιστώσεις:

1η. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε εκτεταμένες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών μεγεθών, καθώς η προηγούμενες Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε 11 περιπτώσεις, έδιναν παραπλανητικές αναφορές στα Ευρωπαϊκά όργανα.

2η. Αυτή η εικόνα της χώρας, αποτέλεσε το εφαλτήριο ώστε η Eurostat, μέσα από μεθοδολογικές επισκέψεις και «σχέδια δράσης», να εκφράσει αμφιβολίες και ενστάσεις για την ποιότητα των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, καταγράφεται βελτίωση σε αρκετούς τομείς και πρόοδος σε πολλά ζητήματα.

3η. Η ποιότητα των στοιχείων, όμως, συνέχισε να υστερεί καθώς αρκετά συστημικά προβλήματα, μεθοδολογικές αδυναμίες και αναποτελεσματικές τεχνικές παρέμειναν.

Συνεπώς, από τις Εκθέσεις αυτές δεν προκύπτουν τέτοιες ευθύνες που να καθιστούν αναγκαία τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Δεν θα είχα όμως καμία αντίρρηση, αν η κυβερνητική πλειοψηφία το επιθυμεί, να γίνει κάτι τέτοιο, εξετάζοντας την ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων διαχρονικά.

Για να δούμε πως γιγαντώθηκε το δημόσιο χρέος επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και να αξιολογήσουμε δημοσιονομικές πρακτικές, όπως αυτή που παρουσιάσθηκε προχθές σχετικά με την απόκρυψη χρέους το 2001 (μέσω swaps).

 

Η στήριξη που έδωσαν στην χώρα μας μήπως δόθηκε για να επιβληθούν στην Ελλάδα σκληρότερα μέτρα όπως αύξηση του ΦΠΑ, κατάργηση 14ου μισθού και άλλα;

Η έκφραση αλληλεγγύης από κράτη-μέλη της ευρωζώνης και η πολιτική στήριξη της Ευρώπης στην Ελληνική οικονομία κρίνεται θετική προκειμένου να αναχαιτιστούν οι κερδοσκοπικές πιέσεις και να προστατευθεί το ευρώ.

Πρόκειται όμως για στήριξη υπό όρους, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις.

Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν και άλλα επιπρόσθετα μέτρα λόγω κυβερνητικής αδυναμίας και ολιγωρίας.

Τουλάχιστον, ας αναλάβει η Κυβέρνηση τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης.

Γιατί χωρίς αυτά η χώρα θα εισέλθει σε βαθιά ύφεση, η οποία θα ανακυκλώσει το πρόβλημα του ελλείμματος και θα οδηγήσει σε φαύλο κύκλο αυξανόμενης ανεργίας και μείωσης του εισοδήματος.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα “Εν Δελφοίς”

Κ. Σταϊκούρα, το τελευταίο διάστημα η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο στόχαστρο διεθνώς, άλλοι μιλούν για κερδοσκοπικά παιχνίδια, άλλοι κάνουν λόγο για παλιές «αμαρτίες» που έρχονται στο φως σήμερα. Εκτιμάτε ότι έγιναν λάθος χειρισμοί από την κυβέρνηση ή με απλά λόγια… θα τα βρίσκαμε έτσι και αλλιώς μπροστά μας, όλα αυτά; 

Τα διαχρονικά, διαρθρωτικά, προβλήματα της οικονομίας θα τα βρίσκαμε έτσι και αλλιώς μπροστά μας αφού δεν τα αντιμετωπίσαμε, ως χώρα, υπό καλύτερες οικονομικές συνθήκες, στο παρελθόν.

Η Κυβέρνηση όμως, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στέλνει λανθασμένα μηνύματα:

1ον. Παρουσίασε μία υπερβολική εικόνα για το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ακυρώνοντας αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης και προβαίνοντας σε λογιστικές ακροβασίες επιζήμιες για τη χώρα.

2ον. Καθυστέρησε στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα.

3ον. Προχώρησε στην υποβολή και ψήφιση Προϋπολογισμού που ήταν κατώτερος των προσδοκιών και δεν ενσωμάτωνε τα αναγκαία, μόνιμα, μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη.

4ον. Προχώρησε στην υποβολή ενός Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που αν και φιλόδοξο, εδράζεται σε αμφίβολες προϋποθέσεις υλοποίησης. Αυτό έγινε άμεσα ξεκάθαρο από το πρόσφατο διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού.

5ον. Υπαναχώρησε από προεκλογικές δεσμεύσεις και κατέφυγε σε κυβερνητικές παλινωδίες (π.χ. φορολόγηση κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών κ.α.).

