Μήνας: Ιούλιος 2010

Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2368/30-06-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στα Σ.Δ.Ε., η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από το διορισμό τους και βαθμό Α΄, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών για το σχολικό έτος 2010-2011, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.

Η εν λόγω προκήρυξη καθορίζει ότι η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. (Υπουργική Απόφαση 260/16-01-2008 – ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008) και, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την απόφαση 2066/03-06-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Στον πίνακα μοριοδότησης της εν λόγω προκήρυξης (σελ. 5) αναφέρεται ότι από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο, 20 μονάδες.

Όμως, στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010) με το άρθρο 14, καθορίζεται η «…αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ…». Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η προσωπικότητα και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο 15 μονάδες.

Είναι προφανές ότι, με βάση το κείμενο της προκήρυξης, διαπιστώνονται παρατυπίες και προκύπτουν ερωτήματα καθώς η διαδικασία επιλογής Διευθυντών για τα Σ.Δ.Ε. (τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες) της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αντιβαίνει τα προς τούτο οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

 1. Για ποιο λόγο η προκήρυξη προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο Ν. 3848/2010;
 2. Γιατί η απόφαση (2066/03-06-2010) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. που καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, αν και έχει εκδοθεί μεταγενέστερα, αγνοεί επιδεικτικά και δεν λαμβάνει υπόψη της το Ν. 3848/2010; 

Ερώτηση για προαγωγές και τοποθετήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω αδιαφανών και αναξιοκρατικών διαδικασιών

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα, καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες περί αξιοκρατίας και διαφάνειας στις διαδικασίες στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού, αρχικά μέσω «ανοικτών» διαδικασιών (τύπου opengov) και στη συνέχεια  μέσω σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας (βλ. Ν. 3839/2010), για την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της οποίας η Νέα Δημοκρατία διατύπωσε, έγκαιρα, έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές καταρρίπτονται από τις ακολουθούμενες πρακτικές της Κυβέρνησης και παραμένουν ανεκπλήρωτες, καθώς περίπου τρεις μήνες αργότερα έρχονται στο φως της δημοσιότητας παρατυπίες στις διαδικασίες προαγωγών και τοποθετήσεων υπαλλήλων του ΥΠ.ΟΙΚ. – στενών συνεργατών του κ. Υπουργού – σε νευραλγικές θέσεις του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» της 19ης και 20ης Ιουλίου 2010, δύο στενοί συνεργάτες του κ. Υπουργού φέρεται να χρίστηκαν διευθυντές σε εφορίες της περιφέρειας για λιγότερο από 48 ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν ξανά, με απόφαση του κ. Υπουργού, στις καίριες θέσεις που κατέλαβαν μετά τις εκλογές του 2009.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι δύο υπάλληλοι του ΥΠ.ΟΙΚ. μετά τις εκλογές του 2009 και με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος τότε δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα κατέλαβαν νευραλγικές θέσεις του. Ο ένας εξ αυτών, μάλιστα, πήρε αριστίνδην τη θέση του επικεφαλής στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) από υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, ενώ ο άλλος από υποδιευθυντής σε τοπική εφορία τοποθετήθηκε διευθυντής προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ.
 • Με δεδομένη την ψήφιση του Ν. 3839/2010 και επειδή η παραμονή στις θέσεις τους ετίθετο εν αμφίβολω, καθώς έπρεπε να κριθούν εκ νέου από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, διαμορφώθηκαν, και μάλιστα με διαδικασία για την οποία δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη, οι συνθήκες προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους.
 • Στις νέες κρίσεις για τις 11 από τις 14 περιφέρειες της χώρας, ζητήθηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ. η συμπλήρωση «αίτησης προτίμησης» των ενδιαφερομένων για τις περιοχές που θα ήθελαν να τοποθετηθούν. Έτσι, έχοντας σαφή εικόνα της «κατάστασης» όπως είχε διαμορφωθεί μετά και από τις αιτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων, οι δύο υπάλληλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιοχές εκτός Αθηνών, προσβλέποντας σε βαθμολογική εύνοια στη διαδικασία επιλογής.
 • Παρά όλες τις μεθοδεύσεις, κατετάγησαν τελικά σε χαμηλότερη σειρά έναντι των άλλων υποψηφίων. Με τη χρήση, όμως, διατάξεων σχετικού Προεδρικού Διατάγματος το ΥΠ.ΟΙΚ. τους απένειμε τις θέσεις των επικεφαλής στις εφορίες της περιφέρειας για τις οποίες είχαν αιτηθεί, καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας.
 • Όμως, όχι μόνο δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους στις νέες τους θέσεις, αλλά κατόπιν ελαχίστου χρονικού διαστήματος (1-2 μέρες), με κατεπείγουσα απόφαση του κ. Υπουργού, επανήλθαν στις αρχικές, καίριες θέσεις στις οποίες είχαν τοποθετηθεί μετά τις εκλογές του 2009.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επετεύχθη τεχνηέντως η διατήρηση των θέσεών τους.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, είναι τέτοια η αναστάτωση που έχει προκληθεί από τις μεθοδεύσεις αυτές, που οδήγησε στην παραίτηση μέλους του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο ασχολήθηκε με τις εν λόγω κρίσεις.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

1. Ποια είναι η απάντηση στα εν λόγω δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»;

2. Εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3839/2010 για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες;

3. Συνάδουν οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση με τις πολλάκις διατυπωμένες θέσεις, τόσο του κ. Πρωθυπουργού όσο και  στελεχών της Κυβέρνησης, αλλά και του ιδίου του Υπουργού Οικονομικών, περί αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση;

Δήλωση για το δανεισμό του Δημοσίου

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το δανεισμό του Δημοσίου:  

 

«Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις δύο (2) εκδόσεις εντόκων γραμματίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης, λόγω της υπερκάλυψής τους.

 

Λησμονεί, όμως, ή μάλλον αποσιωπά ότι:

 

1ον. Τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων 26 και 13 εβδομάδων διαμορφώθηκαν στο 4,65% και 4,05% αντίστοιχα, όταν στις τελευταίες δημοπρασίες τέτοιας διάρκειας, πριν την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, τα επιτόκια ήταν 4,55% (13 Απριλίου) και 3,65% (20 Απριλίου) αντίστοιχα.

 

2ον. Ο συντελεστής κάλυψης (ύψος προσφορών / δημοπρατούμενο ποσό) για τα έντοκα γραμμάτια 26 και 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 3,64 και 3,85 αντίστοιχα, σε σχέση με υπερκάλυψη, πριν την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, 7,67 και 4,61 αντίστοιχα.

 

Από τα παραπάνω, καθώς και από την ακύρωση της έκδοσης εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας λόγω υψηλού κόστους, αλλά και από τη διατήρηση των spreads σε υψηλά επίπεδα (το 10ετές διαμορφώνεται στις 800 μονάδες βάσης) συνάγεται ότι, παρά την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, το κόστος δανεισμού παραμένει εξαιρετικά υψηλό, υψηλότερο απ’ ό,τι πριν την προσφυγή σε αυτόν.

Υψηλό κόστος δανεισμού, που καταδεικνύει τη δυσπιστία των Αγορών στο μείγμα οικονομικής πολιτικής, που υλοποιεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Καλό θα ήταν, συνεπώς, η Κυβέρνηση να σταματήσει τις θριαμβολογίες, που τόσο έχουν στοιχίσει στην Ελληνική Οικονομία και να υιοθετήσει το Σχέδιο που η Ν.Δ. και ο Πρόεδρός της κ. Αντώνης Σαμαράς έχουν, πρόσφατα, καταθέσει στον Ελληνικό λαό.

Ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και άμεσα υλοποιήσιμο. Σχέδιο που μπορεί να εξασφαλίσει την έξοδο της χώρας στις Αγορές νωρίτερα και με χαμηλότερο κόστος».