6ον. Διαχειρίζεται την οικονομική κρίση με προχειρότητα. Η προαναγγελία ομολογιακών εκδόσεων, οι δηλώσεις για δανεισμό σε δολάρια και γεν και οι διαρροές για συμφωνία με την Κίνα αποδείχθηκαν άστοχες και επιζήμιες, για τη χώρα, κινήσεις. Ο καταστροφικός ρόλος των κερδοσκόπων είναι υπαρκτός. Όμως, κερδοσκόποι υπήρχαν και υπάρχουν τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια ίσως και να έχουν και πολιτική διάσταση, να συνδέονται με την τύχη του ευρώ, να δοκιμάζουν τις αντοχές του οικοδομήματος της ΟΝΕ. Εκεί όμως θεωρώ ότι τελειώνουν και οι θεωρίες συνωμοσίας.

Τους 3 πρώτους μήνες έφταιγε η Ν.Δ., με το δημοσιονομικό έλλειμμα που άφησε, για τα μέτρα που συμπεριλήφθηκαν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τον τελευταίο μήνα φταίνε οι κερδοσκόποι για τα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν.

Η Κυβέρνηση τελικά δεν φταίει για τίποτα;

Ας μην ψάχνει συνεπώς για δαίμονες προκειμένου να δικαιολογήσει τη δική της ανεπάρκεια.

 

Πάγωμα μισθών, περικοπή επιδομάτων, αύξηση ορίων ηλικίας, φόροι στα καύσιμα τα μέτρα που εξήγγειλε ο Γιώργος Παπανδρέου, μέτρα που κρίθηκαν υπερβολικά σκληρά μάλιστα. Πώς είδατε εσείς αυτές τις εξαγγελίες; Tελικά για άλλη μια φορά θα την πληρώσουν οι οικονομικά ασθενέστεροι;

Οι εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού αναίρεσαν προεκλογικές δεσμεύσεις, ανέτρεψαν κυβερνητικές εξαγγελίες, ακύρωσαν βασικές πολιτικές θέσεις της Κυβέρνησης.

Η αδράνεια, η ολιγωρία, η αβελτηρία της Κυβέρνησης κόστισαν στη χώρα, επιφέροντας τη λήψη ακόμη πιο επώδυνων μέτρων.

Σε αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα, σε συνέντευξή του, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «ο χρόνος σημαίνει πολύ χρήμα».

Η Κυβέρνηση συνειδητοποιεί, σταδιακά, τις οδυνηρές συνέπειες του ελλείμματος αξιοπιστίας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό της χώρας λόγω της απόκλισης προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πρωτοβουλιών.

Και μην μου πείτε ότι και γι’ αυτά τα μέτρα φταίει η Κυβέρνηση της Ν.Δ., αφού αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε καν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατέθεσε η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρόσφατα.

Είναι γεγονός ότι η καθολική περιοριστική εισοδηματική πολιτική και η φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα οδηγήσουν σε συμπίεση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας.

Σ’ αυτή την περίπτωση το κοινωνικοοικονομικό κόστος ενδέχεται να υπερβεί το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό όφελος.

Γι΄αυτό, σύμφωνα με τη Ν.Δ., δεν αρκεί η δημοσιονομική εξυγίανση για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Απαιτούνται και οι αναπτυξιακές ανάσες, ειδικά με τη λήψη μέτρων μηδενικού ή χαμηλού δημοσιονομικού κόστους.

Σε αυτό το σκέλος, που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιμελώς παραμελεί, η Ν.Δ. προτείνει την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των κοινοτικών κονδυλίων με εμπροσθοβαρείς κοινοτικές πληρωμές, την επανενεργοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, την προώθηση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, την αξιοποίηση εγγυήσεων από το πακέτο ρευστότητας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση παρεμβάσεων που αλλάζουν τη διάρθρωση των αγορών, καταπολεμούν τις στρεβλώσεις και περιορίζουν το εξωγενές κόστος των επιχειρήσεων.

 

Πάντως, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο υπουργός Οικονομικών, απηύθυναν μια βαρύτατη μομφή στη ΝΔ ότι εγκατέλειψε στη μέση του ωκεανού το καράβι, το καράβι της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν ήταν παρά ένα τέχνασμα για εκχώρηση της διοίκησης του τόπου σε κάποιον άλλον, σε μια συγκυρία όμως με τεράστιες δυσκολίες. Τι απαντάτε;

Αν ήταν τέχνασμα η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα ήθελε, πιστεύω, η προηγούμενη Κυβέρνηση να γίνει αρεστή στους πολίτες, και όχι δυσάρεστη με τα επώδυνα μέτρα που κατέθεσε στον Ελληνικό λαό προεκλογικά.