“Σχέδιο Ελπίδας και Προοπτικής από τη Ν.Δ.” – Άρθρο στον Κόσμο του Επενδυτή

Η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε πρόσφατα μια κορυφαία, πρωτόγνωρη για Αξιωματική Αντιπολίτευση, πολιτική πρωτοβουλία: να περιγράψει το δικό της Σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Να παρουσιάσει τον δικό της εναλλακτικό δρόμο που οδηγεί σε «ενάρετο κύκλο» ανάπτυξης, σε αντίθεση με το «φαύλο κύκλο» της ύφεσης που είμαστε σήμερα. Ένα δρόμο που δεν είναι χωρίς θυσίες. Δρόμο όμως με λιγότερες θυσίες που, όμως, πιάνουν τόπο και μπορεί να τις αντέξει η Οικονομία και η Κοινωνία. Γιατί όμως χρειάζεται αλλαγή πορείας; Και ποιο είναι το Σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας;

Χρειάζεται αλλαγή πορείας γιατί πιστεύουμε ότι τα μέτρα που συνοδεύουν την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης δεν θα έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Και αυτό για 5 λόγους:

1ος. Η Κυβέρνηση υιοθετεί μια συνολική δημοσιονομική προσαρμογή της τάξεως περίπου του 20% του ΑΕΠ, προκειμένου να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μόνον κατά 11% του ΑΕΠ μέχρι το 2014! Παίρνουμε μέτρα προσαρμογής διπλάσια απ’ όσα χρειάζεται, επειδή ακριβώς τα μισά θα τα απορροφήσει η ύφεση!

2ος. Η προσαρμογή στη χώρα μας είναι πρωτόγνωρη διεθνώς σε ένταση και έκταση. Όπως προκύπτει από Μελέτες του ΔΝΤ, οι 31 πιο επιτυχημένες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής τις τελευταίες 4 δεκαετίες μείωναν το έλλειμμα με ρυθμό 1,15% του ΑΕΠ το χρόνο. Η Ελλάδα καλείται να μειώσει 11 μονάδες σε 5 χρόνια. Με ρυθμό 2,2% του ΑΕΠ ετησίως. Δηλαδή διπλάσιο!

3ος. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της υλοποίησης των μέτρων γίνονται ήδη ορατές. Τα «λουκέτα» πολλαπλασιάζονται, η ανεργία διογκώνεται, η ύφεση βαθαίνει, ο πληθωρισμός εκτινάσσεται σε ιστορικά υψηλά δεκαετίας, η ψυχολογία της αγοράς και της κοινωνίας παραλύει.

4ος.  Οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την υλοποίηση του Προγράμματος αναδεικνύονται από το ίδιο το Μνημόνιο, την Έκθεση του ΔΝΤ, την τελευταία έκθεση του ECOFIN…

5ος. Τους κινδύνους αυτούς επισημαίνουν, πολύ πιο απερίφραστα, οικονομολόγοι μεγάλου κύρους και έμπειροι διεθνείς αναλυτές, και μάλιστα από διαφορετικές σχολές σκέψης.

Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι χρειάζεται άλλος δρόμος.  Αυτόν περιγράψαμε αναλυτικά στο σχέδιο που καταθέσαμε στον Ελληνικό λαό.

Στόχος του σχεδίου είναι η ταυτόχρονη αντιμετώπιση ελλείμματος και χρέους, ώστε να πετύχουμε επανεξέταση των όρων του Μνημονίου και πιθανή αποδέσμευση απ’ αυτό έπειτα από διετία. Η φιλοσοφία του σχεδίου στηρίζεται στη διάκριση του ελλείμματος σε «διαρθρωτικό» (το οποίο σχετίζεται με τις διαρθρωτικές αγκυλώσεις της Οικονομίας) και σε «κυκλικό» (που οφείλεται στον οικονομικό κύκλο).

Αν υιοθετήσουμε μόνο με περιοριστικά μέτρα, όπως κάνει το μνημόνιο, μειώνουμε το διαρθρωτικό, όμως αυξάνουμε το κυκλικό έλλειμμα, με την ύφεση που προκαλούμε. Για να μειώσουμε,συνεπώς το συνολικό έλλειμμα, πρέπει να συνδυάσουμε περιοριστικά μέτρα (όχι όμως πρόσθετα, όπως προβλέπει το Μνημόνιο, ούτε τέτοιας έντασης και σύνθεσης) με μέτρα καταπολέμησης της ύφεσης. Επομένως, προτείνουμε διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής με:

 • Αντισταθμιστικά μέτρα συγκράτησης της ύφεσης, ύψους 7,2% του ΑΕΠ, μηδενικού ή ελαχίστου δημοσιονομικού κόστους. Δηλαδή μέτρα ανάκαμψης της Οικονομίας που «εξουδετερώνουν» ή αντισταθμίζουν το υφεσιακό αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής.
 • Επανορθωτικά μέτρα που αποκαθιστούν αδικίες και κυβερνητικές αστοχίες (π.χ. στις συντάξεις), αλλά και πρόσθετες δράσεις που συμψηφίζουν τις δημοσιονομικές απώλειες (π.χ. μείωση της σπατάλης από συγκεκριμένους κωδικούς του Προϋπολογισμού).
 • Πρωτοβουλίες αξιοποίησης – και όχι εκποίησης – της ανενεργής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου ώστε να μειωθεί, απευθείας, το χρέος. Με μακροχρόνιες μισθώσεις, leasing ή ΣΔΙΤ,  ενός μέρους των ακινήτων και με την εμπορική αξιοποίηση ενός άλλου μέρους, με την ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας για αγοραστές υψηλής εισοδηματικής στάθμης, με την αξιοποίηση λιμανιών, αεροδρομίων, μαρίνων κ.α.
 • Αναπτυξιακά μέτρα άμεσα, που απελευθερώνουν τη δυναμική της ανάπτυξης και βελτιώνουν το οικονομικό κλίμα. Όπως π.χ. η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, οι επιστροφές φόρων, η καταπολέμηση του παραεμπορίου, η επένδυση στις «ενδογενείς» πηγές ανάπτυξης (παιδεία, έρευνα και καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος).
 • Και αναπτυξιακά μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, μετά την αποδέσμευση από το Μνημόνιο, με μείωση των φόρων και κλαδικές αναπτυξιακές πολιτικές, όπου η Ελλάδα έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Το Σχέδιο της Ν.Δ. είναι ολοκληρωμένο και συνεκτικό, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και άμεσα υλοποιήσιμο. Είναι Σχέδιο προοπτικής και ελπίδας.

Δήλωση σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την Τράπεζα Πειραιώς

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την Τράπεζα Πειραιώς:

«Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας και την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων.

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι παρεμβάσεις της Πολιτείας και οι πρωτοβουλίες των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και της αγοράς.

Έτσι, είναι πράγματι σκόπιμη η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Αυτό, άλλωστε, έχει υποστηρίξει, ήδη, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι αυτές είναι αναγκαίες, για να μπορέσουν οι Ελληνικές Τράπεζες να αντέξουν στην κρίση.

Αρκεί, βεβαίως, να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Να γίνονται με διαφάνεια και να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον.

Να οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας και φάσματος, στο διαμοιρασμό των κινδύνων, στην απόκτηση ικανού μεγέθους για να ανταπεξέλθει το νέο πιστωτικό ίδρυμα στις διεθνείς προκλήσεις, στη θωράκιση των θυγατρικών του, στο εξωτερικό, στην ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού του εγχώριου τραπεζικού συστήματος επ’ ωφελεία καταθετών, δανειοληπτών και μετόχων.

Η σημερινή πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για εξαγορά της Αγροτικής και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρέπει να αξιολογηθεί, υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα.

Ιδιαίτερα για την περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας, παραδοσιακής πηγής ρευστότητας για τον Έλληνα αγρότη».

Εισήγηση στην Ολομέλεια «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η επιδείνωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, εξαιτίας των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, καθώς και δυσμενών εγχώριων παραγόντων, τόσο συγκυριακών όσο και διαρθρωτικών, βρήκε τα θεμελιώδη μεγέθη του ελληνικού τραπεζικού τομέα, κατά βάση, υγιή.

Ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες δημιουργούν ανησυχίες, προκαλούν συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας και εγκυμονούν κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα, όπως είναι:

 • Οι αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος.
 • Η σημαντική επιβράδυνση του εγχώριου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.
 • Η συρρίκνωση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης.
 • Η χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
 • Η αισθητή μείωση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις συσσωρευμένες προβλέψεις.
 • Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό.
 • Η φυγή καταθέσεων προς το εξωτερικό και η μείωση της αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών.

 

Η κατάσταση αυτή επιτάσσει την ανάγκη συνετής διαχείρισης της κατάστασης από την Ελληνική Πολιτεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση θετικά συνέβαλλε ο Ν. 3723/2008 της προηγούμενης Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη της πιστωτικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Νόμος που αντιμετώπισε, τότε, τη σφοδρότατη κριτική της Αντιπολίτευσης, η οποία έφτασε σε ακραίους χαρακτηρισμούς περί «χαρίσματος 28 δισ. ευρώ στους τραπεζίτες», και οι οποίες βέβαια διαψεύσθηκαν από τις μεταγενέστερες εξελίξεις.