Αναγνωρίζω όμως τις όποιες ευθύνες αναλογούν και προέκυψαν από τη διακυβέρνηση της Ν.Δ.

Πράγματι, η προηγούμενη Κυβέρνηση θα έπρεπε να κινηθεί με υψηλότερες ταχύτητες, πιο τολμηρά και αποφασιστικά.

Όμως οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Να μην λησμονούμε όμως ότι οι αγορές και οι αξιολογικοί οίκοι άρχισαν να μας τιμωρούν όταν διαπίστωσαν ότι η Κυβέρνηση επιδίδεται σε δηλώσεις, διακηρύξεις και διαβούλευση, χωρίς να λαμβάνει και να προωθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Όταν διαπίστωσαν ότι η Κυβέρνηση δεν λειτούργησε με τα ανακλαστικά και την αίσθηση του επείγοντος.

Η σημερινή όμως αδυναμία διακυβέρνησης δεν καλύπτεται με τη μετακύλιση ευθυνών στη Ν.Δ. ή τους κερδοσκόπους.

 

Πρόσφατα, ο Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε πως θα στηρίξει τα όποια επώδυνα μέτρα της κυβέρνησης, προκειμένου η οικονομία να εξέλθει από τη στενωπό της τρέχουσας συγκυρίας. Πολλοί μίλησαν για μια προσπάθεια ώστε να συσπειρωθούν οι γαλάζιοι ψηφοφόροι, πώς το σχολιάζετε;

Λογικά, η συσπείρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων θα απαιτούσε ακριβώς το αντίθετο.

Να θυμίσω απλώς ότι η τακτική και νοοτροπία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν ήταν Αξιωματική Αντιπολίτευση, ήταν ακριβώς η αντίθετη.

Καταψήφιζε κάθε πρωτοβουλία και ενέργεια της τότε Κυβέρνησης, ακόμη και σε αλλαγές που τις είχε στηρίξει δημόσια προηγουμένως.

Και όταν έρχονταν για ψήφιση στη Βουλή αποχωρούσε.

Σ’ αυτή την κρίσιμη όμως για τη χώρα συγκυρία, η Ν.Δ. ασκεί, και θα συνεχίσει να ασκεί, συνετή, συνεπή και δυναμική αντιπολίτευση.

Συναινεί και στηρίζει ορθές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, χωρίς να χορηγεί «λευκή επιταγή» στην Κυβέρνηση.

Εναντιώνεται όμως σε κάθε λανθασμένη κίνηση της Κυβέρνησης και καυτηριάζει άδικες πρωτοβουλίες.

Απτά δείγματα γραφής αυτής της αντιπολιτευτικής τακτικής έχουν ήδη ξεδιπλωθεί στον οικονομικό τομέα.

Στην πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την αύξηση της φορολόγησης στις γονικές παροχές, στις δωρεές και στις κληρονομιές η Αξιωματική Αντιπολίτευση τάχθηκε αρνητικά.

Θεωρεί ότι μέτρα αύξησης της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας, του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, του κόστους των γονικών παροχών και των αντικειμενικών αξιών, και μάλιστα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, θα οδηγήσουν σε μείωση των συναλλαγών, μείωση των εσόδων, αποθάρρυνση της επένδυσης στα ακίνητα, μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Από την άλλη πλευρά όμως υπερψήφισε την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στα αλκοολούχα ποτά και στα τσιγάρα προκειμένου να ενισχυθούν τα τακτικά έσοδα, ως έκτακτο μέτρο σε έκτακτες περιστάσεις, υπενθυμίζοντας όμως ότι είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε αύξηση του ΦΠΑ και των φόρων στα καύσιμα.

Παράλληλα, η Ν.Δ. καταθέτει και τις δικές της προτάσεις, αντιπροτείνει λύσεις και επιδεικνύει υπεύθυνη στάση για την έξοδο από την κρίση.

Συγκεκριμένα, κοστολογημένα μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων, την περιστολή των δαπανών και την τόνωση της ανάπτυξης. 

 

Παρατηρούμε ότι οι κερδοσκοπικές πιέσεις επεκτείνονται στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Πως πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια κρίση «κρατικού χρέους» στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με αδύναμο κρίκο την Ελλάδα.

Οι αγορές, και κυρίως οι κερδοσκόποι, επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τη δημοσιονομική αστάθεια και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που υπάρχει σε αυτές τις χώρες.

Η Ευρώπη εμφανίζεται μπροστά σ’ αυτή την κρίση ευάλωτη, χωρίς αμυντικούς μηχανισμούς και θεσμούς για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπικής επίθεσης (όπως είναι η ύπαρξη ενός δανειστή ύστατης καταφυγής).

Σαφώς και απαιτείται συνολική και συντονισμένη Ευρωπαϊκή παρέμβαση, κοινές δράσεις και πολιτικές που θα απαντούν στις κερδοσκοπικές επιθέσεις, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίκτυ ασφαλείας για την ευρωζώνη.

Όμως το δίλλημα των Ευρωπαίων είναι απλό:

Αν στηρίξουν την Ελλάδα, αποτρέπουν την άνοδο των επιτοκίων του ελληνικού χρέους, αλλά την ίδια ώρα ενθαρρύνουν τον ηθικό κίνδυνο.

Αν αφήσουν την Ελλάδα στην τύχη της, όλα τα κράτη-μέλη θα πάρουν το μήνυμα ότι τα ίδια είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την οικονομική τους τύχη, αλλά αυτό θα προκαλέσει επιδρομή κερδοσκόπων σε κάθε χώρα που δείχνει αδυναμία και θα αυξήσει την πιθανότητα μελλοντικής σωστικής παρέμβασης.

Άρα χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στη στήριξη που θα πρέπει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανάληψη της ευθύνης των Κυβερνήσεων για την ανόρθωση των οικονομιών τους.

Οι εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν είναι η έκδοση ευρωομολόγου, η δημιουργία κοινού ταμείου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρησιμοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγγύηση από την ΕΚΤ για τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα.

 

Αυτές τις μέρες, η Βουλή αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις του Βατοπεδίου και της Siemens. Τι περιμένετε από αυτές τις εξεταστικές;

Η σύσταση των Εξεταστικών Επιτροπών θα μπορούσε να συμβάλλει στη θεσμική εξυγίανση της πολιτικής, χωρίς όμως συμψηφισμούς, μετάθεση ευθυνών, επικοινωνιακά παιχνίδια και σκόπιμη σύγχυση.

Με αυτό το σκεπτικό η Ν.Δ. τοποθετήθηκε θετικά στη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών.

Το αποτέλεσμα θα το δούμε στο πόρισμα των Εξεταστικών Επιτροπών.

Πάντως είναι προφανής η προσπάθεια της Κυβέρνησης, με την κατάθεση των σχετικών προτάσεων, να αλλάξει την ημερήσια διάταξη.

Να αποπροσανατολίσει τον Ελληνικό λαό από τα τεράστια προβλήματα της Οικονομίας. 

 

Τα αγροτικά μπλόκα συνεχίζουν να βρίσκονται στη θέση τους παρά τις εκκλήσεις και τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι είναι πολιτικά υποκινούμενα, πολλοί μάλιστα συνδέουν ειδικά για το Νομό Φθιώτιδας, τις κινητοποιήσεις με την προσωπική κόντρα της κ. Αντωνίου με την Υπουργό κ. Μπατζελή.

Θα μου επιτρέψετε να μην γνωρίζω τα εσωκομματικά του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πάντως σίγουρα δεν υποκινήθηκαν από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, και αυτό έγινε ξεκάθαρο, από την πρώτη στιγμή, δια στόματος του ίδιου του Προέδρου της.

Είναι γεγονός, ωστόσο, πως ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλά, μεγάλα και ανοικτά, λειτουργικά, δομικά και θεσμικά προβλήματα.

Προβλήματα που σε συνδυασμό με χρόνιες υστερήσεις της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής, υπό το πρίσμα της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, έχουν επηρεάσει δυσμενώς το καθαρό αγροτικό εισόδημα.

Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας απαιτεί τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη στήριξη του τομέα υπό τους κοινοτικούς κανονισμούς, αλλά και την προώθηση συγκροτημένων μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών.

Πρωτοβουλιών που δύναται να αναληφθούν μέσα από ένα γόνιμο, ειλικρινή, ανοικτό και εκτεταμένο εθνικό διάλογο, χωρίς παρωπίδες και εκβιασμούς από τη μία πλευρά, και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από την άλλη.

Ένα διάλογο χωρίς αιφνιδιασμούς, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και επικοινωνιακές μεθοδεύσεις.

Ένα διάλογο που, όπως απεδείχθη, δεν έγινε ποτέ από την Κυβέρνηση με τους αγρότες.  

 

Κλείνοντας θα ήθελα ένα σχόλιο για το σχέδιο «Καλλικράτης» και κατά πόσον εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά νομούς όπως της Φωκίδας.