Μάλιστα πρόσφατα, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που επέκρινε τότε το σχέδιο ρευστότητας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να προτείνει την ενεργοποίηση και επέκτασή του κατά επιπλέον 15 εκατ.  ευρώ.

Και έπραξε σωστά καθώς υπό τις συνθήκες υψηλού κόστους δανεισμού και στενότητας άντλησης κεφαλαίων, η επέκταση του Προγράμματος αποτελούσε αναγκαιότητα.

Η ορθότητα της επιλογής της τότε Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζεται από τη σημερινή Κυβέρνηση, αφού στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται πως η ρευστότητα θα εξακολουθήσει να παρέχεται σύμφωνα με τους «υφιστάμενους μηχανισμούς».

Αυτό το ενισχυμένο, πλέον, οικονομικό «πακέτο» στήριξης της ρευστότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα συνοδευτεί από τη σύσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Παρά τις βελτιώσεις της Κυβέρνησης, στις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου υπάρχουν σημεία που δημιουργούν προβληματισμούς και χρήζουν και εξειδικεύσεων.

 

Ειδικότερα:

1ον. Η αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση ότι το Ταμείο «θα διευκολύνει να δρομολογηθούν στρατηγικές επιλογές ανασύνταξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις, τις επιλογές και το ρόλο του Ταμείου, αλλά και της Κυβέρνησης, σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

 2ον. Οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου δεν διευκρινίζουν πώς η Τράπεζα της Ελλάδος θα εντείνει την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αυξάνοντας τη συχνότητα και την ταχύτητα υποβολής στοιχείων και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για συχνούς ελέγχους ακραίων συνθηκών (stress-tests).

Ενισχύονται έτσι οι προβληματισμοί για τους όρους και τις παραμέτρους που θα τίθενται σε αυτούς του ελέγχους, ιδιαίτερα αν τους συνδυάσει και με τη «συντηρητικότητα» των παραδοχών της ΤτΕ.

 

3ον. Το Άρθρο 10 παρέχει ιδιαίτερα αυξημένες εξουσίες στο Ταμείο αναφορικά με τα πιστωτικά ιδρύματα που εντάσσονται σ’ αυτό τόσο σχετικά με τον καθορισμό του επιχειρησιακού σχεδίου, όσο και σχετικά με τον ορισμό των «νέων υπεύθυνων προσώπων» που θα εισέλθουν στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με τις ευρύτατες δικαιοδοσίες του εκπροσώπου του Ταμείου ως μέλους του ΔΣ του πιστωτικού ιδρύματος.

 

4ον. Με τα προβλεπόμενα δικαιώματα αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης παρέχονται ιδιαίτερα ευρείες εξουσίες στον εκπρόσωπο του Ταμείου (αντίθετα στο Ν. 3723/2008 οι εξουσίες του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου είναι πιο περιορισμένες).

Οι εξουσίες μάλιστα αυτές δεν είναι απολύτως καθορισμένες αφού η αναφορά στο «κτλ» αφήνει πολλές ερμηνείες ανοικτές.

Τουλάχιστον, σύμφωνα και με την Έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας της Βουλής η απαρίθμηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες παρέχεται το ως άνω δικαίωμα αρνησικυρίας θα πρέπει, προς αποφυγή ερμηνευτικών αμφισβητήσεων, να είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική.  

 

5ον. Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται, και το θέτει και η Έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας της Βουλής, ότι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με την Περ. β’ της προτεινόμενης παραγράφου προβλέπεται περαιτέρω ότι «ο διορισμός και των 7 μελών του ΔΣ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος…».

Παρατηρείται ότι το Μνημόνιο ορίζει ότι «το Ταμείο θα διοικείται από ένα ΔΣ, αποτελούμενο από έναν επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή και 3 διευθυντές που θα ορίζονται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος…».

Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι είναι δεσμευτική η εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονομικών όσον αφορά το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και ειδικότερα ότι δεν πρόκειται περί εισήγησης αλλά περί επιλογής από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κάτι αντίστοιχο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, συμφώνως με την Περ. α’ της προτεινόμενης παραγράφου.