Η Ν.Δ. πιστεύει στη διοικητική μεταρρύθμιση, άλλωστε ως Κυβέρνηση, συστηματικά, εργάσθηκε για την επίτευξή της. Επιδιώκει συνεπώς την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ωστόσο, οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης, στερούνται των προϋποθέσεων που απαιτεί μια ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση.

Είναι ημιτελείς ή κινούνται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, καθώς:

 • Δεν ξεκαθαρίζονται τα γεωγραφικά όρια των συγχωνεύσεων.
 • Δεν διευκρινίζεται η γεωγραφική κατανομή, ενώ εξαγγέλλεται πως οι Δήμοι θα μειωθούν σε 370.
 • Η εφαρμογή τους απαιτεί 4-5 δισ. ευρώ, τα οποία δεν μας λέει η Κυβέρνηση από πού θα βρεθούν σε μία περίοδο μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης.

Συνεπώς, όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Σαμαράς, απαιτείται να τεθούν και να τηρηθούν συγκεκριμένες, αναγκαίες και αυτονόητες προϋποθέσεις.

Απαιτείται ενδελεχής μελέτη, προσεκτικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με αντιστοίχιση αρμοδιοτήτων και πόρων.

Αυτό το σκεπτικό προφανώς ισχύει και για το Νομό Φωκίδας.

Δηλώσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για τα σκληρά μέτρα και την ανεπάρκεια της Κυβέρνησης

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας σε συνεντεύξεις του, τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 «Η ΕΕ καθορίζει τα σκληρά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ενεργοποιεί σύστημα ασφαλούς επιτήρησης για την εφαρμογή τους και παρεμβαίνει άμεσα για τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Είναι ουσιαστικά μέτρα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χωρίς όμως να έχει δώσει ακόμη λεφτά. Η χώρα είναι συνεπώς υπό κηδεμονία.

Η Κυβέρνηση συνειδητοποιεί τις συνέπειες του ελλείμματος αξιοπιστίας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό της χώρας. Τους τρεις πρώτους μήνες έφταιγε η Ν.Δ. για τα μέτρα που συμπεριλήφθησαν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τον τελευταίο μήνα φταίνε οι κερδοσκόποι για τα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν. Αλήθεια, η Κυβέρνηση δε φταίει πουθενά;

Ας μη ψάχνει όμως για δαίμονες προκειμένου να δικαιολογήσει τη δική της ανεπάρκεια και αβελτηρία.

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια κρίση κρατικού χρέους στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου με αδύναμο κρίκο την Ελλάδα. Η Ευρώπη εμφανίζεται μπροστά στην κρίση ευάλωτη, χωρίς θεσμούς, χωρίς την ύπαρξη ενός δανειστή ύστατης καταφυγής.

Σαφώς και χρειάζεται αντίδραση, απαιτείται συνολική και συντονισμένη Ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Xρειάζεται να δημιουργηθεί δίχτυ ασφαλείας για την Ευρωζώνη.»

Δηλώσεις για τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας σε συνεντεύξεις του την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010 στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Flash και ΣΚΑΪ, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 «Ο Πρωθυπουργός αναίρεσε προεκλογικές υποσχέσεις, ανέτρεψε εξαγγελίες που είχε κάνει ο ίδιος στο Ζάππειο και ακύρωσε βασικούς άξονες πολιτικής δράσης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι υπό κηδεμονία, αφού ανακοίνωσε επιπρόσθετα, σκληρά και άδικα σε πολλές περιπτώσεις, μέτρα πριν ακόμη εγκριθεί το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης από τις Βρυξέλλες.

Η αδράνεια έφερε πιο σκληρά μέτρα.

Η χώρα, με περιορισμένους πλέον βαθμούς ελευθερίας, πληρώνει ακριβά την ολιγωρία και αβελτηρία της Κυβέρνησης.

Κάθε μέρα που περνά κοστίζει περισσότερο στη χώρα και κάνει αναγκαία τη λήψη πρόσθετων, ακόμη πιο επώδυνων, μέτρων.

Κερδοσκόποι υπήρχαν και υπάρχουν τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια ίσως και να έχουν και πολιτική διάσταση, να συνδέονται με την τύχη του ευρώ, να δοκιμάζουν τις αντοχές του οικοδομήματος της ΟΝΕ.

Εκεί όμως θεωρώ ότι τελειώνουν και οι θεωρίες συνωμοσίας.

Η Κυβέρνηση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στέλνει λανθασμένα μηνύματα στις αγορές.

Ας μην ψάχνει συνεπώς για δαίμονες προκειμένου να δικαιολογήσουμε τις δικές της αδυναμίες, παλινωδίες και καθυστερήσεις.»

InstagramYoutube