 

Με την προσδοκία, αλλά και πεποίθηση, ότι η Κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει τους παραπάνω προβληματισμούς, εμείς, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση τοποθετούμαστε θετικά, και επί των Άρθρων, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου.

Δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (προσωρινά στοιχεία)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

 

 

«Η Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των προσωρινών στοιχείων για το 1ο εξάμηνο του έτους, επιβεβαιώνει ότι το μίγμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής καταδικάζει το σκέλος των εσόδων, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, που αγνοεί το σκέλος του «κυκλικού» ελλείμματος.

 

Πιο συγκεκριμένα, και παρά τη λήψη και ενσωμάτωση συνεχώς νέων, πρόσθετων, μέτρων:

 

1ον. Τα καθαρά έσοδα το 1ο εξάμηνο του 2010 αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, έναντι αναθεωρημένου στόχου για αύξηση κατά 13,7% (κι ενώ ο προηγούμενος στόχος ήταν για αύξηση 11,7%). Μάλιστα, η αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο ήταν 2,3%. Επιπλέον, τα έσοδα, χωρίς την επιστροφή φόρων, παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% το 1ο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το περυσινό, έναντι στόχου για αύξηση κατά 12,7%.

 

2ον. Το έλλειμμα, παρά την υστέρηση των εσόδων, εμφανίζεται αισθητά μειωμένο. Αυτή, όμως, η μείωση είναι εικονική, αφού μόνο από τα συνοπτικά, δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι (έναντι στόχου για αύξηση 3%), οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι (έναντι στόχου για αύξηση κατά 5,6%) και οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. εμφανίζονται μειωμένες κατά, περίπου, 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι (έναντι αναθεωρημένου στόχου για μείωση 4%, όταν μέχρι και το Μάιο ο στόχος ήταν για αύξηση 1,2%).

 

Άρα έχουμε μια ενδεικτική, από τα προσωρινά στοιχεία, εικονική μείωση του ελλείμματος κατά, περίπου, 3,6 δισ. ευρώ.

 

Για να μειωθεί, όμως, το συνολικό έλλειμμα, πρέπει να συνδυαστούν περιοριστικά μέτρα, όπως αυτά που, ήδη, υλοποιούνται και περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο, αλλά όχι τέτοιας έντασης και σύνθεσης, με μέτρα καταπολέμησης της ύφεσης που τα ίδια αυτά μέτρα προκαλούν.

 

Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Αντώνης Σαμαράς, πρόσφατα παρουσίασαν ένα συνεκτικό και άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα συγκράτησης της ύφεσης, πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα ανάκαμψης της Οικονομίας, επανορθωτικά μέτρα που διορθώνουν κυβερνητικές αστοχίες, πρωτοβουλίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και αναπτυξιακά μέτρα, που απελευθερώνουν τη δυναμική της ανάπτυξης και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, πριν και μετά την αποδέσμευση από τους όρους του Μνημονίου.

Ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό».

Δήλωση για την Οικοδομική Δραστηριότητα και τη Βιομηχανική Παραγωγή

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την Οικοδομική Δραστηριότητα και τη Βιομηχανική Παραγωγή:

 

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής συνέχισε την πτωτική του πορεία και το Μάιο, καταγράφοντας μείωση κατά 4,9%, ενώ μεγάλη είναι η «βουτιά» της οικοδομικής δραστηριότητας, αφού τον Απρίλιο ο όγκος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά 33,8% σε ετήσια βάση και οι οικοδομικές άδειες συρρικνώθηκαν κατά 15,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

 

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τις σημαντικές υφεσιακές επιπτώσεις του μίγματος οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής που αγνοεί το σκέλος του «κυκλικού» ελλείμματος.

 

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος της Ν.Δ., κ. Αντώνης Σαμαράς, παρουσίασε ένα νέο μίγμα οικονομικής πολιτικής για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

 

Ένα σχέδιο χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα περιοριστικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, αλλά με:

 

α) αντισταθμιστικά μέτρα συγκράτησης της ύφεσης, μηδενικού ή ελαχίστου δημοσιονομικού κόστους,

 

β) πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα ανάκαμψης της Οικονομίας,

 

γ) επανορθωτικά μέτρα,

 

δ) πρωτοβουλίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου,

 

ε) αναπτυξιακά μέτρα που απελευθερώνουν τη δυναμική της ανάπτυξης, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν το οικονομικό κλίμα πριν και μετά την αποδέσμευση από τους όρους του Μνημονίου.

 

Ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, συνεκτικό, ρεαλιστικό και άμεσα υλοποιήσιμο.

 

Ένα σχέδιο που αξίζει να μελετηθεί, να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από την Κυβέρνηση». 

Δελτίο Τύπου για την Ερώτηση για την Υπόθεση Hayman

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 10903/01-06-2010 Ερώτησής του προς το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/37705/0023Α/23-06-2010 Απάντησης του Υφυπουργού Οικονομικών, επανήλθε με Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της εναλλακτικής πρότασης χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου από το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Hayman Private Equity LLC, καθώς εγείρονται σοβαροί προβληματισμοί. Πιο συγκεκριμένα: 1) Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο φαίνεται να υπέγραψε, στις 08.02.2010, από κοινού με το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Hayman Private Equity LLC, Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) προκειμένου να διαπραγματευτούν τους όρους της συνεργασίας για έκδοση χρέους. 2) Όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) (www.pdma.gr), σήμερα στην αγορά Ελληνικών Ομολόγων δραστηριοποιούνται 22 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (ΒΔΑ), στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

«Όμως, ο κ. Υφυπουργός στην Απάντησή του αναφέρει ότι: 1) αποτελεί πάγια τακτική του ΟΔΔΗΧ να δέχεται επενδυτικές προτάσεις για Ελληνικά Ομόλογα μόνο μέσω ΒΔΑ, 2) γνωστοποιήθηκε στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ότι η υποβολή οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να γίνει από κοινού με έναν από τους ΒΔΑ της επιλογής του, και ότι 3) «…το Μάρτιο του 2010 εκπρόσωπος της εταιρίας παρουσίασε στον ΟΔΔΗΧ επενδυτική πρόταση για δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου…». Ενώ, το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφη στις 08.02.2010».

Σύμφωνα με τα ως άνω, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά τον κ. Υπουργό, «εφόσον, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επενδυτική πρόταση της Hayman από κοινού με κάποιον ΒΔΑ για δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου, και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν συμπεριλαμβάνεται στους ΒΔΑ, πως και γιατί υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στη Hayman και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και μάλιστα πριν την παρουσίαση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου στον ΟΔΔΗΧ».

Ερώτηση για την παροχή διευκρινίσεων επί της εναλλακτικής πρότασης χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου από το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Hayman Private Equity LLC

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 10903/01-06-2010 Ερώτησής μου προς το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/37705/0023Α/23-06-2010 Απάντησης του Υφυπουργού Οικονομικών, επανέρχομαι στο ως ανωτέρω θέμα καθώς εγείρονται σοβαροί προβληματισμοί. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο φαίνεται να υπέγραψε, στις 08.02.2010, από κοινού με το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Hayman Private Equity LLC, Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) προκειμένου να διαπραγματευτούν τους όρους της συνεργασίας για έκδοση χρέους.
 • Όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) (www.pdma.gr), σήμερα στην αγορά Ελληνικών Ομολόγων δραστηριοποιούνται 22 Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (ΒΔΑ), στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Όμως, ο κ. Υφυπουργός στην Απάντησή του αναφέρει ότι:

 • αποτελεί πάγια τακτική του ΟΔΔΗΧ να δέχεται επενδυτικές προτάσεις για Ελληνικά Ομόλογα μόνο μέσω ΒΔΑ, ότι
 • γνωστοποιήθηκε στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ότι η υποβολή οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να γίνει από κοινού με έναν από τους ΒΔΑ της επιλογής του, και ότι
 • «…το Μάρτιο του 2010 εκπρόσωπος της εταιρίας παρουσίασε στον ΟΔΔΗΧ επενδυτική πρόταση για δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου…». Ενώ, το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφη στις 08.02.2010.

Συνεπώς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός

1. Εφόσον, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επενδυτική πρόταση της Hayman από κοινού με κάποιον ΒΔΑ για δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου, και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν συμπεριλαμβάνεται στους ΒΔΑ, πως και γιατί υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στη Hayman και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και μάλιστα πριν την παρουσίαση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου στον ΟΔΔΗΧ;

TwitterInstagramYoutube